De 10 geboden

1. Heb vertrouwen

De nieuwe auto is al uitgezocht en de maatpakken moeten nog worden besteld. Vertrouwen hebben in eigen kunnen is een groot goed. Zeker wanneer je een eigen bedrijf wilt starten moet je allereerst overtuigd moeten zijn van jouw eigen kunnen. Zorg ervoor dat voor je begint, je jouw ideeën helder kunt verwoorden en op papier kunt zetten. Als dit je niet lukt, dan zal het moeilijk worden om anderen (investeerders, leveranciers) te overtuigen dat jij een goed idee hebt.

2. Test jouw eigen ondernemerskwaliteiten

Vol vertrouwen werk je jouw ideeën uit. Maar uiteindelijk ben je ook zelf de persoon die de ideeën moet realiseren. Maak daarom voor je begint een kritische afweging van jouw persoonlijke kwaliteiten. Wat kun je zelf en waar heeft je hulp bij nodig? Heb je genoeg vakkennis, vindingrijkheid, ondernemersbloed, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid. Ken je jouw branche? Heb je fiscale en administratieve kennis? Hoe is jouw commercieel en financieel inzicht? Kun je onderhandelen, heb je overtuigingskracht en mensenkennis? Investeer voor je begint al in jezelf.

3. Maak een ondernemingsplan

Een gedegen ondernemingsplan is zowel voor jou, als voor je leveranciers en investeerders van groot belang. In een ondernemingsplan schrijf je jouw idee uit. In een ondernemingsplan staan zaken als: inschrijving, financiering, leveranciers, administratie, personeel, inkoop. Je kunt ook een tijdlijn maken, waarmee je kunt nagaan of je nog op schema ligt.
ondernemingsplan |

4. Kies de juiste rechtsvorm

U zult voor uw bedrijf een rechtsvorm moeten kiezen. U heeft de keuze uit twee soorten rechtsvormen. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, hiermee bent u met uw privévermogen aansprakelijk, en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, hiermee bent u niet met uw privévermogen aansprakelijk. Uw keuze is afhankelijk van het feit of u alleen gaat werken of met anderen. Als u met anderen werkt is van belang wat uw partner in gaat brengen aan: arbeid, goederen, goodwill en geld. Om tot een juiste keuze te komen is het verstandig om hier met een specialist over te praten.
rechtsvormen |

5. Regel een gedegen financiering

Helaas is het slechts voor weinigen weggelegd om de start van een eigen bedrijf geheel met eigen geld te bekostigen. Waarschijnlijk moet je dus via externe middelen een gedegen financiering voor jouw plannen bij elkaar moeten krijgen. Er zijn vele mogelijkheden om financiering te regelen. Je kunt bij familie aankloppen, bij externe geldschieters en natuurlijk bij banken en andere financieringsinstellingen. Zelfs wanneer je in de bijstand zit kun je financiële ondersteuning krijgen middels het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Hoe jij jouw plannen ook wilt gaan financieren, het blijft een goede raad om een specialist op het gebied van financiering in te schakelen.
financiering | Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen |
 

6. Maak goede afspraken

Wanneer uiteindelijk je bedrijf begint te lopen krijg je te maken met leveranciers en jouw eigen leveranties. Je hebt goede afspraken nodig die bij overeenkomsten de regels vastleggen waaraan moet worden voldaan. Om niet per overeenkomst steeds weer nieuwe regels af te spreken kun je deze regels opnemen in uw algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen je een hoop tijd schelen. Je hoeft, mits degene met wie je zaken doet de algemene voorwaarden accepteert, niet bij elke overeenkomst weer te onderhandelen over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, incassobedingen en dergelijke. Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk zijn vastgelegd.
algemene voorwaarden |

7. Marktonderzoek

Alleen met een goed idee komt u er niet. U moet op den duur de vruchten van uw idee aan iemand kwijt. Om te bepalen of er wel een markt is voor uw idee zult u een marktonderzoek moeten doen. Hierin bekijkt u welke markt u kunt /moet gaan bedienen, hoe de concurrentie eruitziet en welke doelgroepen u dient te benaderen. Er zijn meerdere vormen van marktonderzoek. U kunt uitgaan van reeds bestaande bronnen en daar uw conclusies uit trekken of u kunt zelf onderzoek gaan doen, bijvoorbeeld door het houden van enquêtes. De informatie die u met uw onderzoek inwint zal uiteindelijk de basis vormen van uw marketingplan. Na een goed marktonderzoek weet u of uw idee inderdaad een kans van slagen heeft.
marktonderzoek |

8. Medewerkers

Het is niet altijd mogelijk om in je eentje een bedrijf te starten. Soms moet je medewerkers in dienst moeten nemen of met partners moeten werken. In beide gevallen geldt dat medewerker/partnerschap geld kost. Hoeveel personeel heb je nodig? En welke kwaliteiten heeft dit personeel nodig? Moeten dit fulltimers of parttimers zijn? Je kunt jezelf alvast een hoop moeite besparen door voordat je medewerkers aanneemt, eerst een goede profielschets te maken waar jouw medewerker aan dient te voldoen. Daarnaast moet je de tijd nemen om tijdens eventuele sollicitatiegesprekken de instelling en de motivatie te toetsen. Houd er rekening mee dat het aannemen van medewerkers ook plichten met zich meebrengt zoals het aanmelden bij de Belastingdienst en een Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen. Het is raadzaam om bij het aannemen van medewerkers een specialist in te schakelen.
aanmelden belastingdienst |

9. Durf hulp te vragen

Niemand kan alles alleen. Dat is een van de redenen dat deze website bestaat. Het is niet verstandig om lang de kop in het zand te steken en alles zelf te gaan proberen. Wanneer je ergens niet uitkomt roep dan de hulp in van jouw naasten of bekenden. Wanneer je vragen hebt op een meer specialistisch gebied, roep dan een specialist te hulp. Vele bedrijfstakken hebben eigen internetsites waar het voor ondernemers mogelijk is om met collega´s te praten. Hier kun je jouw vragen voorleggen aan gelijkgestemden.

10. Denk aan uw privéleven

Veel startende ondernemers storten zich met ziel en zaligheid op hun eigen bedrijf. Tot op zekere hoogte zal dit ook noodzakelijk zijn omdat je immers vanuit het niets begint. Toch moet je er voor waken dat de thuissituatie hier niet onder lijdt. Vooral wanneer je vanuit huis begint te werken zal de drang om toch nog even iets langer door te gaan groot zijn. Wanneer je teveel tijd besteedt aan uw bedrijf, dan zal dit niet zo goed vallen bij het thuisfront. Dit zal stressvolle situaties opleveren en zorgt ervoor dat je niet lekker in je vel zit. Dat beïnvloedt dan weer jouw werklust of werkprestaties nadelig. Maak daarom duidelijke afspraken met het thuisfront voor je aan een eigen bedrijf begint. 

Startbedrijf.nl
Logo