Gemeenten Drenthe

Hieronder vindt u van bijna alle Drentse gemeenten informatie over bedrijventerreinen, ondernemersverenigingen en bedrijfscontactfunctionarissen. StartBedrijf.nl baseert zich voor de informatie op deze pagina op openbare informatie die de gemeenten zelf via hun website beschikbaar hebben gesteld. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de betreffende gemeente.

Aa en Hunze | Assen | Borger-Odoorn | Coevorden | De Wolden | Emmen | Hoogeveen | Meppel | Midden-Drenthe | Noordenveld | Tynaarlo | Westerveld

Gemeente Aa en Hunze
De gemeente Aa en Hunze is een gemeente met een landelijk karakter, gelegen in het noordoosten van Drenthe op de Hondsrug en in het Drentse veengebied en heeft ongeveer 25.000 inwoners.

Vergunningen
Zoals in elke gemeente zijn er vergunningen nodig voor bepaalde zaken. De meest benodigde zijn: inritvergunningen, kap- en meldingsvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning en aanlegvergunning. Over deze algemene vergunningen kunt u lezen op onze website onder het kopje `Vergunningen´. Wat u allemaal wel en niet kan doen in de gemeente Aa en Hunze kunt u vinden in: het bestemmingsplan (Wet op de Ruimtelijke Ordening), de Nota welstandsbeleid, de bouwverordening en het Bouwbesluit (Woningwet). De procedures staan in de wetten. Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de gemeente Aa en Hunze.

Bedrijventerreinen
De gemeente Aa en Hunze heeft drie bedrijventerreinen. Eén in Gasselternijveen en één in Gieten. Het bedrijventerrein in Gieten is goed ontsloten ten opzichte van de rijkswegen N33 en N34. Het terrein beslaat circa 21 hectare. In Rolde is ten zuiden van de N33 een nieuw bedrijventerrein in voorbereiding. Dit terrein zal worden bestemd voor kleinschalige, lokaal gevestigde bedrijven.

Subsidiemogelijkheden
De gemeente is volgens rijks- en provinciale overheid geen kerngemeente en is niet opgenomen in een economische kernzône, hetgeen betekent dat er in principe slechts vestigingsmogelijkheden zijn binnen de gemeente voor lokale of sterk regionaal gebonden bedrijven. Of er toch subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’.

Vestigingseisen
Een bedrijf kan niet zondermeer worden gestart in elk willekeurig pand. Het bestemmingsplan moet mogelijkheden bieden tot vestiging maar daarnaast zijn er -afhankelijk van het type bedrijf- ook vergunningen noodzakelijk alvorens met een bedrijf kan worden gestart. Een horecabedrijf (café, restaurant, slijtersbedrijf) heeft bijvoorbeeld naast een vestigingsvergunning een vergunning ingevolge de Drank en Horecaverordening nodig om te kunnen exploiteren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de rubriek “Digitaal loket” op de website van Aa en Hunze.

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
De gemeente Aa en Hunze beschikt over een interne bedrijfscontactfunctionaris die ondersteuning kan verlenen aan startende of bestaande ondernemers. Deze ondersteuning kan bestaan uit het begeleiden van vergunningaanvragen, het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats, het oplossen van probleemsituaties enzovoort. Naast de interne functionaris beschikt de gemeente ook over een externe bedrijfscontactfunctionaris. Aan de externe bedrijfscontactfunctionaris kunnen vragen over vergunningen, subsidies en bedrijfsplannen worden voorgelegd.

Bedrijvenloket/digitaal loket
De openingstijden van het bedrijvenloket zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis maar ’s woensdagsmorgens is de bedrijfsconsulent en de Stipo-coach aanwezig. Bij voorkeur worden die morgen zoveel mogelijk afspraken gepland/gecombineerd.

Het bedrijvenloket zal gecompleteerd worden met een zogenaamd digitaal loket waarmee een directe verbinding tot stand kan worden gebracht met onder andere de Kamer van Koophandel, het GAK en de Belastingdienst.

Het bedrijvenloket, gevestigd in de centrale hal van het gemeentehuis, is telefonisch bereikbaar via het centrale nummer (0592) 267777, maar tevens op het e-mailadres bedrijvenloket@aaenhunze.nl. Via dit e-mailadres kunnen vragen worden gesteld of opmerkingen geplaatst.

Openingstijden
Maandag, dinsdag en vrijdag; 8.30-12.30 uur, Woensdag; 8.30-16.00 uur, Donderdag; 8.30-19.00 uur
(Let op: avondopenstelling geldt alleen voor het aanvragen en ophalen van een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs en uittreksels uit de GBA)

Contact
Postadres: Postbus 93, 9460 AB Gieten
Bezoekadres: Spiekersteeg 1 , 9461 BH Gieten

Loket Burgerzaken
Telefoon:(0592) 267777 Fax:(0592) 267799
E-mail: gemeente@aaenhunze.nl

Naast deze openingstijden is dienstverlening ’s middags op afspraak mogelijk. U kunt een afspraak maken via de telefoon (0592) 267777 of per e-mail: gemeente@aaenhunze.nl.

Gemeente Assen
Assen is de hoofdstad van de provincie Drenthe. Kenmerkend voor de ligging is het esdorpenlandschap. Kleine akkers en boomwallen maken het gebied rondom Assen aantrekkelijk voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. Naast de stad Assen behoren de dorpen Witten, Loon, Rhee, Ter Aard, Ubbena, een gedeelte van Vries, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld tot de gemeente. In de stad en de bijbehorende dorpen wonen 62.800 mensen.

Een snelle groei van het inwonertal en de werkgelegenheid in de afgelopen jaren, laten zien dat in Assen een goed investeringsklimaat heerst. De centrale ligging in het noorden van het land en de bereikbaarheid via spoor- en wegverbindingen dragen hieraan bij, net zoals de goede kwaliteit van de verschillende bedrijventerreinen.

Vergunningen
Wanneer u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u meestal een bouwvergunning nodig. Afhankelijk van het soort bouwwerk kunt u vergunningsvrij bouwen, of moet u een lichte- of reguliere bouwvergunning aanvragen. Voor bepaalde bedrijvigheid heeft men een milieuvergunning nodig om deze activiteit te kunnen uitvoeren. Voor algemene wetenswaardigheden over vergunningen verwijzen wij u naar de rubriek ´Vergunningen´ op deze website. Of er speciale vergunningen nodig zijn in de gemeente Assen kunt u controleren bij het digitale loket van de gemeente (zie hieronder).

Voor meer informatie over bouwen in Assen kunt u contact opnemen met de gemeente Assen, balie Bouwen en Stadsinrichting, telefoon: 0592-366777 of e-mail: bouwinfo@assen.nl.

Bedrijventerreinen Assen
Een snelle groei van het inwonertal en de werkgelegenheid in de afgelopen jaren, laten zien dat in Assen een goed investeringsklimaat heerst. Cijfers van de Kamer van Koophandel geven aan dat jaarlijks de meeste bedrijven zich vestigen in Assen, vergeleken met andere Drentse gemeenten. De centrale ligging in het noorden van het land en de bereikbaarheid via spoor- en wegverbindingen dragen hieraan bij, net zoals de goede kwaliteit van de verschillende bedrijventerreinen. De gemeente Assen heeft zeven bedrijfsterreinen, te weten; Messchenveld, Peelerpark, Stadsbedrijvenpark, Kloosterveen Tussengebied, Oudegrachtpad, Stationsgebied, Schepersmaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanagers van de gemeente Assen:
Cor Staal, 0592-366738 of e-mail
c.staal@assen.nl.
Ook kunt u terecht bij:
Wessel Poeder, 0592-366417 of e-mail
w.poeder@assen.nl

Subsidiemogelijkheden
In de gemeente Assen gelden de volgende, in de rest van Drenthe ook verkrijgbare, subsidies: IPR 2000, KITS 2000. Voor meer informatie over deze subsidieregelingen kunt u contact opnemen met; Roelof Grit, gemeente Assen, 0592-366 611 of www.nom.nl. Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’.

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
WIW
Bij de WIW-dienstbetrekking wordt de werknemer bij u gedetacheerd. U betaalt een inleenvergoeding. Voordeel is dat u zelf niet bent belast met de administratieve afhandeling.

Bedrijvenloket/digitaal loket
De gemeente Assen beschikt over een digitaal loket. Hier kunt u contact opnemen met de gemeente, allerlei folders downloaden en meer te weten komen over de verschillende producten en diensten die de gemeente Assen digitaal aanbiedt. U vindt het digitale loket op de website van de gemeente Assen; www.assen.nl

Contact
Openingstijden Stadshuis:
Maandag t/m Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur zonder afspraak en 13.00 tot 17.00 uur op afspraak
Donderdag 13.00 tot 19.00 uur op afspraak

Een afspraak maken kan aan de informatiebalie in het stadhuis of door te bellen met 0592-366911.
Noordersingel 33
Postbus 30018
9401 JW Assen
tel 0592-366911 fax 0592-366595
info@assen.nl

Gemeente Borger-Odoorn
Vergunningen
Om te weten welke vergunningen u nodig heeft voor het starten van een bedrijf in de gemeente Borger-Odoorn kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, de heer F. Ietswaart, telefoon 0591-535202. Zijn e-mail adres is f.ietswaart@borger-odoorn.nl. Wilt u algemene informatie over de meest gangbare vergunningen dan kunt u dit vinden op deze website onder de rubriek Vergunningen.

Bedrijventerreinen Borger-Odoorn
De gemeente Borger-Odoorn heeft circa 42 hectare aan bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn overwegend bestemd voor de vestiging van kleinschalige lokale bedrijven. De gevestigde bedrijven bestaan vooral uit bouwnijverheid, handel, distributie, transport en zakelijke dienstverlening. Een ander deel van de beschikbare bedrijventerreinen bestaat uit bedrijven met een lichtindustrieel karakter.

Zichtlocaties zijn erg in trek bij het bedrijfsleven als vestigingslocaties. Dergelijke locaties zijn in de gemeente Borger-Odoorn slechts zeer beperkt aanwezig. Of een bedrijf zich kan vestigen op een bedrijventerrein wordt voor een belangrijk deel bepaald door het bestemmingsplan. In dit plan staat aangegeven welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.

In de gemeente zijn de volgende bedrijventerreinen gevestigd. Achtereenvolgens leest u; de plaats van het terrein, de naam, het karakter, de categorie, de grootte en als laatste het aantal hectare wat nog beschikbaar is op het bedrijventerrein.
Nieuw Buinen, Drentse Poort, Gemengd, 4, 11 ha, 2,5ha
Nieuw Buinen, Industrieweg, Industrieel, 6, 10 ha, 0 ha
Borger, Nuisveen (I), Gemengd, 4, 4 ha, 2500 m2
Borger, Marslanden, Gemengd, 4, 2 ha, 0 ha
2e Exloermond, Noorderkijl (I), Gemengd, 4, 4 ha, 0 ha
2e Exloermond, Noorderkijl (II), Gemengd, 4, 4,5 ha, 3 ha
Valthermond, De Hooistukken, Gemengd, 4, 3 ha, 0 ha
Drouwenermond, Drouwenermond, Gemengd, 4, 3 ha, 0 ha
Buinen, Buinen (I), Industrieel, 6, 2,5 ha, 0 ha
Buinen, Buinen (II), Industrieel, 4, 2,5 ha 0 ha

Geplande terreinen:
Borger, Nuisveen (II), n.n.b., 4, 4 ha, In planning
Borger N34, (Borger-West), Woon/werk, 2, 1 ha, In planning
Nieuw Buinen, Drentse Poort, Gemengd, 4, 1,5 ha, geen
Nieuw Buinen, Industrieweg, n.n.b., n.n.b., 9 ha, geen

Subsidiemogelijkheden
Over subsidiemogelijkheden in Drenthe kunt u alles lezen op deze website onder het kopje Subsidies Drenthe. Hier wordt onder meer alles verteld over Kompas van het Noorden, IPR 2000, INS 2000 et cetera. Ook staan op deze pagina links waar u meer informatie over de betreffende subsidies kunt krijgen.
De gemeente Borger-Odoorn heeft geen specifieke subsidieregeling voor het bedrijfsleven, ook niet voor startende ondernemers. Voor de financiering van investeringskosten e.d. kunt u een bank of een andere financieringsinstelling benaderen. Als u meer wilt weten subsidies dan kunt u ook contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris de heer D. Haan, tel. 0591-535202 of via e-mail d.haan@borger-odoorn.nl. Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’.

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
Het gemeentebestuur pleegt periodiek overleg met de vertegenwoordigende organisaties van het bedrijfsleven en legt regelmatig bedrijfsbezoeken af. Daarnaast is er de bedrijfscontactfunctionaris. De bedrijfscontactfunctionaris kan ondernemers/starters op de arbeidsmarkt ondersteunen bij het zoeken van een vestigingslocatie, het verkrijgen van benodigde gemeentelijke vergunningen, het begeleiden van starters, subsidiemogelijkheden of bij het bevorderen van wijzigingen van een bestemmingsplan indien de voorgenomen bedrijfsactiviteiten niet passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Verder kunt u informatie krijgen over praktische bedrijfsvoering en/of strategische vragen kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.

Contact/openingstijden
Postadres: Postbus 3, 7875 ZG Exloo
Bezoekadres: Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo
Telefoon:0591535353
Fax: 0591 – 535399
E-mail: gemeente@borger-odoorn.nl

Maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur.
’s Middags alleen na eerder gemaakte afspraak.
De afdeling burgerzaken is ook geopend op:
woensdag van 12.00-16.30 uur en
donderdag van 17.00-19.00 uur.

Gemeente Coevorden
Coevorden, grenzend aan Noord-Overijssel en Duitsland, is een bedrijvige stad. U vindt in Coevorden een aantal grotere bedrijventerreinen, die onderdak bieden aan een scala van (inter)nationaal opererende bedrijven. Vooral de sectoren elektronica, metaal, food, beton en transport zijn goed vertegenwoordigd. Bij elkaar wonen er ruim 36.000 mensen op 30.000 hectare.
Vergunningen en ontheffingen
U kunt niet zomaar een boom kappen, ijs gaan verkopen, een circusvoorstelling in het openbaar geven of een winkel beginnen. Hiervoor heeft u de toestemming ofwel een ‘vergunning’ of ‘ontheffing’ (van de gemeente) nodig. Op de site van de gemeente Coevorden kunt u het overzicht van activiteiten en gebeurtenissen waarvoor u een vergunning of ontheffing nodig heeft vinden.
Naast vergunningen en ontheffingen heeft de gemeente ook andere regels vastgesteld waaraan de inwoners van de gemeente zich dienen te houden. Deze regels (of verordeningen) zijn vastgesteld volgens de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten daaraan stellen. Voor algemene informatie over vergunningen in de gemeente Coevorden kunt u terecht op onze website in de rubriek `Vergunningen´.

Bedrijventerreinen
Coevorden ontwikkelt een grensoverschrijdend bedrijventerrein, het Europark, in samenwerking met de Duitse buurgemeente Emlichheim. Het Europark heeft een oppervlakte van 350 hectare. Van dit bedrijventerrein is het overgrote deel nog uitgeefbaar. Kenmerkend voor het Europark is dat het bedrijventerrein zowel over de weg, water als het spoor ontsloten is. Hierdoor wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd, voor bedrijven die gebruik maken van de verschillende modaliteiten. Vanwege die modaliteiten positioneert Coevorden zich steeds meer als multimodaal logistiek draaipunt voor de alsmaar groeiende goederenstromen tussen West-Nederland, en Noord- en Oost-Europa.
Naast het Europark is er nog een bedrijventerrein in ontwikkeling: Leeuwerikenveld II (60 hectare). Op de drie bestaande bedrijventerreinen (de Hare, Leeuwerikenveld I en De Holwert) is geen grond meer beschikbaar. In Dalen is nog grond voor bedrijven beschikbaar. Hier mogen zich echter alleen bedrijven vestigen die afkomstig zijn uit deze kern.
Subsidiemogelijkheden
Voor algemene informatie over subsidiemogelijkheden kunt u terecht op deze website onder de rubriek ´Subsidies Drenthe`. Of er voor u in Coevorden nog speciale subsidies zijn kunt vragen aan het bedrijventeam, zie hieronder.

Daarnaast bevinden zich in de gemeente Coevorden ook nog de volgende bedrijfsterreinen:

  • Bedrijventerrein Geesbrug
  • Bedrijventerrein Kleine Veld te Dalen
  • Bedrijventerrein Schoonoord
  • Bedrijventerrein ‘Broekveld’ te Sleen
  • Bedrijventerrein Zweeloo

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
Wanneer u in de gemeente Coevorden een bedrijf wilt beginnen dan kunt u contact opnemen met de Bedrijvenfunctionarissen De bedrijvenfunctionarissen zijn:

Mevrouw C. (Claudia) Doek-Trip
Telefoon: 14 0524
Mobiel: (06) 13414952
E-mail: c.doek@coevorden.nl
Taken: Leeuwerikenveld, De Hare en bedrijventerreinen buitendorpen, MKB, overige bedrijvigheid, beleidsmedewerker Economische Zaken

De heer H.J. (Riekus) Hazelaar
Telefoon: 14 0524
Mobiel: (06) 51350662
E-mail: r.hazelaar@coevorden.nl
Taken: toeristische en recreatieve bedrijven, toeristische aangelegenheden, beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie

De heer H. (Henk) Oortmann
Telefoon: 14 0524
Telefoon Europark: 0049 (0)5947 990190
Mobiel: (06) 53930162
E-mail: h.oortmann@coevorden.nl
Taken: Europark, Holwert, Drentse Zuidas, beleidsadviseur Economische Zaken

Contactgegevens
Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon: 14 0524
E-mail: ondernemen@coevorden.nl
Bezoekadres:
Hoofdstraat 2
7751 GC Dalen

Gemeente De Wolden
De gemeente De Wolden is een plattelandsgemeente, gelegen in Zuidwest-Drenthe, tussen Meppel en Hoogeveen. De Wolden heeft een oppervlakte van 22.700 hectare en telt 17 kernen, met samen zo’n 24.000 inwoners. De voornaamste economische dragers van De Wolden zijn landbouw, recreatie en toerisme, met daarnaast kleinschalige industrie, nijverheid en detailhandel.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Vergunningen. Of er speciale vergunningen nodig zijn om in de gemeente De Wolden een bedrijf te starten kunt u vragen aan de gemeentewinkel.

Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur, contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoonnummer (0528) 378 339.

Bedrijventerreinen
De gemeente De Wolden kent drie bedrijventerreinen; in Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold. De Wolden telt momenteel ongeveer 1700 bedrijven.

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Wanneer u wilt weten of de gemeente De Wolden nog speciale mogelijkheden voor u heeft, of u vragen heeft, kunt u contact op nemen met de afdeling Sociale Zaken. De afdeling is op werkdagen tussen 09:00 en 10:00 uur en op donderdag tussen 13:00 en 14:00 uur telefonisch te bereiken via nummer (0528) 378200.

Ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven
De Wolden telt vijf ondernemersverenigingen: De Wijker Handelsvereniging, De Koekanger Middenstandsvereniging, Ondernemend Ruinen, Handelsvereniging Ruinerwold en de Ondernemersvereniging Zuidwolde. Gezamenlijk zijn zij, samen met de gemeente en het MKB-Noord, verenigd in het Ondernemersplatform De Wolden. De algemene doelstelling van het Ondernemersplatform De Wolden is het bevorderen van een gezond en dynamisch economisch klimaat binnen de gemeente De Wolden.
MKB-Noord bereidt in overleg met de ondernemersverenigingen en de gemeente De Wolden de agenda voor. Ongeveer 5 keer per jaar wordt er vergaderd. Daarnaast wordt 4 keer per jaar een e-mailnieuwsbrief verzonden.

Contact/openingstijden
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde
Tel. 0528 – 140 528 / Fax. 0528 – 378 228

Postadres:
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde
gemeente@dewolden.nl

Openingstijden:
De Gemeentewinkel (voor vergunningaanvragen, reisdocumenten, aangiftes e.d.) is op werkdagen geopend van 8.30 tot 13.30 uur. Op woensdag van 8.30 tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.
De Gemeentewinkel is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur, op woensdag ook nog van 18.00 tot 20.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur.

Gemeente Emmen
Emmen is, met 108.000 inwoners de grootste gemeente van Drenthe en na Groningen de tweede van Noord-Nederland. Verder heeft de stad een omvangrijke industrieconcentratie (de grootste van Noord-Nederland) en zeer veel groente- en bloementeelt onder glas: maar liefst ± 280 hectare tuinbouwbedrijven. Met al haar voorzieningen is Emmen de spil van de regio Zuidoost-Drenthe en zuidelijk Groningen, een gebied met meer dan een kwart miljoen inwoners.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Vergunningen. Daarnaast verleent de gemeente Emmen alle steun bij het verstrekken van vergunningen en het verwerven van bijdragen op grond van premieregelingen. Wilt u meer weten over vergunningen en hoe de gemeente Emmen u kan helpen met het aanvragen van vergunningen? Dan kunt u terecht bij:
Dienst Publiek, afdeling Vergunningen

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1, gebouw C
Postadres: Postbus 30001, 7800 RA Emmen
Telefoon: (0591) 68 53 34
Telefax: (0591) 68 52 65
Openingstijden balie: werkdagen van 08.30 tot 13.00 uur

Bedrijventerreinen
Emmen heeft de grootste concentratie industriële werkgelegenheid van Noord-Nederland. De gemeente beschikt zowel in de stad Emmen als in het omringende gebied over een breed scala aan bedrijventerreinen voor zeer uiteenlopende vormen van bedrijvigheid. Van een terrein voor olie en gas gelieerde bedrijven in Schoonebeek via ruime terreinen voor bedrijven tot en met milieucategorie 6 in Emmen, tot zeer groene bedrijvenparken voor hightech industrie en dienstverlening. Momenteel zijn kavels beschikbaar van 1000 tot 50.000 vierkante meter.

Op strategische locaties aan de invalswegen van Emmen is ruimte gereserveerd voor kantoorfuncties. Emmen biedt strategisch gelegen ruimte voor grootschalige en internationaal georiënteerde bedrijven, kantoren, groothandel en grootschalige detailhandel, ICT-bedrijven en dienstverleners. Naar Emmense traditie is veel aandacht besteed aan de inrichting van de bedrijventerreinen en een goede bereikbaarheid.

Emmen heeft de grootste industrieconcentratie van Noord-Nederland. Ruim 4500 bedrijven hebben zich in Emmen gevestigd. In de gemeente Emmen zijn diverse moderne, goed ontsloten industrie- en bedrijventerreinen, waar nog volop plaats is voor nieuwe bedrijven. Op een totaal van ruim 35.000 hectare grondoppervlakte heeft de gemeente 1000 hectare bestemd voor de vestiging van industriële en dienstverlenende bedrijven, 135 hectare is direct uitgeefbaar. Vanwege het belang van de industrie maakt Emmen deel uit van het zogenaamde Industriële Technologie Steden Overleg (ITSO), een samenwerkingsverband van steden waar de industrie een prominente rol in de economie speelt. Voor de vestiging van zakelijke dienstverlening beschikt Emmen over meerdere representatieve kantorenparken in en rond het centrum. De gemeente maakt zich sterk voor een optimale service aan ondernemers die zich in Emmen willen vestigen of al gevestigd zijn. Emmen biedt een gezond ondernemersklimaat, dat zich kenmerkt door aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, vlotte gemeentelijke dienstverlening en scherpe prijzen voor bouwrijpe industriegrond.

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Bent u ondernemer en wilt u meer weten over het vestigingsklimaat, subsidies en de overige regels en regelingen die voor u als ondernemer gelden, of heeft u behoefte aan ondersteuning, kijkt u dan eens bij:
Bedrijvenloket Drenthe, aanspreekpunt voor ondernemend Zuidoost-Drenthe.
Subsidie Advies Centrum Emmen, subsidie-adviesbureau voor MKB-bedrijven op basis van no-cure-no-pay.
Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
Op het digitale bedrijvenloket zijn tal van antwoorden op veelgestelde ondernemersvragen bijeengebracht. U vindt hier ook specifieke informatie voor ondernemers in Emmen. Zijn tal van antwoorden op veelgestelde ondernemersvragen bijeengebracht. U vindt hier ook specifieke informatie voor ondernemers in Emmen.
Daarnaast bent u van harte welkom op het fysieke Bedrijvenloket Emmen, gevestigd op Marktplein 140. Voor diensten van de Kamer van Koophandel Drenthe, de gemeente Emmen en van de Belastingdienst.
Het bedrijvenloket is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 uur.
Wilt u zich hier als zelfstandig ondernemer laten inschrijven in het Handelsregister of wilt u iets laten wijzigen? Maak dan even een afspraak met één van de medewerkers; (0591) 65 84 80. Ook kunt u e-mailen naar: bedrijvenloket@emmen.kvk.nl

Contact/ openingstijden
Het team Economie van de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling heeft een aantal accountmanagers met ieder hun eigen specialiteit. Zij kunnen u informeren over locaties en faciliteiten die de gemeente ondernemers biedt.
Als u het telefoonnummer van het team Economie belt, wordt u rechtstreeks verbonden met de juiste accountmanager.
Het telefoonnummer van team Economie is: (0591) 68 54 91.
U kunt ons ook een elektronisch bericht sturen met uw vraag of opmerking.

Als bedrijf of startend bedrijf krijgt u te maken met tal van vergunningen. De afdeling Vergunningen van de dienst Publiek kan u hierover informeren.

Afdeling Vergunningen, Dienst Publiek, telefoon (0591) 68 53 34.
Gemeente Emmen, algemeen nummer (0591) 68 55 55.
U kunt ons ook een elektronisch bericht sturen met uw vraag of opmerking.

Het Bedrijvenloket Emmen kan u informeren over alles waar u als (startend) bedrijf mee te maken heeft

Bedrijvenloket Emmen, telefoon (0591) 65 84 80.
email: bedrijvenloket@emmen.kvk.nl
Het algemeen nummer van de gemeente Emmen is (0591) 68 55 55.

Gemeente Hoogeveen
Hoogeveen ligt in het zuiden van de prachtige provincie Drenthe. Als regiocentrum biedt Hoogeveen vele voorzieningen, zoals een modern winkelcentrum en een eigentijds theater. Hoogeveen is bedrijvig en levendig en is zeer goed bereikbaar vanuit de randstad en andere windstreken omdat het is gelegen aan de A28 (Utrecht-Groningen), de A37 (Hoogeveen-Duitsland) en de spoorlijn Randstad-Groningen. De stad beschikt over een eigen vliegveld en een binnenhaven.

De gemeente heeft ongeveer 53.000 inwoners en bestaat uit de plaatsen Elim, Fluitenberg, Hollandscheveld, Hoogeveen, Nieuw Moscou, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Pesse, Stuifzand en Tiendeveen.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Vergunningen. Voor specifieke vergunningseisen in de gemeente Hoogeveen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bedrijventerreinen
Het grootste bedrijventerrein in Hoogeveen is De Wieken, waarvan nog circa 6 hectare beschikbaar is. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bedrijfsvestigingen op Buitenvaart I, op het kantorenpark Schutlanden, aan de Griendtsveenweg (detailhandel binnen thema wonen en doe-het-zelf) en in het Stationsgebied. Het Logistiek Centrum is vol.

De gemeente heeft daarnaast meerdere bedrijvenlocaties in voorbereiding of ontwikkeling: Buitenvaart II, Riegmeer en het Stationsgebied.

Klik hier voor een kort en bondig overzicht van alle mogelijkheden, met bedrijfsbestemming, beschikbaarheid, verkoper en de grondprijs.

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Voor starters bestaan geen aparte subsidies in de gemeente Hoogeveen. Wel zijn er voor hen kredietmogelijkheden.
Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen (administratie). Ze zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0528-291485/291486.

De stichting Starters-In-Business (STIB) ondersteunt starters die een eigen bedrijf willen beginnen. Ook op andere terreinen biedt Hoogeveen hulp aan industriële starters en doorgroeiers. Zo realiseerde het STIB in het verleden samen met de gemeente het Industrieel Centrum Hoogeveen (ICH) aan de Smirnoffstraat in Hoogeveen. Dit pand bood aan twaalf industriële starters bedrijfsruimte.

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
Snel, helder, duidelijk, betrouwbaar. Dat is het motto van het gemeentelijk Serviceteam voor ondernemers. Het team helpt ondernemers met uitbreidings- of vestigingsplannen tijdig gemeentelijke vergunningen en/of grond te verwerven. En dat op basis van een heldere planning en duidelijke afspraken.

In het team zitten gemeentelijke deskundigen op het gebied van economische zaken, grondverkoop, bouwvergunningen, milieuvergunningen en bestemmingsplannen. Zij kunnen u snel en precies vertellen welke informatie u moet aanleveren. Ontbreken bij uw aanvraag gegevens, dan weet u dat binnen een week, want het Serviceteam voor ondernemers komt wekelijks bij elkaar.

Het team stelt ook een heldere planning op voor de verwerking van uw aanvraag. Belangrijk is daarom dat u in een zo vroeg mogelijk stadium ons bij uw plannen betrekt door middel van het vragen van informatie en advies. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw planning. Contactpersoon binnen het Serviceteam is mevrouw Elly Boer, projectleider bedrijfsvestigingen. Haar telefoonnummer is 0528 – 291752.

Contact/openingstijden
Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Bezoekadres raadhuis:
Raadhuisplein 1
7901 BP Hoogeveen

Bezoekadres tijdelijke huisvesting
Donau 12
7908 HA Hoogeveen

Telefoon: (0528) 291911
Fax: (0528) 291325

Gemeente Meppel

De Gemeente Meppel bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en De Schiphorst.
Meppel ligt op een kruispunt van riviertjes en stroompjes. Als schipperscentrum maakte Meppel een bloei door die sterk samenhing met de verveningen in Drenthe. De stad Meppel telt nu ruim 26.300 inwoners. Het aantal inwoners van de hele gemeente is 30.400

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website in het Digitale loket. Wanneer u vragen heeft over diploma’s of vergunningen als u een horecabedrijf wil vestigen kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Contactpersoon hiervoor is mevrouw D. van der Sloot. Telefoon: 0522 – 850 498

Bedrijventerreinen
In Meppel is een grote verscheidenheid aan bedrijven op ‘droge’ en ‘natte’ bedrijventerreinen te vinden. De bestaande bedrijventerreinen liggen als een krans rond Meppel. Vanouds is de grafische sector sterk vertegenwoordigd in Meppel. Daarnaast zijn er tevens veel bedrijven in de sectoren agro-industrie, (groot)handel, transport, bouw en industrie gevestigd.

De traditionele bedrijventerreinen Oude Vaart en Oevers A, B en C liggen aan weerszijden van de Drentse hoofdvaart en het Meppelerdiep, een hoofdvaarweg. Aan het water liggen bedrijven als scheepswerf De Kaap en De Kievit. Daarnaast zijn er diverse transport en /of logistieke bedrijven gevestigd zoals TDG en Danzas.

Bedrijventerrein Noord richt zich meer op de kleinschalige industrie en groothandel. Bedrijvenpark Blankenstein heeft veel bedrijven die zich richten op de zakelijke dienstverlening. Oevers D is een ‘nat’ bedrijventerrein, dat bedoeld is voor bedrijven die gebruik maken van vervoer over het water. Ten slotte beschikt de gemeente Meppel over de lokale bedrijventerreinen Rogat en Spijkerserve.

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Als u op dit moment een uitkering ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in de gemeente Meppel een starterskapitaal ontvangen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsmarkt: J. Lucas (0522-850493)

Daarnaast kan de gemeente Meppel u helpen bij uw zoektocht naar personeel. De afdeling Sociale Zaken en Arbeidsmarkt van de gemeente Meppel kan u op verschillende manieren helpen. Zij kunnen u onder andere helpen met: Werving van personeel /Subsidie op kosten van loon of scholing
Tijdelijk personeel tegen een scherp tarief /Werkstages: werken met behoud van uitkering /Leer/werk banen
Subsidie voor scholing van uw huidige personeel (Lidy van de Vijver, 0522-850423) / Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven

Als u meer informatie wilt over de vestigingsmogelijkheden en de bedrijventerreinen dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, de heer H. ter Wal. Telefoon: 0522-850450, e-mail H.tWal@meppel.nl. Ook de startende ondernemers kunnen terecht bij de heer H. ter Wal.

Openingstijden en contact
Grote Oever 26, Meppel
Postadres: Postbus 501, 7940 AM Meppel

Openingstijden: maandag tot en met donderdag 8.30 – 17.00 uur / Vrijdag 8.30- 20.00
Afd. publiekszaken: ma,di,wo 8.30-13.30, wo 8.30-15.00, vrij 8.30-13.30 / 17.30-20.00 uur
telefoon: 0522 – 850500 en fax 0522 850580

per e-mail: info@meppel.nl
Heeft u een vraag over een bepaald onderwerp, dan kunt u ook kijken op www.meppel.nl

Gemeente Midden-Drenthe
Gemeente Midden-Drenthe bestaat uit de volgende plaatsen en dorpen: Balinge, Beilen, Bovensmilde, Brunsting, Bruntinge, Drijber, Elp, Eursinge, Garminge, Hijkena, Hijkersmilde, Holthe, Hoogersmilde, Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen, Lieving, Makkum, Mantinge, Nieuw Balinge, Oranje, Orvelte, Smilde, Spier, Westerbork, Wijster, Witteveen, Zuidveld, en Zwiggelte. De gemeente heeft in totaal bijna 33.000 inwoners.

Door de filevrije bereikbaarheid via de autosnelweg A28, die van Noord naar Zuid dwars door de gemeente voert, scoort Midden-Drenthe qua bereikbaarheid heel hoog. Via directe op- en afritten kunt u de hoofdplaats Beilen gemakkelijk bereiken. Maar ook van West naar Oost is er een prima verbinding, de N381. Het is de weg van Leeuwarden naar Emmen en de Duitse grens, die bij Beilen de A28 kruist.
Ook per spoor kunt u via het NS-station Beilen gemakkelijk naar andere delen van het land reizen: Beilen-Groningen per trein in 30 minuten en Beilen-Zwolle in nog geen 40 minuten.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Vergunningen. Voor specifieke vergunningen in de gemeente Midden-Drenthe kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bedrijventerreinen
Het is erg bedrijvig op de bedrijventerreinen in midden-Drenthe. Maar de website van de gemeente houdt u gelukkig op de hoogte van het laatste nieuws. Klikt u op de volgende link; http://www.middendrenthe.nl/ ga naar de categorie ondernemer, daarna vindt u in het linkermenu alles wat u wilt weten.

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Voor specifieke regelingen over subsidies in de gemeente Midden-Drenthe kunt u zich wenden tot de gemeente.

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
Starters kunnen voor informatie over het opzetten van een eigen bedrijf nader contact opnemen met de Kamer van Koophandel in Meppel. Daarnaast kunt u terecht bij de verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente Midden Drenthe. Op de website van de gemeente Drenthe kunt u de actuele contactpersonen vinden die u een stap verder kunnen helpen. Ga naar http://www.middendrenthe.nl/, klik bovenin op de categorie ondernemers en daarna in het linkermenu op contactadressen.
Contact/ openingstijden
Postadres:
postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon:(0593) 53 92 22 (maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 – 16.30 uur)
Fax: (0593) 53 93 90
E-mailadres: gemeente@middendrenthe.nl
Bezoekadressen:
locatie Beilen, Raadhuisplein 1, 9411 NB
locatie Smilde, Hoofdweg 24, 9422 AG
locatie Westerbork, B.G. van Weezelplein 10, 9431 AG

Gemeente Noordenveld
De beslotenheid van Noordenveld door het veen is al eeuwenlang geen realiteit meer. Tegenwoordig is de gemeente gunstig gelegen te midden van de stedendriehoek Drachten-Assen-Groningen en is er veel forensenverkeer. In de gemeente Noordenveld wonen zo´n 32.000 inwoners.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Vergunningen. Voor andere vergunningen die u nodig heeft om in de gemeente Noordenveld een bedrijf te starten kunt u terecht bij mevrouw L. Korf of de heer L. Ronde van de vakgroep Ontwikkeling, tel. (050) 502 72 22.

Bedrijventerreinen
De gemeente Noordenveld heeft 6 bedrijfsterreinen. De grootste is Bitseveld met 79 hectare netto oppervlakte. Hiervan is nog 4 hectare uitgeefbaar. Daarnaast is er bedrijventerrein Noordhoek met 8 hectare waarvan nog 0,1 hectare beschikbaar is. Westeres is ook een bedrijventerrein met 4,8 hectare en nog 0,6 hectare beschikbaar. Daarnaast zijn er nog drie bedrijventerreinen waar geen oppervlakte meer uitgeefbaar is. Dit zijn Haarveld (12,5 ha), De Westerd (7 hectare) en Bedrijvenpark Norg (1,8 hectare)

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Daarnaast wil de gemeente Noordenveld, ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, informatie beschikbaar stellen over regelingen en subsidies die interessant kunnen zijn voor ondernemers. Hieronder vindt u enkele subsidies. Voor meer informatie over de subsidies kunt u terecht bij mevrouw L. Korf of de heer L. Ronde van de vakgroep Ontwikkeling, tel. (050) 502 72 22.

Medewerkers uit het MKB (bedrijven met 1 tot 250 medewerkers) kunnen ICT-opleidingen volgen en daarbij 50% van de kosten vergoed krijgen. Voor meer informatie ga naar: www.caict.nl (klik op MKB)
Het project ‘Versterking Ondernemerschap’ is bedoeld ter ondersteuning van ondernemers in de toeristisch-recreatieve branche. Toeristische ondernemers kunnen met behulp van een externe adviseur de kwaliteit van het eigen bedrijf onder de loep nemen en hun kennis vergroten. Toeristische bedrijven in de provincie Drenthe (ook Groningen en Friesland) kunnen gebruik maken van deze regeling. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de ondernemershelpdesk van MKB-Noord, telefoon (0598) 38 28 58 of kijken op de website www.horeto.nl van het project.
Het noordelijke exportproject WorldWide Commerce helpt bedrijven in het Midden- en KleinBedrijf op weg bij (verdergaande) internationalisering. WWCOMII is een voortzetting van het WorldWide Commerce programma. Met behulp van het Kompas voor het Noorden krijgen MKB bedrijven in het noorden een stevige steun in de rug bij het uitbreiden van hun export. Voor meer informatie over deze regeling kunt u ook contact opnemen met de Kamer van Koophandel in Meppel, de heer E. Slagt, tel. (0522) 26 56 00.
Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
De gemeente Noordenveld heeft een digitaal loket waar u terechtkunt als u een eigen bedrijf wilt starten. Bij veel vragen die u in het begin zult hebben kan de gemeente u van dienst zijn. Bijvoorbeeld met vragen over; huisvesting, vergunningen, mogelijke subsidies en het schrijven van een ondernemersplan. Ook wanneer u nu een bijstandsuitkering krijgt is het soms mogelijk om financiële ondersteuning van de gemeente te krijgen bij het opstarten van een bedrijf.

Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw L. Korf of de heer L. Ronde van de vakgroep Ontwikkeling, tel. (050) 502 72 22.
Contact/ openingstijden
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisstraat 1, 9301 AA Roden
Postadres: Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon: (050) 50 27 222
Fax: (050) 50 18 627
Email: postbus@gemeenteNoordenveld.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Maandag, dinsdag en woensdag; 8.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur , Donderdag; 8.00 – 12.00 uur en 13.00 – 19.00 uur
Vrijdag; 8.00 – 12.00 uur

Gemeente Tynaarlo
Tynaarlo is op 1 januari 1998 ontstaan uit samenvoeging van Eelde, Vries en Zuidlaren. De gemeente heeft ruim 32.150 inwoners, die verspreid over 18 dorpen op een totale oppervlakte van 14.900 ha wonen.
Niet alleen de inwoners, maar ook vele toeristen profiteren van de ruimte en het natuurschoon in de gemeente. Daarnaast biedt de gemeente haar inwoners een veelheid aan voorzieningen.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Bouwen en wonen en daarna naar Vergunningen. Voor andere vergunningen die u nodig heeft om in de gemeente Tynaarlo een bedrijf te starten kunt u terecht bij de gemeente.

Bedrijventerreinen
De gemeente verzorgt de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen conform het gemeentelijk en provinciaal beleid hieromtrent. Bedrijventerrein Vriezerbrug is momenteel het enig beschikbare bedrijventerrein in de gemeente. Dit terrein is bedoeld voor huisvesting van lokale bedrijven.
In de gemeente zijn in totaal de volgende bedrijventerreinen te vinden: De Vriezerbrug in Tynaarlo, De Bloemenveiling in Eelde, Groninger Airport Eelde, Het Bolwerk in Zuidlaren en De Groeve

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Voor specifieke regelingen over subsidies in de gemeente Tynaarlo kunt u zich wenden tot de gemeente.

Contact/ openingstijden
Bezoekadres gemeentehuis: Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Postadres: Gemeentehuis Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries
Telefoon: 0592-266 662
Fax: 0592-266 600
Email: info@tynaarlo.nl
Openingstijden gemeentehuis: Ma, di, en vrij; 8.30-12.30 uur, Woe; 8.30-17.00 uur, Don; 8.30-19.00 uur

Gemeente Westerveld
Voor de herindeling op 1 januari 1998 was de gemeente opgesplitst in de gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder. Deze gemeenten vertonen qua karakter een grote overeenkomst. Het zijn landelijke, overwegend agrarische gemeenten met een aanzienlijk deel forensen en veel recreatiemogelijkheden. Ook bezitten zij nationale parken, te weten Nationaal Park Drents-Friese Wold, Nationaal Park Dwingelderveld. Verder ligt er het natuurgebied Ooster- en Westerzand. Opgemerkt moet worden, dat bij alle vier de voormalige gemeenten de culturele waarden hoog scoren. Westerveld heeft een gunstige en centrale ligging, dichtbij Meppel, Zwolle, Steenwijk, Assen en Hoogeveen. De gemeente heeft een bloeiend bedrijfsleven, verdeelt over twee sectoren: de agrarische- en de recreatieve sector.

Vergunningen
Voor algemene informatie over vergunningen kunt u terecht op deze website onder de rubriek Vergunningen. Ook in de gemeente Westerveld heeft u voor vele zaken die samenhangen met het starten van een eigen bedrijf specifieke vergunningen nodig. De benodigde vergunningen kunt u allemaal vinden in de producten en dienstenlijst op de website van de gemeente. .U kunt natuurlijk ook gewoon contact opnemen met de gemeente; info@gemeentewesterveld.nl, telefoonnummer (0521) 349 349.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Westerveld zijn de volgende bedrijventerreinen aanwezig:
In Dieverbrug is er Het Vossenland. Hier is nog 1 bouwterrein onbebouwd maar dat is echter in particulier eigendom. In Dwingeloo is er bedrijventerrein Nijverheidsweg. Hier is nog 1 bouwterrein onbebouwd dat is echter ook in particulier eigendom. In Nijensleek is er Moersberger Erven. Dit bedrijventerrein is volledig uitgegeven. In Havelte is er het bedrijventerrein Oeveraseweg, wat compleet is uitgegeven. Er zijn echter wel plannen voor uitbreiding in voorbereiding. Als laatste bedrijventerrein is er nog een in Dieverbrug, De Wringen. Dit bedrijventerrein is in exploitatie. Voor mogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Subsidiemogelijkheden
Of er subsidies mogelijk zijn binnen de provincie kunt u acherhalen op het ‘Subsidieloket Drenthe’. Voor specifieke regelingen over subsidies in de gemeente Westerveld kunt u zich wenden tot de gemeente. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van specifieke subsidies in de gemeente Westerveld en de contactpersoon die u over de subsidies kunt benaderen.

Cofinancieringfonds. Het Cofinancieringfonds is in juni 2004 door de gemeente ingesteld met als doel bepaalde initiatieven vanuit de bevolking, die erop zijn gericht de gemeente economisch en sociaal vitaler te maken, te kunnen meefinancieren. Of u nu inwoner, ondernemer, medewerker van een stichting of vrijwilliger bij een werkgroep bent, u kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds. Om voor subsidie vanuit dit fonds in aanmerking te kunnen komen zijn er criteria opgesteld waaraan een initiatief moet voldoen. Voor informatie over het Cofinancieringfonds kunt u contact opnemen met Odet Kiers, afd. economische zaken. Zij is tot 13.00 uur bereikbaar, behalve op woensdag, op telefoonnummer 0521-349392, e-mail: wrtez@gemeentewesterveld.nl
Monumentensubsidie. De gemeente Westerveld is rijkelijk bedeeld met rijksmonumenten. Binnen het grondgebied staan zo’n 170 rijksmonumenten, die door het Rijk zijn aangewezen. Een pand dat ouder is dan vijftig jaar en voldoet aan de regels van de Monumentenwet 1988, kan worden aangewezen tot rijksmonument. Het in goede staat onderhouden van een monument is niet wettelijk verplicht, behalve wanneer in het verleden een subsidie voor een restauratie is gegeven. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de cluster Bouwen 0521-349403, e-mailadres: bouwen@gemeentewesterveld.nl

Ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven
De gemeente Westerveld heeft goede contacten met de Kamer van Koophandel Drenthe, vestiging Meppel. De heer J. Bosma van de afdeling Regiostimulering is op de hoogte met de ontwikkelingen in de gemeente Westerveld. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel in Meppel is: 0522-265600.

Daarnaast kunt u afhankelijk van uw vraag inlichtingen inwinnen over grondzaken of recreatie en toerisme bij de gemeente. Het telefoonnummer van het gemeentehuis is: 0521-349349

Contact/ openingstijden
Bezoekadres gemeenthuis:Boskampsbrugweg 2, 7971 CL Havelte
Postadres:Postbus 50, 7970 AB Havelte
Algemeen e-mailadres: info@gemeentewesterveld.nl
Alg. telefoonr/ Faxnummer: (0521) 349 349/(0521-349399)

Startbedrijf.nl
Logo