Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekeringen
Bedrijfsverzekeringen zijn naast persoonlijke verzekeringen noodzakelijk voor iedere ondernemer. Hieronder staan de verzekeringen die je kunt afsluiten voor jouw onderneming.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van je bedrijf. Bijvoorbeeld: als je werkend voor je bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, wordt de schade vergoed door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als je een slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt je dit echter niet op uw verzekering afwentelen. Dat is jouw ondernemersrisico.

Meer informatie |

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de schade die je aan derden toebrengt bij de uitoefening van je beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar breng je meestal geen directe materiële schade toe. Als je bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor je klant toch een flinke schadepost betekenen. Als je in een dergelijk geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de grootte van uw onderneming.

Goederen- en inventarisverzekering
Deze verzekering dekt de schade aan voorraden of je bedrijfsinventaris. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of inbraak. Een voorwaarde voor deze verzekering is dat het pand goed is beveiligd.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering dekt de schade aan je bedrijfsgebouw als gevolg van bijvoorbeeld brand, blikseminslag of ontploffing.

Bedrijfsschadeverzekering
Brand of inbraak in je bedrijf hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans bestaat dat je bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdien je niets, terwijl de kosten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten.

Rechtsbijstandverzekering
Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten regelt de verzekeraar dat je ,indien nodig, juridische hulp krijgt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in geval van conflicten met werknemers, leveranciers, de overheid of zakenpartners. Voor bepaalde geschillen geldt een wachttijd.

Meer informatie |

Kredietverzekering
Wanneer je goederen op rekening levert, loop je debiteurenrisico: het risico dat je klant niet wil of kan betalen. De kredietverzekering dekt je in tegen dit risico.

Startbedrijf.nl
Logo