Persoonlijke verzekeringen

Persoonlijke verzekeringen
Persoonlijke verzekeringen zijn noodzakelijk omdat ziek zijn nu eenmaal kosten met zich meebrengt. De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de zorgverzekering voorzien in dekking van deze kosten. Naast deze twee verzekeringen zijn er nog de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ongevallenverzekering.
| Zorgverzekering |

De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
De AWBZ vergoedt de bijzondere ziektekosten, bijvoorbeeld de kosten van langdurige opname in een inrichting of een ziekenhuis. Deze kosten zijn normaliter niet voor iemand persoonlijk op te brengen en vallen niet onder de zorgverzekering. Sinds1 januari 2007 zijn er wat veranderingen in de AWBZ. Dit komt doordat er op deze datum een nieuwe wet van kracht is geworden, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Huishoudelijke verzorging vormt bijvoorbeeld geen onderdeel meer van het AWBZ sinds 1 januari 2007. Als je wilt weten wat er allemaal verandert met de AWBZ door de komst van de Wmo dan kun je hier terecht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een zelfstandige die geen werknemer (meer) is en ook niet is verzekerd op grond van een uitkering, moet zelf voor een inkomen zorgen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Je kunt het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid beperken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hulp bij het vinden van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering vind je op de site van ZZP-Nederland.nl

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit, als je door een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Informeer bij een verzekeringsadviseur of bij verzekeraars naar de voorwaarden.Reacties

Onderwerpen

Verzekeringen

Hoofdcategorie: Verzekeringen

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws