Btw Berekenen

Over alle diensten en leveringen die u verricht dient u btw te berekenen. Een voorbeeld: u verricht een dienst aan een klant voor het bedrag van 100 Euro. Dit vermeldt u op de factuur en vervolgens berekent u daar 21% btw bij. Hiermee is het factuurbedrag 121 Euro geworden.
Op uw factuur dient u minimaal te vermelden:

 • een factuurnummer;
 • uw bedrijfsnaam en adres;
 • uw btw-nummer dat u bij de Belastingdienst heeft aangevraagd;
 • naam en adres van uw opdrachtgever, samen met zijn of haar btw nummer;
 • een gespecificeerde omschrijving van de diensten en/of geleverde goederen.

Aangifte doen

Van de Belastingdienst ontvangt u per drie maanden een verzoek om aangifte te doen voor de BTW. Dit kan uitsluitend via internet. Van de Belastingdienst heeft u een toegangscode ontvangen met een wachtwoord. Na het inloggen vermeldt u op de daarvoor bestemde plaats:

 • uw omzet over die periode, waarna het systeem de btw berekent
 • de door u betaalde btw op inkoop (voorbelasting)

Het verschil dient u over te maken aan de Belastingdienst voor de gestelde betaaldatum. Betaal vooral tijdig want de Belastingdienst is niet vriendelijk meer als u te laat betaalt.

Welk btw-tarief geldt voor uw producten en diensten?

De btw heeft verschillende tarieven: 21%, 6% en 0%. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw.

Het algemene btw-tarief is 21%. Dit tarief geldt in principe voor alle goederen en diensten.

In bijzondere gevallen geldt het verlaagde tarief van 6% of 0%. Het 6%-tarief geldt in het algemeen voor:

 • levering van eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken
 • levering van agrarische producten en diensten
 • levering van geneesmiddelen
 • verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • levering van brailleartikelen voor persoonlijk gebruik door blinden
 • personenvervoer
 • verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen
 • toegang tot culturele en sportieve evenementen (musea, concerten, sportwedstrijden)
 • optredens door uitvoerende kunstenaars
 • diensten door kappers
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar
 • schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen
 • isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar
 • gebruikmaken van een zwembad of badhuis, inclusief sauna
 • geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie

Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als u levert aan buitenlandse ondernemers, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. Ook over de verkoop van tabaksproducten hoeft u geen btw te berekenen. De fabrikant of de importeur heeft de btw namelijk al afgedragen, tegelijk met de accijns.
Zaken doen met het buitenland |

Producten en diensten met verschillende tarieven

Verkoopt u goederen of diensten waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan moet u in uw boekhouding rekening houden met de verschillende tarieven. U kunt bijvoorbeeld de ontvangsten voor goederen en diensten die onder het 6%-tarief vallen, apart registreren. Als het erg lastig is om de ontvangsten apart te registreren, mag u uw omzet over de verschillende tarieven verdelen op basis van de inkopen. Informeer in dat geval bij de Belastingdienst.

Vrijstelling van btw

De levering van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, zijn te verdelen in een aantal categorieën. Globaal genomen zijn de volgende prestaties vrijgesteld van btw:

 • de levering van onroerende zaken, ouder dan 2 jaar (zie ook: de folders ‘Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen’ en ‘Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren’, die u kunt downloaden);
 • onderwijs;
 • diensten in de medische sector (alleen erkende medici, dus geen alternatieve geneeskunde);
 • diensten door sportverenigingen aan hun leden;
 • sociaal-culturele diensten en producten;
 • financiële diensten;
 • kinderopvang;
 • thuiszorg;
 • diensten door componisten, schrijvers en journalisten;
 • fondswerving door vrijgestelde organisaties. Deze vrijstelling is beperkt tot € 68.067, – voor leveringen en € 22.689, – voor diensten. Voor diensten door sportorganisaties is de vrijstelling beperkt tot € 31.765, -.

Kleine ondernemersregeling

Als u weinig omzet maakt, dan heeft u toch te maken met verplichtingen voor de btw. Om u hierin tegemoet te komen is er voor u de kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor vermindering van het btw-bedrag dat u moet betalen aan de Belastingdienst.

Er gelden drie voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling:

 • U heeft een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma of een man-/vrouwfirma.
 • U moet na aftrek van de voorbelasting € 1.883, – of minder btw betalen in een jaar.
 • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Het kan zo zijn dat u, als gevolg van de kleine ondernemersregeling, structureel geen btw meer hoeft te betalen aan de Belastingdienst. In dat geval kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen.

De kleine ondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een BV, een stichting of een vereniging. In de brochure van de Belastingdienst leest u hierover meer: Vermindering van BTW voor kleine ondernemers (pdf – 552 kB).

Startbedrijf.nl
Logo