Gemeenten Gelderland A t/m E

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Gelderse gemeenten. Van de meeste Gelderse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Aalten | Apeldoorn | Arnhem | Barneveld | Berkelland | Beuningen | Bronckhorst | Brummen | Buren | Culemborg | Doesburg | Doetinchem | Druten | Duiven | Ede | Elburg | Epe | Ermelo
Gemeente Aalten

Er is momenteel nog uitgeefbare terreinen aanwezig die in handen van de gemeente zijn. Daarnaast zijn er uitgeefbare terreinen in handen van projectontwikkelaars. Er zijn 1460 vestigingen van bedrijven in Aalten. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 97,10 km² en heeft een inwonersaantal van 27.563.

Bedrijventerreinen
In de gemeente zijn vier bedrijventerreinen; Plan Kobus, ’t Broek, De Rietstap en Aa-Strang. Deze zijn liggen verdeeld over Kern Aalten en Kern Dinxperlo.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
De gemeente doet mee aan het project Smart Start, of u hiervoor in aanmerking komt kunt u bekijken op de site. Daarnaast heeft de gemeente nog de BBz voor mensen die vanuit een uitkering willen starten.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor de gemeente is mevrouw Dianne Vriezen de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken via telefoonnummer 0543 493158 en per email d.vriezen@aalten.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 7, 4261 BE, 7121 CS, Aalten
Postadres: Postbus 119, 7120 AC, Aalten
Telefoon: 0543-493333
Telefax: 0543-475455
E-mail: gemeente@aalten.nl

Gemeente Apeldoorn
Oppervlakte: 341,14 km2
Aantal Inwoners: 156.000

Bedrijventerreinen
Er is in Apeldoorn ongeveer 575 hectare bedrijventerrein. Van deze hoeveelheid is ca. 50 hectare direct beschikbaar voor uitgifte. Voor meer informatie over bedrijventerreinen en kantoorlocaties kunt u hier terecht.

Subsidies
Onbekend, hierover heeft StartBedrijf.nl nog geen informatie gekregen van de gemeente.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen kunnen (startende) ondernemers terecht op de afdeling Economische Zaken,
Telefoon14055
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Contactinformatie
Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG, Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES, Apeldoorn
Telefoon: 14055
Telefax: 055-5801555
E-mail: gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl
Gemeente Arnhem
De gemeente telt 144.000 inwoners. De gemeente is uiterst gunstig gelegen in het midden van het land en vlak bij Duitsland. Ze heeft uitstekende verbindingen over de weg, het water en per trein. Arnhem heeft als provinciehoofdstad een concentratie van overheidsinstellingen. Na de randstad heeft Arnhem het grootste kantorencentrum van Nederland. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 101,53 km²

Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Arnhem zijn vrijwel allemaal in beheer van particuliere ontwikkelaars. Elk van de terreinen heeft een specifiek eigen karakter. Daarnaast kunt u uiteraard een bedrijf vestigen in bestaande panden. Op de volgende bedrijventerreinen is ruimte voor bouw van nieuwe bedrijfshuisvesting.
Businesspark IJsseloord 2
Fluvium Zuid
Industriepark Kleefse Waard
Merwedestraat
Westervoortsedijk
Voor meer informatie over de terreinen kunt u hier terecht.

Subsidies
De gemeente Arnhem kent geen subsidie voor starters. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente wel een krediet verstrekken en een aanvullende uitkering geven tijdens de startperiode. Zie: Bijstand voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Kantorenlocaties: Toon Verschuren – 026 3774612
Bedrijvenlocaties: Matthijs Kop – 026 3773685
Internationale contacten: Rob van Herwijnen – 026 3844222 Overige detailhandel en startende ondernemers: Gert Jan Angenent – 026 3774997

Contactinformatie
Bezoekadres: Koningstraat 38, 6811 DG, Arnhem
Postadres: Postbus 9029, 6800 EL, Arnhem
Telefoon: 026-3774774
Telefax: 026-3774830
E-mail: gemeente@arnhem.nl

Gemeente Barneveld

De gemeente is centraal gelegen in Nederland. De gemeente Barneveld met negen woongemeenschappen. Dit zijn; Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek. De totale oppervlakte is 176,70 km² en het inwonersaantal bedraagt 50.021.

Bedrijventerreinen
De gemeente Barneveld telt vijf bedrijventerreinen. West- en Zuid-Harselaar, De Valk, Briellaard en Kootwijkerbroek. Voor meer informatie over deze bedrijventerreinen kunt u hier terecht.

Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies speciaal voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen op het terrein van industrie, bedrijfsontwikkeling en economisch beleid van de gemeente kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris, de heer Jos Berkvens. Hij is op de hoogte van het gemeentelijk beleid, procedures en wettelijke regelingen. Hij is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de gemeente Barneveld (0342) 495911.

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 2-3, 3771 ER, Barneveld
Postadres: Postbus 63, 3770 AB, Barneveld
Telefoon: 0342-495911
Telefax: 0342-495376
E-mail: gembar@barneveld.nl

Gemeente Berkelland

De gemeente heeft een oppervlakte van 25,00 km² en met een inwonersaantal van 45.000.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente zijn meerdere bedrijventerreinen, alleen op bedrijven de Kiefte is nog 8 hectare te vergeven.

Subsidies
De gemeente doet mee aan het project Smart Start, of u hiervoor in aanmerking komt kunt u bekijken op de site. Daarnaast heeft de gemeente nog de BBz voor mensen die vanuit een uitkering willen starten.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is de heer Geert Ooms, 0545-250519, g.ooms@gemeenteberkelland.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo
Postadres: Postbus 200, 7270 HA, Borculo
Telefoon: 0545-250250
Telefax: 0545-250244
E-mail: info@gemeenteberkelland.nl

Gemeente Beuningen
De gemeente bestaat nu uit de vier plaatsen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. De oppervlakte bedraagt 47,50 km² en het inwonersaantal bedraagt 25.472.

Bedrijventerreinen
In de gemeente zijn zes bedrijventerreinen gevestigd; Aalsterveld, ARN en RWZI, Klaphekstraat Ewijk, Winssen, De Sluis en Schoenaker genaamd. Voor meer informatie over deze terreinen kunt u hier terecht.

Subsidies
Er is voor (startende) ondernemers binnen de gemeente geen speciale subsidie.

Bedrijfscontactfunctionaris
De heer H. Palm telefoon 024 – 67 80 723 of 06-51832595.

Contactinformatie
Bezoekadres: Van Heemstraweg 46, 6641 AE, Beuningen
Postadres: Postbus 14, 6640 AA, Beuningen
Telefoon: 024-6780800
Telefax: 024-6778078
E-mail: gemeente@beuningen.nl
Gemeente Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst is op 1 januari 2005 ontstaan uit de samenvoeging van de 5 voormalige gemeenten Hengelo Gelderland, Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. De oppervlakte bedraagt nu 30,0 km² en het inwonersaantal bedraagt 37.868.

Bedrijventerreinen
De industrie in de gemeente Bronckhorst is betrekkelijk kleinschalig en gevarieerd. De gemeente kent bedrijventerreinen in Steenderen, Baak, Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
Specifiek voor (startende) ondernemers kent de gemeente geen subsidieregelingen.

Bedrijfscontactfunctionaris
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van vestiging of uitbreiding van uw bedrijf in de gemeente Bronckhorst, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Tiecken, bedrijfscontactfunctionaris, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is te bereiken op telefoonnummer (0575) 75 03 61, of per email j.tiecken@bronckhorst.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisstraat 20, 7255 BN, Hengelo (GLD)
Postadres: Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo-G
Telefoon: 0575-750250
Telefax: 0575-750599
E-mail: info@bronckhorst.nl

Gemeente Brummen
De gemeente Brummen ligt in het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en de rivier de IJssel. In het westelijk deel van de gemeente reiken de bossen tot aan de bebouwde kom van Eerbeek. Het oostelijk deel van de gemeente wordt gevormd door het prachtige uiterwaardengebied en rivierenlandschap van de IJssel. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 85,08 km² en het inwonersaantal bedraagt.

Bedrijventerreinen
De werkgelegenheid in de gemeente Brummen is overwegend geconcentreerd op tien bedrijventerreinen in de hoofdkernen Brummen en Eerbeek, variërend in grootte van 1 tot 48 hectare. De bedrijventerreinen Eerbeek-Zuid en Kollergang in Eerbeek en Rhienderen-Noord en De Hazenberg in Brummen zijn daarvan de grootste. Er zijn plannen in voorbereiding om de Kollergang en De Hazenberg uit te breiden.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies speciaal voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Informatie over mogelijkheden van bedrijfsvestiging in de gemeente Brummen kunt u krijgen bij de heren T.H. Achterkamp en E. Meindersma van de gemeentelijke afdeling VROM. Hun rechtstreekse telefoonnummers zijn: (0575) 56 82 45 en (0575) 56 82 67.

Contactinformatie
Bezoekadres: Engelenburgerlaan 31, 6971 BV, Brummen
Postadres: Postbus 5, 6970 AA, Brummen
Telefoon: 0575-568233
Telefax: 0575-568288
E-mail: gemeente@brummen.nl
Gemeente Buren
De gemeente Buren is een plattelandsgemeente, centraal gelegen in het Rivierenland. Rivierenland is vanwege de gunstige ligging en aanwezigheid van belangrijke verbindingsassen (weg, water en spoor) voor bedrijven een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tegelijk biedt het aantrekkelijk Betuwse landschap en de rijke cultuurhistorie goede kansen voor bedrijvigheid op gebied van recreatie en toerisme. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 150,00 km² en heeft een inwonersaantal van 25.756.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Buren zijn vier bedrijventerreinen, namelijk in Beusichem, Buren, Lienden (“De Hofstede”) en Maurik/Eck en Wiel (“Doejenburg”). Deze terreinen zijn bijna geheel uitgegeven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de gemeente: www.buren.nl. Onder de knop “bedrijvigheid” is nadere informatie te vinden.

Subsidies
Onbekend, hierover heeft StartBedrijf.nl nog geen informatie gekregen van de gemeente.

Bedrijfscontactfunctionaris
Onbekend, hierover heeft StartBedrijf.nl nog geen informatie gekregen van de gemeente.

Contactinformatie
Bezoekadres: De Wetering 1, 4021 VZ, Maurik
Postadres: Postbus 23, 4020 BA, Maurik
Telefoon: 0344-57 92 79
Telefax: 0344-57 92 00
E-mail: gemeente@buren.nl

Gemeente Culemborg

De gemeente Culemborg ligt in de provincie Gelderland tussen de steden Utrecht en Tiel, de A12 en de A2. Er zijn goede busverbindingen met Tiel, Nieuwegein, Utrecht en Eck en Wiel. Daarnaast heeft de gemeente Culemborg een NS-Station met treinen naar Utrecht, ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven en Tiel. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 31,23 km² en het inwonersaantal is 26.613.

Bedrijventerreinen
In het zuidwesten van Culemborg is een groot bedrijventerrein, ‘Pavijen’. Deze ontwikkelt zich nog verder en breidt nog steeds uit. Zowel groothandel, distributie, meubelindustrie als diverse kleinschalige bedrijven zijn gevestigd op het terrein.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
Onbekend, hierover heeft StartBedrijf.nl nog geen informatie gekregen van de gemeente.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer I. Vlaar de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer (0345) 477 833.

Contactinformatie
Bezoekadres: Ridderstraat 250, 4101 BK, Culemborg
Postadres: Postbus 136, 4100 AC, Culemborg
Telefoon: 0345-477700
Telefax: 0345-477950
E-mail: info@culemborg.nl
Gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg ligt in de provincie Gelderland tussen Zutphen en Arnhem aan de rivier de IJssel en onder andere aan de A48, de N317 en de N338. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 12,86 km² en een inwonersaantal van 11.449.

Bedrijventerreinen
Doesburg kent drie bedrijventerreinen:

 1. Verhuellweg, 12 ha., gemengde bedrijvigheid incl. kantoren
 2. Havengebied, 7 ha., zware industrie
 3. Beinum, 15 ha. gemengde bedrijvigheid incl. kantoren.

Er is geen uitgeefbaar bedrijventerrein voorhanden. Wel ligt er een ontwikkeling in het verschiet, direct grenzend aan het bedrijventerrein Beinum, op grondgebied van de gemeente Zevenaar. De binnenstad (Hanzestad, grote monumenten) is tevens als kantorenlocatie aan te merken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.

Subsidies
Specifiek voor (startende) ondernemers kent de gemeente geen subsidieregelingen.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bij de gemeente is de heer H. Bekker de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 0313.481321 of via email henk.bekker@doesburg.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Ph. Gastelaarsstraat 2, 6981 BH, Doesburg
Postadres: Postbus 100, 6980 AC, Doesburg
Telefoon: 0313-481313
Telefax: 0313-472010
E-mail: info@doesburg.nl

Gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem bestaat uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen en Wehl, en de buurtschappen Het Broek, Dichteren, Nieuw-Wehl, Langerak, Wijnbergen en IJzevoorde. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 76,66 km² en heeft een inwonersaantal van 56.400.

Bedrijventerreinen
De gemeente beschikt over vijf bedrijventerreinen; Akkermansweide, De Huet, Keppelseweg, Verheulsweide en Wijnbergen.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
Aan startende ondernemers biedt de gemeente extra begeleiding. Bijvoorbeeld bij het vinden van geschikte huisvesting of het aanvragen van vergunningen. Wanneer u nu een uitkering heeft en u wilt een eigen bedrijf opstarten, kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bij de gemeente is de heer H. van Benthem de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 0314 – 377 487.

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, 7001 EW, Doetinchem
Postadres: Postbus 9020, 7000 HA, Doetinchem
Telefoon: 0314-377377
Telefax: 0314-343437
E-mail: gemeente@doetinchem.nl
Gemeente Druten
Druten is een gemeente met veel activiteiten, centraal gelegen in het land van Maas en Waal.
De gemeente bestaat uit de kernen Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk. De oppervlakte bedraagt 42,50 km² en met een inwonersaantal van 17.805.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Druten zijn de volgende bedrijventerreinen te vinden:
Westerhout, bedrijventerrein
Kerkeland, bedrijventerrein
Deest, bedrijventerrein.
Klepperheide, kantoren en dienstverlening Excluton,

Dit jaar (2006) wordt begonnen met het bouwrijpmaken van het nieuwe bedrijventerrein Westerhout-Zuid, groot ongeveer 10 ha. De gemeente heeft een lijst van gegadigden met een vraag, die hoger ligt dan het beschikbare aanbod. In de loop van 2006 zal duidelijk worden of de gegadigden, die zich hebben gemeld ook daadwerkelijk gaan kopen.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
Gemeente Druten heeft geen subsidies of andere stimulerende maatregelen. Starters worden wel gesteund via begeleiding door de bedrijfscontactfunctionaris.

Bedrijfscontactfunctionaris
In de gemeente is drs. Gerrit van Heck de bedrijfscontactfunctionaris en is bereikbaar op telefoonnummer 0487-580151.

Contactinformatie
Bezoekadres: Heuvel 1, 6651 DA, Druten
Postadres: Postbus 1, 6650 AA, Druten
Telefoon: 0487-580100
Telefax: 0487-580199
E-mail: info@druten.nl

Gemeente Duiven

De gemeente Duiven ligt in de provincie Gelderland en bestaat uit de kernen Duiven, Groessen en Loo. De gemeente ligt tussen de steden Zevenaar en Velp/Arnhem aan de A12.
Het aantal inwoners binnen de gemeente is 25.831 en de oppervlakte bedraagt 35,15 km²

Bedrijventerreinen

 • Centerpoort-Nieuwgraaf: uitgegeven;
 • Centerpoort-Noord: niet volledig uitgegeven;
 • Centerpoort-Zuid: niet volledig uitgegeven;
 • Roelofshoeve I: volledig uitgegeven;
 • ’t Holland: volledig uitgegeven;
 • Roelofshoeve 2: uitgifte start binnenkort, cat. 4 en 5, 20 ha;
 • Seingraaf: uitgifte in 2007, 9 ha;
 • Graafstaete: uitgifte start binnenkort, uitsluitend lokale bedrijven, 13 ha.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Subsidies
Voor (startende) ondernemers wordt binnen deze gemeente geen speciale subsidies aangeboden.

Bedrijfscontactfunctionaris
In de gemeente is de bedrijfsfunctionaris de heer P.H.P. Sessink en is te bereiken op telefoonnummer 0316 279 388 of via email p.sessink@duiven.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Kastanjelaan 3, 6921 ER, Duiven
Postadres: Postbus 6, 6920 AA, Duiven
Telefoon: 0316-279111
Telefax: 0316-279279
E-mail: gemeente@duiven.nl
Gemeente Ede
Oppervlakte: 318,33 km2
Aantal Inwoners: 106.400

Bedrijventerreinen
Binnen de kern Bennekom bevindt zich 1 bedrijventerrein:
Halderbrink
Binnen de kern Ede bevinden zich 12 bedrijventerreinen:
A30 Zone
Bedrijvenpark ‘De Vallei’
De Klomp Oost
Ede West 2
Ede West 3
Frankeneng
Heestereng 1
Heestereng 2
Horapark
Kern Ede
Kievitsmeent
Klaphek

Binnen de kern Ederveen bevindt zich 1 bedrijventerrein:
Ederveen

Binnen de kern Harskamp bevindt zich 1 bedrijventerrein:
Harskamp

Binnen de kern Lunteren bevinden zich 2 bedrijventerreinen:
De Stroet
De Stroet II

Binnen de kern Wekerom bevindt zich 1 bedrijventerrein:
Wekerom

Subsidies
Binnen de gemeente is geen stimuleringsregeling of subsidie voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer R. Bieuwinga de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 0318 – 680 527 of per email rouke.bieuwinga@ede.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Bergstraat 4, 6711 DD, Ede
Postadres: Postbus 9022, 6710 HK, Ede
Telefoon: 0318-680911
Telefax: 0318-680577
E-mail: info@ede.nl

Gemeente Elburg

De gemeente Elburg bestaat uit de kernen Elburg, Doornspijk, ’t Harde, Hoge Enk en Oostendorp. De gemeente ligt aan de N309 op de grens van het Veluwemeer en het Drontermeer ten zuiden van Kampen en Zwolle. Door deze ligging beschikt de gemeente Elburg over een haven en uitstekende mogelijkheden voor de watersportliefhebbers. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 65,95 km² en het inwonersaantal is 21.755.

Bedrijventerreinen
Binnen de kern Doornspijk bevindt zich 1 bedrijventerrein:
De Glinde (voorheen Hardenberg)

Binnen de kern Elburg bevinden zich 5 bedrijventerreinen:
Broeklanden
Kruismaten
Kruismaten 2
Oostendorp
Oostendorp 2

Binnen de kern ’t Harde bevinden zich 2 bedrijventerreinen:
De Koekoek
’t Spoor

Subsidies
Binnen de gemeente is geen stimuleringsregeling of subsidie voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris de heer W. Pap en in te bereiken op telefoonnummer 0525 688 642.

Contactinformatie
Bezoekadres: Zuiderzeestraatweg Oost 19, 8081 LA, Oostendorp
Postadres: Postbus 70, 8080 AB, Elburg
Telefoon: 0525-688688
Telefax: 0525-688699
E-mail: gemeente@elburg.nl
Gemeente Epe
De gemeente Epe bestaat uit de dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen plus een aantal buurtschappen. De oppervlakte van Epe bedraagt 157,24 km² met een inwonersaantal van 33.309.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente zijn 2 bedrijfsterreinen aanwezig:

 1. Bedrijventerrein Eekterveld te Vaassen
 2. Bedrijventerrein Kweekweg te Epe

Op beide terreinen is geen grond meer beschikbaar voor ondernemers.
Binnenkort wordt gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van bedrijventerrein Kweekweg. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat er daadwerkelijk grond uitgegeven zal worden.
Ondernemers kunnen een registratieformulier aanvragen door een mail te sturen naar herman.naijen@epe.nl. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat alleen ondernemers uit de gemeente Epe in aanmerking kunnen komen voor een perceel.

Subsidies
Voor startende ondernemers is binnen de gemeente Epe geen specifieke subsidie beschikbaar.

Bedrijfscontactfunctionaris
De accountmanager Wonen, Ruimte en bedrijven binnen de gemeente Epe is Iris Verhoeff. Zij is het aanspreekpunt voor ondernemers. De accountmanager is (bij voorkeur) per mail te bereiken op iris.verhoeff@epe.nl of bedrijvenloket@epe.nl en per telefoon op 0578 678829.

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 14, 8161 CL, Epe
Postadres: Postbus 600, 8160 AP, Epe
Telefoon: 0578-678787
Telefax: 0578-678788
E-mail: gemeente.epe@epe.nl

Gemeente Ermelo
De gemeente Ermelo is een jonge gemeente. Pas in 1972 werd Ermelo een zelfstandige gemeente. Tot die tijd vormde het samen met Nunspeet een gemeente.
Naast de kern Ermelo bestaat de gemeente uit de buurtschappen Horst, Telgt, Tonsel, Leuvenum, Speuld, De Beek, Houtdorp en Drie. Het heeft een oppervlakte van 87,40 km² en een inwonersaantal van 26.603.

Bedrijventerreinen
Het gaat hier om de bedrijventerreinen Kerkdennen, Veldzicht en Veldzicht-Noord. Alleen op het terrein Veldzicht-Noord is nog ruimte beschikbaar. Het terrein wordt direct aansluitend en ten noorden van het bestaande Veldzicht gesitueerd. In totaal wordt circa 8 ha. Uitgegeven, waarvan circa 2 ha. In het najaar van 2006 en het restant naar verwachting in 2007/2008 te koop kan worden aangeboden. De uit te geven ruimte zal echter ten goede komen aan lokale ondernemers.

Subsidies
De gemeente Ermelo geeft (op dit moment) geen subsidie aan startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Ermelo, de heer D. Bakker telefoonnummer 0341- 567355 of per e-mail dbak@ermelo.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 2, 3851 NT, Ermelo
Postadres: Postbus 500, 3850 AM, Ermelo
Telefoon: 0341-567321
Telefax: 0341-567369
E-mail: gemeente@ermelo.nl

Startbedrijf.nl
Logo