Gemeenten Noord-Brabant A t/m G

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Brabantse gemeenten. Van de meeste Brabantse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op alfabet zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Aalburg | Alphen-Chaam | Asten | Baarle-Nassau | Bergeijk | Bergen op Zoom | Bernheze | Best | Bladel | Boekel | Boxmeer | Boxtel | Breda | Cranendonck | Cuijk | Den Bosch | Dongen | Drimmelen | Eersel | Eindhoven | Etten-Leur | Geertruidenberg | Geldrop-Mierlo | Gemert-Bakel | Gilze en Rijen | Goirle | Grave
Gemeente Aalburg
De gemeente Aalburg is ontstaan per 1 januari 1973 door samenvoeging van de gemeenten Eethen, Veen en Wijk en Aalburg en telt 12.221 inwoners (per 1 januari 2006) en heeft een oppervlakte van 5.316 ha. Aalburg is gelegen in de provincie Noord-Brabant, in het Land van Heusden en Altena en bestaat uit 7 kerkdorpen (Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg).

Bedrijventerreinen
Er is op de site van de gemeente Aalburg moeilijk terug te vinden wat de mogelijkheden zijn van eventuele vestiging in de gemeente. Aangeraden wordt dan ook om contact op te nemen met de bedrijfscontactfunctionaris (zie hieronder).

Subsidies
De gemeente heeft geen speciale subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers. Wel zijn algemene subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld mensen die vanuit een uitkering willen starten.

Bedrijfscontactfunctionaris
In de gemeente Aalburg is W.Janssens de bedrijfscontactfunctionaris en te bereiken op 0416-698759

Contactinformatie
Bezoekadres: Grote Kerkstraat 32, 4261 BE, Wijk en Aalburg
Postadres: Postbus 40, 4260 AA, Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-698700
Telefax: 0416-693474
E-mail: gemeente@aalburg.nl
Gemeente Alphen-Chaam
De gemeente Alphen-Chaam is per 1 januari 1997 gevormd door samenvoeging van een deel van de voormalige gemeente Alphen en Riel, de voormalige gemeente Chaam en delen van de eveneens opgeheven gemeente Nieuw-Ginneken.

De gemeente Alphen-Chaam is gelegen tussen Breda en Tilburg ten zuiden van de A58 en heeft de navolgende kernen: Alphen / Bavel AC / Chaam / Galder / Strijbeek en Ulvenhout AC. De oppervlakte bedraagt 9363 hectaren en het aantal inwoners op 1 januari 2006 bedraagt 9.493 inwoners.

Bedrijventerreinen
Er zijn binnen de gemeente twee bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein in Alphen en een in Chaam. Op beide terreinen wordt echter geen grond meer uitgegeven. Wel wordt er gepraat over mogelijke uitbreiding van de bedrijventerreinen, maar dit zal dan niet voor 2007 plaatsvinden.

Subsidies
Buiten de reguliere subsidies kent Alphen-Chaam geen aparte subsidieregelingen voor startende ondernemers. Doorgaans worden bedrijven hiervoor doorverwezen naar de KvK.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Alphen-Chaam is de heer Toine van Beek
Beleidsmedewerker Grond en Economische Zaken. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 013-5086648 of per e-mail: t.vanbeek@alphen-chaam.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Willibrordplein 1, 5131 AV, Alphen
Postadres: Postbus 3, 5130 AA, Alphen
Telefoon: 013-5086666
Telefax: 013-5086654
E-mail: info@alphen-chaam.nl

Gemeente Asten
Asten ligt in Zuidoost Brabant. Aan de zuidkant grenst de gemeente aan de provincie Limburg. Aan de noordkant aan Helmond, de westkant aan Someren en in het noordoosten en oosten aan Deurne. Asten ligt aan de A 67 en is bereikbaar via afslag 36. Verder is Asten makkelijk te bereiken via de provinciale wegen N 279 (Meijel – Helmond) Nn266 (Nederweert – Helmond). De gemeente heeft een oppervlakte van 70,40 km² en heeft 16.138 inwoners.

Bedrijventerreinen
De gemeente Asten heeft drie industrieterreinen te weten Laagveld, ’t Hoogvelt en Nobis. Op dit moment is de gemeente in een ver gevorderd stadium met de uitgifte van circa 3 ha industriegrond op het Campinaterrein aan de Heesakkerweg. Hier zal ook ruimte ontstaan voor startende en bestaande bedrijven.
Voor meer informatie over de drie terreinen klikt u hier.

Subsidies
De gemeente Asten verstrekt geen subsidies. Voor meer informatie verwijst de gemeente u naar de Kamer van Koophandel www.eindhoven.kvk.nl

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente is de heer R.B.A. Derijck. Hij is telefonisch te bereiken op (0493) 671 364.

Contactinformatie
Bezoekadres: Koningsplein 3, 5721 GJ, Asten
Postadres: Postbus 290, 5720 AG, Asten
Telefoon: 0493-671212
Telefax: 0493-671213
E-mail: gemeente@asten.nl
Gemeente Baarle-Nassau
De gemeente Baarle-Nassau wordt gevormd door de helft van het dorp Baarle en bestaat uit de kern Baarle-Nassau en Ulicoten en Castelré. Baarle-Nassau is het Nederlandse deel van Baarle, Baarle-Hertog is het Belgische deel. Het dorp bestaat dus uit twee gemeenten; een Belgische en een Nederlandse. Baarle-Hertog bestaat uit de kern Zondereigen en uit 22 andere stukken land omsloten door Nederlands grondgebied. Deze stukken worden enclaves genoemd. Baarle-Nassau heeft 8 enclaves die opgesloten liggen in Belgische grondgebied. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 76,36 km² en de gemeente heeft ongeveer 6.547 inwoners.

Bedrijventerreinen
Er is binnen de gemeente een bedrijventerrein. Deze heet Baarle-Nassau en is op het moment vol. Er zijn momenteel inventariserende gesprekken met de plaatselijke ondernemers om te kijken of uitbreiding van het bedrijventerrein noodzakelijk is.

Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris binnen de gemeente is mevrouw Esther Reijnen. Zij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 013-5078031.

Contactinformatie
Bezoekadres: Singel 1, 5111 CC, Baarle-Nassau
Postadres: Postbus 105, 5110 CC, Baarle-Nassau
Telefoon: 013-5078031
Telefax: 013-5078145
E-mail: gemeente@baarle-nassau.nl

Gemeente Bergeijk
Op 1 januari 1997 werden Westerhoven, Riethoven, Luyksgestel en Bergeijk in het kader van de gemeentelijke herindeling samengevoegd tot de nieuwe gemeente Bergeijk. De gemeente heeft een oppervlakte van 103,22 km² en heeft 17.968 inwoners.

Bedrijventerreinen
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Waterlaat 5’ voorziet in de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Waterlaat gelegen tussen de Stökskesweg, Weebosserweg en het bestaande bedrijventerrein Waterlaat in de kern Bergeijk. Tegen vergoeding kan een exemplaar van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen. Voor meer informatie over het bedrijventerrein kunt u terecht bij de site van de gemeente. Onder planning en projecten staat het kopje ´Bedrijventerrein Waterlaat 5´. Daarnaast kunt u ook onder het kopje planning en projecten het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein het Stoom’ inzien. Dit plan voorziet in een herziening van een aantal bestemmingsplannen van de kern Bergeijk in het gebied dat globaal gelegen is tussen de Kennedylaan, het Loo, de Kleine Broekstraat, de Stökskesweg en de Standerdmolen ten zuidenwesten van Bergeijk gelegen tussen het Hof en ‘t Loo.

Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen omtrent ondernemen en de mogelijkheden binnen de gemeente kunt u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling. Deze afdeling is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente, 0497-551455.

Contactinformatie
Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB, Bergeijk
Postadres: Postbus 10000, 5570 GA, Bergeijk
Telefoon: 0497-551455
Telefax: 0497-551499
E-mail: info@bergeijk.nl
Gemeente Bergen op Zoom
De gemeente heeft een oppervlakte van 103,00 km² en heeft ongeveer 66.000 inwoners

Bedrijventerreinen
Voor starters heeft de gemeente geen plaats beschikbaar op bedrijventerreinen of kantoorlocaties. Voor bedrijven die willen uitbreiden is er nog een mogelijkheid op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren. Voor meer informatie over de bedrijventerreinen binnen de gemeente klikt u hier. Ook heeft de gemeente een bedrijvenloket waar u verder geholpen kunt worden.

Subsidies
De gemeente heeft geen speciale subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers. Wel zijn algemene subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld mensen die vanuit een uitkering willen starten.

Bedrijfscontactfunctionaris
De gemeente bergen op Zoom heeft 2 bedrijfscontactfunctionarissen te weten:
De heer Robert van Splunter, telefoon; 0164- 277 428
De heer Erik Hommel, telefoon; 0164- 277 426

Contactinformatie
Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4, 4600 AA, Bergen op Zoom
Postadres: Postbus 35, 4600 AA, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-277000
Telefax: 0164-245356
E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl

Gemeente Bernheze
Bernheze is de naam voor de gemeente die is ontstaan in 1994 na een herindeling. De gemeente bestaat uit vijf verschillende plaatsen: Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Elke plaats heeft z’n eigen kenmerken en z’n eigen historie.
De gemeente heeft een oppervlakte van 90,38 km² en heeft 28.876 inwoners.

Subsidies
Buiten de Bbz en IOAZ heeft de gemeente zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Contactinformatie
Bezoekadres: De Misse 6, 5384 BZ, Heesch
Postadres: Postbus 19, 5384 ZG, Heesch
Telefoon: 0412-458888
Telefax: 0412-454635
E-mail: gemeente@bernheze.org
Gemeente Best
De gemeente Best heeft een oppervlakte van 35,35 km² en heeft ongeveer 29.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Best zijn de volgende bedrijventerreinen:
-Bedrijventerrein Heide 50 ha. bruto
-Bedrijventerrein ’t Zand 62 ha. bruto
-Bedrijventerrein Breeven 55 ha. bruto

Op gemeentelijk grond is geen uitgifte meer beschikbaar, wel is particulier grondbezit met bouwmogelijkheden mogelijk. Binnen de bestaande bebouwing is volop vestigingsmogelijkheden.

Bedrijvencontactfunctionaris
Bedrijvencontactfunctionaris is mevrouw Denise van Denderen, 0499-360911, d.vandenderen@gembest.nl

Subsidies
Binnen de gemeente Best zijn geen speciale subsidies of stimuleringsregelingen voor ondernemers.

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 5683 EA, Best
Postadres: Postbus 50, 5680 AB/Best
Telefoon: 0499-360911
Telefax: 0499-360232
E-mail: gemeente.best@gembest.nl

Gemeente Bladel
De gemeente Bladel heeft een oppervlakte van 73,60 km² en heeft iets meer dan 19.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Bladel zijn verschillende bedrijventerreinen: Bedrijventerrein de Sleutel te Bladel (circa 75 hectaren). Hier is geen grond meer beschikbaar, wel een aantal braakliggende private kavels (dus niet in handen van gemeente). In de huursector is wel een aantal kleinere industriepanden te huur. Gelegen aan de provinciale weg N284. Er zijn geen kantoorlocaties beschikbaar. Milieucategorie tot en met 4

Bedrijventerrein De Beemd te Bladel (circa 15 hectaren) Bezig met bestemmingsplanwijziging voor uitgifte van circa 5 kavels tussen 1500 en 2500 meter (met woning). Naar verwachting volgt medio 2006 goedkeuring van de provincie waarna kan worden overgegaan tot uitgifte. Geen inschrijflijst aanwezig. Publicatie wordt in plaatselijke krant geplaatst als wordt overgegaan tot uitgifte. Milieucategorie 1 en 2. Aansluitend aan de kern Bladel is geen kantoorlocatie meer vrij.

Bedrijventerrein Hapert te Hapert (circa 50 hectaren). Hierop is geen industriegrond beschikbaar. Wel is er een bedrijfsverzamelgebouw aanwezig met daarin kleine units voor startende ondernemers. Gelegen aan de provinciale weg N284. Er zijn geen kantoorlocaties. Milieucategorie tot en met 4.

Verder is er nog een nieuw terrein in ontwikkeling: Kempisch Bedrijvenpark (70 hectaren). Regionaal bedrijventerrein voor bedrijven groter dan 5.000 m2. Het voorontwerpbestemmingsplan is op dit moment in procedure (jan 2006). Mede afhankelijk van het verloop van de procedure is de planning om eind 2008 de eerste gronden uit te geven. Bestemd voor bedrijven uit de Kempengemeenten (Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden). Hier zijn geen kantoorlocaties beschikbaar. Milieucategorie tot en met 4.

Subsidies
Via de regio (SRE en KVK) zijn er een aantal stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers (o.a. PIR, PAR regeling). Meer informatie bij betreffende organisaties. De gemeente heeft alleen een subsidiemogelijkheid voor startende ondernemers die in de bijstand zitten (Bbz).

Bedrijvencontactfunctionaris
Mevrouw Yvette Wijnen (Afdeling VROM gemeente Bladel) tel. 0496-361696 of email y.wijnen@bladel.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC, Bladel
Postadres: Postbus 11, 5530 AA, Bladel
Telefoon: 0497-361636
Telefax: 0497-361600
E-mail: info@bladel.nl
Gemeente Boekel
De gemeente Boekel is een landelijke gemeente in het noordoosten van Brabant. De gemeente ligt grofweg in het midden van de driehoek Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen en is omsloten door de gemeenten Veghel, Uden, Gemert-Bakel en St. Anthonis. Het totale oppervlak van de gemeente omvat 3451 ha en in de gemeente wonen ongeveer 9400 inwoners.

Contactinformatie
Bezoekadres: St. Agathaplein 2, 5427 AB, Boekel
Postadres: Postbus 99, 5427 ZH, Boekel
Telefoon: 0492-326800
Telefax: 0492-324495
E-mail: college@boekel.nl

Gemeente Boxmeer
De gemeente Boxmeer bestaat uit tien karakteristieke dorpen rondom de centrumplaats Boxmeer. De tien dorpen zijn Beugen, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. Zij bevinden zich in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving waarin bossen, rivieroevers en agrarische landschappen elkaar afwisselen. Bovendien zijn het vitale leefgemeenschappen, variërend van zo’n 400 tot 3500 inwoners. De gemeente telt circa 29.360 inwoners en heeft een oppervlakte van ruim 11.500 hectare.

Bedrijventerrein
De gemeente Boxmeer kent een veelzijdige economische ontwikkeling. Grootschalige industrie en transportbedrijven vinden we op het bedrijventerrein Saxe Gotha, ten westen van de kern Boxmeer. Zij profiteren dankbaar van de gunstige ligging van Boxmeer ten opzichte van de nationale en Europese transportroutes. Voor lokale ondernemers beschikt de gemeente over een achttal kleinere bedrijventerreinen in Boxmeer, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort en Vierlingsbeek. Het plan “Bedrijventerrein Beugen-Zuid” biedt in de nabije toekomst mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe bedrijven.

Subsidies
De gemeente Boxmeer kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen over vestiging of overname van een bedrijf kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, de heer Antoine Eijkens, tel. 0485-585946

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 5831 JX, Boxmeer
Postadres: Postbus 450, 5830 AL, Boxmeer
Telefoon: (0485) 58 59 11
Telefax: (0485) 57 24 32
E-mail: gemeente@boxmeer.nl
Gemeente Boxtel
De gemeente Boxtel wil ondernemers informeren via één bedrijvenloket. Dat bedrijvenloket wordt het 1-loket voor (startende) ondernemers op www.boxtel.nl. Daaruit volgt dus dat de gemeente Boxtel reeds voorzien is van dat ene loket en daarom, op dit moment, geen behoefte heeft aan aanvullende diensten. Vandaar dat www.startbedrijf.nl u geen verdere informatie kan verschaffen.

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 1, 5281 AT, Boxtel
Postadres: Postbus 1000, 5280 DA, Boxtel
Telefoon: 0411-655911
Telefax: 0411-655225
E-mail: gemeente@boxtel.nl

Gemeente Breda
Breda is een levendige stad, een aangename plaats om te wonen, werken en ontspannen. De stad heeft haar bewoners en bezoekers veel te bieden. Bovendien is Breda centraal gelegen tussen de twee wereld(haven)steden Rotterdam en Antwerpen. Gunstig voor zowel het bedrijfsleven als voor het toerisme.

Ook heeft Breda van oudsher een gunstig economisch vestigingsklimaat en een centrale ligging binnen de Benelux. De oppervlakte van de gemeente is 129,15 km² en de stad heeft 166.112 inwoners

Bedrijventerreinen
Breda ontwikkelt hoogwaardige gedifferentieerde bedrijventerreinen voor de arbeidsintensieve vormen van werkgelegenheid. Breda streeft er bovendien naar om hiermee op de kantorenmarkt een toppositie te verwerven. Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden op bedrijventerreinen en kantoorlocaties klikt u hier.

Subsidies
De gemeente heeft alleen de Bbz voor mensen in de bijstand. Ook is er een kopje Ondersteuning binnen de Starterswijzer (valt onder dezelfde link als bij de bedrijventerreinen) die aangeeft welke subsidieregelingen er zijn lokaal/regionaal.

Bedrijfscontactfunctionaris
In de gemeente Breda zijn 2 medewerkers van Economische Zaken die belast zijn met Accountmanagement. Bij deze personen kunt u terecht mocht u nog vragen hebben. De heer Piet van Brummelen, (oostelijke helft Breda), tel. (076) 529 31 18. En de heer Kees Kerstens,
(westelijke helft Breda), tel. (076) 529 37 56.

Contactinformatie
Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ, Breda
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH, Breda
Telefoon: 076-5293000
Telefax: 076-5293240
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Gemeente Cranendonck
Cranendonck is op 1 januari 1997 ontstaan uit de samenvoeging van gemeenten Budel en Maarheeze (excl. Sterksel) en uit de kernen Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. De gemeente heeft een oppervlakte van 77,14 km² en 20.159 inwoners.

Bedrijventerreinen
Bent u ondernemer? Cranendonck is een aantrekkelijke omgeving om uw eigen onderneming te vestigen. Buiten het centrumgebied zijn er verschillende, mooi gelokaliseerde industrieterreinen. Deze zijn aantrekkelijk en efficiënt ingericht en bieden een marktconforme prijs.. Op dit moment heeft de gemeente geen terstond uitgeefbare grond, in oktober/november 2006 hoopt de gemeente te kunnen starten met de uitgifte van kavels op de tweede fase van Airpark. Conform provinciaal beleid mag de gemeente alleen aan lokale ondernemers bedrijfsgrond verkopen, d.w.z. ondernemers uit Cranendonck en Heeze-Leende.
Het Duurzaam Industriepark Cranendonck bevindt zich in de ontwikkelingsfase. De gemeente hoopt de MER in 2006 af te ronden en te starten met het bestemmingsplan.
IN het totaal kent de gemeente de volgende bedrijventerreinen; Meemortel (Budel), Airpark Brabant (Budel), Molenheide (Soerendonk), Fabrieksstraat (Budel) I.T. Dorplein (Budel-Dorplein), Den Engelsman (Maarheeze), Rondven (Maarheze).

Momenteel wordt er gewerkt aan uitbreiding van het Airpark en de creatie Duurzaam Industriepark Cranendonck.

Subsidies
De gemeente Cranendonck kent op dit moment geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Wilt u eens praten over de mogelijkheden voor uw onderneming in de Gemeente Cranendock? Neem dan contact op met Monique Janssen, bedrijfscontactfunctionaris, tel. 06– 22820799 of m.janssen@cranendonck.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Capucijnerplein 1, 6021 CA, Budel
Postbus: Postbus 2090, 6020 AB, Budel
Telefoon: 0495-43 12 22
Telefax: 0495-43 12 00
E-mail: info@cranendonck.nl

Gemeente Cuijk
Al eeuwenlang weet Cuijk naam te maken als economisch centrum van het noordelijk deel van de regio “Land van Cuijk”. De circa 24.000 inwoners van de gemeente ervaren dagelijks dat het daarnaast ook heel prettig wonen is in Cuijk.

Bedrijventerreinen
Cuijk heeft vier bedrijventerreinen:
De Beijerd en ’t Riet; Het bedrijventerrein De Beijerd en ’t Riet ligt op een steenworp afstand van het centrum, aan de autosnelweg A73, die Nijmegen rechtstreeks verbindt met Venlo en die een directe aansluiting heeft met de autosnelweg A77 naar Duitsland. Aan de noordzijde wordt het terrein omsloten door de Beerseweg; aan de zuidzijde door de Hapsebaan.
De nieuwe noord-zuidroute die op de Beijerd en ’t Riet wordt aangelegd leidt u regelrecht naar de autosnelweg. Direct naast dit bedrijventerrein ligt het NS-station. De treinen brengen u vandaar uit in de richtingen Nijmegen en Venlo.
De Beijerd en ’t Riet biedt ruimte aan handels-, nijverheids- en industriebedrijven van uiteenlopende aard. Daarnaast vindt u er ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven. Langs de nieuwe noord-zuidroute wordt een uitbreiding van circa 6,4 ha aan de westkant van De Beijerd en ’t Riet mogelijk. Deze kavels komen op korte termijn beschikbaar.
Groot-Heiligenberg; Groot-Heiligenberg ligt in de nabijheid van de autosnelweg A73. De begrenzing van dit bedrijvenpark wordt gevormd door de Beersebaan, de Beerseweg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Dit gebied is in verschillende ontwikkelingszones ingedeeld.
Op korte termijn zullen hier kavels beschikbaar komen.
Haven Cuijk; Het industrieterrein Haven Cuijk ligt in het noorden van de gemeente op circa 1 km afstand van de autosnelweg A73. Haven Cuijk onderscheidt zich van de andere Cuijkse bedrijventerreinen: het is een zogenaamd “nat” gebied met watergebonden bedrijven. Op dit terrein zijn geen kavels meer voor uitgifte beschikbaar.
Straatkant; De kern Haps biedt met het bedrijventerrein aan de Horn ruimte aan kleinschalige bedrijven. Op dit terrein zijn geen kavels meer beschikbaar.
Subsidies
De gemeente Cuijk kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor meer informatie over bedrijventerreinen of het vestigen van een onderneming in Cuijk kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, de heer Jan Tienkamp, telefoon: 0485-396 666 of e-mail: jan.tienkamp@cuijk.nl.

Contactinformatie
Bezoekadres: Louis Jansenplein 1, 5431 BV, Cuijk
Postadres: Postbus 10001, 5430 DA, Cuijk
Telefoon: 0485-396600
Telefax: 0485-317774
E-mail: gemeente@cuijk.nl
Gemeente Den Bosch
‘s-Hertogenbosch is de hoofdstad van Noord-Brabant en telt ruim 130.000 inwoners. Het is de vijftiende stad van Nederland wat betreft het aantal inwoners. De stad heeft een indrukwekkende cultuurhistorie en is een symboolfunctie voor de regio. In de toekomst zal de stad zich uitbreiden tot een stedelijke agglomeratie met stadsdelen die naar identiteit herkenbaar zijn en die verschillende functies hebben.

Bedrijventerreinen
In samenwerking met de makelaardij maakt de gemeente Den Bosch 10x per jaar een bedrijfshuisvestingsgids met daarin het actuele aanbod van kantoorpanden, kantoorverzamelgebouwen, bedrijfsverzamelpanden, bedrijfspanden en winkelpanden in de regio ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie over de bedrijfshuisvestingsgids en een aanvraagformulier vindt u onder de rubriek “Producten en diensten”.
Daarnaast heeft de gemeente ook nog heel veel bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Voor een compleet overzicht klikt u hier.

Subsidies
De subsidiemogelijkheden via de gemeente zijn beperkt. Via de gemeente loopt wel de Regeling ondersteuning zelfstandige ondernemers (Bbz).
Andere subsidies in de gemeente Den Bosch zijn:
Subsidie op werving personeel
Subsidiemogelijkheden bij re-integratie
Subsidiemogelijkheden ouderen
Subsidiemogelijkheden bij plaatsen van arbeidsgehandicapten
Subsidiemogelijkheden voor scholing

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor vragen omtrent ondernemen of een bedrijf starten in de gemeente Den Bosch kunt u zich melden bij de afdeling Economische Zaken. Telefoonnummer 073-615 5603 of via e-mail economischezaken@s-hertogenbosch.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Wolvenhoek 1, 5211 HH, s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 12345, 5200 GZ, s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6155155
Telefax: 073-6155473
E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Gemeente Deurne
De gemeente Deurne heeft een oppervlakte van 119,02 km² en heeft ongeveer 32.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Deurne zijn meerdere bedrijventerreinen, echter hier is geen grond meer uitgeefbaar. Momenteel wordt een bedrijventerrein ontwikkeld aan de zuidzijde van Beukelsdijk: Binderen Zuid. Dit plan wordt in twee fasen ontwikkeld. Binderen Zuid Fase I is in december 2005 vastgesteld door de gemeenteraad en ligt nu ter goedkeuring bij de Provincie. Naar verwachting kan uitgifte medio dit jaar starten. Dit plan voorziet in 8 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein. De bestemmingsplanprocedure voor fase II is nog niet opgestart.” De huidige minimale prijs per m² industriegrond bedraagt € 118,- (ex BTW). Voor Binderen Zuid Fase I zijn de prijzen vastgesteld op € 150,- voor een zichtlocatie en
€ 120,- voor een ‘gewone’ locatie.

Deurne kent één kantorenlocatie; de Poort van Deurne. De locatie is ongeveer 1,6 ha groot en volledig in particulier bezit.

Subsidies
De gemeente Deurne kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Als titel gebruikt de gemeente ‘Relatiebeheerder Bedrijven’. En deze persoon is in de gemeente Deurne, Frank Arnoldussen. Telefoon: 0493 387 264 , f.arnoldussen@deurne.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Markt 1, 5751 BE, Deurne
Postadres: Postbus 3, 5750 AA, Deurne
Telefoon: 0493-387711
Telefax:0493-387555
E-mail: info@deurne.nl
Gemeente Dongen
De huidige gemeente Dongen bestaat sinds 1 januari 1997 uit de kernen Dongen, ’s Gravenmoer, Vaart en Klein-Dongen. Het aantal inwoners is 25.271 (telling 1 januari 2004). Dongen ligt in Midden-Brabant vlakbij Breda en Tilburg. Er zijn aansluitingen op de snelwegen: A27 (Utrecht-Breda), A58 (Eindhoven-Tilburg-Breda-Antwerpen via de A16) en A59 (’s-Hertogenbosch aansluiting A16). Het dorp is ook over water te bereiken via het Wilhelminakanaal. Busdiensten zorgen voor een goed geregeld personenvervoer van en naar de NS-stations in Breda en Tilburg. Op korte afstand bevindt zich het NS-station in Rijen.

Bedrijventerreinen
De gemeente Dongen kent de volgende bedrijventerreinen:
· Tichelrijt (grond beschikbaar, prijzen € 105,- en € 95,-)
· De Wildert (geen grond beschikbaar),
· Kantorenlokatie De Bolkensteeg (geen grond beschikbaar)

Subsidies
De gemeente Dongen kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Dongen is Peter de Jongh de bedrijfscontactfunctionaris. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0162-383332 of via e-mail, pdejongh@dongen.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Hoge Ham 62, 5104 JJ, Dongen
Postadres: Postbus 10153, 5100 GE, Dongen
Telefoon: 0162-383200
Telefax: 0162-318922
E-mail: info@dongen.nl

Gemeente Drimmelen
De gemeente Drimmelen is het grote, groene gebied in westelijk Noord-Brabant, aan de noordkant omsloten door Nationaal Park De Biesbosch en aan de zuidkant door de steeds meer in betekenis toenemende rivier de Mark.
Daartussen liggen de 6 kernen (Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg) in een typisch land- en tuinbouwgebied, waarin natuur en recreatie sterk vertegenwoordigd zijn. De vervoersas Rotterdam-Breda-Antwerpen vormt de westgrens van de gemeente. De gemeente Drimmelen heeft een oppervlakte van 12.400 ha. In de 6 kernen wonen samen circa 27.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
De gemeente Drimmelen heeft een viertal bedrijventerreinen van verschillende grootte.
Daarnaast zijn er op vele plaatsen buiten deze locaties bedrijven gevestigd. Alle bedrijventerreinen die door de gemeente Drimmelen worden uitgegeven zijn in principe bedoeld voor uitgifte aan bedrijven die al in de gemeente gevestigd zijn. Met name voor bedrijven die willen uitbreiden. Vanzelfsprekend zijn de door de gemeente uit te geven bedrijfslocaties ook voor starters uit de gemeente.
Gezien de grote vraag naar bedrijfsgrond en de beperkte beschikbare ruimte valt er aan het selecteren van bedrijven bij de gronduitgifte niet te ontkomen.

Brieltjenspolder – Made
Goed zichtbaar aan de A59 ligt bedrijventerrein Brieltjenspolder.
Brieltjenspolder is het laatst ontwikkelde bedrijventerrein in Made.
De gronduitgifte is voltooid in 2000.

Stuivezand – Made
Er zijn plannen dit verouderde bedrijventerrein in Made te revitaliseren.
Deze revitalisatie is een samenwerking tussen de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven en de gemeente Drimmelen.

’t Spijck – Terheijden
Een kleinschalig bedrijventerrein gelegen aan de zuidkant van Terheijden.

De Zwingel – Lage Zwaluwe
Dit kleinschalige bedrijventerrein in Lage Zwaluwe is eind jaren 80 van de 20ste eeuw ontwikkeld voor opvang van bedrijven uit Lage Zwaluwe.

Subsidies
De gemeente Drimmelen kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Als u vragen heeft aan de gemeente kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris, Ron Smolders. De heer Smolders fungeert als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven binnen de gemeente. Hij kan u behulpzaam zijn bij alle aangelegenheden tussen uw bedrijf en de gemeente. Als u een vraag heeft of informatie wilt over bedrijfsgerelateerde onderwerpen kan hij u daarbij helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon binnen onze gemeente.

U kunt Ron Smolders bereiken op telefoonnummer 0162 – 690207, e-mail: rsmolders@drimmelen.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Park 1, 4921 BV, Made
Postadres: Postbus 19, 4920 AA, Made
Telefoon: 0162-690190
Telefax: 0162-686623
E-mail: gemeente@drimmelen.nl
Gemeente Eersel
De gemeente telt ± 18.300 inwoners en zo’n 6500 woningen. De gemeente heeft een oppervlakte van 8.438 ha. De landbouw, handel en reparatie, de zakelijke dienstverlening, industrie en recreatiesector vormen de belangrijkste peilers van de gemeente. Bij de Kamer van Koophandel zijn ruim 1.080 bedrijfsvestigingen geregistreerd.

Bedrijventerreinen
De gemeente Eersel heeft in haar kernen de volgende bedrijventerreinen.
Eersel
bedrijventerrein De Haagdoorn (opp. 25 ha)
bedrijventerrein Meerheide (opp. 24 ha)
bedrijventerrein Meerheide II (opp. 6 ha)
bedrijventerrein Molenakkers-Noord (opp. 5,5 ha)
Duizel
bedrijventerrein Gansestaartsedijk (opp. 4,5 ha)
Vessem
bedrijventerrein Hoefseweg en directe omgeving (opp. 4,7 ha)

Of er op deze locaties nog grond wordt uitgegeven kunt u vragen aan de bedrijfscontactfunctionaris.

Subsidies
Buiten de reguliere subsidies kent Eersel geen aparte subsidieregelingen voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Eersel is de heer J.H.M. van Asten. Voor vragen op het terrein van o.a. economische zaken, recreatie en toerisme kunt u met hem contact opnemen. Mocht hij u niet zelf kunnen helpen, dan brengt hij u met de juiste personen in contact. Telefoonnummer 0497-531348, e-mail: h.vanasten@eersel.nl.

Contactinformatie
Bezoekadres: Dijk 15, 5521 AW, Eersel
Postadres: Postbus 12, 5520 AA, Eersel
Telefoon: 0497-531300
Telefax: 0497-531350
E-mail: gemeente@eersel.nl

Gemeente Eindhoven
Oppervlakte: 88,28 km²
Aantal Inwoners: 204.776

Bedrijventerreinen
De gemeente Eindhoven heeft de afgelopen jaren de beschikbare kavels op bestaande bedrijventerreinen bijna allemaal uitgegeven. Een bedrijf vestigen op een van deze bedrijventerreinen kan alleen via de bestaande, particuliere markt. Omdat de gemeente Eindhoven een tekort aan beschikbare bedrijventerreinen voorziet, zijn er diverse voorbereidingswerkzaamheden gestart om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van de nieuwe bedrijventerreinen of over de bestaande terreinen klik dan hier.

Subsidies
U kunt zich voor uitgebreide informatie over alles wat voor een startende ondernemer van belang is, het best wenden tot de Kamer van Koophandel. Gaat het om een startend of bestaand bedrijf dat behoort tot de industrie of de zakelijke dienstverlening, dan kunt u zich wenden tot de NV REDE (Regionale Economische Dienst Eindhoven). Daarnaast is het vanaf 1 november 2005 mogelijk om via gemeente Eindhoven in aanmerking te komen voor een lening uit het Focus Investeringsfonds.

Bedrijfscontactpersoon
Ondernemers die met vragen zitten kunnen terecht bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, telefoon: 040 – 238 96 99.

Contactinformatie
Bezoekadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM, Eindhoven
Postadres: Postbus 90150, 5600 RB, Eindhoven
Telefoon: 040-2389222
Telefax: 040-2433585
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Gemeente Etten-Leur
Etten-Leur ligt midden in het West-Brabantse land. Omringd door een groen buitengebied en groeiende bedrijvigheid wonen ruim 40.000 Etten-Leurenaren. Etten-Leur is direct gelegen aan de snelweg A58 en heeft daarmee goede verbindingen in de provincie Noord-Brabant en naar de provincie Zeeland. Ook de A16, die de Randstad en België met elkaar verbindt, ligt op een steenworp afstand.

Bedrijventerreinen
Er zijn meerdere bedrijventerreinen in Etten-Leur:

  • Vosdonk voor grootschalige bedrijvigheid, logistiek, productie etc. Kavels vanaf ca. 4.000 m².
  • Attelaken voor “kleinere” bedrijven, nog een beperkt aantal kavels beschikbaar.

Voor meer informatie over de overige bedrijventerreinen en een overzicht van de uitgifte van de bedrijventerreinen klikt u hier.

Subsidies
Buiten de reguliere subsidies kent Etten-Leur geen aparte subsidieregelingen voor startende ondernemers. Doorgaans worden bedrijven hiervoor doorverwezen naar de KvK.

Bedrijfscontactfunctionaris
bedrijvencontactfunctionaris voor nieuwe ondernemers de heer J. van Ameijde 076-5024512. bedrijvencontactfunctionaris voor bestaande ondernemers is mr. M.D. Faas (Marco). U kunt hem bereiken op/ telefoonnummer 076-5024213 of 06-53354401, en per e-mail marco.faas@etten-leur.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Roosendaalseweg 4, 4875 AA, Etten-Leur
Postadres: Postbus 10100, 4870 GA, Etten-Leur
Telefoon: 076-5024000
Telefax: 076-5033880
E-mail: info@etten-leur.nl

Gemeente Geertruidenberg
De gemeente Geertruidenberg heeft een oppervlakte van 29,71 km² en heeft 21.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
Dombosch, is een bedrijventerrein van regionale allure. Vooral de bijzonder gunstige ligging met onder meer de eigen op- en afrit op Rijksweg A27 is voor ruim 220 bedrijven de reden geweest zich in de gemeente te vestigen. Dombosch ligt dicht bij de Randstad op slechts 30 minuten van Rotterdam en op minder dan een uur van Amsterdam en ‘s-Gravenhage. De bedrijven van Dombosch bieden voor circa 30% werkgelegenheid aan de inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Als u zich in een bestaand pand wilt vestigen, kunt u zich wenden tot de makelaars in de gemeente.

Contactinformatie
Bezoekadres: Vrijheidstraat 2, 4941 DX, Raamsdonksveer
Postadres: Postbus 10001, 4940 GA, Raamsdonksveer
Telefoon: 0162-579579
Telefax: 0162-516360
E-mail: info@geertruidenberg.nl
Gemeente Geldrop-Mierlo
Op 1 januari 2004 is door de fusie van de buurgemeenten Geldrop en Mierlo de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo ontstaan. Geldrop-Mierlo is een middelgrote gemeente van een kleine 40.000 inwoners in het stedelijk gebied van Zuidoost Brabant.
De gemeente Geldrop-Mierlo bestaat uit de kernen Geldrop en Mierlo. Geldrop heeft ruim 28.000 inwoners en is daarmee qua inwoneraantal de grootste kern. Mierlo heeft weliswaar minder inwoners, ruim 10.000, maar heeft een aanzienlijk grotere oppervlakte (18.09 hectare) dan Geldrop. In totaal is de gemeente Geldrop-Mierlo 31,90 hectare groot.

Bedrijventerreinen
De gemeente Geldrop-Mierlo kent alleen bedrijventerreinen, en wel de volgende:
· Emopad; 2 kavels (maar deze worden niet verkocht met het oog op verplaatsing van
overlastveroorzakende bedrijven uit woonwijken).
· De Hooge Akker; 3 kavels nog niet verkocht (wel alle drie in optie).
· Hulst/Vlier; hier is geen plek meer vrij.
· Bleekvelden; hier is geen plek meer vrij.
· De Spaarpot; er worden nu 3 of 4 kavels van 7000 m2 of meer verkocht. Dus niet voor starters.
· De Smaale; hier is geen plek meer vrij.
· Oudven; hier is geen plek meer vrij.

Voor meer informatie over de bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo klikt u hier.

Subsidies
De gemeente Geldrop-Mierlo kent geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
In de gemeente Geldrop-Mierlo is drs. Barbara Kreyns bedrijfscontactfunctionaris. U kunt haar bereiken op 040-2893768, of e-mail B.kreyns@geldrop-mierlo.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Hofstraat 4, 5664 HT, Geldrop
Postadres: Postbus 10101, 5660 GA, Geldrop
Telefoon: 040-2893893
Telefax: 040-2893800
E-mail: info@geldrop-mierlo.nl

Startbedrijf.nl
Logo