Gemeenten Utrecht S t/m Z

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Utrechtse gemeenten. Van de meeste Utrechtse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Soest | Utrecht | Utrechtse Heuvelrug | Veenendaal | Vianen | Wijk bij Duurstede | Woerden | Woudenberg | Zeist
 

Gemeente Soest

De gemeente Soest is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, recreëren en ontspannen is. Soest is centraal gelegen en goed bereikbaar, grote steden liggen binnen handbereik en de gemeente kent een goed voorzieningenniveau. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 46,47 km² en heeft een inwonersaantal van 44.926.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente zijn 3 bedrijventerrein te vinden:
 
Subsidies
Onbekend, hierover heeft StartBedrijf.nl nog geen informatie gekregen van de gemeente.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is mevrouw Nynke Minkema-Wedzinga de bedrijfscontactfunctionaris. Zij is te bereiken op telefoonnummer 035 – 6093449 of per e-mail minkn@soest.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest
Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest
Telefoon: 035-6093689
Fax: 035-6093728

Gemeente Utrecht

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 99,32 km² en heeft een inwonersaantal van 270.243
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente bevinden zich 9 bedrijventerreinen:
Lage Weide
Overvecht
Cartesiusweg
Oudenrijn
Science Park De Uithof
Strijkviertel
De Wetering-noord
De Wetering-zuid
Haarrijn;
 
Voor meer informatie over bovenstaande bedrijventerreinen kunt u hier terecht.
 
Binnen de gemeente zijn ook kantorenlocaties te vinden
Binnenstad
Rijnsweerd
Kanaleneiland en Westraven
Overvecht NS
Lunetten NS

Uit te geven, nieuwe kantorenlocaties:
Papendorp
Leidsche Rijn Centrum
Oudenrijn
Stationsgebied Utrecht CS
Galgenwaard
 
Voor meer informatie over de kantorenlocaties kunt u hier terecht.
 
Subsidies
Indien u meent voor subsidie in aanmerking te komen, of vragen heeft omtrent de regeling, kunt u contact opnemen met de bedrijvenwinkel. Telefoonnummer: 030 - 286 41 54; email: bedrijvenwinkel@utrecht.nl. Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Heeft u interesse in een bestaande bedrijventerrein of kantorenlocatie, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met een lokale bedrijfsmakelaar of het Utrecht Investment Agency

Heeft u interesse in een kavel op een nieuw bedrijventerrein, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Economische Zaken. U wordt dan in contact gebracht met een van de bedrijvenadviseurs van de gemeente.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2, 3512 GG Utrecht
Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon: 030-2861000
Fax: 030-2861224

 


 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

De gemeente is ontstaan uit de samenvoeging van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. Tezamen vormen zij nu de gemeente Utrechtse heuvelrug. De gemeente is trots op het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de Langbroekerwetering, Gelderse Vallei, Stichtse Lustwarande en de vele bijzondere buitenplaatsen en landgoederen. Het geheel eigen karakter van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Als één grote gemeente wordt dan ook gewerkt aan het behoud van onze levendige, groene kernen, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
 
Bedrijventerreinen             
Momenteel wordt er een inventarisatie uitgevoerd naar de bedrijventerreinen in de gemeente, welke ruimte hierop nog aanwezig is en wat eventueel nieuwe mogelijkheden zijn. Als hierover meer bekend is zal deze informatie op de site worden geplaatst
 
Subsidies
De gemeente heeft geen subsidieregelingen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijfscontactfunctionaris is mw. J. van Grootveld. Te bereiken via tel. 0343-565876 of via joke.van.grootveld@heuvelrug.nl.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 2, 3941 JT Doorn
Postadres: Postbus 200, 3940 AE Doorn
Telefoon: 0343-565600

Gemeente Veenendaal

De gemeente heeft een oppervlakte van 19,81 km² met een inwonersaantal van 61.131. 
 
Bedrijventerreinen
Ten oosten van het bedrijventerrein De Batterijen wordt samen met de gemeente Ede het bedrijventerrein De Klomp-oost gerealiseerd. Het totale terrein dat ten noorden van de A12 ontwikkeld wordt, heeft een bruto oppervlakte van circa 100 hectare. Binnen de gemeente bevinden zich op dit moment zeven bedrijventerreinen:
 
De Batterijen
De Faktorij
De Vendel
De Compagnie
De Compagnie-Oost
Het Ambacht
Nijverkamp
In ontwerp: De Klomp-oost.
 
Voor meer informatie over bovenstaande bedrijventerreinen kunt u hier terecht.
 
Subsidies
Ook de gemeente Veenendaal wil ondernemers op weg helpen. Uitkeringsgerechtigden die een onderneming willen starten, kunnen een renteloze lening als startkapitaal verstrekt krijgen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de gemeentelijke sociale dienst.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen over ondernemen binnen de gemeente kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris van het bureau Economische Zaken, mevrouw G.M. van de Pol. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0318) 538 741.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal
Postadres: Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal
Telefoon: 0318-538911
Fax: 0318-553834

 


 

Gemeente Vianen 

Sinds 1 januari 1986 is de nieuwe gemeente Vianen ontstaan; Het bestaat uit de kernen Vianen, Everdingen, Hagestein en Zijderveld. De gemeente Vianen maakt sinds 1 januari 2002 deel uit van de provincie Utrecht. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 42,17 km² en heeft een inwonersaantal van 19.837.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de kern Hagestein bevindt zich 1 bedrijventerrein:
 
Binnen de kern Vianen bevinden zich 2 bedrijventerreinen:
 
Binnen de kern Vianen bevindt zich ook nog 1 kantorenlocatie:
 
Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.
 

 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer Jansen de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 0347 369407 of per e-mail p.jansen@vianen.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Ir. D.S. Tuijnmanweg 10, 4131 PN Vianen
Postadres: Posbus 46, 4130 EA Vianen
Telefoon: 0347-369911
Fax: 0347-374688

Gemeente Wijk bij Duurstede 

De gemeente Wijk bij Duurstede is een landelijke gemeente, gelegen in het midden van ons land. De gemeente bestaat uit drie kernen, te weten Wijk bij Duurstede, Cothen en Langebroek. Sinds 1 januari 1996 bestaat de gemeente uit deze drie plaatsen. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 50,18 km² en heeft een inwonersaantal van 23.507.
 
Bedrijventerreinen
De volgende bedrijventerreinen bevinden zich in de gemeente:
 
Bedrijventerrein Broekweg, gelegen aan de westkant van Wijk bij Duurstede.
 
Bedrijventerrein Langshaven, splinternieuwe omgeving voor ondernemers. Nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, aan het Amsterdam-Rijnkanaal direct naast Broekweg.
 
Cothen en Langbroek
 
Overige bedrijfsterreinen
Voor meer informatie over deze terreinen kunt u hier terecht.
 
Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer Hardijzer de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op het telefoonnummer 0343 – 595595 of per e-mail mhardijzer@wijkbijduurstede.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede
Postadres: Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343-595595
Fax: 0343-595599

 


 

Gemeente Woerden

De gemeente Woerden bestaat uit de kernen Woerden, Kamerik en Zegveld. Vanaf januari 2001 behoort ook de kern Harmelen tot deze gemeente. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 93,00 km² en heeft een inwonersaantal van 48.053.
 
Bedrijventerreinen
De Gemeente Woerden heeft de volgende bedrijfsterreinen:
 
Bedrijventerrein Barwoutswaarder
Barwoutswaarder is een bedrijventerrein met een zeer grote diversiteit aan bedrijvigheid.
Barwoutswaarder heeft een netto bedrijfsoppervlak van 31 ha. Er zijn 145 bedrijven gevestigd met een totaal van 2170 arbeidsplaatsen. Vanwege de ligging aan de Oude Rijn is Barwoutswaarder tevens bereikbaar per schip. Bedrijventerrein Barwoutswaarder wordt in westelijke richting uitgebreid met circa 6 hectare. Deze uitbreidingslocatie sluit direct aan op het huidige bedrijventerrein.
 
Bedrijventerrein Honthorst
Bedrijventerrein Honhorst huisvest bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening. Honthorst heeft een netto bedrijfsoppervlak van 14 ha. Er zijn 50 bedrijven gevestigd met een totaal van 900 arbeidsplaatsen.
 
Bedrijventerrein Polanen
Het bedrijventerrein Polanen is met name bedoeld voor lokale en regionale groothandels- transport- en distributiebedrijven met aandacht voor representativiteit van het terrein, met name aan de randen.
 
Bedrijventerrein Handel en Nijverheid, Kamerik/ Bedrijventerrein Handel en Nijverheid, Zegveld/ Bedrijventerrein De Putkop, Harmelen
De bedrijventerreinen in de kleine kernen zijn bestemd voor kleinschalige, lokale bedrijvigheid.
 
Bedrijfsterreinen in ontwikkeling
Bedrijventerrein Breeveld. Bedrijventerrein Breeveld is bedoeld voor kleinschalige Woerdense bedrijven. Vanwege de ligging zijn bedrijven met een grote verkeersaantrekkende werking niet toegestaan. Ook woningen zijn niet toegestaan op het terrein. De ondernemers worden verplicht gesteld deel te nemen aan Parkmanagement. Er is nog ongeveer 3 ha uit te geven terrein.
 
Uitbreiding bedrijventerrein De Putkop, Harmelen
Bedrijventerrein De Putkop wordt uitgebreid met nog ongeveer 2,5 ha. Het terrein is bedoeld voor kleinschalige Harmelense ondernemingen. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar.
 
Kantoorlocaties
De Gemeente Woerden heeft de volgende kantoorlocaties:
 
Bedrijventerrein Middelland
Middelland is bestemd voor groothandel en dienstverlening (kantoren). Voor kantoren is een maximaal bebouwingspercentage gesteld van 40% (maximaal 4 lagen) en voor bedrijfspanden 65%.
 
Kantoorlocatie in ontwikkeling
Snellerpoort is de nog te ontwikkelen kantoorlocatie. Deels zal menging met woonfunctie plaatsvinden. Snellerpoort is gelegen langs het spoor, nabij station Woerden.
 
Winkelcentra
Molenvlietbrink 254, Woerden.
Tournoysveld 91-93, Woerden.
Staatsliedenkwartier, Frederik Hendriklaan, Woerden.
Snel en Polanen, La Fontaineplein, Woerden.
 
Voor meer informatie over de vestigingslocaties kunt u hier terecht.
 
Subsidies
Binnen de gemeente bestaat geen specifieke startersubsidie of stimuleringsregeling.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is mevrouw van de Bos de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 034 8428320 of per e-mail bos.p@woerden.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden
Telefoon: 0348-428911
Fax: 0348-424108


 

Gemeente Woudenberg 

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 36,72 km² en heeft een inwonersaantal van 11.233.
 
Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente bevinden zich 3 bedrijventerreinen:
 
Subsidies
Onbekend, hierover heeft StartBedrijf.nl nog geen informatie gekregen van de gemeente.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Op dit moment is er binnen de gemeente Woudenberg geen bedrijfscontactfunctionaris.
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg
Postadres: Postbus 16, 3930 EA Woudenberg
Telefoon:033-2869100
Fax: 033-2869191

 


 

Gemeente Zeist

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 48,65 km² en heeft een inwonersaantal van 60.374.
 
Bedrijventerreinen
De bestaande bedrijventerrein binnen de gemeente zijn:
Bedrijventerrein Zeist-west
Het Handelscentrum
Bedrijventerrein Dijnselburgerlaan
Bedrijventerrein Dijnselburg (voormalig schoolterrein)
Fornheseterrein in den Dolder
Remia-locatie in den Dolder
 
Bedrijventerreinen in ontwikkeling zijn:
Autoboulevard Oud Zandbergen c.a.
Bedrijvenpark Seyst/ Sigmaterrein
Dijnselburgerlaan (voormalig schoolterrein)
 
Voor meer informatie over de terreinen kunt u hier terecht.
 
Subsidies
Binnen de gemeente zijn geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor startende ondernemers.
 
Bedrijfscontactfunctionaris
Als u meer over deze terreinen wil weten, kunt u contact opnemen met mw. C. van der Wee: tel. 030 – 69 87 240 of via e-mail c.van.der.wee@zeist.nl
 
Contactinformatie
Bezoekadres: Het Rond 1, 3701 HS Zeist
Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist
Telefoon: 030-6987911
Fax: 030-6914944

  
 


Reacties

Onderwerpen

Overheid

Hoofdcategorie: Ondernemen

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws