Cursussen en opleidingen

Cursussen en opleidingen Friesland

Ondernemen is bijblijven. Weten wat u móet weten om de concurrentie die ene stap voor te blijven. Actuele kennis van zaken is daarbij uitermate nuttig. Een goede opleiding, cursus of workshop is daarom altijd de moeite van het overwegen waard, of u nu ervaren ondernemer of starter in spe bent. Hieronder een paar tips voor opleidingen en cursussen in Friesland. Ook staat hier summiere informatie over speciale diensten van de verschillende onderwijsinstellingen voor het bedrijfsleven.

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) biedt in totaal meer dan vijftig deeltijdopleidingen, trainingen en cursussen op het gebied van Economie, Management, Communicatie en Techniek. Bovendien heeft de NHL een aantal lectoraten die zich richten op het vergroten van de innovatiekracht van het bedrijfsleven in het noord van Nederland.

De diverse kenniscentra van de NHL kunnen allerlei diensten verlenen aan het bedrijfsleven, zoals marktonderzoek, personeelsmanagement, het verzorgen van businessplannen en projectmanagement. Deze dienstverlening kan de vorm hebben van in-companytrainingen, individuele begeleiding en maatwerk. Ook kunnen bedrijven opdrachten laten uitvoeren door het leerbedrijf economie en management. De opdrachten worden uitgevoerd door studenten onder begeleiding van hun docenten.

De Leeuwarden Business School van de NHL is een ontmoetingsplaats in Noord-Nederland voor managers, bestuurders en ondernemers. Zij kunnen er kennis, inzichten en vaardigheden opdoen en ervaringen uitwisselen op het brede terrein van management, bedrijfs- en beleidsvoering. De Leeuwarden Business School draagt zorg voor de professionele ontwikkeling van leidinggevenden uit het bedrijfsleven, de overheid en andere non-profitorganisaties. Praktische toepasbaarheid, hoge kwaliteit en flexibiliteit bepalen het aanbod.

Het lectoraat Organisatie van innovatie heeft als taak het ontwikkelen en stimuleren van kennis op het gebied van vernieuwing en de organisatie daarvan binnen bedrijven.

Meer informatie: www.nhl.nl

Christelijke Hogeschool Nederland (CHN)

De Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) biedt een aantal voor ondernemers mogelijk interessante opleidingen. De CHN hecht veel waarde aan praktijkgericht onderwijs en besteedt veel aandacht aan stages en cases uit het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven kan ook van diensten van het CHN gebruik maken. Ondernemers kunnen een beroep doen op de CHN voor toegepast onderzoek, consultancy en training. Deze diensten kenmerken zich door een combinatie van inhoudelijke analyse, scholing en implementatie. De integrale aanpak wordt mogelijk gemaakt door synergie van disciplines binnen de CHN op het gebied van (service-)management, educatie en hulpverlening.

Commerciële dienstverlening door de CHN wordt hogeschoolbreed gecoördineerd en uitgevoerd door het Instituut voor Service Management (ISM). Het ISM wordt gevoed en ondersteund door experts in de CHN-opleidingen. Het ISM heeft een staf van consultants en maakt bij de uitvoering van onderzoek en dienstverlening gebruik van studenten. De studenten zijn afkomstig uit alle opleidingen van de CHN.

Enkele voor ondernemers (in spe) mogelijk interessante opleidingen:

  • Small Business & Retail Management: deze opleiding bereidt studenten voor op het zelfstandig ondernemerschap en/of het leidinggeven in grotere detailhandels- of groothandelsvestigingen. De opleiding is ook in duale vorm te volgen: gedurende een twee- tot vierjarig opleidingstraject worden werken en leren geïntegreerd. Uw medewerkers kunnen gericht geschoold worden in zowel Retail Management als ondernemerschap in de detailhandel (Small Business). Bovendien biedt de Retail Business School in samenwerking met het ISM een aantal opleidingstrajecten voor bedrijven aan. Voor meer informatie: drs. Tim Gunkel, voor uw scholingsvragen en consultancy op de terreinen Small Business & Retail Management, tgunkel@chn.nl of drs. Jacqueline Rietveld voor uw specifieke vragen met betrekking tot competentiemetingen- en management en loopbaanadvisering voor non-profit en profit werkvelden, e-mail: jrietv@chn.nl.
  • International Business and Management Studies (IBMS): Deze opleiding bereidt studenten voor op een toekomst in het internationale bedrijfsleven. Afgestudeerden kunnen bij internationale organisaties gaan werken in een bedrijfskundige of managementfunctie. IBMS is een samenwerking tussen de drie Leeuwarder Hogescholen: CHN, NHL en het Van Hall Instituut.

%top%

Meer informatie op www.chn.nl

Friesland College

De Volksuniversiteit, verbonden aan het Friesland College, verzorgt allerlei cursussen en workshops die mogelijk interessant zijn voor (startende) ondernemers. De cursussen en workshop hebben uitnodigende namen, zoals ‘Het geheim van succes’, ‘Presenteren zonder stress’ en de meer neutrale titels als ‘Coaching, introductiecursus’ en ‘Loopbaanoriëntatie’.

Aangezien ondernemen toch ook enig organisatietalent vergt, zijn de cursussen ‘Opruimen, talent of vaardigheid’ en ‘Geef jezelf weer ruimte: een cursus ordenen’ wellicht bijzonder nuttig voor ondernemende sloddervossen.

Voor veel meer informatie: www.frieslandcollege.nl

Friese Poort

ROC Friese Poort Opleiding & Training adviseert ondernemers bij het opleiden van personeel en voeren die opleidingen en trainingen uit. Dat gebeurt zodanig, dat de training optimaal aansluit bij de dagelijkse praktijk binnen het bedrijf. Het aanbod varieert van korte, intensieve trainingen tot meerjarige opleidingen, individueel en groepsgewijs.

Friese Poort Opleiding & Training is actief op de volgende vakgebieden: Bedrijfshulpverlening, Beveiliging, Communicatie, Facilitaire Dienstverlening, Grafische opleidingen, Reïntegratie & Sociale Activering, Techniek, Zakelijke Dienstverlening & ICT, Zorg en Welzijn.

ROC Friese Poort AvondAcademie biedt tal van interessante opleidingen en cursussen op de vestigingen van ROC Friese Poort in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden en Sneek. De AvondAcademie biedt cursussen op het gebied van onder andere bedrijfsadministratie, informatica, secretarieel en veiligheid.

Het ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding biedt bedrijven en particulieren een compleet pakket aan cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van techniek en zakelijke dienstverlening.

Voor meer informatie: www.friesepoort.nl

Cursusinfriesland.nl

Een zeer ruim overzicht van cursussen bij verschillende instellingen in de provincie is te vinden www.cursusinfriesland.nl. Deze website is een initiatief van: Afûk, AOC Friesland, Bibliotheek Leeuwarden, Friesland College, Folkshegeskoalle Schylgeralân, Hoger Onderwijs voor Ouderen (NHL), ROC Friese Poort, en Volksuniversiteit Friesland in het kader van de promotie van ‘een leven lang leren’.

Opleidingstest KvK

De site van de Kamer van Koophandel bevat een stappenplan voor startende ondernemers, met daarin onder andere een opleidingstest. Daarmee kunt u achterhalen of u al over de juiste ondernemersvaardigheden beschikt. Zestien meerkeuzevragen geven u inzicht in uw kennis over organisatie, financiën, marketing en administratie. Voor ieder onderdeel krijgt u na de test uw persoonlijke score te zien, met verwijzingen naar informatie over opleidingen en seminars over dat betreffende onderdeel.

Onder Branche-informatie bij de KvK zijn ook passende opleidingen per branche te vinden.

MKB Noord

Belangenbehartiger MKB Noord geeft kortingen op praktische cursussen voor ondernemers. MKB Cursus & Training is specialist op het gebied van korte, praktische cursussen en trainingen. Opleiden stimuleert en motiveert. Of het nu gaat om het verkrijgen van financiële basiskennis of de laatste managementtechnieken, de opleidingen zijn doel- en praktijkgericht. Ook voor specifieke opleidingsplannen voor uw bedrijf biedt MKB Noord resultaatgerichte mogelijkheden. De gewenste leerdoelen en de beste weg om het resultaat te bereiken, worden in overleg met u bepaald. Kijk voor meer informatie op www.mkbct.nl

Schriftelijke cursussen

Opleidingsinstellingen zoals het NTI of de LOI bieden cursussen waarmee u uw algemene ondernemersvaardigheden kunt ontwikkelen. De cursussen zijn doorgaans erg praktijkgericht en behandelen de basisbeginselen van marketing, financieel en operationeel management, personeelsbeleid, organisatie en financiële administratie. Het opstellen van een ondernemingsplan is vaak ook onderdeel van de opleiding. Een dergelijk plan is vaak van belang bij het aanvragen van een lening voor uw nieuwe bedrijf. 

Startbedrijf.nl
Logo