Freelance & ZZP

Freelancer en zzp´er (zelfstandige zonder personeel) verschillen niet zo veel van elkaar. Deze twee termen kunnen dan ook door elkaar worden gebruikt. Beide bieden diensten aan, zijn niet in loondienst en werken zelfstandig voor meerdere opdrachtgevers.

Freelancer of zzp’er is geen juridische rechtsvorm. Freelancers en zzp’ers hebben doorgaans een eenmanszaak. Of een freelancer of zzp’er zich ook moet inschrijven in het handelsregister kunt u hier vinden. Het is voor freelancers van groot belang dat zij echt worden beschouwd als ondernemer, en niet als een soort verkapte werknemer. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst stellen de status van de freelancer vast. Daarbij baseren zij zich op wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen, arbeid en belastingen.

Als je freelancer of zzp´er bent, dan moet je met enkele zaken rekening houden.

Wat voor soort dienstbetrekking

Als de Belastingdienst of het UWV vaststelt dat je een dienstbetrekking hebt dan wordt je door deze diensten niet als ondernemer gezien. Dit heeft dan weer gevolgen voor de opdrachtgever die dan wordt geconfronteerd met loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Als freelancer/zzp’er voer je tegen betaling opdrachten uit voor verschillende opdrachtgevers zonder dat er sprake is van een dienstverband.

Er zijn volgens de Belastingdienst en het UWV drie criteria die bepalen of je een dienstbetrekking hebt. We spreken van een dienstverband als er sprake is van:

  • loon: je krijgt een vergoeding voor het geleverde werk
  • verplichte persoonlijke arbeid: je bent altijd degene die de opdracht uitvoert
  • een gezagsverhouding: jouw opdrachtgever bepaalt hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht. Ook is er sprake van een gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van jouw opdrachtgever.

Geldt een van bovenstaande eisen niet, bijvoorbeeld je neemt de opdracht wel aan maar je hoeft per se zelf de opdracht uit te voeren (je zou daar bijvoorbeeld een andere ondernemer voor mogen inhuren), dan is er geen sprake van een dienstbetrekking. Dan is er voor de opdrachtgever geen enkele reden om niet met jou als ondernemer in zee te gaan.

Freelancers en belastingen

Als freelancer krijg je te maken met btw (omzetbelasting) en inkomstenbelasting. Voor de btw gelden andere voorwaarden dan voor de inkomstenbelasting. Btw wordt geheven over de diensten die een freelancer verricht. Freelancers betalen aan de Belastingdienst de btw over de omzet, minus de door de freelancer betaalde btw aan leveranciers. | btw berekenen |

Freelancers moeten ook inkomstenbelastingbelasting betalen. Daarbij is hun status van belang. De Belastingdienst moet de freelancer namelijk daadwerkelijk erkennen als ondernemer. Daarvoor moet de freelancer voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Als je wel zelfstandige bent, maar de Belastingdienst erkent je niet als ondernemer voor de inkomstebelasting, dan heb je inkomsten uit overige werkzaamheden en noemt de belastingdienst je een resultaatgenieter. Als de Belastingdienst je niet als zelfstandig ondernemer beschouwd heb je inkomsten uit dienstverband. | eisen aan ondernemerschap |

Startbedrijf.nl
Logo