Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is belangrijk voor inzicht in je bedrijf. Voor een gezonde bedrijfsvoering én inzicht in de prestaties van jouw bedrijf kun je een exploitatiebegroting maken. Met deze exploitatiebegroting krijg je een overzicht van omzet, kosten en het uiteindelijke resultaat: de winst.

Omzetcijfers en inkoopcijfers kun je specificeren in groepen zoals verkoop materiaal, berekende uren en andere artikelen.

  • Als je de inkoop van de omzet aftrekt dan heb je de brutowinst.
  • Vervolgens specificeer je de onkosten zoals personeel, huisvesting, transport, reclame, betaalde rente, afschrijvingen en overige kosten. Opgeteld en vervolgens afgetrokken van je brutowinst, houd je het nettoresultaat van je onderneming over.
  • Dit resultaat is de bedrijfswinst en dient als basis voor je inkomen.
  • Indien het een BV betreft moet je je eigen salaris in de onkosten mee te nemen.
  • Alle bedragen worden vermeld excl. btw
  • Het is verstandig om regelmatig deze opstelling te maken volgens een vast schema, dit geeft je inzicht in de voortgang van je bedrijf.

Onderstaand een simpel voorbeeld:

Omzet materiaal60.000
Omzet uren85.000
bruto omzet145.000
Inkoop materiaal45.000
Bruto winst100.000
Onkosten
Personeel24.000
Huisvesting12.000
Transport2.000
Reclame1.500
Rente en bankkosten1.200
Afschrijvingen4.000
Overige kosten2.000
Totaal kosten46.700
Netto winst53.300

 Uiteraard is dit niet een compleet overzicht. In de meeste administratieprogramma’s zit een uitgebreide winst- en verliesrekening. Je kunt bovenstaand model gebruiken voor een eventuele prognose voor de start. Denk uitgebreid na met welke kosten je te maken kunt krijgen en schat deze niet te laag in. Je doet er verstandig aan te gaan praten met iemand die hier ervaring mee heeft.

Startbedrijf.nl
Logo