Gemeenten Noord-Brabant H t/m S

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Brabantse gemeenten. Van de meeste Brabantse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Haaren | Halderberge | Heeze-Leende | Helmond | Heusden | Hilvarenbeek | Laarbeek | Landerd | Loon op Zand | Maasdonk | Mill en Sint Hubert | Moerdijk | Nuenen Gerwen en Nederwetten | Oirschot | Oisterwijk | Oosterhout | Oss | Reusel-De Mierden | Roosendaal | Rucphen | Schijndel | Sint Anthonis | Sint-Michielsgestel | Sint-Oedenrode | Someren | Son en Breugel | Steenbergen

Gemeente Haaren
De gemeente Haaren bestaat uit de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Samen vormen deze vier dorpen een prachtige groene gemeente met veel natuurschoon, waar het behalve fijn wonen goed recreëren is. De gemeente heeft ongeveer 14.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 60,73 km²

Bedrijventerreinen
In de gemeente Haaren zijn 4 als zodanig bestemde bedrijventerreinen, te weten in de kern Haaren: Hopveld, in Helvoirt: bedrijventerrein Helvoirtsestraat en bedrijventerrein Matador, in Esch: Broxven. Op geen van de terreinen is nog grond uitgeefbaar. Het terrein Hopveld zal waarschijnlijk (vanaf 2007) worden uitgebreid met ca. 2 ha., ten behoeve van de locale vraag.

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of stimuleringsmogelijkheden voor ondernemers

Bedrijfscontactfunctionaris
Een bedrijfscontactfunctionaris is er niet in de gemeente Haaren. De zaken worden behandeld door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Ruimtelijke Ordening. Aanspreekpunt is R. Mackaij, telefoon 0411-627314.

Contactinformatie
Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV, Haaren
Postadres: Postbus 44, 5076 ZG, Haaren
Telefoon: 0411-627282
Telefax: 0411-627298
E-mail: gemeente@haaren.nl
Gemeente Halderberge
Halderberge ligt in het westen van Noord-Brabant, aan de A17 en de A58, en de spoorlijn Amsterdam-Roosendaal. De gemeente vormt met de plaatsen Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Stampersgat en Oud Gastel sinds 1 januari 1997 een eenheid. Ze telt ongeveer 29.500 inwoners die zo’n 7500 ha. grond bewonen.

Bedrijventerreinen
De gemeente Halderberge kent 5 bedrijventerreinen. Te weten:
Bedrijventerrein Borchwerf II, Bedrijventerrein Bosschendijk, Bedrijventerrein Industrieweg, Bedrijventerrein Korenweide, Bedrijventerrein Oudlandse Dijk. Wilt u meer weten over deze bedrijventerreinen klikt u dan hier.

Subsidies
Bedrijfscontactfunctionaris

Contactinformatie
Bezoekadres: Sint Annaplein 1, 4731 HN, Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA, Oudenbosch
Telefoon: 0165-390500
Telefax: 0165-318858
E-mail: gemeente@halderberge.nl

Gemeente Heeze-Leende
Er bestaat al vanouds een nauwe band tussen Heeze en Leende, tussen Heeze en Sterksel en tussen Sterksel en Leende. Banden, die sinds 1 januari 1997 door de samenvoeging tot één gemeente, weer in ere zijn hersteld. De gemeente heeft nu een oppervlakte van 105,12 km²
En heeft ongeveer 15.300 inwoners.

Contactinformatie
Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, 5591 HS, Heeze
Postadres: Postbus 10000, 5590 GA, Heeze
Telefoon: 040-2241400
Telefax: 040-2241450
E-mail: postbus@heeze-leende.nl
Gemeente Helmond
Oppervlakte: 54,57 km²
Aantal Inwoners: 85.000

Contactinformatie
Bezoekadres: Frans Joseph van Tielpark 1, 5707 BX, Helmond
Postadres: Postbus 950, 5700 AZ, Helmond
Telefoon: 0492-587777
Telefax: 0492-587400
E-mail: gemeente@helmond.nl
Gemeente Heusden
De gemeente heeft een oppervlakte van 78,73 km² en heeft ongeveer 43.200 inwoners.

Bedrijventerreinen
De gemeente Heusden heeft weinig bedrijfsgrond beschikbaar. Er wordt momenteel alleen grond uitgegeven op bedrijvenpark Het Hoog, maar hiervoor geld een lange wachtlijst. Verder is de gemeente momenteel actief om op bestaande terreinen (met name Groenewoud in Drunen en Nieuwkuijk-Noord in Nieuwkuijk) intensiveringstrajecten op te starten met als doel nieuwe ruimte te creëren voor met name lokale ondernemers.

Startende ondernemers kunnen terecht op www.heusden.nl, onder de rubriek ‘gemeente Heusden voor bedrijven’ is meer informatie over Het Hoog te vinden. De informatie die daar beschikbaar is wordt de komende tijd beter gestructureerd en verrijkt en ondergebracht in een nieuw te ontwikkelen ondernemersloket.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Heusden is Saskia van Dun, Accountmanager Economische Zaken, de persoon waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Zij is bereikbaar op 073-5131763, of svdun@heusden.nl

Subsidies
De gemeente heeft geen speciale subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers. Wel zijn algemene subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld mensen die vanuit een uitkering willen starten.

Contactinformatie
Bezoekadres: Julianastraat 34, 5251 ED, Vlijmen
Postadres: Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen
Telefoon: 073-5131789
Telefax: 073-5131799
E-mail: info@heusden.nl

Gemeente Hilvarenbeek
Oppervlakte: 97,00 km²
Aantal Inwoners: 15.012

Contactinformatie
Bezoekadres: Vrijthof 10, 5081 CA, Hilvarenbeek
Postadres: Postbus 3, 5080 AA, Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5058300
Telefax: 013-5054380
E-mail: gemeente@hilvarenbeek.nl
Gemeente Laarbeek
Oppervlakte: 55,86 km²
Aantal Inwoners: 21.582

Contactinformatie
Bezoekadres: Koppelstraat 37, 5741 GA, Beek en Donk
Postadres: Postbus 190, 5740 AD, Beek en Donk
Telefoon: 0492-46 97 00
Telefax: 0492-46 97 01
E-mail: gemeente@laarbeek.nl

Gemeente Landerd
De gemeente Landerd heeft een oppervlakte van 70,68 km² en 14.800 inwoners. Voor ondernemers heeft de gemeente een bedrijvenloket. Dit bedrijvenloket bereikt u door hier te klikken.

Bedrijventerreinen
Er liggen 3 bedrijventerreinen in Landerd: Louwstraat, Voederheil en Roskam. Deze bedrijventerreinen zijn in de loop van de jaren fasegewijs uitgebreid. In de jaren 2000 en 2001 zijn in Zeeland en Schaijk een behoorlijk aantal bedrijfspercelen verkocht. Alle beschikbare percelen zijn momenteel uitgegeven. De gemeente onderzoekt of het realiseren van een nieuw bedrijventerrein in de gemeente op redelijk korte termijn haalbaar is.

Subsidies
Er zijn diverse subsidieregelingen waar u als ondernemer aanspraak op kan maken. Dit kan te maken hebben met energiebesparende maatregelen, productinnovatie, opstellen van een bedrijfsplan etc. Voor meer informatie klikt u hier

Contactinformatie
Bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA / Zeeland
Postadres: Postbus 35, 5410 AA, Zeeland
Telefoon: 0486-458111
Telefax: 0486-458222
E-mail: info@landerd.nl
Gemeente Loon op Zand
Kaatsheuvel ligt in een attractief gebied met vele mogelijkheden voor zowel dagjesmensen als verblijfsrecreanten. Denk aan de Efteling, de Loonse en Drunense Duinen, het kampeeraanbod en het winkelaanbod in de omgeving. Het Dorpshart van Kaatsheuvel heeft daarmee de potentie om op verschillende momenten en voor verschillende doelgroepen veel te kunnen betekenen.De gemeente heeft een oppervlakte van 53,00 km² en een inwoneraantal van ongeveer 23.000

Bedrijventerreinen
De gemeente heeft drie dorpskernen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. De eerste twee hebben bestaande bedrijventerreinen en Loon op Zand en Kaatsheuvel breiden hun capaciteit actueel uit. In Kaatsheuvel komt het bedrijventerrein Kets West II in ontwikkeling in totaal 8 ha met elke keer 5000m2 aan uitgeefbaar terrein. Inschrijvingen zijn al gerede tijd geopend. In Loon op Zand komt het bedrijventerrein tot uitbreiding – ook hier zal aan kavels een beperkte grootte verbonden zijn.
De grondprijzen liggen tussen 100 en 125 euro/m2. Er is sprake van het parkmanagement concept zodat de ondernemers mogen rekening op een pakket services en onderhoud/beheer all in voor de m2 prijs.
Subsidies
De gemeente zelf kent geen subsidies voor starters – zij verwijzen naar de mogelijkheden in ondersteuning (niet financieel) die de ondernemers kunnen vinden bij de kamer van koophandel. En voor subsidie (innovatie en techniek) kan men eigenlijk alleen bij de provincie zelf of bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij terecht. Voor starters in de Recreatie en Toerisme branche kan de gemeente wel mogelijkheden bespreken maar dat is van een geheel andere orde.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijvencontactfunctionaris is Drs. Ing. J. (Anneke) de Haan MBA. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0416 289154 of 24/24 bereikbaar op 06 23 962 749

Contactinformatie
Bezoekadres: Nieuwe Markt 1, 5171 EJ, Kaatsheuvel
Postadres: Postbus 7, 5170 AA, Kaatsheuvel
Telefoon: 0416-289111
Telefax: 0416-279150
E-mail: info@loonopzand.nl
Gemeente Maasdonk
Oppervlakte: 36,37 km²
Aantal Inwoners: 11.375

Contactinformatie
Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL, Geffen
Postadres: Postbus 5, 5386 ZG, Geffen
Telefoon: 073-5342100
Telefax: 073-5321945
E-mail: postbus5@maasdonk.nl

Gemeente Mill en Sint Hubert
Oppervlakte: 51,04 km²
Aantal Inwoners: 11.045

Contactinformatie
Bezoekadres: Kerkstraat 1, 5451 BM, Mill
Postadres: Postbus 39, 5450 AA, Mill
Telefoon: 0485-460300
Telefax: 0485-454689
E-mail: info@gemeente-mill.nl
Gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk, met circa 37.000 inwoners, is in haar huidige vorm op 1 januari 1997 ontstaan door een fusie tussen vijf gemeenten. Zevenbergen, Klundert,Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart zijn nu de hoofdkernen van Moerdijk. Daarnaast zijn er nog elf kleinere dorpen. Qua oppervlakte is Moerdijk de grootste gemeente van Noord-Brabant. Geen wonder dat de verscheidenheid aan activiteiten enorm is. Er is een grote agrarische gemeenschap en het industrieterrein Moerdijk herbergt het leeuwendeel van de industrie.

Bedrijventerreinen
Informatie met betrekking tot eventuele beschikbare locaties en verschillende bedrijventerreinen is te vinden op de website van NV REWIN West Brabant. De gemeente Moerdijk geeft zelf geen bedrijfsgrond uit. En er zal op korte termijn ook geen grond beschikbaar komen. De ontwikkelingen die op dit moment lopen zijn initiatieven van projectontwikkelaars.

Hieronder een korte opsomming van de bedrijventerreinlocaties.

Moerdijk, dit is een bovenregionaal industrieterrein.
Dintelmond, regionaal industrieterrein.
Kern Zevenbergen:
Zwanengat/de Hil, lokaal bedrijventerrein De Koekoek, lokaal bedrijventerrein Schansdijk, lokaal bedrijventerrein Molengors/Huizersdijk, lokaal bedrijventerrein Hazeldonkse Zandweg/de Hil, lokaal bedrijventerrein
Kern Zevenbergschen Hoek:
Zevenbergsche Hoek, lokaal bedrijventerrein
Kern Klundert:
Molenvliet, lokaal bedrijventerrein
Vlietweg, lokaal bedrijventerrein
Kern Helwijk:
BT Willemstad, lokaal bedrijventerrein
Kern Standdaarbuiten:
Molenstraat, lokaal bedrijventerrein

Subsidies
De gemeente Moerdijk kent geen subsidies voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Maarten Mulder. Zijn telefoonnummer is 0168-373503, of u kunt hem bereiken via e-mail maarten.mulder@moerdijk.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ, Zevenbergen
Postadres: Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
Telefoon: 0168-373600
Telefax: 0168-373580
E-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl

Gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten
Oppervlakte: 34,11 km²
Aantal Inwoners: 23.000

Bedrijventerreinen
In Nuenen zijn 2 bedrijventerreinen
Eeneind
Berkenbos-Pinckart-Spegelt
Wat betreft het eerste bedrijventerrein, Eeneind, wordt binnenkort gestart met de uitgifte van 7 hectare voor lokale bedrijven, kavels van 1000 tot 5000 m2, daarnaast wordt op het terrein een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld, voor kleinere bedrijven, waar een kavel van 1000 m2 te groot voor is, en met name dus heel geschikt voor startende bedrijfjes.
Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor startende bedrijfjes, behalve “Bijzondere bijstand zelfstandigen” dit is echter een algemene regel, die voor alle gemeenten geldt.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris: Simone van der Heiden, s.vander.heiden@nuenen.nl, tel 040-2631546.

Contactinformatie
Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671CK, Nuenen
Postadres: Postbus 10000, 5670 GA, Nuenen
Telefoon: 040-2631631
Telefax: 040-2833165
E-mail: gemeentehuis@nuenen.nl
Gemeente Oirschot
Oppervlakte: 102,14 km²
Aantal Inwoners: 17.840

Contactinformatie
Bezoekadres: Deken Frankenstraat 3, 5688 AK, Oirschot
Postadres: Postbus 11, 5688 ZG, Oirschot
Telefoon: 0499-583333
Telefax: 0499-574235
E-mail: info@oirschot.nl

Gemeente Oisterwijk
Oppervlakte: 63,91 km²
Aantal Inwoners: 25.780

Contactinformatie
Bezoekadres: De Lind 44, 5061 HX, Oisterwijk
Postadres: Postbus 10101, 5060 GA, Oisterwijk
Telefoon: 013-5291311
Telefax: 013-5285660
E-mail: gemeente@oisterwijk.nl
Gemeente Oosterhout
Oosterhout ligt in West-Brabant (op de grens met Midden-Brabant) en is een middelgrote gemeente. Er wonen 53.000 inwoners in zo’n 22.000 woningen. De gemeente bestaat uit de stad Oosterhout en drie kerkdorpen: Den Hout, Oosteind en Dorst.
Oosterhout is gunstig gelegen aan twee autosnelwegen, de A27 en de A59, en is ook per water (Wilhelminakanaal) en goederenspoor bereikbaar. Vandaar dat de gemeente een belangrijke economische functie heeft en een kleine 3.000 bedrijven telt.

Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte voor startende ondernemers is alleen nog te vinden op bedrijventerrein Everdenberg, waar projectontwikkelaars bedrijfsverzamelgebouwen hebben gerealiseerd. De gemeente is hier niet betrokken bij uitgifte en/of vestiging. Op de overige bedrijventerreinen is geen grond meer beschikbaar. Wilt u toch meer informatie over de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de gemeente Oosterhout, klikt u dan hier, ga dan naar het kopje ´Bedrijvigheid´ en vervolgens naar ´Bedrijventerreinen´.
Subsidies
Voor subsidiemogelijkheden verwijst de gemeente naar de afdeling zorg en werk, dhr. Koen Weterings, e-mail: k.weterings@oosterhout.nl .

Bedrijfscontactfunctionaris
In de gemeente Oosterhout is Joline de Vries-Springer van economische zaken debedrijfscontactfunctionaris. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0162 489811 (op woensdag niet aanwezig) of op haar e-mail: j.de.vries@oosterhout.nl.
Contactinformatie
Bezoekadres: Slotjesveld 1, 4902 ZP, Oosterhout
Postadres: Postbus 10150, 4900 GB, Oosterhout
Telefoon: 0162-489911
Telefax: 0162-423174
E-mail: stadhuis@oosterhout.nl

Gemeente Oss
Oss is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in Nederland. Er wonen ruim 91.450 inwoners en er zijn ruim 7.000 bedrijven gevestigd (feb 2019). De gemeente bestaat uit de stad Oss en de kernen Berghem, Megen, Haren en Macharen (sinds 1994), Ravenstein + 11 kerkdorpen (sinds 2003), Lith + 7 kerkdorpen (sinds 2011) en Geffen (sinds 2015).

Oss is een aantrekkelijke vestigingsplaats door:

de centrale ligging,
uitstekende weg-, water- en spoorverbindingen,
de aanwezigheid van een haven die geschikt is voor grote schepen,
veel aansprekende bedrijven in o.a. de maak, logisitiek, agrifood, life sciences, bouw, grafimedia,
de aanwezigheid van de life sciences campus Pivot Park waar geneesmiddelen worden ontwikkeld
het aantrekkelijke en dynamische stadscentrum.
Bedrijventerreinen
Een overzicht van de bedrijventerrein in Oss vindt u op https://www.oss.nl/bedrijven/bedrijf-vestigen.htm. Voor startende ondernemers zijn woonwerkkavels beschikbaar op Piekenhoef (Berghem). Meer informatie: https://www.woneninoss.nl/wonen/zelfbouw/bedrijfsruimte-woning-piekenhoef/

Subsidies
De gemeente Oss kent geen subsidies voor startende ondernemers. Er zijn wel lokale initiatieven die starters en beginnende ondernemers helpen en ondersteunen. Meer informatie: https://www.oss.nl/bedrijven/Bedrijf-starten-verhuizen-stoppen_of-inkomen/Bedrijf_starten.htm

Hulp voor starters in Oss
Van jouw bedrijf een succes maken: daar zet Starters Succes Oss Bernheze zich voor in! Zij bieden startende ondernemers in de gemeenten Oss en Bernheze een coachings- en begeleidingstraject voor een kleine eigen bijdrage. Als starter kom je in een breed netwerk waar je ervaringen kunt delen en praktische adviezen uitwisselt, je krijgt begeleiding door een persoonlijke coach en een team professionals en kunt een halfjaar gratis flexwerken bij Bizztopia.

Meer informatie: https://www.starterssucces.nl/ssob/

Team Economie
Het team economie van de gemeente Oss staat klaar voor bedrijvig Oss. Samen met lokale en regionale initiatieven slaan we naar goed Oss’ gebruik, de handen ineen en versterken we de Osse economie. Benieuwd wie wij zijn? Meer informatie: https://www.oss.nl/bedrijven/Team_Economie.htm

Wilt u contact opnemen? Bel dan 14 0412 en vraag naar ondernemerszaken of stuur een e-mail naar ondernemerszaken@oss.nl

Gemeente Reusel-De Mierden
Oppervlakte: 78,22 km²
Aantal Inwoners: 12.371

Contactinformatie
Bezoekadres: Kerkplein 3, 5541 KB, Reusel
Postadres: Postbus 11, 5540 AA , Reusel
Telefoon: 0497-650650
Telefax: 0497-650699
E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl

Gemeente Roosendaal
Oppervlakte: 107,21 km²
Aantal Inwoners: 77.971

Contactinformatie
Bezoekadres: Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA, Roosendaal
Telefoon: 0165-579111
Telefax: 0165-579338
E-mail: info@roosendaal.nl
Gemeente Rucphen
Hoewel land- en tuinbouw nog steeds een belangrijke plaats innemen als het gaat om werkgelegenheid in de gemeente, is sinds halverwege de vorige eeuw de industriële ontwikkeling ook goed op gang gekomen. Geleidelijk vestigen zich steeds meer bedrijven op het bedrijventerrein De Nijverhei, gelegen tussen Rucphen en Sprundel.

Momenteel zijn hier meer dan 100 bedrijven gevestigd. Bedrijventerrein De Nijverhei is goed bereikbaar, aangezien het vrijwel direct gelegen is aan Rijksweg A-58. De gemeente telt ongeveer 23.000 inwoners

Bedrijventerreinen
In de gemeente Rucphen bevindt zich bedrijventerrein De Nijverhei. Op dit terrein zal pas eind 2006 weer grond beschikbaar zijn.

Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor startende bedrijfjes, behalve “Bijzondere bijstand zelfstandigen” dit is echter een algemene regel, die voor alle gemeenten geldt.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Rucphen is de heer Fred Buermans bedrijfscontactfunctionaris. U kunt hem bereiken op telefoonnummer, 0165 – 349709

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisstraat 27, 4715 CB, Rucphen
Postadres: Postbus 9, 4715 ZG, Rucphen
Telefoon: 0165-349500
Telefax: 0165-341375
E-mail: gemeente@rucphen.nl

Gemeente Schijndel
Oppervlakte: 41,56 km²
Aantal Inwoners: 23.319

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 20, 5482 NG, Schijndel
Postadres: Postbus 5, 5480 AA/Schijndel
Telefoon: 073-5440999
Telefax: 073-5478840
E-mail: info@schijndel.nl
Gemeente Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis heeft 11.671 inwoners (per 1 jan. 2005) en telt 4.138 woonadressen. Sint Anthonis is een dynamische gemeente in een gebied dat bijna 10.000 bunder groot is. De gemeente ligt in Noordoost-Brabant en behoort tot het Land van Cuijk. Een groot gedeelte van het grondgebied bestaat uit cultuurgrond. Dit geeft aan dat de agrarische bedrijvigheid groot is, maar ook dat het een grote recreatieve en landschappelijke waarde heeft.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente Sint Anthonis ligt slechts een bedrijventerrein met een bruto omvang van ongeveer 20 ha. Dit is bedrijventerrein Molenveld te Wanroij. Binnen nu en enkele jaren zal hier nog ongeveer 5 ha bedrijfsgrond worden uitgegeven bij voorkeur aan bedrijven met een sociale en/of economische binding aan de gemeente Sint Anthonis;

Subsidies
de gemeente Sint Anthonis kent geen subsidie of andere stimuleringsmaatregelen voor starters.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris is de heer J.M. van Asten. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0485-388838 of per e-mail josvanasten@sintanthonis.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Brink 3, 5845 BH, Sint Anthonis
Postadres: Postbus 40, 5845 ZG, Sint Anthonis
Telefoon: 0485-388888
Telefax: 0485-381442
E-mail: postbus@sintanthonis.nl

Gemeente Sint-Michielsgestel
Oppervlakte: 64,40 km²
Aantal Inwoners: 27.978

Contactinformatie
Bezoekadres: Petrus Dondersplein 1, 5271 AA, Sint-Michielsgestel
Postadres: Postbus 10000, 5270 GA, Sint-Michielsgestel
Telefoon: 073-5531111
Telefax: 073-5531212
E-mail: gemeente@sint-michielsgestel.nl
Gemeente Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode is een typische Brabantse woongemeente. Door de aanwezigheid van goede lokale voorzieningen, de historische kern en de directe nabijheid van natuur- en recreatiegebieden is er een aantrekkelijk woonklimaat.
Sint-Oedenrode is geen industriegemeente. De werkgelegenheid is sterk lokaal georienteerd. Van de actieve beroepsbevolking werkt ruim 50% buiten de gemeente. De landbouw en de handel zijn de belangrijkste economische peilers. De gemeente heeft een oppervlakte van 64,25 km² en heeft 17.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
In de gemeente is geen grond meer beschikbaar op de bedrijventerreinen. Hetzelfde geldt voor de kantoorlocaties. U kunt natuurlijk altijd informeren of in de tussentijds zich wijzigingen in het bestand hebben voorgedaan bij de bedrijfscontactfunctionaris. Wilt u toch meer weten over bedrijfsterreinen in Sint-Oedenrode klik dan hier.

Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor startende bedrijfjes, behalve “Bijzondere bijstand zelfstandigen” dit is echter een algemene regel, die voor alle gemeenten geldt.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijvencontactfunctionaris is mevrouw B. van der Tol. Zij werkt op maandag, woensdag en donderdag en is te bereiken op telefoonnummer 0413-481226.
Contactinformatie
Bezoekadres: Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD, Sint-Oedenrode
Postadres: Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-481911
Telefax: 0413-478060
E-mail: info@sint-oedenrode.nl

Gemeente Someren
Het Noord-Brabantse Someren is een uitgestrekte, geïndustrialiseerde, plattelandsgemeente met circa 18.450 inwoners, gelegen in de stedendriehoek Eindhoven-Helmond-Weert. Someren bestaat uit vier kerkdorpen: Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop.
Aan oostelijke zijde wordt Someren begrensd door de Zuid-Willemsvaart. Langs het kanaal loopt de provinciale weg ‘s-Hertogenbosch-Helmond-Someren-Weert-Roermond. Via de A-67 heeft Someren een prima verbinding met zowel België als Duitsland.

Bedrijventerreinen
Momenteel heeft de gemeente geen direct uitgeefbare grond op de bedrijventerreinenbij Someren (Sluis XI/Half Elfje/Mortelweg/Lage Akkerweg) en bij Someren-Eind (’t Vaartje).. Er bestaat een wachtlijst voor bedrijfsgrond. Hiervoor komen in aanmerking: inwoners van Someren, of een reeds in Someren gevestigd industrieel/ambachtelijk bedrijf. Er zijn plannen in ontwikkeling voor uitbreiding van de bedrijventerreinen in beide dorpen.

Subsidies
De gemeente kent geen stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Someren is de heer T. Fens, T: 0493-494888
Contactinformatie
Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK, Someren
Postadres: Postbus 290, 5710 AG, Someren
Telefoon: 0493-494888
Telefax: 0493-494850
E-mail: gemeente@someren.nl
Gemeente Son en Breugel
De gemeente heeft een oppervlakte van 26,67 km² en telt ongeveer 15.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
De gemeente Son en Breugel heeft een grootschalig industrieterrein, geheten Ekkersrijt, www.ekkersrijt.nl. Er is voldoende kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimte in de bestaande sfeer aanwezig. Voor meer informatie over Ekkersrijt kunt u terecht bij de heer J. van Genugten, projectdirecteur Industrieschap Ekkersrijt, 06-25051542

Subsidies
In de gemeente zijn geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor startende bedrijfjes, behalve “Bijzondere bijstand zelfstandigen” dit is echter een algemene regel, die voor alle gemeenten geldt.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijfscontactfunctionaris is de heer S. Sheikkarim. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0499-491491

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 5691 AL, Son
Postadres: Postbus 8, 5690 AA/Son
Telefoon: 0499-491491
Telefax: 0499-472355
E-mail: gemeente@sonenbreugel.nl
Gemeente Steenbergen
Oppervlakte: 160,00 km²
Aantal Inwoners: 23.485

Contactinformatie
Bezoekadres: Kaaistraat 47, 4651 BM, Steenbergen
Postadres: Postbus 6, 4650 AA, Steenbergen
Telefoon: 0167-543434
Telefax: 0167-543499
E-mail: info@gemeente-steenbergen.nl

Startbedrijf.nl
Logo