Overheid pakt schijnconstructies niet aan, zzp’er de dupe

Geschreven op 10-11-2017, door redactie StartBedrijf.

Een intern memo van de Belastingdienst zorgde vorige week voor enige onrust. Er zouden meer “kwaadwillende“ bedrijven met vooropgezette schijnconstructies zijn, dan staatssecretaris Wiebes vorig jaar in de Tweede Kamer heeft aangegeven. Wiebes haastte zich dit te ontkennen. Stichting ZZP Nederland stelt vast, dat de Belastingdienst in het afgelopen jaar geen daadwerkelijke actie heeft ondernomen om bedrijven met evidente schijnconstructies en zichtbare draaideurconstructies aan te pakken.

Bedrijven met schijnconstructies niet aangepakt

“Schijnconstructies verzieken de markt voor zelfstandige ondernemers”, zegt voorzitter Maarten Post. “Wiebes heeft beloofd deze aan te pakken en er met “blauwe zwaailichten en loeiende sirenes” op af te gaan. Wij hebben daar tot nu toe niets van gemerkt. Als de overheid weigert om de rotte appels te verwijderen, heeft iedereen daar last van. De discussie over het gedrag van Deliveroo is tekenend: Asscher keurt deze draaideurconstructie af, maar doet niets om dit te stoppen.”

ZZP’er kind van de rekening

Stichting ZZP Nederland vindt het afkeurenswaardig, dat de overheid de Wet DBA zo lang boven de markt houdt, waardoor zzp’ers minder opdrachten hebben kunnen verwerven. Bovendien heeft het niet aanpakken van bedrijven met schijnconstructies gezorgd voor oneigenlijke concurrentie en tariefdaling. “Op deze manier verziekt de overheid de markt voor zzp’ers”, zegt voorzitter Post.

Addertje onder het gras

Hoewel Wiebes een periode zonder handhaving van de Wet DBA heeft afgekondigd, schuilt er voor zzp’ers toch een addertje onder het gras. De Belastingdienst kan bij de aangiftecontrole tot de slotsom komen, dat er geen sprake is van ondernemerschap. De opdrachtgever blijft dan buiten schot en hoeft niet met terugwerkende kracht loonheffing af te dragen. Het inkomen van de zzp’er wordt door de inspecteur dan niet gezien als loon, maar als Resultaat Overige Werkzaamheden (ROW), Dit betekent eenvoudigweg geen zelfstandigenaftrek en geen MKB-winstvrijstelling. En zo gaat de jacht op zzp’ers voort.Reacties

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws