Gemeenten Limburg A t/m H

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Gelderse gemeenten. Van de meeste Gelderse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Ambt Montfort  | Beek | Beesel | Bergen-L | Brunssum | Echt-Susteren | Eijsden-Margraten | Gennep | Gulpen-Wittem | Haelen | Heel | Heerlen | Heythuysen | Horst aan de Maas | Hunsel

Gemeente Ambt Montfort 

De fusiegemeente Ambt Montfort-Roerdalen is een robuuste en vitale plattelandsgemeente met een groene landschappelijke uitstraling. Een gemeente met een goed woon- en leefklimaat en een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau dat is afgestemd op de behoefte van de inwoners. Een gemeente die recreatie en toerisme op een passende extensieve schaal bevordert. Vanaf 1 januari 2007 zal de samenvoeging een feit zijn. De gemeente heeft dan samen ongeveer 22.000 inwoners (11.000 inwoners in gemeente Ambt Montfoort en 11.000 in Roerdalen.
 
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid in Ambt Montfort.
Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Ambt Montfort? Neem dan contact op met REO Midden-Limburg. De gemeente heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan REO Midden-Limburg BV. Telefoon: 0475-426242
E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
Voor actuele informatie over bedrijventerreinen in de regio Ambt Montfort en dienstverlening van REO ga naar www.reomiddenlimburg.nl
Subsidies
REO exploiteert een bedrijvencentrum, waar ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Het voordeel van dit centrum is dat er ook kleine ruimten te huur zijn. Er zijn geen specifiek geografische subsidieregelingen voor starters: daarvoor gelden in principe de landelijke geldende faciliteiten.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ook voor de bedrijfscontactfunctionaris zult u contact op moeten nemen met REO Midden-Limburg BV (0475-426242). E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Schaapsweg 20, 6077 CG, St. Odiliënberg
Postadres: Postbus 6099, 6077 ZH, St. Odiliënberg
Telefoon: 0475-538888
Telefax: 0475-538899
E-mail: info@ambtmontfort.nl                                                                                                    Terug naar boven

Gemeente Beek

De ambtenaren van de gemeente Beek vinden het niet van belang om via deze weg startende ondernemers van informatie te voorzien en weigeren mee te werken aan dit non-profit initiatief. Desinteresse en dat vinden we jammer.

Gemeente Beesel

De Limburgse gemeente Beesel ligt aan de Maas tussen Venlo, Roermond en de Duitse grens en bestaat uit drie kernen, Beesel, Reuver en Offenbeek. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 29,20 km² en heeft een inwonersaantal van 13.400.
 
Bedrijventerreinen
Er bevinden zich binnen de gemeente Beesel drie bedrijventerreinen genaamd; Maasveld, Roversheide en Molenveld. Op de terreinen is geen grond meer beschikbaar.
 
Subsidies
De gemeente kent geen subsidies voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ondernemers kunnen met vragen contact opnemen met de heer Smits. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 077-4749292 of per e-mail sraar.smits@beesel.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 5953 AL, Reuver
Postadres: Postbus 4750, 5953 ZK, Reuver
Telefoon: 077-4749292
Telefax: 077-4745888
E-mail: info@beesel.nl                                                                                                             Terug naar boven
 

Gemeente Bergen-L

In de top van de provincie Limburg, gelegen tussen de Maas en de Nederlands-Duitse grens ligt de gemeente Bergen. De gemeente is één van de grootste gemeenten in Limburg. De gemeentegrenzen in het westen en oosten vallen samen met de rivier de Maas en de Nederlands-Duitse grens. In het noorden grenst Bergen aan de gemeente Gennep en in het zuiden aan de gemeente Arcen en Velden. De gemeente Bergen bestaat uit de woonkernen Afferden, Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 109,43 km² en heeft een inwonersaantal van 13.475.
 
Bedrijventerreinen
 
Subsidies
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, 5854 AX, Bergen
Postadres: Postbus 140, 5854 ZJ, Bergen-L
Telefoon: 0485-348383
Telefax: 0485-342844

Gemeente Brunssum

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 17,30 km² en heeft een inwonersaantal van 29.617.
 
Bedrijventerreinen
Brunssum beschikt over een aantal goed gelegen bedrijventerreinen, waarvan het grootste deel uitgegeven is aan een grote verscheidenheid van industrie- en handelsbedrijven. Het Emmaterrein en het terrein Rode Beek zijn onlangs ontsloten en bieden daarom nog ruimte en goede vestigingsmogelijkheden aan enkele bedrijven in industrie, handel en diensten. Het Emmaterrein is, gezien zijn ligging binnen een grote bevolkingsconcentratie, zeer geschikt voor publiekstrekkende bedrijven, groothandel en detailhandel in volumineuze goederen.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.
 
Subsidies
Wanneer u plannen heeft voor het starten van een bedrijf, dan kunt u contact opnemen met het StartersCentrum Zuid-Limburg. U kunt hier deskundige ondersteuning krijgen, de startersbegeleiding is uitgebreid en maken. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Lindeplein 1, 6444 AT, Brunssum
Postadres: Postbus 250, 6440 AG, Brunssum
Telefoon: 045-5278555
Telefax: 045-5259879

Gemeente Echt-Susteren

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 103,47 km² en heeft een inwonersaantal van 32.183.
 
Bedrijventerreinen
De gemeente kent een 4-tal bedrijventerreinen: Bedrijvenpark De Berk - Echt (70 ha), bedrijventerrein De Loop -Echt (70 ha), bedrijventerrein de Wolskoul -Susteren (18 ha) en bedrijventerrein Dieterderweg te Susteren (26 ha).
Op het bedrijvenpark de Berk is momenteel nog 8,5 ha uitgeefbare grond voorhanden.
Er zijn plannen voor de ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein te Joost (90 ha), daar kan medio 2007 gronduitgifte plaatsvinden.
 
Subsidies
Binnen de gemeente zijn geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is mevrouw T. Fabus de bedrijfscontactfunctionaris. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0475 - 478 836,  06 – 53152118.

Contactinformatie
Bezoekadres: Nieuwe Markt 55, 6101 CV, Echt
Postadres: Postbus 450, 6100 AL, Echt
Telefoon: 0475-478478
Telefax: 0475-478755

Gemeente Eijsden-Margraten
 

In het uiterste zuiden van Limburg ligt het Heuvelland. Eijsden en Margraten zijn per 1 januari 2011 samen gegaan.
 
Bedrijventerreinen
U kunt een stuk grond waarop u volgens het bestemmingsplan een bedrijf vestigt, van de gemeente kopen. De gemeente verzorgt de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen. Dergelijke terreinen zijn echter niet altijd voorhanden. Afhankelijk van het bestemmingsplan en het milieubeleid mogen zich per terrein verschillende soorten bedrijven vestigen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Team bouwen en wonen, telefoon (043) 409 52 67.
 
Subsidies
Binnen de gemeente zijn geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ondernemers kunnen met vragen terecht bij het Ondernemersloket. 
Contactinformatie
Bezoekadres: Breusterstraat 27, 6245 EH, Eijsden
Postadres: Postbus 39, 6245 ZG, Eijsden
Telefoon: 043-4588488

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep is een landelijke gemeente op de oostelijke Maasoever tegen de Duits-Nederlandse grens. De inwoners zijn verdeeld over de woonkernen Gennep, Milsbeek, Ottersum, Heijen en Venzelderheide. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 58,37 km² en heeft een inwonersaantal van 16.755.
 
Bedrijventerreinen
Er zijn een achttal bedrijventerreinen, een negende is in ontwikkeling. De totale oppervlakte van de terreinen is 138,5 ha bruto en 116 ha netto. Op één van de bedrijventerreinen wordt gewerkt aan een Regionaal Overslag Centrum. De terreinen zijn bedoeld voor modern gemengde, lokale bedrijven.
 
Meer informatie over de terreinen kunt u hier vinden.
 
Subsidies
De gemeente kent geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer H. Verschoor de bedrijfscontactfunctionaris. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0485 494221 of per e-mail h.verschoor@gennep.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP, Gennep
Postadres: Postbus 9003, 6590 HD, Gennep
Telefoon: 0485-494141
Telefax: 0485-515544

Gemeente Gulpen-Wittem

De gemeente kent 10 grotere kernen: Epen, Eys, Gulpen, Mechelen, Nijwiller, Partij-Wittem, Reijmerstok, Slenaken, Wahlwiller en Wijlre. Daarnaast kent de gemeente nog tal van buurtschappen en gehuchten. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 73,38 km² en heeft een inwonersaantal van 15.142.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente bevinden zich geen bedrijventerreinen.
               
Subsidies
De gemeente kent geen subsidies voor startende ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Met vragen over het ondernemen kunt u terecht bij de heer Janssen. Hij is te bereiken op telefoonnummer 043 8800753 of per e-mail bpjj@gulpen-wittem.nl. U kunt ook terecht bij mevrouw ten Horn. Zij is te bereiken op telefoonnummer 043 8800776 of per e-mail pbah@gulpen-wittem.nl
  
Contactinformatie
Bezoekadres: Kiebeukel 30, 6271 BJ, Gulpen
Postadres: Postbus 56, 6270 AB, Gulpen
Telefoon: 043-8800600
Telefax: 043-8800601

Gemeente Haelen

Op 1 januari 1991 werden bij de herindeling van Midden-Limburg de gemeenten Haelen en Horn samengevoegd tot de een nieuwe gemeente Haelen. Buggenum, Nunhem zijn de andere dorpen die onder de gemeente vallen. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 28,99 km² en een inwonersaantal van 10.100.
 
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid in Haelen.
Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Haelen? Neem dan contact op met REO Midden-Limburg. De gemeente heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan REO Midden-Limburg BV. Telefoon: 0475-426242
E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
Voor actuele informatie over bedrijventerreinen in de regio Haelen en dienstverlening van REO ga naar www.reomiddenlimburg.nl
Subsidies
REO exploiteert een bedrijvencentrum, waar ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Het voordeel van dit centrum is dat er ook kleine ruimten te huur zijn. Er zijn geen specifiek geografische subsidieregelingen voor starters: daarvoor gelden in principe de landelijke geldende faciliteiten.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ook voor de bedrijfscontactfunctionaris zult u contact op moeten nemen met REO Midden-Limburg BV (0475-426242). E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6081 BB, Haelen
Postadres: Postbus 4003, 6080 AA, Haelen
Telefoon: 0475-598888
Telefax: 0475-594592

Gemeente Heel

De gemeente Heel bestaat sinds de gemeentelijke herindeling (1 januari 1991) uit de dorpen Beegden, Heel, Panheel en Wessem. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 25,36 km² en heeft een inwonersaantal van 8.331.
 
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid in Heel.
Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Heel? Neem dan contact op met REO Midden-Limburg. De gemeente heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan REO Midden-Limburg BV. Telefoon: 0475-426242
E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
Voor actuele informatie over bedrijventerreinen in de regio Heel en dienstverlening van REO ga naar www.reomiddenlimburg.nl
Subsidies
REO exploiteert een bedrijvencentrum, waar ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Het voordeel van dit centrum is dat er ook kleine ruimten te huur zijn. Er zijn geen specifiek geografische subsidieregelingen voor starters: daarvoor gelden in principe de landelijke geldende faciliteiten.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Ook voor de bedrijfscontactfunctionaris zult u contact op moeten nemen met REO Midden-Limburg BV (0475-426242). E-mail: info@reomiddenlimburg.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6097 AS, Heel
Postadres: Postbus 5000, 6097 ZG, Heel
Telefoon: 0475-579500
Telefax: 0475-571774

