Belastingvoordeel starters

Startende ondernemers en belastingen

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. U dus ook. U betaalt belastingen over uw inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de belangrijkste voor u op een rij.

Aftrekbare kosten ondernemers

In principe zijn alle kosten die u maakt voor uw onderneming aftrekbaar van de winst die u maakt. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, u bepaalt welke kosten u wilt maken, zolang dit zakelijk is zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Afschrijvingen voor startende ondernemers

Als u apparatuur voor uw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair, dan kunt u hierop de waardevermindering afschrijven. Dit kunt u op uw winst en verliesregeling opvoeren, waardoor u minder belasting betaalt.

Bedrijfsmiddelen dient u af te schrijven met een gelijkblijvend bedrag over een aantal jaren. Startende ondernemers mogen willekeurig afschrijven gedurende een startperiode. Bij willekeurige afschrijving kunt u een berekening maken wanneer afschrijven interessant wordt. Vaak maken starters in het eerste jaar weinig winst en betalen dus weinig belasting. Een aftrekpost is leuker als u meer verdient in een volgend jaar.

Ondernemersaftrek voor belastingen

Voor startende ondernemers gelden ook dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet u als ondernemer als u tenminste 1225 uur aan uw bedrijf besteedt en 50% van uw arbeidstijd aan uw bedrijf besteedt. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.

Zelfstandigenaftrek ondernemers

Zelfstandigenaftrek is eigenlijk een beloning voor het risico dat u loopt als ondernemer. De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die bij het begin van het jaar nog geen 65 jaar oud zijn. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag: € 7.280. Voor ondernemers ouder dan 65 jaar is de zelfstandigenaftrek de helft van dat bedrag.

Meer over zelfstandigenaftrek

Startersaftrek ondernemers

Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. In 2013 is de startersaftrek € 2.123, -.U heeft recht op startersaftrek indien u ook recht heeft op Zelfstandigenaftrek en de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2x zelfstandigenaftrek heeft toegepast, of indien u in de afgelopen 5 jaar geen onderneming heeft gehad (starters). Bent u ouder dan 65 jaar maar start u toch voor het eerst een bedrijf? Dan heeft u recht op de volledige startersaftrek.

Wanneer bent u ondernemer voor de BTW?

Stakingsaftrek voor mensen die hun bedrijf stoppen

Als u uw onderneming stopt, komt u in aanmerking voor stakingsaftrek. U kunt maximaal € 3.630, – aftrekken van de winst die u hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als u de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat u als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor uw rekening moet hebben gedreven.

MKB winstvrijstelling

Vanaf 2010 geldt dat op de winst uit onderneming, nadat deze verminderd is met ondernemersaftrek, een vrijstelling kan worden toegepast van 12% voor de inkomstenbelasting. Deze aftrek is niet afhankelijk van het urencriterium.

Ondernemingsverliezen verrekenen

Als uw onderneming niet direct loopt zoals u het zou willen, bestaat de kans dat u verlies lijdt. Dat verlies is te verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar, bijvoorbeeld met uw salaris uit een dienstbetrekking in deeltijd of ontvangen alimentatie voor uzelf.

Over het saldo van uw inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog, dat uw belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is, dan mag u dat verrekenen met uw belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren. U krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is ’terugwentelen’ van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag u het verlies, onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende 9 jaren.

De Belastingdienst heeft ook een rekenmodule gemaakt waarmee u kunt kijken voor welke voordelen u in aanmerking komt.

rekenmodule aftrekposten

Startbedrijf.nl
Logo