Veel chauffeurs willen zelfstandig worden als ZZP er

Geschreven op 08-07-2007, door redactie StartBedrijf. Bron: ZZP Nederland

Veel chauffeurs willen zelfstandig worden als ZZP er
Er is een sterk groeiende belangstelling onder chauffeurs om zelfstandig ondernemer te worden. Net als in veel andere beroepen willen chauffeurs ZZP er worden. Maar om zich te vestigen zijn een aantal zaken nodig om te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

Veel vragen en onduidelijkheid
De redactie van Startbedrijf.nl wordt vaak gebeld door mensen die zich willen vestigen als ZZP Chauffeur en daarbij tegen een wereld vol onbegrip aanlopen. Bij de Kamer van Koophandel en andere overheidsinstanties worden ze van het kastje naar de muur gestuurd omdat ze niet over de juiste papieren schijnen te beschikken.

Eigen transportonderneming, diverse diploma's nodig 
Voor alle duidelijkheid: Als u een eigen bedrijf wilt beginnen als transportonderneming met een eigen auto en meer dan 500 kilo vervoert dient u over een geldige vergunning voor het beroepsgoederenvervoer te beschikken. Een ZZP´er mag zich dus niet verhuren in het beroepsgoederenvervoer, er is immers sprake van een arbeidsrelatie. Zodra de ZZP'er met een eigen auto vervoer aanneemt van de eigen vervoerder is er sprake van beroepsvervoer waarvoor een vergunning nodig is. Dit is voor de ZZP´er dus geen legitieme mogelijkheid.

Regels worden binnenkort anders
Er wordt momenteel vanuit de overheid gepraat om de eis dat er sprake moet zijn van een dienstbetrekking te laten vallen. Als dit gebeurt dan is het voor ZZP´ers ook mogelijk om zich legaal te verhuren aan het beroepsvervoer.

Maar er zijn wel mogelijkheden voor de ZZP Chauffeur:
Een ZZP'er kan zich wel gewoon als chauffeur verhuren aan een bedrijf dat eigen vervoer verricht. Hij doet niets anders dan chauffeurswerk. Voor zijn chauffeurswerk dient hij dan gewoon een rekening in. Zo lang u niet met eigen vervoer rijdt is er niet aan de hand. U kunt zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel als freelance chauffeur en een btw nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Vervolgens bent u gewoon ondernemer voor de wet. U kunt ook een eigen bedrijf beginnen met een eigen auto, mits u niet meer dan 500 kilo laadvermogen heeft.

Zorg voor een VAR Verklaring.
Op deze website staat alle informatie om u te vestigen als freelance of ZZP er: U dient te beschikken over minimaal 3 opdrachtgevers per jaar, u mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgever hebben en u dient minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming te besteden.Reacties

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws