Failliet, en dan…

Faillissement of bijna
Als u uw rekeningen niet meer betaalt is de kans groot dat uw schuldeisers uw faillissement aanvragen. Tijdelijke achterstand bij het betalen van schulden is vaak wel oplosbaar, iedereen loopt wel eens tegen een probleempje aan. Wees in een dergelijk geval eerlijk tegen uw schuldeisers, dat kweekt meer begrip dan 20 smoesjes die iedereen kent. Voor eerlijkheid geeft men u meer tijd dan voor de overbekende verhalen.

Mochten uw schulden zo hoog oplopen dat er geen uitzicht op herstel is dan kan de rechtbank u failliet verklaren. Overigens hoeft dit niet altijd op verzoek van uw schuldeisers, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen, het lijkt op zelfmoord, maar het kan een oplossing van uw problemen zijn.

Een tijdelijke oplossing om een faillissement te voorkomen is een surseance (opschorting) van uw betalingen aan te vragen.
surseance van betaling |

Failliet verklaard worden
Hopelijk overkomt het u nooit maar ondernemers lopen de kans om failliet te worden verklaard. Einde oefening is dan een gemakkelijk woord, maar in de praktijk gaat dat toch anders. Indien u niet meer kunt voldoen aan uw schulden dan ontstaat er een levensgroot probleem voor u en voor uw onderneming. Ook uw privéleven zal niet meer hetzelfde zijn.

Faillissement eenmanszaak
Met een eenmanszaak bent u persoonlijk aansprakelijk voor uw schulden en wordt u persoonlijk failliet verklaard. Niet alleen uw bedrijfsbezittingen kunnen dan worden gevorderd door de curator en de schuldeisers, maar ook uw privébezittingen bent u in principe kwijt. Enkele persoonlijke zaken mag u dan behouden, maar vrolijk zult u daar ook niet van worden. Vervolgens zult u naar de sociale dienst moeten voor een kleine bijstandsuitkering.
eenmanszaak |

Misschien is het verstandiger om voordat het zover komt eens aan te kloppen bij de gemeente en proberen een beroep te doen op de BBZ: Bijzondere bijstandsregeling Zelfstandigen. Niet iedere gemeente is hiervan op de hoogte, maar men is verplicht u hier mee te helpen, daar waar mogelijk en onder bepaalde voorwaarden.
BBZ |

Faillissement VOF
Bij een vennootschap onder firma is het in principe hetzelfde als bij een eenmanszaak. Echter bij een VOF bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen schulden, maar ook voor die van uw vennoot of vennoten.
vennootschap onder firma |

Faillissement BV
“Dan laat ik de BV ploffen” is een vervelende, maar steeds vaker gehoorde uitspraak. Bij een BV wordt in principe de BV failliet verklaard en niet uzelf. Dat lijkt veilig maar dat is niet altijd de waarheid. Indien uw faillissement veroorzaakt is door laakbaar gedrag dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de BV. Bovendien is in geval van een verstrekt bankkrediet ook vaak persoonlijk getekend voor de terugbetaling van het geleende. (Banken houden nu eenmaal niet van risico) Dat wil zeggen dat u persoonlijk, alsnog door de bank aangesproken zult worden op de schuld bij de bank.
BV |

Failliet en btw
Vanaf het moment dat u als ondernemer failliet bent verklaard zal de curator de zeggenschap over uw bedrijf overnemen. Hij verzorgt de uiteindelijke aangifte en mogelijke betaling van de verschuldigde btw. Overigens mag u btw op een factuur die u dan niet betaald heeft niet in mindering brengen als voorbelasting. Als achteraf blijkt dat dit toch gebeurd is, wat gebruikelijk is met een boekhoudsysteem, dan zal de Belastingdienst dit achteraf nog op u gaan vorderen.

Failliet en een nieuwe start
Als u definitief failliet bent verklaard dan zal de Belastingdienst uw onderneming beschouwen als niet bestaand. Blijven er nog verrekenbare verliezen over, dan kunt u die achteraf nog verrekenen met uw inkomstenbelasting. Mocht u weer een nieuwe onderneming starten dan bestaat altijd de mogelijkheid dat de Belastingdienst (en andere schuldeisers) weer op de stoep staan en oude schulden willen vorderen.

Als u weer gaat beginnen kunt u heel veel informatie vinden in het “Handboek Zelstanding Zonder Personeel”. Dit is een jaargids en naslagwerk voor ZZP’ers, starters en freelancers. Alles over financiën, belasting, starten met een uitkering, marketing, pensioenen, het binnenhalen van opdrachten, het concurrentiebeding. Wilt u dit boek bestellen? De kosten zijn € 24,50.

Startbedrijf.nl
Logo