Verzuim

Verzuim

Stel: u bent ondernemer en heeft een aantal medewerkers in dienst. Dan krijgt u vroeg of laat ongetwijfeld met verzuim te maken: een of meerdere medewerkers die door ziekte of andere problemen niet kunnen werken. U bent als werkgever bij wet genoodzaakt om twee jaar lang een percentage van het loon te blijven betalen. U kunt zich hiervoor verzekeren maar u kunt zelf ook veel doen om verzuim te voorkomen.

Preventie

Hoe cliché ook: voorkomen is beter dan genezen. Ziekteverzuim is nooit helemaal te voorkomen, maar met een goed verzuimbeleid komt u een heel eind. Aandacht is het sleutelwoord bij het terugdringen van ziekteverzuim. Besteed daarom gerichte en oprechte aandacht aan de gezondheid en de motivatie van uw medewerkers. Een goed gemotiveerde werknemer zal zich niet snel ziek melden en keert sneller terug na ziekte. Onderhoud daarom contact met zieke werknemers. Vraag wat hij/zij ondanks zijn ziekte nog wel kan doen en biedt eventueel aangepast werk aan. Betrek uw medewerkers bij het verzuimbeleid en laat weten dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Hoe meer ze daarbij betrokken zijn, hoe meer ze eraan meewerken.

Aandacht helpt ook bij het terugdringen van zogeheten ‘grijs' en ‘zwart' verzuim, daarbij is er eigenlijk geen sprake van daadwerkelijke ziekte. Deze verzuimers vinden de aandacht juist níet prettig, zullen daardoor sneller terugkeren op de werkvloer en zich minder snel ziek melden.

Verzekeren

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om zeventig procent van het salaris van uw zieke werknemer door te betalen gedurende twee jaar. Verzuimverzekeringen vergoeden dit. Meer vergoeding dan de verplichte zeventig procent is mogelijk, als u bijvoorbeeld vanwege een CAO of een arbeidsovereenkomst een groter deel van het loon moet blijven doorbetalen (in veel collectieve arbeidsovereenkomsten is een doorbetaling afgesproken van honderd procent van het salaris in het eerste jaar). De werkgeverslasten kunt u meeverzekeren tot hoogstens twintig procent boven de verzekerde loonsom.

De premie van een verzuimverzekering wordt bepaald aan de hand van onder andere: het ziekteverzuim in uw bedrijf in de afgelopen drie jaar èn het aantal werknemers. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag (ofwel het bruto jaarloon). Uw verzekeringsmaatschappij kijkt ieder jaar naar de hoogte van het verzuim en past de premie daarop aan. Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om uw premie te verlagen, zoals een hoger eigen risico. U kunt ook een lager percentage van de loonsom verzekeren.

Een bijzondere vorm van verzuimverzekering is de zogeheten stop-lossverzekering. U kiest hierbij een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen, het zogenaamde eigen behoud. Het geld dat de werkgever uiteindelijk dient te betalen bij een stop-lossverzekering is het eigen behoud. Wordt het ziekengeld dat werkelijk wordt uitbetaald overschreden, dan krijgt u het verschil vergoed. Deze verzekering is vooral voor bedrijven met (meer dan) vijftig werknemers een aantrekkelijke optie.Reacties

Onderwerpen

Personeel

Hoofdcategorie: Ondernemen

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws