Startende ondernemers kunnen gemakkelijker subsidies aanvragen

Geschreven op 19-05-2008, door redactie StartBedrijf. Bron: Kamer van Koophandel, Limburg

Het wordt eenvoudiger en minder belastend voor ondernemers om een subsidie aan te vragen bij het ministerie van Economische Zaken. Het instrumentarium bestaat uit een basispakket met regelingen die voor alle ondernemers toegankelijk zijn. EZ biedt twee samenhangende pakketten met daarin zeven modules waarin alle regelingen zijn ondergebracht. Het wordt daardoor makkelijker subsidies aan te vragen.
Het ministerie wil de lagere administratieve lasten ook bereiken door ondernemers meer vertrouwen te geven (High Trust). Het gaat dan bijvoorbeeld om eenvoudiger voorschotten te verstrekken en minder accountantsverklaringen te eisen bij eindafrekeningen. Ondernemers kunnen voor alle subsidies en vergunningen terecht bij een fysiek loket en het digitale loket www.antwoordvoorbedrijven.nl

Commentaar StartBedrijf.nl
De overheid stampt de nieuwe regelingen voor ondernemers met hoog tempo uit de grond. Onlangs werd bekend dat de administratieve lasten in het afgelopen jaar met 4% zijn gedaald en dat in totaal er 25% op de administratieve lasten bezuinigd moet worden. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar voor elke regel die wordt geschrapt lijkt er wel weer een nieuwe voor in de plaats te komen.
De nieuwe website www.antwoordvoorbedrijven.nl is natuurlijk een erg goed initiatief, maar een kleine proef op de som laat zien dat het gericht zoeken nog niet echt vlekkeloos verloopt. Het oerwoud aan subsidieregelingen is niet zomaar verhelderd, helaas. Een eerste aanzet is gegeven. Laten we de overheid nu de website ook doorontwikkeld zodat ondernemers daadwerkelijk direct kunnen zien aan welke vergunningen zij moeten voldoen en voor welke subsidies zij in aanmerking komen.
Hieronder geef ik u nog een paar alinea´s mee die staan in ´ Naar een effectief EZ-instrumentarium voor ondernemers´ (www.minez.nl). Hieruit blijkt het niet eenvoudig is om alles  begrijpbaar te verwoorden.
Uit: ´ Naar een effectief EZ-instrumentarium voor ondernemers´ (www.minez.nl).

Subsidies alleen waar nodig en effectief
De ondernemer komt het beste tot zijn recht in een uitdagende omgeving, waarin concurrentie en dynamiek leiden tot een grotere doelmatigheid en vernieuwing. Dit kabinet werkt hard aan de juiste randvoorwaarden voor goed ondernemerschap. Het vestigingsklimaat in Nederland dient excellent te zijn. Soms is daarbij specifieke ondersteuning door de overheid aan ondernemers wenselijk. Daarbij gaan we terughoudend te werk. Immers, ondernemers die te afhankelijk worden van de overheid verliezen hun scherpte en zullen hun (internationale) concurrentiepositie niet kunnen vasthouden.

EZ streeft naar een instrumentarium dat bestaat uit legitieme en effectieve regelingen. Onze uitgangspunten zijn:
− Het instrumentarium moet bijdragen aan de doelstellingen uit het beleidsprogramma: “Samen werken, samen leven”.
− Er moet voldoende grond zijn voor het ingrijpen van de overheid en dit ingrijpen dient op het juiste overheidsniveau plaats te vinden.
− Het instrumentarium moet effectief en efficiënt zijn. Dit betekent dat het type instrument moet aansluiten op de marktverstoring. En dat het instrument zo is vormgegeven dat het helder, samenhangend en toegankelijk is. Bovendien dient de uitvoering slagvaardig te zijn.
− Er moet een balans zijn tussen continuïteit en verdere stroomlijning. Regelingen die jaar op jaar veranderen zijn een bron van verwarring en veroorzaken hoge aanvraagkosten. Gebruikers van het EZ-instrumentarium hechten aan de continuïteit van het instrumentarium1.
− Er wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het rijksbreed bindende uniforme subsidiekader en Europese kaders (steunkaders en EFRO).

Dit resulteert in drie actielijnen.
Op basis van deze uitgangspunten vindt de stroomlijning langs drie actielijnen plaats:
Lijn 1: Een transparant en samenhangend EZ-instrumentarium met minder regelingen;
Lijn 2: Een eenvoudiger instrumentarium met lagere aanvraagkosten voor de ondernemer;
Lijn 3: De inzet van EZ om deze aanpak te verbreden naar andere overheden, te beginnenbij de Rijksoverheid.
 
 


Reacties

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws