Auto, mobiliteit

Wagenpark

Een auto van de zaak, of toch liever privé? Kopen, leasen of huren: wanneer is welke optie het voordeligst? En hoe zit het met het grijs kenteken, verzekeringen en met de bijtelling? Een kort overzicht van de belangrijkste weetjes voor een wagenpark zonder zorgen.

Privéauto of auto van de zaak

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om de auto op naam van de zaak te zetten of in privébezit te houden. Beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen. Bij de keuze spelen verschillende factoren een rol, zoals cataloguswaarde en het aantal gereden kilometers. Doorgaans is het verstandig om de auto in privé-eigendom te houden als u veel zakelijke kilometers rijdt. Een auto van de zaak is in de regel voordelig als u weinig zakelijke kilometers maakt en/of een duurdere auto heeft.

Er zijn veel ondernemers die zich allereerst bezig houden met randzaken, voordat ze zich op de kern concentreren. Natuurlijk is een goede auto van belang. Maar er gaan wat onderdelen aan vooraf om eigen bedrijf te starten. Wij hebben ook ondernemersboeken waarin u rustig kunt nalezen wat allemaal van belang is. 
ondernemersboeken |

Als u uw auto in privé-eigendom houdt, dan mag u een bepaald bedrag per gereden zakelijke kilometer in aftrek brengen van uw winst. Hierdoor bespaart u in de te betalen belasting over de winst. Woon-werkverkeer hoort overigens ook bij de zakelijke kilometers. Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld parkeren en de wasserette vallen ook onder dit bedrag. Let op: bewaar ook alle bonnetjes met betrekking tot uw privéauto. De btw hierop kunt u terugvorderen bij uw periodieke btw-aangifte. Een andere optie is het gedeeltelijk terugvragen van btw bij aanschaf. Dan krijgt u wel te maken met een jaarlijkse bijtelling voor de btw die niet altijd voordelig uitpakt (zie hieronder bij ‘Bijtelling’). Houd daarom een gedetailleerde rittenadministratie bij met datum, ritnummer, begin- en eindstand kilometerteller, vertrek- en eindpunt en de gereden route. Deze rittenadministratie heeft u nodig om in aanmerking te komen voor aftrek.

Omslagpunt voor privé of zakelijke auto

Hieronder volgt een klein onderzoek dat de vraag beantwoordt wanneer het aantrekkelijk is om een eigen auto te hebben met kilometerregistratie. In dit onderzoek zijn worden drie auto´s vergeleken:

 1. een nieuwe auto
 2. een gebruikte auto, 50% van de nieuwprijs
 3. een gebruikte auto, 33% van de nieuwprijs 

Bij de berekeningen zijn we van de volgende voorwaarden uitgegaan:

 • De vergoeding voor de zakelijke kilometers is € 0,19
 • De kosten voor de nieuwe auto zijn de leasekosten en brandstof.
 • De gebruikte auto´s worden in 4 jaar afgeschreven, behouden een restwaarde van 10% en worden gerekend bij een belastingtarief van 50%.

Het antwoord op de vraag: “Wanneer is het aantrekkelijk om een eigen auto te hebben met kilometerregistratie?”,  komt dan uit op het volgende:

 • Een nieuwe auto is altijd voordeliger om op naam van de zaak te zetten.
 • Indien 15.000 kilometer per jaar gereden wordt met een auto 50% van de nieuwprijs aan zakelijke kilometers, dan kunt u de auto beter privé in bezit hebben.
 • Indien in een gebruikte auto met 30% van de nieuwwaarde wordt gereden ligt het omslagpunt bij 5.000 kilometer per jaar. Indien u meer zakelijke kilometers rijdt dan 5.000 kilometer per jaar, dan kunt u beter de auto privé in bezit hebben

Kopen, leasen of huren

Kopen van een auto is aantrekkelijk als u de auto in één keer kunt betalen of als u goed kunt onderhandelen met de lokale dealer. Eventueel kunt u proberen om met de dealer te ‘barteren’: uw producten of diensten in ruil voor een auto. Kopen is ook een goede optie als u lang met de auto wilt doen. U kunt dan de afschrijving uitsmeren over meer jaren of de laatste jaren afschrijvingsvrij rijden.

Leasen van een auto is een betere optie als u geld vrij wilt houden voor andere grote uitgaven. U kunt uw eigen vermogen gebruiken voor uw kernactiviteiten. Met één vast maandbedrag weet u bovendien waar u aan toe bent. Ook hebt u bij lease geen omkijken meer naar onderhoud en verzekeringen. Bij leasen rijdt u regelmatig in een nieuwe auto, wat een prettige bijkomstigheid is. Leasemaatschappijen bieden ook vaak aanvullende diensten, zoals een rapportage waarin u in een oogopslag ziet hoe uw wagenpark ervoor staat. Kosten worden niet beïnvloed door wijzigingen in marktrente. Daardoor is vooraf budgetteren een stuk eenvoudiger. Ook is er bij lease de mogelijkheid om te tanken met tankpasjes

Sommige leasebedrijven hebben speciale regelingen voor beginnende ondernemers. Met dergelijke regelingen kunt u gemakkelijk een auto leasen. U hoeft bijvoorbeeld geen bankgarantie of jaarcijfers te laten zien. Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vaak al voldoende om een auto te kunnen leasen. Ook kunt u de auto gemakkelijk weer inleveren als het onverhoopt niet goed gaat met uw bedrijf, of ruilt u de auto om voor een andere als het juist wel lekker gaat.

Wel is het bij leasen van belang om redelijk te schatten hoeveel kilometers u jaarlijks rijdt. Meer of minder kilometers rijden dan in het leasecontract is afgesproken kan duur zijn.

Tot slot is het huren van een auto ook een optie, vooral als u zeer weinig rijdt. Ook als u liever variabele dan vaste lasten heeft is huren aantrekkelijk, net als wanneer uw vervoersbehoefte sterk wisselt. U kunt dan een auto op maat huren. Als u een auto of motorvoertuig in het buitenland huurt dan moet eerst de volledige BPM worden betaald. Na gebruik in Nederland wordt de BPM weer teruggegeven verminderd met een afschrijvingspercentage dat van de gebruiksduur afhankelijk is.

Bijtelling

Als u een auto leaset of een auto in het ondernemingsvermogen opneemt, dan gaat de zogeheten fictieve bijtelling voor privégebruik een rol spelen. 

Er zijn 4 tarieven voor de privébijtelling auto (uitstootnormering verlaagd per 1 januari 2013):

 • 0% – van de nieuwwaarde voor auto’s zonder Co2 uitstoot, zoals de elektrische auto’s
 • 14% – van de nieuwwaarde van de auto voor de categorie “zeer zuinige auto’s” Dit zijn auto’s met een uitstoot tussen 50-88 gram Co2 per kilometer voor auto’s die op diesel rijden of tussen 51-95 gram voor benzineauto’s
 • 20% – van de nieuwwaarde voor zeer zuinige diesel auto’s die tussen 88-112 gram per kilometer Co2 uitstoten of tussen 96-124 gram voor benzineauto’s
 • 25% – van de nieuwwaarde van alle andere auto’s. Dit zijn auto’s met een uitstoot >112 gram CO2 voor dieselrijders of >124 gram voor benzineauto’s

Als u met een goede rittenadministratie kunt aantonen dat u minder dan vijfhonderd kilometer per jaar privé rijdt (waarbij woon-werkverkeer tot de zakelijke kilometers wordt gerekend), dan wordt de bijtelling op nul procent gesteld. Een rittenadministratie is dus niet nodig als u van te voren weet dat u meer dan vijfhonderd kilometer per jaar privé rijdt.

Sinds 1 januari 2006 wordt het privégebruik van de auto van de zaak niet langer door middel van een bijtelling in de aangifte inkomstenbelastingaangifte van de werknemer meegenomen. De auto van de zaak wordt vanaf die datum in de loonbelasting belast. Voor de werknemer aan wie een auto van de zaak ter beschikking is gesteld, moet 25 procent van de cataloguswaarde van de auto (in 2013) wegens privégebruik bij het loon worden opgeteld. Een eventuele bijdrage van de werknemer voor het privégebruik mag op de bijtelling in mindering worden gebracht. De bijtelling is niet van toepassing als de werkgever kan aantonen dat de werknemer minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto van de zaak heeft gereden. De bewijslast verschuift hiermee aldus naar de werkgever. Die doet er verstandig aan om een goede kilometeradministratie bij te laten houden. Als dit niet correct gebeurt, dan zal aan de werkgever een naheffing loonbelasting/sociale verzekeringen worden opgelegd. Het kan ook zijn dat de werkgever dit moet corrigeren middels een correctiebericht. Dat kan hem mogelijk een boete opleveren. Het is daarom raadzaam om nu al uw wagenpark en het aantal werknemers dat in het komend jaar meent dat geen bijtelling hoeft plaats te vinden, te inventariseren en uw beleid en afspraken hierover vast te leggen.

Veel leaserijders brengen de waarde van autoaccessoires in mindering op de waarde van hun auto, als zij IB-aangifte doen. Dit hoeft helemaal niet en mag helemaal niet. Leasemaatschappijen hebben namelijk bij de waardebepaling van de auto al rekening gehouden met vrijgestelde accessoires. Het is niet toegestaan om de waarde van accessoires nogmaals in mindering te brengen. Controleer daarom of uw leasemaatschappij al rekening heeft gehouden met de vrijgestelde accessoires, voordat u de waarde van uw auto verlaagt.

Grijs kenteken

Alleen ondernemers kunnen sinds 1 juli 2005 nog profiteren van een grijs kenteken. Ook wordt er voortaan BPM berekend over de aanschafprijs van nieuwe bestelwagens. U komt in aanmerking voor teruggaaf van de BPM als u ondernemer bent en de auto zakelijk gebruikt. U moet hiervoor beschikken over een btw-nummer. Meer dan tien procent van de jaarlijkse kilometers moeten voor de zaak gereden worden. Of u werkelijk een bestelauto nodig hebt voor uw werk, maakt niet uit.

Ondernemers kunnen de BPM terugvragen met een nieuw formulier. Dit formulier krijgt u als ondernemer automatisch toegestuurd als de registratie van de auto door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) is gemeld bij de Belastingdienst. U kunt het formulier ook zelf downloaden via de site van de Belastingdienst. Na het indienen van het formulier wordt de BPM binnen vier weken op uw rekening gestort. Dan wordt automatisch ook het verlaagde tarief voor de Motorrijtuigenbelasting in rekening gebracht.

Verzekeringen

Het loont altijd de moeite om kritisch te kijken naar uw autoverzekeringen. Als u leaset inclusief verzekering, dan betaalt u alle premies. Leasemaatschappijen werken niet met een bonus-malussysteem, dus bouwt u als berijder geen no-claimkorting op. Leasen zonder verzekering is dan ook een aantrekkelijke optie als u weinig schade rijdt. Maak echter altijd een goede vergelijking van verzekeringspremies, waarin u alle in het leasebedrag opgenomen kosten meeneemt (zoals premie, schadeafhandeling, poliskosten en rente). Andersom geldt natuurlijk dat brokkenmakers beter af zijn op de polis van de leasemaatschappij. Een leasecontract regelt vaak ook het recht op een vervangende auto. Het kan goedkoper zijn als u vervangend vervoer zelf inkoopt.

Beheerders van grote en middelgrote wagenparken kiezen vaak voor een beperkte, vaak kortlopende verzekering met een hoog eigen risico. Kleine schadegevallen, zoals butsen en deukjes, zijn daarbij niet verzekerd. Alleen de echt grote schades, die daadwerkelijk geclaimd worden, zijn verzekerd. Deze aanpak vraagt wel om een doortimmerd schadebeleid. U kunt schade voorkomen middels rijvaardigheidstrainingen voor u en/of uw medewerkers. Dergelijke trainingen geven ook steeds vaker recht op korting op uw huidige autoverzekeringspolis. Het CBR en andere rijvaardigheidsinstituten bieden hiervoor speciale cursussen.

Tot slot kan het aantrekkelijk zijn om de privémotorrijtuigen van uw medewerkers onder te brengen in een collectief contract. Hiervan profiteren vooral uw medewerkers. Auto ’s van de partners kunnen ook in het contract worden opgenomen. Een groot aantal auto ’s en een gunstig schadeverloop kan een flinke korting opleveren.

Brandstofkeuze

Benzine, diesel of gas hebben elk hun voor- en nadelen. Een benzineauto is in aanschaf goedkoper dan diesel- en LPG-auto ‘s, produceert iets minder lawaai dan een dieselauto en is het goedkoopst in wegenbelasting. Nadelen van een benzineauto zijn de hogere benzineprijs, het doorgaans hogere verbruik dan dieselauto\’s en de grotere storingsgevoeligheid.

Dieselauto´s hebben het voordeel van krachtige motoren, langere levensduur en hogere restwaarde van de auto. Bovendien is dieselolie goedkoper dan Euroloodvrij. Nadeel is dat dieselauto ’s minder stil zijn dan benzine- of LPG-auto ‘s. Ook zijn ze duur in aanschaf en doorgaans zwaarder in gewicht.

LPG is verreweg de goedkoopste brandstof en bovendien erg schoon. Installatie van een LPG-tank is echter vrij kostbaar. Een LPG-tank gaat meestal ten koste van laadruimte of reservewiel. In sommige landen wordt LPG als onveilig beschouwd. Tot slot zijn LPG-auto ’s storingsgevoeliger dan benzine- en dieselauto ‘s.

Om de keuze tussen benzine, diesel of LPG te maken, is het omslagpunt een handige richtlijn. Diesel is de beste keuze vanaf 30.000 kilometer per jaar (hoewel andere bronnen soms een hoger omslagpunt noemen van 43.000 kilometer per jaar). Tussen de 25.000 en 30.000 kilometer per jaar is LPG raadzaam. Met de voortdurend veranderende brandstofprijzen en –accijnzen is het verstandig om een actuele berekening te maken. Op internet zijn hiervoor handige rekenhulpjes te vinden.

Startbedrijf.nl
Logo