Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting
Een liquiditeitsbegroting is in feite niets anders dan een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode, waardoor je inzicht krijgt in je kassaldo en een eventueel tekort of overschot. Bij een eventueel tekort kun je dan tijdig maatregelen nemen.

Voor een startende ondernemer is dit moeilijk te realiseren, maar wees in ieder geval niet te optimistisch. Houd rekening met betaaltermijnen van klanten, gemiddeld is dit 45 dagen in Nederland. Verder moet je rekening houden met vakantieperioden, waarin je waarschijnlijk geen opdrachten hebt en je moet rekening houden met periodieke betalingen zoals lonen, belastingen, aflossingen, huur, telefoon etc.

Onderstaand een simpel voorbeeld:

Beginsaldo bank en kas
10.000
Verkoopresultaat excl. btw
30.000
Te ontvangen btw
5.700
Overige resultaten
1.000
bruto saldo
46.700
 
 
Uitgaven
 
Inkoop excl.btw
10.000
Btw over inkoop
1.900
Netto lonen
3.000
Premies en sociale lasten
750
Btw afdracht
5.000
Huisvestingskosten
2.000
Prive opnamen
2.000
Overige uitgaven
500
Totaal uitgaven
25.150
 
 
Saldo over
21.550

Let op: dit is slechts een voorbeeld. De bedragen zijn berekend over een bepaalde periode. Het kan natuurlijk voorkomen dat je bijvoorbeeld btw per 3 maanden moet afdragen of andere periodieke betalingen moet verrichten, dit geeft uiteraard een heel ander beeld. Houd er ook rekening mee dat debiteuren tijdens vakantieperioden een heel ander betalingstermijn hanteren.
| BTW |Reacties

Onderwerpen

Financiële zaken

Hoofdcategorie: Administratie

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws