Stichting ZZP Nederland: regeerakkoord voorlopig mager zesje

Geschreven op 10-11-2017, door redactie StartBedrijf.

“Wie bewust kiest voor het ondernemerschap leggen wij niets in de weg”, staat in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Stichting ZZP Nederland waardeert de intentie van deze uitspraak, maar is bezorgd over de uitwerking in de praktijk. “Dit regeerakkoord krijgt van ons voorlopig een mager zesje”, zegt voorzitter Maarten Post.

Het nieuwe kabinet vervangt de Wet DBA door een Opdrachtgeversverklaring, die zekerheid moet bieden aan opdracht gevende bedrijven over het ondernemerschap van zzp’ers, die zij inhuren. De Belastingdienst kan dan bepalen wie ondernemer is en wie niet. “Dat staat in schril contrast met onze eis voor een vrije keuze tot ondernemer”, zegt Post. “ Op deze manier creëert de overheid opnieuw een schuif op het aantal zelfstandigen en kan men bepaalde groepen uitsluiten als ondernemer.  In het regeerakkoord staat, dat men daarvoor indicatoren als tarief, de duur van het contract en de aard van de werkzaamheden wil gaan gebruiken. Dat riekt naar willekeur en heeft juridische haarkloverijen tot gevolg.”

Stichting ZZP Nederland ziet deze opvolger van de Wet DBA niet als een verbetering van de positie van zelfstandige ondernemers. Het kan, afhankelijk van de uitwerking, ook zomaar uitmonden in een beperking van het ondernemerschap en dus een verslechtering. “Blijkbaar heeft men niet geleerd van de fouten uit het verleden en kiest men niet voluit voor een moderne arbeidsmarkt, waarin zelfstandige ondernemers ruim baan krijgen “, zegt Post.

Enkele lichtpuntjes voor zelfstandigen

Stichting ZZP Nederland ziet wel enkele lichtpuntjes voor zelfstandigen in het regeerakkoord. Zelfstandigen kunnen zelf bepalen of en hoe zij inkomensrisico’s als arbeidsongeschiktheid en de oude dag afdekken, zonder door de overheid opgelegde verplichtingen. Maarten Post:  “Wij verzoeken het nieuwe kabinet om de bestaande pensioenverplichting voor de zelfstandige schilders zo snel mogelijk op te heffen en te vervangen door vrijwillige aansluiting.” Stichting ZZP Nederland zal er ook op aandringen, dat er afspraken worden gemaakt om de toegankelijkheid van AOV’s te verbeteren met maximale acceptatie en looptijden tot aow-datum.

Stichting ZZP Nederland houdt deze week een achterbanraadpleging over het regeerakkoord. “Wij leggen de voor ondernemers relevante punten uit het regeerakkoord voor aan onze 41.000 aangesloten zzp’ers, zodat zij zelf kunnen beoordelen of dat magere zesje misschien een echte voldoende kan worden of niet”, aldus voorzitter Maarten Post .Reacties

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws