Gemeenten Limburg K t/m O

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Limburgse gemeenten. Van de meeste Limburgse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Kerkrade | Landgraaf | Maasbracht | Maastricht | Meersen | Mook en Middelaar | Nederweert | Nuth | Onderbanken |
Gemeente Kerkrade
De gemeente heeft een oppervlakte van 21,94 km² en heeft een inwonersaantal van 50.039.

Bedrijventerreinen

Subsidies

Bedrijfscontactfunctionaris

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 1, 6461 EB, Kerkrade
Postadres: Postbus 600, 6460 AP, Kerkrade
Telefoon: 045-567 6767
Telefax: 045-5676395
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Gemeente Landgraaf
De gemeente Landgraaf is in 1982 ontstaan door samenvoeging van de vroegere gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 24,68 km² en heeft een inwonersaantal van 41.411.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Landgraaf zijn 2 grote bedrijventerreinen van ca. 100 ha gesitueerd, namelijk Abdissenbosch en Strijthagen. Verder is er nog een kleiner bedrijventerrein genaamd de Rukkener. De grond op alle drie de terreinen is volledig uitgegeven. Landgraaf beschikt op dit moment niet over uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden. Wel zijn er te koop en te huur zijnde bedrijfspanden.

Subsidies
In de gemeente Landgraaf zijn geen subsidies voorhanden voor het opstarten van een eigen bedrijf; wel participeert de gemeente Landgraaf in de Stichting Starters Centrum, waar startende ondernemers voor een eerste gesprek terecht kunnen.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer E. Claessen de accountmanager Economische Zaken en bedrijfscontactfunctionaris. Hij is ter bereiken op telefoonnummer 045-5695379 of per e-mail ed.claessen@landgraaf.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6371 LA, Landgraaf
Postadres: Postbus 31000, 6370 AA, Landgraaf
Telefoon: 045-5695222
Telefax: 045-5695480
E-mail: gemeente@landgraaf.nl
Gemeente Maasbracht
In 1991 werd de nieuwe gemeente Maasbracht gevormd bestaande uit de kernen Maasbracht en Brachterbeek, aangevuld met de voormalige gemeentes Stevensweert, Ohe en Laak en Linne. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 26,00 km² en heeft een inwonersaantal van 13.724.

Bedrijventerreinen
Behalve enkele vrijgekomen percelen, zijn er momenteel zijn nauwelijks tot geen gronden of kantoorpanden uitgeefbaar.

Subsidies
De gemeente kent geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer R.P.J. Hendriks de beleidsmedewerker Economische Zaken. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0475-469296.

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 36, 6051 BZ, Maasbracht
Postadres: Postbus 7000, 6050 AA, Maasbracht
Telefoon: 0475-469292
Telefax: 0475-466184
E-mail: postbus@maasbracht.nl

Gemeente Maastricht
De oppervlakte van de gemeente bedraagt 59,00 km² en heeft een inwonersaantal van 122.085.

Bedrijventerreinen
De (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt toegesneden op de vraag vanuit de stad, zowel kwalitatief (bereikbaarheid, ruimtegebruik, variatie) als kwantitatief (vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak). In 2004 en de jaren daarop zijn de volgende bedrijventerreinen in (her)ontwikkeling: Beatrixhaven, Maastricht-Eijsden, Limmel, Limmel/Nazareth) en Lanakerveld

Het GemeenteLoket kan u informatie geven over de (her)ontwikkeling of revitalisering van bedrijventerreinen binnen de gemeente Maastricht.

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers

Bedrijfscontactfunctionaris
Het GemeenteLoket kan u informatie geven over de (her)ontwikkeling of revitalisering van bedrijventerreinen binnen de gemeente Maastricht. Telefoonnummer Gemeente Loket is 043- 350 40 00, ook te bereiken per e-mail post@maastricht.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Randwycksingel 22/ Markt 78, 6211 CL, Maastricht
Postadres: Postbus 1992, 6201 BZ, Maastricht
Telefoon: 043-3505050
Telefax: 043-3504141
E-mail: post@maastricht.nl

Gemeente Meersen
De gemeente Meerssen bestaat uit de plaatsen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 27,47 km² en heeft een inwonersaantal van 19.930.

Bedrijventerreinen
Er bevinden zich vier bedrijventerreinen binnen de gemeente genaamd; Weerterveld, Bamfordweg, Meerstraat, Kruisberg. Op deze terreinen is geen grond meer beschikbaar voor uitgifte.

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de heer G. Cuijpers de bedrijfscontactfunctionaris. Hij is te bereiken op telefoonnummer 043-3661788 of per e-mail giel.cuijpers@meerssen.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Beekstraat 51, 6231 LE, Meerssen
Postadres: Postbus 90, 6230 AB, Meerssen
Telefoon: 043-3661661
Telefax: 043-3648100
E-mail: info@meerssen.nl
Gemeente Mook en Middelaar
De gemeente Mook en Middelaar is de noordelijkste gemeente van de provincie Limburg. De gemeente grenst aan de noord-oostzijde aan de Gelderse gemeenten Heumen en Groesbeek. Westelijk bepaalt de Maas de gemeentegrens met het Noord-Brabantse Cuijk en ten zuiden ligt de gemeente Gennep. De totale oppervlakte bedraagt 1882 hectare. De gemeente Mook en Middelaar wordt wel de brug tussen Maas en heuvelland genoemd. De gemeente Mook en Middelaar bestaat uit vier kernen: Mook, Middelaar, Molenhoek en Plasmolen. Op 1 januari 2005 telde de gemeente 8012 inwoners, waarvan 3096 personen in Mook, 931 in Middelaar, 3659 in Molenhoek en 326 in Plasmolen.

Bedrijventerreinen

Subsidies

Bedrijfscontactfunctionaris

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 6, 6585 AP, Mook
Postadres: Postbus 200, 6585 ZK, Mook
Telefoon: 024-6969111
Telefax: 024-6961939
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Gemeente Nederweert
Op de grens van Limburg en Brabant, op het snijpunt van drie waterwegen, ligt aan de A2 de gemeente Nederweert. Een stukje Nederland waar u zich makkelijk thuis voelt. Of u nu bewoner, ondernemer of werknemer bent. De gemeente heeft de ruimte om te wonen en te werken en is rijkelijk bedeeld met bedrijven, winkels, scholen, verenigingen, bezienswaardigheden en sportfaciliteiten. Dit alles binnen gerieflijke kerkdorpen en woonwijken met veel groen op een oppervlakte van ruim 10.000 hectare. De gemeente heeft iets meer dan 16000 inwoners.

Bedrijventerreinen
De gemeente voert een actief, maar selectief beleid om bedrijven voor vestiging op een van haar bedrijventerreinen te interesseren. Actief, omdat hoogwaardige werkgelegenheid voorwaarde is voor een gezonde economische ontwikkeling. Selectief, omdat bedrijvigheid niet ten koste mag gaan van het landelijke karakter van de streek. De gemeente streeft naar voldoende bedrijfslocaties voor vooral meer kleinschalige bedrijfsactiviteiten. En voor (boven)regionale bedrijven die een stabiliserende factor voor de lokale/regionale economie vormen en daarnaast het imago van deze regio kunnen verbeteren. Het Bedrijvenpark Pannenweg aan de Randweg Zuid wordt de komende jaren in nauwe samenwerking met een projectontwikkelaar ontwikkeld. In het gebied tussen de A2 en het bestaande industrieterrein Pannenweg is circa twintig hectare gereserveerd voor ondernemingen uit het segment modern gemengde bedrijven. Voor de kleinere bedrijven uit het buitengebied en de kernen in Nederweert en Weert is circa tien hectare beschikbaar.

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
De contacten met het bedrijfsleven worden gecoördineerd door de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling. Voor informatie over de uitgifte van industriekavels in het nieuwe Bedrijvenpark Nederweert, kunt u eveneens terecht bij de projectcoördinator, de heer R. van den Heuvel, telefoon (0495) 677 210, e-mail: info@nederweert.nl.

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6031 VR, Nederweert
Postadres: Postbus 2728, 6030 AA, Nederweert
Telefoon: 0495-677111
Telefax: 0495-633245
E-mail: info@nederweert.nl

Gemeente Nuth
De optimale bereikbaarheid en de centrale ligging in Zuid-Limburg, maken van de gemeente Nuth een prima plek om er te vertoeven. Deze natuurrijke buurman van Valkenburg aan de Geul ademt rust en gemoedelijkheid uit. Zowel de inwoners als de toeristen voelen zich thuis in deze met natuur overgoten gemeente. De gemeente Nuth bestaat uit vijf kernen met elk een eigen geschiedenis en specifiek karakter: Hulsberg, Nuth, Schimmert, Vaesrade en Wijnandsrade. De gemeente heeft ongeveer 16.000 inwoners

Bedrijventerreinen
Nuth is een bedrijvige gemeente. Langs de autoweg A76 ligt het bekende bedrijventerrein De Horsel met tal van bedrijven, die binnen en buiten onze provincie- en landsgrenzen een klinkende naam genieten. In Schimmert is het moderne bedrijventerrein De Steeg gelegen en ook hier hebben zich een aantal kwalitatief voortreffelijke bedrijven gevestigd. Daarnaast kent de Gemeente Nuth in de verschillende kernen tal van (kleinere) bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar; www.nuth.nl (algemeen – bedrijvigheid).

Subsidies
Buiten de reguliere subsidies kent de gemeente Nuth geen aparte subsidieregelingen voor startende ondernemers. Voor meer informatie verwijst de gemeente u naar de Stichting StartersCentrum Zuid-Limburg: telefoon 043-3506775 – internet www.starterscentrum.nl

Bedrijfscontactfunctionaris
Als u vragen heeft aan de gemeente kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris Jef Sluijsmans. De heer Sluijsmans fungeert als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven binnen de gemeente. Hij kan u behulpzaam zijn bij aangelegenheden tussen uw bedrijf en de gemeente. Als u een vraag heeft of informatie wilt over bedrijfsgerelateerde onderwerpen kan hij u daarbij helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon binnen onze gemeente. U kunt Jef Sluijsmans bereiken op telefoonnummer 045-5659151, e-mail: jef.sluysmans@nuth.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth
Postadres: Postbus 22000, 6360 AA Nuth
Telefoon: 045-5659100
Telefax: 045-5659299
E-mail: info@nuth.nl
Gemeente Onderbanken
De gemeente Onderbanken is ontstaan door het samenvoegen van de voormalige gemeenten Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld op 1 januari 1982. Dit als gevolg van de wet tot gemeentelijke herindeling op 21 mei 1981. Voor die tijd waren de kerkdorpen Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld zelfstandige gemeenten. De gemeente heeft een oppervlakte van 21,24 km2 en heeft ongeveer 8.500 inwoners.

Bedrijventerreinen

Subsidies

Bedrijfscontactfunctionaris

Contactinformatie
Bezoekadres: Kloosterlaan 7, 6451 EN, Schinveld
Postadres: Postbus 1090, 6450 CB, Schinveld
Telefoon: 045-5278787
Telefax: 045-5271272
E-mail: gemeente@onderbanken.nl

Startbedrijf.nl
Logo