Gemeente Heerlen

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 45,72 km² en heeft een inwonersaantal van 93.614.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente bevinden zich verschillende bedrijventerreinen en kantorenlocaties.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Subsidies
Het LIOF biedt (door)startende ondernemers advies, begeleiding en soms ook financiële ondersteuning. LIOF richt zich op industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven en groothandelsbedrijven voor de zakelijke markt die zich in de (pré)start of doorstartfase bevinden. Kijkt u voor meer informatie op de website van LIOF.Heeft u een uitkering en wilt u starten als zelfstandige? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de regeling BBZ. Informeert u hiernaar bij uw contactpersoon bij de Sociale Dienst.
Overigens staat de regeling ook open voor ondernemers die met tijdelijke financiële tegenslag kampen.
Diverse organisaties en instellingen bieden ondernemers subsidies. Enkele voorbeelden hiervan zijn Novem en Syntens. U vindt deze en diverse andere links onder het kopje links voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen over ondernemen kunt u terecht bij het Bedrijvencontactpunt van de gemeente Heerlen. Dit contactpunt bestaat uit twee personen, hieronder vindt u de contactgegevens.
Mariëlle van der Stoop, tel. 045 - 560 4888
Astrid Dritty, tel 045 - 560 4984
Postbus 1
6400 AA HEERLEN
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Geleenstraat 25, 6411 HP, Heerlen
Postadres: Postbus 1, 6400 AA, Heerlen
Telefoon: 045-5605040
Telefax: 045-5604490

Gemeente Heythuysen

De gemeente Heythuysen bestaat uit de dorpen Heythuysen, Baexem, Grathem en Kelpen-Oler. De overwegend agrarische gemeente is centraal gelegen tussen de steden Roermond en Weert. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 58,60 km² en heeft een inwonersaantal van 12.261.
 
Bedrijventerreinen
 
Subsidies
 
Bedrijfscontactfunctionaris
 
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Dorpstraat 1, 6093 EA, Heythuysen
Postadres: Postbus 3008, 6093 ZG, Heythuysen
Telefoon: 0475-499393
Telefax: 0475-499399

Gemeente Horst aan de Maas

Horst aan de Maas is op 1 januari 2001 ontstaan uit een vrijwillige fusie van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst. Daarna is de gemeente ook nog eens gefuseerd met Sevenum en Meerlo Wanssum.De nieuwe gemeente is gesitueerd in Noord-Limburg tussen de stedelijke centra Venlo en Venray en bestrijkt het landelijk gebied van Peel en Maas.
 
De gemeente heeft veel voor ondernemers op haar website staan. Dat vindt u allemaal hier.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De Bedrijfscontactfunctionaris heet in de gemeente een accountmanager en er zijn er 2 van:

Gijs Moes. T: 06- 132 11 007. E: g.moes@horstaandemaas.nl
Leon Joris. T: 06- 432 45 812. E: l.joris@horstaandemaas.nl 

Contactinformatie
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, 5961 ES, Horst
Postadres: Postbus 6005, 5960 AA, Horst
Telefoon: 077-4779777
Telefax: 077-4779750

Gemeente Hunsel

De gemeente telt 5 kernen; Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Hunsel heeft een oppervlakte van 34,75 km² en heeft een inwonersaantal van 6.231.
 
Bedrijventerreinen
Vlakbij de A2 en de Rijksweg N273(Napoleonsweg) ligt het goed ontsloten bedrijventerrein Ittervoort. Op het terrein, groot circa 55 ha, zijn een zeventigtal bedrijven gevestigd die gezamenlijk werk bieden aan ongeveer 1200 mensen. Veel ondernemers zijn verenigd in de Industriële Vereniging Ittervoort (IVI). De gemeente Hunsel is voornemens het bedrijventerrein uit te breiden met 12-15ha. Naar verwachting is de procedure die voor realisatie nodig is, in december 2005 afgerond zodat na 1 januari 2006 met de gronduitgifte kan worden gestart.
 
Subsidies
De gemeente kent geen subsidies voor startende ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer Léon Rubens, hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling, tevens contactfunctionaris voor het bedrijfsleven.
De heer Rubens is telefonisch bereikbaar via 0475-560900, 0475-560955 of per e-mail lajrubens@hunsel.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Kraakstraat 2
Postadres: Postbus 2449, 6013 ZG, Hunsel
Telefoon: 0475-560900
Telefax: 0475-560909

 
 

 Reacties

Onderwerpen

Overheid

Hoofdcategorie: Ondernemen

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws