Gemeenten Groningen

Gemeenten in Groningen hechten veel waarde aan een goed vestigingsklimaat voor startende en gevestigde ondernemers. Hieronder kunt u informatie lezen over de aard van de bedrijvigheid, over industrieterreinen, bedrijfsloketten en stimuleringsregelingen van bijna alle Groninger gemeenten.

Appingedam | Bedum | De Marne | Delfzijl | Eemsmond | Groningen | Haren | Hoogezand-Sappemeer | Leek | Marum | Menterwolde | Oldambt |Pekela | Stadskanaal | Veendam | Vlagtwedde | Zuidhorn

Gemeente Appingedam
De gemeente Appingedam is sterk in ontwikkeling en biedt unieke mogelijkheden voor nieuwe vestigingen. De productiviteit en de prijzen zijn nog op een ouderwets acceptabel niveau. Met de industrie- en havencomplexen van Delfzijl en de Eemshaven in de directe omgeving beschikt het Bedrijvenpark Fivelpoort over goede internationale verbindingen en faciliteiten Bedrijvenpark Fivelpoort ligt aan de zuidgrens van de stad Appingedam.
De gemeenten Appingedam, Eemsmond en Delfzijl werken met Groningen Seaports, Bedrjvenpark Fivelpoort, de NOM en de provincie Groningen samen in de Eemsdelta. Het gaat hierbij om de industrie- en bedrijventerreinen in de drie gemeenten, waaronder de Eemshaven, de industrie- en havencomplexen in Delfzijl en Bedrijvenpark Fivelpoort.
Voor de terreinen is een profilering en segmentering afgesproken, waardoor er een goede wisselwerking tussen de bedrijven onderling ontstaat. Het vestigingsklimaat wordt hierdoor versterkt. Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen en voorziet in een complete havendienstverlening, van logistieke diensten tot het beschikbaar stellen van topkwaliteit industriële en MKB terreinen in beide havengebieden.

Contact

Gemeente Appingedam-Stadskantoor

Bezoekadres : Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam

Postadres : Postbus 15
9900 AA Appingedam

Telefoon : 0596 691100
Fax : 0596 691101
E-mail : info@appingedam.nl
Gemeente Bedum
Bedum is om meer dan één reden een goede uitvalsbasis voor ondernemers. Het gloednieuwe Bedrijvenpark Boterdiep sluit aan op het bestaande bedrijventerrein, ten zuidwesten van het dorp. Daar vinden tientallen middelgrote en kleinere ondernemingen al jaren lang een prima stek. Dat bedrijventerrein breidt de gemeente Bedum nu aanmerkelijk uit. De ontsluiting van het bestaande terrein en het nieuwe bedrijvenpark wordt aanmerkelijk verbeterd. Over het Boterdiep wordt met het oog op die ontsluiting een nieuwe brug gelegd. Die brug – de nYe Klap – maakt dat het snelwegennet rond Groningen en de hoofdwegen in het noordelijke deel van de provincie zonder problemen in korte tijd bereikbaar zijn. De A7 en de A28, de Eemshavenweg (N46) en de wegverbinding Groningen-Delfzijl, de N360, bijvoorbeeld, zijn vanuit Bedum binnen een kwartiertje bereikt.
Meer informatie: over Bedum algemeen/algemene informatie Bedrijvenpark Boterdiep: gemeente Bedum, afdeling afdeling Voorlichting, telefoon 050-3018219 (P. Kremer) of 050-3018211 (D. Diederiks). De afdeling VROM kan u alles vertellen over bouwen, het bestemmingsplan, voorwaarden optie en koop en welstandseisen: gemeente Bedum, afdeling VROM, telefoon 050-3018911.

Contact

Schoolstraat 1
Bedum
tel. 050 301 89 11
fax 050 301 82 47
postbus 38
9780 AA Bedum
gemeente @bedum.nl

Gemeente De Marne
In plattelandsgemeente De Marne zijn de agrarische sector, visserij en toerisme de belangrijkste peilers voor werkgelegenheid. Dit blijkt ook uit de beschikbaarheid van kavels op bedrijventerreinen. In Kruisweg zijn kavels beschikbaar voor aan tuinbouw gelieerde bedrijven en op Lauwersoog is ruimte voor aan de haven gelieerde bedrijven. Om ook voor andere bedrijven kavels beschikbaar te hebben wil de gemeente op korte termijn aan de Oostzijde van Ulrum een nieuw bedrijvenpark realiseren.
Ondernemers- en handelsverenigingen, het Midden- en Kleinbedrijf en de gemeente De Marne overleggen een aantal keren per jaar met elkaar in het zogeheten Ondernemersplatform. Dit overleg resulteert in nieuwe beleidsvoornemens, toekomstplannen en initiatieven.
Meer informatie over Bedrijfshuisvesting in gemeente De Marne: de heer H.A.J. Dijkstra, telefoon (0595) 575 550. Voor meer informatie over Bedrijventerrein Lauwersoog / Haven Lauwersoog: de heer P. Groen, telefoon (0519) 349 456. En natuurlijk op www.demarne.nl
Gemeente Delfzijl
Groningen Seaport heeft nog ruim 800 ha grond beschikbaar. Er bevinden zich een groot aantal terreinen. Voor een overzicht van de terreinen en informatie kunt u hieronder terecht:

· Uitgifte terreinen
· Metalpark Delfzijl
· Chemiepark Delfzijl
· MERA cluster Delfzijl
· Fivelpoort Appingedam
· Farmsumerpoort Delfzijl
· De Delta Delfzijl
· De zeesluizen Delfzijl
· Bulk Terminal Eemshaven
· ConRo Terminal Eemshaven
· MERA cluster Eemshaven
· Visserij & voedingsindustrie Eemshaven
· Logistieke Diensten Eemshaven

De gemeente Delfzijl heeft voor vestigers < 25 werknemers een stimuleringsregeling als dat o.a. een toegevoegde waarde heeft. Van een toegevoegde waarde is sprake als er op hetzelfde gebied nog geen concurrent is.

Voor vragen over het ondernemen binnen de gemeente kunt u terecht bij de heer Ton Hoorndijk, Economische zaken en bedrijfscontacten. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0596-639118 of per e-mail aa.hoorndijk@delfzijl.nl

Gemeente Eemsmond
De gemeente Eemsmond wil nieuwe en gevestigde bedrijven graag ondersteunen, zowel financieel als praktisch. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor diverse subsidies (zoals de IPR, de KITS en de STIPO-regeling, waarover meer te vinden is onder de rubriek Subsidies op deze website). Ook hanteert de gemeente Eemsmond een éénloketsysteem, dat ondernemers een directe ingang bij de overheid biedt. Zodra een bedrijf zich meldt, vormt de gemeente een projectteam dat zich uitsluitend met dat bedrijf bezighoudt. Het team regelt voor dat bedrijf alle overheidszaken.
Logistiek gezien heeft de gemeente Eemsmond ook veel te bieden. De Eemshaven speelt een centrale rol in het Noord-Europese net van waterwegen. Ook via het spoor of de autowegen zijn Noord- en Oost-Europa, het Ruhrgebied en de randstad goed bereikbaar vanuit
Eemsmond.
De gemeenten Eemsmond, Appingedam en Delfzijl werken met Groningen Seaports, Bedrijvenpark Fivelpoort, de NOM en de provincie Groningen samen in de Eemsdelta. Het gaat hierbij om de industrie- en bedrijventerreinen in de drie gemeenten, waaronder de Eemshaven, de industrie- en havencomplexen in Delfzijl en Bedrijvenpark Fivelpoort.
Voor de terreinen is een profilering en segmentering afgesproken, waardoor er een goede wisselwerking tussen de bedrijven onderling ontstaat. Het vestigingsklimaat wordt hierdoor versterkt. Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen en voorziet in een complete havendienstverlening, van logistieke diensten tot het beschikbaar stellen van topkwaliteit industriële en MKB terreinen in beide havengebieden.
Langs de N363 in Uithuizen, aan de noordzijde van het NS-station, ligt een kleinschalig bedrijventerrein. NS Vastgoed heeft dit terrein gerealiseerd en geef ook de kavels uit. De gemeente zorgt voor de bemiddeling. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer B. Luurtsema van de sector Ruimte, afdeling Ontwikkeling. Telefoon: (0595) 43 75 69 of 43 75 55. E-mail: algemeen@eemsmond.nl

contact
Bezoekadres:
Hoofdstraat-West 1
9981 AA Uithuizen

Postadres:Postbus 11, 9980 AA Uithuizen
Telefoon:(0595) 43 75 55
Fax:(0595) 43 76 66
E-mail:algemeen@eemsmond.nl

Openingstijden publieksbalie:
maandag:8.30 – 19.00 uur
dinsdag, woensdag en vrijdag:8.30 – 16.00 uur
donderdag:8.30 – 12.00 uur
Gemeente Groningen
Gemeente Groningen wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. De vraag van de ondernemer staat centraal, er wordt gezorgd voor flexibiliteit en waar mogelijk ruimte geboden buiten de vastgestelde kaders. Ook wordt ingezet op een uitmuntende marketing en dienstverlening. Hiermee biedt de gemeente Groningen excellente vestigingsmogelijkheden in een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

De Gemeente Groningen kent ruim 30 verschillende bedrijventerreinen en kantoorlocaties. U kunt kiezen uit nieuwe of bestaande kantoorlocaties, kleinschalige of juist groots opgezette bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen met of zonder parkmanagement, liggend aan de snelweg of juist rustiger achteraf. Welke locatie voor u geschikt is hangt af van uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Kijk op de site van de gemeente Groningen voor de exacte ligging van deze bedrijventerreinen en kantoorlocaties en meer informatie over elk bedrijventerrein en kantoorlocatie afzonderlijk.

Gemeente Haren
Ondernemers – gevestigde en nieuwkomers – kunnen in de gemeente Haren met al hun vragen over vestigingsmogelijkheden, uitbreidingen, vergunningen en noem maar op terecht bij het Bedrijvenloket. Dankzij het Bedrijvenloket hoeven ondernemers niet meer verschillende afdelingen langs voor verschillende vergunningen. Bovendien wordt de voortgang van een vergunningaanvraag of andere vragen regelmatig gerapporteerd. Bedrijvenloket: dhr. B. Branbergen, telefoon 050-5339911, fax 050-5340385, e-mail gemeente@haren.nl
Op dit moment beschikt Haren over één bedrijventerrein: Felland, uitsluitend bedoeld voor Harense bedrijven die op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden. Hoewel er wel gewerkt wordt aan nieuwe terreinen is er momenteel geen ruimte voor nieuwbouw, ook niet op Felland. Zodra er nieuwe vestigingsmogelijkheden komen, wordt dat bekend gemaakt.
Gemeente Hoogezand-Sappemeer
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft zeven bedrijventerreinen. Een goede bereikbaarheid van de bedrijvenlocaties is van groot belang. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is wat dat betreft zeer gunstig gelegen. De A7, de Woldweg en de Kielsterachterweg bieden goede snelle verbindingen met de rest van Nederland. Een aantal van de bedrijventerreinen ligt bovendien direct aan de A7.
Een, in veel gevallen, goed alternatief is het openbaar vervoer. De gemeente heeft de beschikking over vier treinstations (lijn Groningen-Winschoten-Duitsland) en zeven buslijnen. Met vragen over het ondernemen kunt u terecht bij de relatiebeheerders van de gemeente. Ineke Flik, telefoonnummer 0598-373 840 en Ellen Huisman, telefoonnummer 0598-373 849. Het bedrijvenloket is dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur (woensdag gesloten). Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak maken via Trees Alberts (secretariaat), telefoonnummer 0598-373 846.
Mailen mag ook: relatiebeheer@hoogezand-sappemeer.nl

Gemeente Leek
Bedrijven in de ondernemende gemeente Leek zijn vooral geconcentreerd op vier locaties. Voor de vestiging van nieuwe of de uitbreiding van bestaande bedrijven is nog grond beschikbaar op het bedrijvenpark Leeksterhout, makkelijk bereikbaar gelegen langs de A7. Deze zichtlocatie is bij uitstek geschikt voor bedrijven voor wie representativiteit en uitstraling van groot belang zijn. Voor startende ondernemers is het JOS Bedrijvencentrum beschikbaar, gevestigd op het industriepark Diepswal. Aan de noordzijde van de A7 is de gemeente bezig met het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein Leeksterveld.

Nieuwe en gevestigde ondernemers in de gemeente Leek kunnen zich met vragen wenden tot het zogeheten ‘taakveld economische zaken’. U kunt hier terecht voor informatie over de volgende zaken:
bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden in Leek
beschikbare bedrijfspanden
subsidiemogelijkheden
starten van een bedrijf
contacten met het plaatselijke bedrijfsleven
statistische economische gegevens
Eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven is de heer M.van der Meulen, tel. (0594) 551612, e-mail: m.vandermeulen@leek.nl

Voor middenstandszaken kunt u terecht bij de heer J. Hoogstra, tel. (0594) 551631, e-mail: j.hoogstra@leek.nl
Gemeente Marum
De aard van de bedrijvigheid in Marum is zeer divers. Van oudsher ligt Marum in een agrarisch gebied. De laatste decennia nemen ook transport en industrie een belangrijke plaats in. De grootste werkgevers in de gemeente zijn de landbouw (450 banen) en detailhandel, horeca en diverse (kleinere) bedrijven (samen 500 banen). Daarnaast heeft de gemeente enkele grotere (industriële) bedrijven waar in totaal zo’n 420 arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn. Voor al die bedrijven is de verkeersligging een belangrijke factor. De gemeente grenst aan de A7. Dit trekt bedrijven in transport en distributie aan.
De bestaande lokale industrieterreinen worden optimaal benut. De gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden voor een lokaal bedrijventerrein. Inmiddels is aan de zuidzijde van de A7 het industrieterrein De Poort I ontwikkeld voor met name kleinere ambachtelijke bedrijven. Het gevestigde bedrijfsleven in de gemeente heeft behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden. Dit kan soms op de bestaande locatie of door het bedrijf te verplaatsen naar een groter terrein buiten de dorpskern. De gemeente wil deze bedrijven zo mogelijk ondersteunen. Het uitbreiden van bedrijventerreinen betekent ook groei van de werkgelegenheid.
Het plan voor De Poort II ligt momenteel ter goedkeuring bij de Provincie. Er zijn bezwaren tegen de aanleg van dit bedrijventerrein binnengekomen, dus is nog niet duidelijk wanneer de uitvoering begint. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Ruimtelijke Ordening van de sector Ruimte & Werken, telefoonnummer 0594-641333.

Gemeente Menterwolde
Op economisch gebied werkt de gemeente Menterwolde samen met de gemeente Veendam. De samenwerking is gericht op visieontwikkeling, promotie en acquisitie van de bedrijventerreinen binnen beide gemeentegrenzen. Het bureau Bedrijvenlocaties Oostboog is tevens het aanspreekpunt voor bedrijven op de bedrijventerreinen voor beide gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer André la Rivière, directeur bureau Bedrijvenlocaties Oostboog, tel. (0598) 654705, via e-mail a.la.riviere@menterwolde.nl of kijk op www.oostboog.nl
Gemeente Oldambt
Gemeente Oldambt ontwikkelt nieuwe bedrijventerreinen voor regionale en bovenregionale bedrijvigheid. De terreinen – in totaal meer dan 50 hectare – worden dichtbij de A7 gesitueerd.

Meer weten?
Kijk op www.bedrijventerreinenoldambt.nl (link wordt geopend in een nieuw venster).

Vergunningen Toezicht en Handhaving
Voor veel activiteiten, denk aan (ver)bouwen, uitbreiden, een bedrijf opstarten, een bestaand bedrijf uitbreiden, het organiseren van een evenement of het kappen van een boom, heeft u een vergunning nodig. Informeer vooraf bij de gemeente Oldambt wat de mogelijkheden cq voorwaarden zijn én welke vergunning(en) u nodig bent. In een aantal gevallen kunt u overigens volstaan met een melding.

De volgende links verwijzen naar onderwerpen in het Digitale Loket van de gemeente Oldambt. U vindt hier informatie over specifieke vergunningen en meldingen.

Bouwvergunning
Sloopvergunningen/meldingen
Activiteitenbesluit / Milieuvergunning / Besluit Landbouw
Aanleggen/wijzigen van inritten
Kapvergunning
Horeca, exploitatievergunning
Reclame of terras
Evenementenvergunning

Gemeente Pekela
De bedrijven in Pekela zijn gehuisvest op vijf industrieterreinen. In Oude Pekela zijn dit industrieterrein AA-Stroom, industrieterrein West en Flessingsterrein. In Nieuwe Pekela zijn dit de industrieterreinen Pekelwerk en Holland Marsh. Deze locaties zijn goed bereikbaar door de aanleg van industriewegen, die een directe verbinding vormen met de provinciale wegen N366 en N367 en uiteindelijk de rijksweg A7, waardoor een vlotte aan- en afvoer van transporten mogelijk is.
Het nieuwe Bedrijventerrein West sluit aan op het al bestaande industrieterrein West. Met de uitgifte van het bedrijventerrein West is op 1 oktober 2005 gestart. De eerste fase van dit terrein is netto 3,2 ha. groot. De vierkante meter prijzen voor de zichtlocaties aan de N367 bedragen € 36,50 per vierkante meter, exclusief btw en overdrachtskosten en voor de overige kavels in fase 1 € 32,50 per vierkante meter exclusief btw en overdrachtskosten. Voor meer informatie over het nieuwe bedrijventerrein West kunt u contact opnemen met de heer H.N. Pesman, gemeente Pekela, Bureau Bedrijfscontacten, Raadhuislaan 8, 9665 JD Oude Pekela telefoon 0597-617509, e-mail h.pesman@pekela.nl
Op het bedrijventerrein Holland Marsh in Nieuwe Pekela een bedrijfsverzamelgebouw beschikbaar, specifiek bedoeld voor startende ondernemers. Het gebouw is eigendom van Stichting Dorp en Bedrijf Friesland. Het gebouw bestaat uit vijftien units, waarvan tien bedrijfsruimtes van ieder ongeveer 100 vierkante meter en vijf als kantoorruimte, ieder ongeveer 48 vierkante meter groot. Voor algemene informatie over het bedrijfsverzamelgebouw kunt u contact opnemen met de heer H.N. Pesman, gemeente Pekela
Bureau Bedrijfscontacten, Raadhuislaan 8, 9665 JD Oude Pekela telefoon 0597-617509. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hijma van Stichting Dorp en Bedrijf, Buorren 28, 9012 DH Raerd telefoon 0566-602571, mobiel 06-22935107 e-mail: hijma@dbfadvies.nl

Gemeente Stadskanaal
Het Bureau Bedrijfsleven van de gemeente Stadskanaal is in de eerste plaats een schakel tussen ondernemer en gemeente. Het bureau coördineert de afhandeling van vragen, opmerkingen en adviezen van (toekomstige) ondernemers die door meerdere afdelingen bekeken moeten worden. Het Bureau Bedrijfsleven is verder nauw betrokken bij promotie van Stadskanaal als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven.
Voor de ondernemer kan de medewerker van het bureau daarnaast een klankbord zijn voor de plannen van het bedrijf. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de mogelijkheden om deze plannen te realiseren en naar oplossingen voor mogelijke barrières. Vergunningen, procedures, subsidie, samenwerkingsmogelijkheden en marktgegevens komen in dergelijke gesprekken aan de orde. Voor meer inforamtie kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn:

Bé Kuipers Marten Kroon
Raadhuisplein 1 Raadhuisplein 1
9501 SZ Stadskanaal 9501 SZ Stadskanaal
T (0599) 631 652 T (0599) 631 651
E-mail b.kuipers@stadskanaal.nl E-mail m.kroon@stadskanaal.nl

Inwoners die zich afvragen of het ondernemerschap iets voor hen zou kunnen zijn, zijn van harte welkom voor een gesprek hierover. Het bureau bedrijfsleven is er voor alle ondernemers die in Stadskanaal gevestigd zijn, zich daar willen vestigen of met een nieuw bedrijf willen beginnen.

Gemeente Veendam
Veendam ligt in Noord-Nederland circa 25 kilometer ten zuidoosten van de stad Groningen en Groningen Airport Eelde en 20 kilometer van de Duitse grens. Het economisch beleid van Veendam is erop gericht bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en op wensen in te spelen. Voor elk bedrijf streeft de gemeente Veendam dan ook naar een geschikt bedrijventerrein. Momenteel zijn 1521 bedrijven gevestigd in Veendam, verspreid over de diverse bedrijventerreinen. Het meest recente bedrijventerrein is Dallen II (gelegen aan de N33) en biedt ruimte voor verschillende bedrijven.
De gemeente Veendam werkt op verschillende gebieden samen met omliggende gemeenten. Op economisch gebied werkt de gemeente Veendam samen met de gemeente Menterwolde.Veendam en Menterwolde hebben speciaal voor de uitgifte van bedrijventerreinen langs de A7 en N33 het Oostboog
Bedrijvenlocaties opgesteld. Belangen van ondernemers kunnen door deze één-loket-gedachte nog beter worden behartigd. Ook wordt er een nog betere ondersteuning geboden.
Veendam kent bovendien een zeer bedrijvig platteland. Duurzame landbouw wordt al jaren gestimuleerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer André la Rivière, directeur Oostboog Bedrijvenlocaties, telefoon 0598-654705, a.la.riviere@menterwolde.nl

Gemeente Vlagtwedde
Het beleid van de gemeente Vlagtwedde is erop gericht een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te scheppen. De gemeente Vlagtwedde kenmerkt zich door een gevarieerde economische structuur, waarin naast de sectoren voedingsmiddelen, agro-business, metaalnijverheid en transport, ook de zakelijke dienstverlening een steeds belangrijker plaats inneemt.
In de gemeente Vlagtwedde zijn ten behoeve van de economische ontwikkeling diverse stimuleringsregelingen van toepassing. Startende ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van een dynamisch economisch vestigingsklimaat. De gemeente Vlagtwedde is een goede eerste vraagbaak voor informatie over onder ander vestigingslocaties, vergunningen en subsidiemogelijkheden. Vlagtwedde werkt samen met het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI) in Veendam. Dit instituut is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van kansrijke kleine industriële en dienstverlenende bedrijven.
Met het Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal beschikt Vlagtwedde over een bedrijfslocatie van topniveau. Dit gemengde bedrijventerrein is één van de speerpuntlocaties in de provincie Groningen en wordt gerekend tot de economische kernzones. Gezien de voorspoedige uitgifte van bedrijfskavels zijn voor dit bedrijventerrein uitbreidingsplannen in ontwikkeling. Ook in de kernen Vlagtwedde en Sellingen komen nieuwe terreinen beschikbaar voor het lokale of regionale bedrijfsleven.
Voor meer informatie over vestigingsmogelijkheden en stimuleringsregelingen in de gemeente Vlagtwedde kunt u contact opnemen met dhr. J. Wiffers, afdeling Economische Zaken, telefoon 0599-320205, e- mail: jwiffers@vlagtwedde.nl

Bedrijventerreinen
Bezoek de website van Oostboog Bedrijvenlocaties

Veendam ligt in Noord-Nederland circa 25 kilometer ten zuid-oosten van de stad Groningen en Groningen Airport Eelde en 20 kilometer van de Duitse grens. Kortom, Veendam is centraal gelegen tussen de Drentse bossen en de Waddenzee. Veendam heeft ruim 28.000 inwoners en wordt gekenmerkt door pure schoonheid, haar Veenkoloniale verleden, maar ook door haar sterke economische positie. Het laatste dankt Veendam aan het binnenhalen van internationale concerns, zoals bijvoorbeeld Rail Service Centrum Groningen (RSCG), Vos Logistics, Kisuma, Nedmag en Avebe.

Bepalende factoren
De bepalende factoren voor een gezonde economische ontwikkeling zijn: bereikbaarheid, uitstraling, cultuur, vrije tijd, sport, infrastructuur en ruimte. De mentaliteit van zowel werkgever als werknemer in Veendam kan worden omschreven als nuchter, no nonsense, loyaal, doelgericht en open voor nieuwe ontwikkelingen. Het economisch beleid van Veendam is erop gericht bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en op wensen in te spelen. Voor elk bedrijf streeft de gemeente Veendam dan ook naar een geschikt bedrijventerrein. Momenteel zijn 1521 bedrijven gevestigd in Veendam, verspreid over de diverse bedrijventerreinen. Het meest recente bedrijventerrein is Dallen II (gelegen aan de N33) en biedt ruimte voor verschillende bedrijven.

Samen staan we sterk
De gemeente Veendam werkt op verschillende gebieden samen met omliggende gemeenten. Op economisch gebied werkt de gemeente Veendam samen met de gemeente Menterwolde. Veendam en Menterwolde hebben speciaal voor de uitgifte van bedrijventerreinen langs de A7 en N33 het Oostboog Bedrijvenlocaties opgesteld. Belangen van ondernemers kunnen door deze één-loket-gedachte nog beter worden behartigd. Ook wordt er een nog betere ondersteuning geboden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oostboog Bedrijvenlocaties, op telefoonnummer 0598-654705, of via e-mail info@oostboog.nl .

Gemeente Zuidhorn
De bedrijventerreinen in de gemeente Zuidhorn hebben geen vrije kavels meer. Gewerkt wordt aan een notitie om te komen tot uitbreiding. Het betreffen hier de terreinen in Noordhorn en Grijpskerk.
Voor starters geeft met name het bedrijfsverzamelcentrum van DFB te Raerd mogelijkheden op het bedrijventerrein Mokkenburg te Noordhorn. De gemeente kent verder geen regelingen op grond waarvan (startende) ondernemers financieel worden gesteund. Voor nadere informatie of vragen over ondernemen kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris, de heer A.B. Nijboer. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0594-508875 of per e-mail abnijboer@zuidhorn.nl

Startbedrijf.nl
Logo