Concurrentie- relatiebeding

Concurrentiebeding of Relatiebeding

Een concurrentiebeding of relatiebeding in het arbeidscontract met uw (ex) werkgever kan u belemmeren om een eigen bedrijf te starten binnen uw eigen vakgebied. In veel arbeidscontracten staat een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen. Wanneer u start vanuit een dienstverband met een werkgever dan  is het  verstandig om vóór het starten van een onderneming te controleren of dat bij u ook het geval is. Wanneer u een van deze bedingen overtreedt, riskeert u namelijk een hoge boete.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidscontract waarin de werknemer wordt beperkt om met de werkgever te gaan concurreren. Werkgevers nemen dit soort bepalingen in het arbeidscontract op om te voorkomen dat een werknemer kennis opdoet bij de werkgever en die later kan gaan gebruiken om deze werkgever te beconcurreren, waardoor de werkgever schade lijdt. In het concurrentiebeding staat beschreven in welke regio, voor welke werkzaamheden en voor welke duur deze van kracht is. Het concurrentiebeding geldt meestal nog minimaal een jaar nadat het arbeidscontract is geëindigd.

Relatiebeding

Een relatiebeding is een bepaling  waarin het de werknemer wordt verboden wordt om na het einde van het arbeidscontract nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever. Onder relaties worden meestal klanten of opdrachtgevers van de werkgever verstaan, alsmede degenen aan wie de werkgever een offerte heeft uitgebracht.
Wanneer u alleen een relatiebeding heeft (en geen concurrentiebeding) dan mag u in principe wel zelf een concurrerende onderneming starten.
Juridisch gezien is een relatiebeding (een lichtere variant van) een concurrentiebeding. Hetgene dat hieronder staat ten aanzien van het concurrentiebeding geldt dus ook voor het relatiebeding.

Is het concurrentiebeding rechtsgeldig?

Vaak wordt gedacht dat een concurrentiebeding  een ‘wassen neus’ is. Dat is niet zo.  Als u een concurrentiebeding in uw arbeidcontract heeft staan moet u  bedenken dat u zelf voor het concurrentiebeding heeft getekend en dat deze in principe geldig is.
Het is dan ook niet verstandig  om zo maar in strijd met het concurrentiebeding aan de slag te gaan.

Vereisten voor geldigheid van een concurrentiebeding

Omdat een concurrentiebeding u beperkt in uw grondrecht van vrijheid van arbeidskeuze,  zijn er wel eisen aan het concurrentiebeding gesteld. Een concurrentiebeding geldt niet in de volgende situaties:

 • Wanneer het mondeling is overeengekomen. Het is alleen geldig wanneer het schriftelijk is aangegaan.
 • Wanneer het met een minderjarige is aangegaan.
 • Wanneer de werknemer onterecht is ontslagen.
 • Wanneer de werknemer een totaal andere functie heeft gekregen dan bij het aangaan van het concurrentiebeding.
 • Als het belang van de werkgever om de werknemer aan het concurrentiebeding te houden niet opweegt tegen het belang van werknemer om uw het concurrentiebeding te overtreden (belangenafweging).
 • Als de werknemer een tijdelijk contract heeft en voor het concurrentiebeding geen goede motivering in het contract staat (dit geldt voor contracten die aangegaan zijn vanaf 1 januari 2015).

Manieren om van een concurrentiebeding af te komen

Hoewel het concurrentiebeding in het algemeen geldig is, zijn er dus  toch manieren om van het concurrentiebeding af te komen.  Hiervoor kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Overleg met uw (ex)werkgever.
  U kunt uw ex-werkgever altijd vragen om u niet aan het concurrentiebeding te houden. U kunt daarbij afspraken maken over hoe u uw concurrentie met elkaar kunt beperken en hoe u niet te veel in elkaars vaarwater komt. Zorg wel dat deze afspraken altijd schriftelijk worden bevestigd.
 • Bemiddeling door een jurist.
  Deze jurist kan beoordelen of uw concurrentiebeding geldig is. Deze jurist kan daarna aan uw ex-werkgever aangeven dat het beding ongeldig is en voor u onderhandelen.
 • Naar de rechter.
  Als voorgaande opties niet werken dan kunt u aan de rechter vragen om het concurrentiebeding ongeldig te verklaren of deze te matigen. Als de rechter het concurrentiebeding matigt dan wordt deze beperkt naar een kleinere regio waar het verbod van toepassing is of geldt het verbod voor een kortere duur. De rechter zal meestal een belangenafweging maken tussen de belangen van de werkgever en die van u om uw eigen bedrijf te beginnen. Tenslotte kan een rechter de hoogte van de boete die op overtreding van het concurrentiebeding staat, op een lager bedrag vaststellen.

Wat als ik geen concurrentiebeding  of relatiebeding in mijn arbeidscontract heb staan?

Wanneer u geen concurrentiebeding of relatiebeding heeft geaccepteerd, bent u vrij om welke bedrijf dan ook op te starten. Het betekent echter geen carte blanche.  Bijvoorbeeld het systematisch afpakken van klanten van uw ex-werkgever kan nog steeds juridisch gezien niet door de beugel.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.mijnconcurrentiebeding.nl

Startbedrijf.nl
Logo