Energiek ondernemen in het Noorden

Op woensdag 6 juni wordt in Martiniplaza in Groningen een eendaags congres georganiseerd waarbij alle facetten van energietransitie en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven worden gepresenteerd.

Conferentie
Uit het oogpunt van betaalbaarheid, leveringszekerheid en toenemende milieudruk is een transitie van onze energiehuishouding noodzakelijk.  Dit staat dan ook hoog op de politieke agenda. Maar… Wat betekent dit voor u in de praktijk? Op welke wijze kunt u hier invulling aan geven? Welke kansen en belemmeringen bestaan er?

Tijdens dit congres zullen diverse sprekers hun praktijkervaringen met u delen. Thema’s die aan de orde komen zijn: centrale energie-inkoop, eigen energieproductie en -gebruik, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energiebesparing in bedrijfsprocessen, etc. Daarnaast wordt voldoende ruimte geboden om te netwerken en in contact te komen met potentiële partners.

Dagvoorzitter is Aize Bouma. Het congres zal worden geopend door Wubbo Ockels. Zijn ervaringen als ruimtevaarder en hoogleraar Duurzame Technologie aan de TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen maken hem tot een bevlogen ambassadeur voor innovatieve energieoplossingen.

Zie verder: www.energieknoorden.nl alles over energie

Startbedrijf.nl
Logo