Fiscale Oudedagsreserve

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

De FOR kan toegepast worden door eigenaren van eenmanszaken, vennoten in een VOF of maten in een maatschap. Het is géén regeling voor rechtspersonen. De FOR is een bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Het bedrag kan worden afgetrokken van de winst, als het opgebouwde ondernemingsvermogen in het bedrijf minimaal gelijk is aan de hoogte van de Fiscale FOR. U doet er verstandig aan om voor het einde van elk jaar te controleren of dit het geval is. Zo niet, dan kunt u nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen minimaal gelijk te trekken met het bedrag dat u heeft gespaard voor de FOR. Om gebruik te kunnen maken van de FOR moet een ondernemer minimaal 1225 uur op jaarbasis werkzaam zijn voor de onderneming. Ook mag hij nog geen vijfenzestig jaar zijn. Voor de fiscale verwikkelingen betreffende de FOR kunt u zich wenden tot de Belastingdienst.Reacties

Onderwerpen

Belasting

Hoofdcategorie: Belasting

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws