Geen gemeentelijke belasting voor ondernemers Purmerend met laag inkomen

Geschreven op 04-06-2013, door redactie StartBedrijf. Bron: Dichtbij

Gelijkheidsbeginsel geeft de doorslag voor gemeenteraad

Zelfstandig ondernemers in Purmerend die moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum kunnen kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen. De kwijtschelding geldt voor: afvalstoffenheffing (gemeente), rioolheffing gebruiker (gemeente), zuiveringsheffing (Hoogheemraadschap) en ingezetenenheffing (Hoogheemraadschap).

De gemeenteraad van Purmerend heeft met dit besluit ingestemd omdat ze vinden dat volgens het gelijkheidbeginsel iedereen met een laag inkomen in aanmerking zou moeten komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ongeacht of iemand werknemer of zelfstandig ondernemer is.

Reactie StartBedrijf.nl
Iedere gemeente mag zelf besluiten om de gemeentelijke heffingen kwijt te schelden aan zelfstandig ondernemers die rond het sociale minimum aan inkomen hebben. Men zou denken dat die keuzemogelijkheid er alleen al door het gelijkheidsbeginsel helemaal niet zou moeten zijn. Immers, nu zijn er ondernemers die weigeren bij de pakken neer te zitten en die zelf willen en gaan werken voor hun geld, nog slechter af dan personen die een uitkering ontvangen en daar niets voor hoeven te doen, terwijl ze dit wellicht wel zouden kunnen. Helaas zijn er nog steeds veel gemeenten die ondernemers de kwijtschelding van gemeentelijke lasten niet gunnen.Reacties

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws