Tag resultaten voor: Belasting

Artikelen over Belasting

G-rekening

Een G-rekening beschermt u tegen aansprakelijkstelling. Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel loopt de inloper gevaar aansprakelijk gesteld te worden voor betaling loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (inlenersaansprakelij...

Lees verder

Failliet, en dan...

Als u uw rekeningen niet meer betaald is de kans groot dat uw schuldeisers uw faillissement aanvragen. Tijdelijke achterstand bij het betalen van schulden is vaak wel oplosbaar, iedereen loopt wel eens tegen een probleempje aan. Wees in een dergelij...

Lees verder

Belastingvoordeel starters

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. U dus ook. U betaalt belastingen over uw inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de b ...

Lees verder

Belasting ondernemers

Belastingen voor ondernemers. Als u een onderneming start komt u onherroepelijk in aanraking met de Belastingdienst. De beslissingen die u neemt zullen bepalen of u inkomstenbelasting en btw moet afstaan, maar ook voor welke premies u in aanmerking&...

Lees verder

Btw Berekenen

Over alle diensten en leveringen die u verricht dient u btw te berekenen. Een voorbeeld: u verricht een dienst aan een klant voor het bedrag van 100 Euro. Dit vermeldt u op de factuur en vervolgens berekent u daar 21% btw bij. Hiermee is h...

Lees verder

Zelfstandigenaftrek

Een van de leuke dingen aan het ondernemerschap zijn de ondernemersaftrekmogelijkheden die de fiscus biedt. Iedere ondernemer heeft recht op een of meerdere van deze aftrekmogelijkheden als hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden (voor belast...

Lees verder

Rechtsvormen

Rechtsvormen bepalen voor een groot gedeelte de financiële koers van jouw bedrijf. Bij het starten van je onderneming moet je dan ook de juiste rechtsvorm moeten kiezen. ...

Lees verder

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is in feite niets anders dan een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode, waardoor je inzicht krijgt in jouw kassaldo en een eventueel tekort of overschot. Bij een eventueel tek...

Lees verder

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is belangrijk voor inzicht in je bedrijf. Voor een gezonde bedrijfsvoering én inzicht in de prestaties van jouw bedrijf kun je een exploitatiebegroting maken. Met deze exploitatiebegroting krijg je ee...

Lees verder

Administratie

  Bedrijfsadministratie bijhouden is voor sommigen een noodzakelijk kwaad. Dat zou het niet moeten zijn, want een goede administratie is erg belangrijk. Niet alleen omdat het verplicht is, maar ook omdat je met een goede administrat...

Lees verder

Ondernemersboeken

Administratiepakket