Gemeenten Utrecht I t/m S

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Utrechtse gemeenten. Van de meeste Utrechtse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.
 
 

Gemeente IJsselstein 

IJsselstein is van oorsprong een vestingstad aan de Hollandse IJssel. De ligging aan de IJssel, het historische karakter en de sfeer van de binnenstad zijn uitgesproken kwaliteiten van IJsselstein. IJsselstein ligt aan de rand van het stedelijke gebied van de stadsregio Utrecht waar het open landelijke gebied van de Lopikerwaard (Het Groene Hart) begint. Op 1 januari 2005 telde de gemeente IJsselstein 33.608 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
De gemeente IJsselstein beschikt over de volgende bedrijfsterreinen Paardenveld (80/90-tiger jaren) Lagedijk (60/70-tiger jaren, uitbreiding 90-tiger jaren). Over Oudland heeft nog uit te geven kavels net als De Corridor.
 
Op de kantorenlocatie Floridalaan heeft de gemeente ook nog uit te geven kavels.
 
Meer informatie over bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de gemeente IJsselstein vindt u hier.
 
Bedrijfsadviseur
De bedrijfsadviseur : H. van den Burg - van Boeijen t. 030- 68 61 745 h.vd.burg@ijsselstein.nl
 
Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor startende bedrijfjes, behalve "Bijzondere bijstand zelfstandigen" dit is echter een algemene regel, die voor alle gemeenten geldt.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein
Postadres: Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
Telefoon:030-6861611
Fax: 030-6864350

Gemeente Leusden 

In Leusden zijn 1.662 bedrijven gevestigd waar in totaal 13.641 mensen werkzaam zijn (voltijd en deeltijd). De meeste activiteit is gericht op de commerciële en niet-commerciële dienstverlening. De gemeente heeft een oppervlakte van 58,94 km² en ongeveer 29.000 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
Alle terreinen binnen de gemeente zijn volledig uitgegeven. In de planning ligt de ontwikkeling van bedrijfsterrein 't Spieghel (voorzien vanaf ca. 2008 – 2009). Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen de gemeente kijkt u dan hier, of neem contact op met de bedrijfsfunctionaris.
 
Subsidies
De gemeente heeft geen subsidie of stimuleringsmaatregelen voor ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
De heer Kees Jobse is binnen de gemeente de bedrijfscontactfunctionaris. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 033-4961731 of op e-mail k.j.jobse@leusden.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: ´t Erf 1, 3831 NA Leusden
Postadres: Postbus 150, 3830 AD Leusden
Telefoon: (033) 496 16 11
Fax:(033) 496 15 00

 

Gemeente Lopik 

De gemeente Lopik bestaat uit negen kernen; Lopik-dorp, Lopikerkapel, Uitweg, Jaarsveld, Willige Langerak, Cabauw, Polsbroekerdam, Polsbroek en Benschop. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 79,40 km² en heeft een inwonersaantal 13.869.
  
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente bevindt zich één bedrijventerrein:
 
Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer H. Capel de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 0348-559955 of per e-mail hans.capel@lopik.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik
Postadres: Postbus 50, 3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955
Fax: 0348-551588
Terug naar boven
 

Gemeente Montfoort 

De gemeente houdt zich bezig met economische aangelegenheden, omdat zij een sterke locale economie belangrijk vinden. Een sterke locale economie heeft vele voordelen en is gunstig voor de werkgelegenheid in en om Montfoort en Linschoten. De gemeente had per 1 januari 2005 13.449 inwoners
 
Bedrijventerreinen
In de gemeente Montfoort zijn 4 bedrijventerreinen gelegen, namelijk aan de wegen IJsselveld, Heeswijk-N228, Willeskop-N228 (Krekenburg) en Van Rietlaan-Laan van Overvliet (te Linschoten). Op geen van de terreinen zijn meer uit te geven kavels beschikbaar.
 
Subsidies 
Andere regelingen dan de regionale Bbz-regeling zijn niet aanwezig in de gemeente Montfoort. Voor meer informatie over de Bbz-regeling klikt u hier.
 
Bedrijfscontactfunctionaris 
Binnen de gemeente Montfoort is geen bedrijfscontactfunctionaris aanwezig. Het aanspreekpunt voor bedrijven is de beleidsmedewerker economische zaken van de productgroep ROM. Op dit moment (1-1-2006) is dat de heer R. van Meeteren, telefoon: 0348 – 476 400.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postadres: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
Telefoon: 0348-476400
Fax: 0348-474214

Gemeente Nieuwegein 

Ondernemers kunnen in het gemeentehuis het bedrijfsinformatiecentrum bezoeken. Hier kan alle informatie worden verkregen over de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting in de gemeente. Ook huur- en koopoverzichten van bedrijfs- en kantoorpanden zijn hier te verkrijgen. De gemeente heeft een oppervlakte van 25,65 km² en 61.806 inwoners.
 
Bedrijventerreinen
De gemeente Nieuwegein heeft in principe in het bedrijvenpark Het Klooster een aantal kavels beschikbaar vanaf 1.000 m2. Daarnaast kunt u bij de bedrijfscontactfunctionaris terecht voor informatie over huur/koop van bestaande kantoor- en bedrijfsruimtes in onze gemeente.
 
Subsidies
De gemeente kent geen subsidies voor startende ondernemers
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Bij de gemeente Nieuwegein is een bedrijfscontactfunctionaris aanwezig, dat is mevrouw Jeanette Verbeek, Afdeling Wonen en Economische Zaken, 030-6071454, a.verbeek@nieuwegein.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Martinbaan 2, 3439 NN Nieuwegein
Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon: 030-6071911
Fax: 030-6045016

Gemeente Oudewater 

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 40,17 km² en heeft een inwonersaantal van 9.790. 
 
Bedrijventerreinen
Oudewater heeft geen grond (meer) beschikbaar voor (startende) bedrijven en zal dit ook gedurende de huidige streekplanperiode (tot 2015) niet meer krijgen.
 
Subsidies
Binnen de gemeente zijn geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer A. den Boer de bedrijfscontactfunctionaris. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0348 566933 of per e-mail a.denboer@oudewater.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres:Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater
Postadres: Postbus 100, 3420 DC Oudewater
Telefoon: 0348-566999
Fax: 0348-566990

Gemeente Renswoude 

De oppervlakte van de gemeente is 18,52 km² en heeft een inwonersaantal 4.268.
 
Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen binnen de gemeente Renswoude zijn alleen bedoeld voor ondernemers binnen de gemeente. Dit kan zijn voor starters, maar ook voor bedrijven die willen uitbreiden.
Momenteel zijn er drie bedrijventerreinen te vinden in de gemeente. De gronden zijn volledig uitgegeven. De terreinen zijn:
Nijborg                 
Molensstraat
De hooge hoek
 
Er wordt gestart met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein ter grootte van 5 hectare, dit terrein heet Groot Overeem. Ook dit terrein is alleen bestemd voor ondernemers uit gemeente Renswoude.

 
Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen over ondernemen kunt u terecht bij de gemeente op het telefoonnummer 0318-578150.  

 
Contactinformatie
Bezoekaders: Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude
Postadres: Postbus 8, 3927 ZL Renswoude
Telefoon: 0318-578150
Fax: 0318-578170

Gemeente Rhenen 

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 42,99 km² en heeft een inwonersaantal van 17.885.
 
Bedrijventerreinen
Op bedrijventerrein Remmerden heeft de gemeente Rhenen nog ongeveer 2 hectare bedrijventerrein beschikbaar voor Rhenense bedrijven.
 
Subsidies
Voor (startende) ondernemers zijn geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen binnen de gemeente.
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer J.S. de Boer de bedrijfscontactfunctionaris. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0317 681641 of via e-mail jan.de.boer@rhenen.
 
Contactinformatie
Bezoekadres:Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen
Postadres: Postbus 201, 3910 AE Rhenen
Telefoon: 0317-681681
Fax: 0317-617064

Stichtse Vecht 

De gemeente Stichtse Vecht is opgebouwd uit Breukelen, Loenen en Maarssen en heeft twaalf kernen die in aard en omvang heel verschillend zijn.

Ondernemen
Gemeente Stichtse Vecht wil het ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken om zich te vestigen in Stichtse Vecht. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat gevestigde bedrijven hier blijven en hier floreren. Daarom draagt gemeente Stichtse Vecht bij aan het optimaliseren van een gunstig ondernemersklimaat. Toch komen ze op de website niet verder dan het noemen van een paar algemene websites.
 
Contact
Centrale dienstverlening Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen


Servicepunt Breukelen          Servicepunt Loenen
Boom en Bosch - Markt 13     Beek en Hoff - Molendijk 34
3621 AB Breukelen                  3632 EN Loenen aan de Vecht

 


Reacties

Onderwerpen

Overheid

Hoofdcategorie: Ondernemen

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws