Gemeenten Limburg P t/m Z

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Limburgse gemeenten. Van de meeste Limburgse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Peel en Maas |Roerdalen | Roermond | Roggel en Neer | Schinnen| Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Swalmen | Thorn | Vaals | Valkenburg aan de Geul | Venlo | Venray | Voerendaal | Weert |

Gemeente Peel en Maas

De gemeente Roerdalen is op 1 januari 2010 ontstaan door de samenvoeging van Helden, Kessel, Maasbree en Meijel
 
Bedrijventerreinen
Meer informatie over de bedrijven in de gemeente vindt u hier.

Subsidies
REO exploiteert een bedrijvencentrum, waar ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Het voordeel van dit centrum is dat er ook kleine ruimten te huur zijn. Er zijn geen specifiek geografische subsidieregelingen voor starters: daarvoor gelden in principe de landelijke geldende faciliteiten.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Telefoon:(077) 327 97 70 ma. t/m do. van 8.30 tot 17.00 uur en vr. van 8.30 tot 13.00 uur.
E-mail: ondernermers@peelenmaas.nl
Bezoekadres: Gemeente Peel en Maas - Wilhelminaplein 1 -5981 CC Panningen

Openingstijden bezoekers:

  • ma 8.30 - 13.00 uur en 17.00-19.30 uur
  • di / do / vrij 8.30 - 13.00 uur
  • woe 8.30 - 19.30 uur 
Contactinformatie
Bezoekadres
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
Postbus 7088
5980 AB Panningen
telefoon: (077) 306 66 66
e-mail: info@peelenmaas.nl


Gemeente Roerdalen

De gemeente Roerdalen is op 1 januari 1991 ontstaan door de samenvoeging van Melick, Herkenbosch en Vlodrop. De gemeente heeft een oppervlakte van 44,51 km² en heeft ongeveer 10.500 inwoners
 
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid in Roerdalen.
Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Roerdalen? Neem dan contact op met REO Midden-Limburg. De gemeente Roerdalen heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan REO Midden-Limburg BV. Telefoon: 0475-426242
E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
Voor actuele informatie over bedrijventerreinen in de regio Roerdalen en dienstverlening van REO ga naar www.reomiddenlimburg.nl
Subsidies
REO exploiteert een bedrijvencentrum, waar ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Het voordeel van dit centrum is dat er ook kleine ruimten te huur zijn. Er zijn geen specifiek geografische subsidieregelingen voor starters: daarvoor gelden in principe de landelijke geldende faciliteiten.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ook voor de bedrijfscontactfunctionaris zult u contact op moeten nemen met REO Midden-Limburg BV (0475-426242). E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Kerkplein 17, 6075 HA, Herkenbosch
Postadres: Postbus 6740, 6075 ZG, Herkenbosch
Telefoon: 0475-539494
Telefax: 0475-535657

Gemeente Roermond

Roermond is een sfeervolle stad met een grote rijkdom aan cultuurhistorie, een gezellig winkelhart en een unieke ligging aan de Maasplassen. Maar ook een stad met een rijk verenigingsleven, talloze culturele evenementen en veel voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De gemeente heeft een oppervlakte van 46,65 km² en heeft meer dan 45.000 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid in Roermond.
Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Roermond? Neem dan contact op met REO Midden-Limburg. De gemeente heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan REO Midden-Limburg BV. Telefoon: 0475-426242
E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
Voor actuele informatie over bedrijventerreinen in de regio Roermond en dienstverlening van REO ga naar www.reomiddenlimburg.nl
Subsidies
REO exploiteert een bedrijvencentrum, waar ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Het voordeel van dit centrum is dat er ook kleine ruimten te huur zijn. Er zijn geen specifiek geografische subsidieregelingen voor starters: daarvoor gelden in principe de landelijke geldende faciliteiten.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ook voor de bedrijfscontactfunctionaris zult u contact op moeten nemen met REO Midden-Limburg BV (0475-426242). E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 31, 6041 EM, Roermond
Postadres: Postbus 900, 6040 AX, Roermond
Telefoon: 0475-359999
Telefax: 0475-311844

Gemeente Roggel en Neer

In de gemeente Roggel en Neer is sprake van goede werkgelegenheid. Met name in de agrarische sector wordt hoog gescoord. De gemeente Roggel en Neer kent een erg laag werkeloosheidpercentage. De gemeente heeft een oppervlakte van 42, 67 km2 en heeft ongeveer 8400 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
De gemeente Roggel en Neer beschikt over een drietal bedrijventerreinen (Laak in Roggel, Heldenseweg en Soerendonck in Neer). De gemeente heeft beperkte uitgifte mogelijkheden vanwege het aantal beschikbare meters. In principe hebben bestaande bedrijven uit de gemeente voorrang. De gemeente Roggel en Neer onderschrijft de noodzaak van de aanwezigheid van een goed geoutilleerd bedrijventerrein; werkgelegenheid is immers voor alle partijen van belang. Als u plannen heeft om uw onderneming op een van de bedrijventerreinen in de gemeente Roggel en Neer te vestigen, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.
 
Subsidies
De gemeente Roggel en Neer kent geen eigen subsidieregeling voor startende ondernemers.
In voorkomende gevallen zal gebruik gemaakt moeten worden van de landelijke regelgeving. Uitvoering geschiedt door afdeling sociale zaken.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris is de heer Lei Goertz. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0475-499599, of per e-mail l.goertz@roggel-en-neer.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 6, 6088 BP, Roggel
Postadres: Postbus 3702, 6088 ZG, Roggel
Telefoon: 0475-499599
Telefax: 0475-494674

Gemeente Schinnen

De gemeente Schinnen bestaat sinds de gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg van begin jaren tachtig van de 20-ste eeuw. De huidige gemeente werd destijds gevormd door een drietal oude gemeenten, te weten, Schinnen (bestaande uit de kernen Schinnen, Puth en Sweikhuizen), Oirsbeek (bestaande uit Oirsbeek en Doenrade) en Amstenrade. De gemeente heeft ongeveer 13.600 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
De bedrijvigheid is geconcentreerd in de kern Schinnen op bedrijventerrein "de Breinder". Verder zijn er enkele locaties in Amstenrade en Oirsbeek te vinden waar sprake is van grote bedrijven.
 
Subsidies
De gemeente kent buiten de landelijke regelingen zoals de BBz geen stimuleringsmaatregelen of subsidies voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Scalahof 1, 6365 BK, Schinnen
Postadres: Postbus 50, 6365 ZH, Schinnen
Telefoon: 046-4439292
Telefax: 046-4439224

Gemeente Simpelveld

Oppervlakte: 16,40 km2
Aantal Inwoners: 11.432
Bedrijventerreinen
 
Subsidies
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 1, 6369 AH, Simpelveld
Postadres: Postbus 21000, 6369 ZG, Simpelveld
Telefoon: 045-5448383
Telefax: 045-5445225

Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een grote gemeente in Limburg en heeft bijna 100.000 inwoners. In 2001 is deze stad ontstaan door een fusie van drie gemeenten die qua omvang, structuur en cultuur sterk verschillend waren. Sittard-Geleen wil zich ontwikkelen tot één herkenbare, samenhangende stad, waarin burgers, bedrijven en instellingen actief vorm en inhoud geven aan de stad.

Bedrijventerreinen
Subsidies
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Hub Dassenplein 1, 6131 LB, Sittard
Postadres: Postbus 18, 6130 AA, Sittard
Telefoon: 046-4596666
Telefax: 046-4529206

Gemeente Stein

Alle kernen zijn in de zestiger en zeventiger jaren flink gegroeid, zodat de gemeente nu bijna 27.000 inwoners telt. De oppervlakte bedraagt 2.280 hectare. We kunnen dus met recht spreken van een dichtbevolkte gemeente.

Stein ligt op een kruispunt van water en wegen. De gemeente is door op- en afritten verbonden met de autowegen A2 (Amsterdam-Luik) en A76 (Antwerpen-Aken). De A2 is tegelijkertijd de oostgrens van de gemeente, terwijl de A76 de gemeente dwars doorsnijdt.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente Stein zijn de hiernavolgende bedrijventerreinen gesitueerd:
1. Bedrijventerrein Schuttersstraat
2. Bedrijventerrein Sanderboutlaan
3. Industrieterrein Kerensheide
4. Bedrijventerrein Havens Stein (inclusief terrein Paalweg).
 
Op de bedrijventerreinen 1 en 3 zijn geen vestigingsmogelijkheden meer voorhanden. Op het bedrijventerrein Sanderboutlaan resteert nog slechts één (gemeentelijk) perceel. Het gebied Havens is voor een belangrijk deel eigendom van DSM. DSM verhuurt deze gronden ook t.b.v. bedrijfsvestigingen van derden. Hier zijn m.n. havengebonden en DSM gerelateerde activiteiten toegestaan. Binnen het gebied Paalweg is nog één (particulier) perceel beschikbaar.
 
Locaties waar uitsluitend kantoren zijn of kunnen worden gehuisvest, zijn binnen de gemeente Stein niet voorhanden.
 
Subsidies
Startende ondernemers kunnen door de gemeente financieel worden geholpen. Deze hulp is in de wet geregeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Op grond van dit besluit is het mogelijke een (startende) ondernemer een periode van maximaal 36 maanden maandelijks een uitkering toe te kennen voor levensonderhoud. Deze uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening, en kan, na bekend worden van de jaarstukken en bij tegenvallende resultaten, om worden gezet in een bedrag om niet. Daarnaast kan de gemeente de zelfstandige een lening voor bedrijfskapitaal verstrekken indien hij hiervoor niet bij een reguliere kredietverstrekker terecht kan. Daarnaast kunnen begeleidings- en voorbereidingskosten, onder voorwaarden, uit de Bbz worden vergoed.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Informatie omtrent de vestigingsmogelijkheden op de diverse locaties kan worden ingewonnen bij Hans Janssen, afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid, tel. 046-4359233 of per mail. Voor informatie over subsidiemogelijkheden e.d. dient u zich te wenden tot mw Niessen van de afdeling Werk en Inkomen, tel. 046-4359282 of per mail inge.niessen@gemeentestein.nl 
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6171 JB, Stein
Postadres: Postbus 15, 6170 AA, Stein
Telefoon: 046-4359393
Telefax: 046-4359359


Gemeente Swalmen

Swalmen bestaat met de kernen Asselt en Boukoul uit drie kerkdorpen met Swalmen als centrum. De gemeente ligt in de slanke taille van Limburg, ingeklemd tussen de Maas en Duitsland, aan de rand van de Maasvallei en het Swalmdal, waardoor het schilderachtige riviertje de Swalm meandert en in Asselt in de Maas uitmondt. De afstand tot de zuidelijke buurgemeente Roermond bedraagt 5 kilometer terwijl de afstand tot Venlo 18 kilometer bedraagt. Swalmen telde op 1 januari 2005 8813 inwoners. De totale oppervlakte bedraagt 2.438 hectare.
 
Bedrijventerreinen
 
Subsidies
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 3, 6071 JS, Swalmen
Postadres: Postbus 9000, 6070 AA, Swalmen
Telefoon: 0475-509222
Telefax: 0475-509223

Gemeente Thorn

De gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn hebben besloten om op 1 januari 2007 te gaan fuseren. Momenteel is de gemeente Thorn een zeer kleine gemeente met slechts een oppervlakte van 6,60 km2 en ongeveer 2600 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
In de gemeente Thorn zijn twee kleine bedrijventerreinen. Beide zijn echter alleen bedoeld voor plaatselijke bedrijven en op beide terreinen is geen grond meer uitgeefbaar.
Subsidies
De gemeente kent buiten de landelijke regelingen zoals de BBz geen stimuleringsmaatregelen of subsidies of voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De Bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Thorn is de heer Delissen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0475-567611, of per e-mail h.delissen@thorn.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Wijngaard 8, 6017 AG, Thorn
Postadres: Postbus 3590, 6017 ZH, Thorn
Telefoon: 0475-562555
Telefax: 0475-563500

Gemeente Vaals

Vaals is een relatief kleine gemeente qua inwoneraantal(± 10.500 inw), maar beschikt toch over een groot aanbod van bedrijven. Dit heeft met name te maken met de vele duizenden bezoekers die Vaals jaarlijks ontvangt. Van de meer dan 450 bedrijven heeft bijna 60% in meer of mindere mate een relatie met toerisme en recreatie.
 
Bedrijventerreinen
Vaals wil graag werken aan een goed ondernemersklimaat. De gemeente is zich ervan bewust dat hiervoor goede contacten nodig zijn met het bedrijfsleven. Bent u (aankomend) ondernemer in de gemeente Vaals, dan wilt u alles weten over o.a. vergunningen, bestemmingsplannen en de visie van de gemeente op ondernemen in Vaals. Momenteel werkt de gemeente Vaals aan de ontwikkeling van een “bedrijvenloket”. Totdat dit loket in werking treedt kunt u met uw vragen (afhankelijk van het onderwerp) terecht bij onderstaande afdelingen/contactpersonen:  


 
Behoort u tot de ondernemers of organisaties in de toeristische sector? Lees dan verder.
 
 
Subsidies
De gemeente kent buiten de landelijke regelingen zoals de BBz geen stimuleringsmaatregelen of subsidies of voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Momenteel is men binnen de gemeente bezig met het ontwikkelen van een bedrijvenloket. U kunt wanneer deze is opgezet er terecht voor alle vragen die u heeft omtrent ondernemen in de gemeente Vaals. Momenteel valt niet iemand aan te wijzen waar u terecht kunt, en kunt u afhankelijk van uw vraag terecht bij meerdere personen binnen de gemeente (zie onder het kopje bedrijventerreinen.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Von Clermontplein 15, 6291 AT, Vaals
Postadres: Postbus 450, 6290 AL, Vaals
Telefoon: 043-3068568
Telefax: 043-3068549

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul vormt de bakermat van het Nederlandse toerisme. Valkenburg aan de Geul heeft alles meegemaakt wat een toeristenplaats maar kan meemaken. In 1885 was ‘Fauquemont’ een geliefd reisdoel voor de rijken en welgestelden van Aken en Luik die hier vaak langere periodes verbleven. Momenteel wonen er in de gemeente een kleine 18.000 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
Bedrijventerrein de Valkenberg is het enige bedrijventerrein binnen de gemeente. Dit bedrijventerrein is nagenoeg volledig bezet (nog slechts 1 perceel waarvoor al plannen zijn)
 
Subsidies
De gemeente Valkenburg aan de Geul kent geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende ondernemers).
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Over de uitgifte van gronden binnen de gemeente gaat de heer M. Kitzen; tel 043 - 6099283; email m.kitzen@valkenburg.nl
Over algemene ondernemerszaken binnen de gemeente gaat de heer B. Mennens; tel. 043 - 6099220; email b.mennens@valkenburg.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Geneindestraat 4, 6301 HC, Valkenburg aan de Geul
Postadres: Postbus 998, 6300 AZ, Valkenburg aan de Geul
Telefoon: 043-6099292
Telefax: 043-6016825

Gemeente Venlo

Vanaf 1 januari 2001 vormen de gemeenten Belfeld, Tegelen en Venlo de nieuwe gemeente Venlo; met 90.000 inwoners het krachtig kloppend hart van Noord Limburg.
De nieuwe gemeente, die bestaat uit de vier aan de rivier de Maas gelegen stadsdelen Belfeld, Blerick, Tegelen en Venlo is een complete stad. Ze heeft alles in huis wat van een centrumstad mag worden verwacht en maakt daarbij dankbaar gebruik van de vele contrasten - stedelijke allure naast de landelijke sfeer van de kleine kernen, verdichting naast open ruimten, hoogwaardige economie naast natuurontwikkeling - die de gemeente rijk is.
 
Bedrijventerreinen
 
Subsidies
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De heer Langeslag is de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Venlo voor startende ondernemers. U kunt hem bereiken op 077-3596422..
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Peperstraat 10, 5911 HA, Venlo
Postadres: Postbus 3434, 5902 RK, Venlo
Telefoon: 077-3596666
Telefax: 077-3596766

Gemeente Venray

De gemeente Venray bestaat uit de gelijknamige kern en 10 kerkdorpen en ligt in een landschappelijk fraai gebied tussen Venlo (25 km), Nijmegen (45 km), Eindhoven (40 km) en de Duitse grens (12 km). De gemeente behoort met haar oppervlakte van bijna 15.000 hectare tot de 30 grootste gemeenten van Nederland. Het inwoneraantal van de gemeente is ongeveer 40.000 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
In Venray hebben bedrijven de ruimte. Niet alleen ruimte om te bouwen, maar ook ruimte om te ontwikkelen. Door een gedifferentieerd aanbod voor het bedrijfsleven streeft de gemeente Venray naar maatwerk. Het juiste bedrijf op de juiste plek.
Venray werkt aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de zuidkant van Venray van 50 ha (netto) groot. Ook dit bedrijventerrein ligt direct aan de A 73.
In 2006 verwachten men hier de eerste bouwactiviteiten. Naast de ontwikkeling van dit nieuwe grootschalige bedrijventerreinen wordt bij de Witte Vennen een nieuwe locatie ontwikkeld voor “werken en wonen”. Momenteel zijn er de volgende bedrijventerreinen in de gemeente Venray; De Brier (sted. dienstenterrein), De Hulst I, De Hulst II, I.T. Witte Vennen 1 Keizersveld, Smakterheide I, II,en III , Woon-Werk-Locatie, Witte Vennen.
Wilt u meer over onze bedrijventerreinen weten? Neem dan contact op met de accountmanager bedrijven, tel: 0478-523333.. U kunt ook kijken op deze link onder Monitoringsysteem REBIS.
 
Bent u meer geïnteresseerd in bedrijfsverzamelgebouwen dan kunt u hier klikken.
 
Subsidies
De gemeente kent buiten de landelijke regelingen zoals de BBz geen stimuleringsmaatregelen of subsidies voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De Bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Venray is de heer Frans Cortenbach, Accountmanager Bedrijven. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0478-523462 of op
e-mailadres frans.cortenbach@venray.nl  

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 5801 MB, Venray
Postadres: Postbus 500, 5800 AM, Venray
Telefoon: 0478-523333
Telefax: 0478-523222

Gemeente Voerendaal

Voerendaal meet in totaal 3142 hectaren en ligt in het groene landschap tussen Heerlen, Simpelveld, Wittem, Gulpen, Valkenburg en Nuth De gemeente heeft ongeveer 13.000 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente Voerendaal is het industrieterrein Lindelaufer Gewande in gebruik dat in principe is bedoeld te voorzien in de behoefte voor de plaatselijke ondernemers.
 
Subsidies
De gemeente kent buiten de landelijke regelingen zoals de BBz geen stimuleringsmaatregelen of subsidies voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De gemeente Voerendaal is erg klein en heeft derhalve geen speciale bedrijfscontactfunctionaris die u kunt benaderen. U kunt zich wenden tot de gemeente die dan zal bepalen wie uw vragen het beste kan beantwoorden.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6367 ED, Voerendaal
Postadres: Postbus 23000, 6367 ZG, Voerendaal
Telefoon: 045-5753399
Telefax: 045-5751195

Gemeente Weert

Weert, met bijna 50.000 inwoners de grootste gemeente van Midden-Limburg, is van oudsher een handelsstad met steeds weer nieuwe initiatieven. En dat is terug te vinden in de bedrijvigheid die de stad nu kenmerkt. Regionale, nationale en internationale industrie, stevige agrarische bedrijven en in toenemende mate de vestiging van zakelijke dienstverleners. Weert ligt in Midden-Limburg aan de rand van de Peel, tegen de Brabantse en Belgische Kempen. De centrale en strategische ligging ten opzichte van Mainport Zuidoost-Brabant, België en het Duitse Ruhrgebied maken Weert tot de ideale vestigingsplaats voor bedrijven.
 
Bedrijventerreinen
Weert beschikt over een groot arsenaal goed bereikbare bedrijventerreinen, in bestemming variërend van zware industrie tot kantorenpark. Om de vraag voor de toekomst op te vangen zijn er weer nieuwe plannen in ontwikkeling. Het gaat dan om Kampershoek-Noord, uitbreiding van De Kempen en uitbreiding van Leuken-Noord. Daarnaast hebben Weert en Nederweert samenwerking gezocht voor de ontwikkeling en uitgifte van bedrijvenpark Pannenweg. Voor een complete lijst van nieuwe bedrijventerreinen klikt u hier, voor een complete lijst van bestaande bedrijventerreinen klikt u hier

Wilt u meer weten over de strand van zaken en vestigingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen neem dan contact op met het bedrijfscontactpunt, doorkiesnummer 0495 575 277.
 
Subsidies
Als u wilt starten met een bedrijf of zelfstandig beroep kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een startkapitaal en/of een maandelijkse uitkering volgens de Bijstandsuitkering Zelfstandigen. Aan de hand van uw persoonlijke financiële situatie en uw ondernemingsplan wordt bekeken of u in aanmerking komt voor de uitkering. Voor de overige startsituaties heeft de gemeente geen stimuleringsmaatregelen of subsidies.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Weert is mevrouw Carine Bongers, sector Stadsontwikkeling, telefoon: 0495 575 277 of e-mail:  c.bongers@weert.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Beekstraat 54, 6001 GJ, Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ, Weert
Telefoon: 0495-575000
Telefax: 0495-541554

  
 
 
 

 Reacties

Onderwerpen

Overheid

Hoofdcategorie: Ondernemen

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws