Zwangere ondernemers krijgen uitkering

Geschreven op 03-09-2007, door redactie StartBedrijf. Bron: ministerie SZW

Het kabinet komt met een publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandige ondernemers zoals ZZP'ers en freelancers. Vrouwelijke zelfstandige ondernemers krijgen 16 weken recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het voorafgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon (1317 euro bruto per maand). De regeling wordt uit algemene middelen betaald.

Geen extra premie
Vrouwelijke zelfstandigen hoeven dus geen aparte premie te betalen. Dit schrijven minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Hoeven van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Vroeger waren vrouwelijke zelfstandigen via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) publiek verzekerd van een uitkering bij zwangerschap. De WAZ is per 1 augustus 2004 afgeschaft. Het kabinet vindt een nieuwe publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof om verschillende redenen wenselijk.

Ten eerste bestaat het risico dat vrouwen die niet zijn verzekerd zo lang mogelijk doorwerken tot de bevalling en zo snel mogelijk weer starten na de bevalling. Dat kan ten koste gaan van de gezondheid van moeder en kind. Met deze publieke regeling wil het kabinet dit voorkomen. Daarnaast maakt ze een nadeel ongedaan van vrouwelijke ten opzichte van mannelijke ondernemers. Met deze regeling komt het kabinet tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Commissie Gelijke Behandeling.  De regeling wordt opgenomen in de Wet arbeid en zorg. Dit betekent dat een wetwijziging nodig is. Naar verwachting gaat de regeling in de tweede helft van 2008 in. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de regeling uitvoeren.Reacties

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws