Gemeenten Noord-Holland H

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Noord-Hollandse gemeenten. Van de meeste Noord-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Haarlem | Haarlemmerliede-Spaarnwoude | Haarlemmermeer | Harenkarspel | Heemskerk | Heemstede | Heerhugowaard | Heiloo | Hilversum | Hoorn | Huizen

Haarlem
Haarlem manifesteert zich in toenemende mate als een werkstad met ruimte voor zeer gevarieerde vormen van bedrijvigheid. Haarlem presenteert zich tevens als kennisstad met een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking en een voortdurend groeiende zakelijke dienstverlening.

Contactpunt voor ondernemers
Het contactpunt voor ondernemers in de gemeente Haarlem is het Loket BWL (Bouwen, Wonen en Leefomgeving). Dit is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 023-5114400 en via e-mail: BWL@haarlem.nl. De mensen van BWL kunnen u alles vertellen over onder andere bedrijfsruimte en bedrijventerreinen in de gemeente Haarlem.

Verder houden de afdeling Beleid en de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich met ondernemers bezig. De afdeling Beleid ontwikkelt beleid ter bevordering van het economisch klimaat in de stad. Het gaat hierbij om advies aan ondernemers en participatie bij grootschalige ontwikkelingen. De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich op ondernemers die vanuit een ‘uitkeringspositie’ een onderneming willen starten. Doorgaans gebeurt dit via de BBZ. Maakt u aanspraak op de BBZ-regeling, dan zal tegelijkertijd een adviestraject worden gestart bij Startpunt Haarlem. Startpunt zorgt voor begeleiding van de startende ondernemer van de oriëntatiefase tot de start van het bedrijf.
Meer informatie over het starten van een onderneming vanuit een uitkeringspositie: afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 023-511 4200.

Bedrijfsruimte
De gemeente creëert de komende jaren 170.000 vierkante meter extra kantoorruimte in de stad. Het gebied rond station Spaarnwoude zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een voor Haarlem grote kantorenlocatie. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte staan daarbij hoog in het vaandel.

Haarlem heeft de afgelopen jaren ook flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen. Die bieden passende huisvesting voor bedrijven, maar stimuleren ook kennisoverdracht tussen bedrijven. Op een spontane manier leren bedrijven elkaar kennen en uit ervaring blijkt dat daar dikwijls zakelijke contacten uit voortkomen. Dit bevordert innovatie en het concurrerend vermogen van het Haarlems bedrijfsleven.

Bedrijventerrein
De Waarderpolder is Haarlems belangrijkste bedrijventerrein met ongeveer 350 bedrijven. Industrie en opslag voeren de boventoon, maar kantoren zijn in combinatie daarmee toegestaan. In de Waarderpolder bevinden zich verschillende bekende bedrijven, uit onder andere de farmaceutische sector, elektrotechniek en automatisering. De grafische sector kan eveneens op de Waarderpolder terecht. Meer informatie over het bedrijventerrein De Waarderpolder: Steef de Looze, tel. 023-511 3508.

De website van de gemeente Haarlem bevat zeer uitgebreide informatie voor (startende ondernemers). Klik hier voor de beginpagina voor ondernemers op de Haarlemmer site.

Contact/openingstijden
Publieksdienst
Zijlsingel 1, 2013 DN, Haarlem
Postbus 203, 2000 AE, Haarlem
Publieksinformatie: 023-5115115
E-mail: publieksdienst@haarlem.nl of info@haarlem.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag doorlopend tot 20.00 uur.

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en donderdag doorlopend tot 20.00 uur.
Haarlemmerliede-Spaarnwoude
Bedrijvencontactpersoon
De gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude heeft geen speciale bedrijfscontactfunctionaris, maar het hoofd van de afdeling Ruimte – P. Aldershof – kan wel als zodanig beschouwd worden.

Bedrijventerreinen
Haarlemmerliede-Spaarwoude wil met de provincie Noord-Holland het bedrijfsterrein van NV Afvalzorg aan de Haarlemmerstraatweg in Haarlemmerliede aankopen. De onderhandelingen hiervoor verkeren in een afrondend stadium. Het is de bedoeling het terrein uit te geven voor bedrijfsvestiging, maar er zijn op dit punt nog geen vastomlijnde plannen.
Verder is planvorming gaande voor het terrein van de voormalige suikerfabriek in Halfweg. Dit complex wordt ontwikkeld door Cobraspen Vastgoedontwikkeling Overveen.

Contact/openingstijden
Afdeling Ruimte:
Teding van Berkhoutweg 3
1165 LZ Halfweg.
(o.a. bouwzaken, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. Werkdagen van 8.15 uur tot 12.15 uur)

Overige afdelingen in het Raadhuis:
Haarlemmerstraatweg 51
1165 MJ Halfweg
Open op werkdagen van 8.15 uur tot 12.15 uur.
Burgerzaken ook iedere woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur 20.00 uur.

Het postadres voor alle afdelingen is: postbus 83, 1160 AB Zwanenburg.

Telefoonummer: 020-4079000
Faxnummer raadhuis: 020-4079090
Faxnummer gemeentewerken: 020-4978153
E-mailadres: post@haarlemmerliede.nl

Haarlemmermeer
Met ruim 130.000 bewoners is Haarlemmermeer een van de tien grootste gemeenten van Nederland. Kenmerkend is de diversiteit: grootschaligheid tegenover kleinschaligheid, verstedelijkt gebied tegenover platteland, high-tech tegenover boerenbedrijf. De gemeente is voortdurend aan het vernieuwen, bijvoorbeeld door aanleg van infrastructuur en bedrijventerreinen. Als vestigingsplaats voor bedrijven geldt Haarlemmermeer nationaal en internationaal als toplocatie.

De luchtvaart is qua werkgelegenheid de belangrijkste bedrijfssector (vooral door Schiphol), gevolgd door de zakelijke dienstverlening, de handel en de transport. Ook ICT, medische technologie en elektronica nemen een voorname plaats in. De gemeente besteedt extra aandacht aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en innovatie van het lokale bedrijfsleven.

Bedrijventerreinen
Er zijn diverse goed ontsloten kantoor- en bedrijventerreinen. De meeste zijn ontwikkeld vanaf de jaren negentig, nieuwe werklocaties zijn in ontwikkeling, en voorzien van de modernste technologie op het gebied van telematica en ICT. Bij de inrichting gaat veel aandacht uit naar de kwaliteit van het openbaar gebied en de aanwezigheid van voorzieningen als sportclubs, winkels en horecagelegenheden. Daarnaast wordt op alle nieuwe terreinen parkmanagement ingevoerd. De hoogwaardige en duurzame bedrijvenparken kennen een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Door de nabijheid van mainport Schiphol zijn overheden bereid constant te investeren in de infrastructuur. Hoogfrequente treinverbindingen koppelen de gemeente aan Amsterdam, Leiden en Den Haag. In het wegennet is de laatste jaren fors geïnvesteerd, zowel in het regionale als landelijke.

Netwerkorganisaties
Ondernemers kunnen zich aansluiten bij lokale en landelijke netwerken. Een aantal belangrijke en grote Haarlemmermeerse netwerkorganisaties zijn:

Business Club Haarlemmermeer
De heer M. Freling
Postbus 75643
1118 ZR Luchthaven Schiphol
Telefoon: 020 – 658 0632
E-mail: info@bpsa.nl

MeerBusiness
De heer R. Jansen
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Telefoon: 023 – 555 6800
E-mail: info@meerbusiness.nl

Méérlive Business Club
De heer J.C.A.G. Stassen
Kruisweg 1007
2131 CR Hoofddorp
Telefoon: 023 – 554 1686

Contact/openingstijden
Loket wonen en ondernemen
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp
Telefoon: 023 567 60 06
maandag, woensdag en donderdag 9.00-17.00 uur
dinsdag 9.00-20.00 uur
vrijdag 9.00-14.00 uur

Algemeen:
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp
Telefoon: 023 567 65 43
Fax: 023 563 95 50
E-mail: info@haarlemmermeer.nl

maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur
dinsdagavond tot 20.00 uur
vrijdag 8.30-17.00 uur

Harenkarspel
Bedrijvencontactfunctionaris
De gemeente Harenskarspel heeft een bedrijvencontactfunctionaris: mw. Cornelia Groot-Van Ederen. Zij weet alles over het vestigingsklimaat in Harenkarspel en over beschikbare bedrijfsruimte. U kunt met concrete vragen ook terecht bij het loket, op werkdagen van 9.00 tot 12.00.

Bedrijfsruimte
De gemeente Harenkarspel heeft zeven bedrijventerreinen: De Banne, De Dijken, De Groet I, De Groet II, Veilingweg, Oudevaart Noord, Oudevaart Zuid. Op geen van de bedrijventerreinen is zelfstandige kantoorvestiging mogelijk. De gemeente Harenkarspel geeft op dit moment geen bouwkavels voor bedrijven meer uit. Bouwbedrijf Deurwaarder heeft nog wel ruimte te koop in verzamelgebouwen op het net gerealiseerde en gedeeltelijk nog te bouwen bedrijventerrein Oudevaart Zuid.

Contact/openingstijden
Gemeentehuis
Bezoekadres Oostwal 2
1747 EZ Tuitjenhorn

Postadres Postbus 10
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon: 0226-396600
Fax: 0226-394234
E-mail: postbus@harenkarspel.nl

Openingstijden
maandag van 9:00 tot 12:00
18.30 tot 19.30 (cluster Bevolking c.a.)
Dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 12:00
vrijdag van 9:00 tot 12:00

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 9.00 -12.00 en van 13.00 -16.30 uur.
Heemskerk
De gemeente Heemskerk is de laatste vier decennia jaar uitgegroeid tot een aanzienlijke woongemeente. Heemskerk bestaat uit twee hoofdgebieden: een uniek natuur- en recreatiegebied (strand en Noord-Hollands duinreservaat) en een verstedelijkt woongebied met veel groen, waar ruim 36.000 mensen wonen. Heemskerk heeft naast een agrarisch gebied ook drie bedrijventerreinen.

Dienstverlening ondernemers
De gemeente Heemskerk is (startende) ondernemers graag van dienst bij het vinden van bedrijfsruimte. Voorwaarde is dat de ondernemingsplannen helemaal rond zijn, net als de financiële kant van de zaak. Eventueel kan het Business Implementation Centre IJmond daarbij helpen.
Bezoekadres: Regionaal Technologie Centrum
Rooswijkweg 50
1951 MJ Velsen-Noord
telefoon: 0251-214650
fax: 0251-211454
e-mail: info@bic-ijmond.nl
website: www.bic-ijmond.nl

Bedrijfsvestiging
Voor het huren of kopen van een kantoor- of bedrijfspand kunt u contact opnemen met de lokale makelaars.
De meeste ondernemingen worden gevestigd op de bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Heemskerk heeft drie bedrijventerreinen: De Waterwegen (autoboulevard), De Houtwegen en De Trompet.
Sommige ondernemingen en voorzieningen passen vanwege de aard van hun activiteiten beter in een woon-, een groen- of een buitengebied. Dit geldt voor de sectoren toerisme en recreatie, maar ook voor allerlei medische en maatschappelijke voorzieningen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Th. Olivier, Economische Zaken, telefoon 0251-256968.

Bedrijventerreinen
De Houtwegen: 22 hectare. Op De Houtwegen zijn 125 bedrijven, vrijwel allemaal uit het midden- en kleinbedrijf. Er zijn voornamelijk bedrijven gevestigd met een sterke subregionale binding (gebied Heemskerk/Beverwijk/Castricum) wat betreft toelevering en afname van producten en wat betreft personeel. Door de toekomstige aanleg van de Westelijke Randweg kan De Houtwegen door haar centrale ligging in het IJmond-gebied een belangrijke lokale en regionale verzorgingsfunctie vervullen.

De Trompet: duurzaam bedrijventerrein van 18 hectare groot. Directe aansluiting op de A9, waardoor Amsterdam, Schiphol en havens binnen 30 minuten bereikbaar zijn. Het bedrijventerrein biedt plaats aan ongeveer 120 bedrijven.
De Waterwegen: bekend als ‘autoboulevard’, bevat zeker drie grote autobedrijven. Naast deze boulevard is in De Waterwegen plaats gemaakt voor horeca, kantoren en bedrijfswoningen.

Contact/openingstijden
Bezoekadres Raadhuis: Bachstraat 6
Postadres: Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 0251-256777
e-mail: post@heemskerk.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Burgerzaken: dagelijks 9.00 tot 16.00 uur
donderdagavond 18.00 tot 20.00 uur

Heemstede
Heemstede ligt centraal in de aantrekkelijke driehoek Amsterdam, Haarlem en Leiden, dichtbij de hoofdstad en Luchthaven Schiphol. In Heemstede wonen ongeveer 26.000 inwoners, waaronder ruim 11.000 huishoudens waarvan een derde bestaat uit gezinnen met kinderen.

Bedrijvenloket
Bedrijvenloket Heemstede is hét aanspreekpunt voor ondernemers. De medewerkers kunnen informatie geven over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, regelingen, belastingen, vestigingsplaatsen (bedrijfsterreinen), milieu of statistische en economische gegevens over Heemstede. Ondernemers kunnen hun vraag via e-mail stellen.

Bedrijfsterreinen
Heemstede heeft twee bedrijventerreinen, die om verschillende redenen niet verder uitgebreid zullen worden. De gemeente wil graag een groene woongemeente blijven en heeft daarnaast simpelweg gebrek aan ruimte. Nieuwe bedrijvigheid kan mogelijk nog ruimte krijgen bij het station.
Bedrijfsterrein Nijverheidsweg e.o. komt mogelijkerwijs in aanmerking voor herstructurering. Heemstede gaat hierover in overleg treden met het bedrijfsleven en de buurgemeenten. Voor bedrijfsterrein Leidsevaartweg-zuid geldt eveneens dat uitbreiding niet tot de mogelijkheden behoort.

Contact/openingstijden
Burgerzaken
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede
Telefoon 023-548 58 68
Fax 023-548 57 00
Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
E mail: gemeente@heemstede.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, zonder afspraak.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kunt u alleen op afspraak langskomen. Voor het maken van een persoonlijke afspraak: 023-548 58 44.
Woensdag van 8.30 tot 16.30 uur, zonder afspraak.
Donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur (alleen voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen)
Heerhugowaard
Heerhugowaard is de afgelopen decennia in een stroomversnelling geraakt. Het inwoneraantal groeide in veertig jaar van bijna 7.000 naar bijna 48.000 in 2005. Op dit moment werkt Heerhugowaard hard aan tal van nieuwe en vernieuwingsprojecten.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan ondernemers persoonlijk begeleiden en helpen de vestigingsprocedure vlot af te werken. Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met hem op te nemen. De bedrijfscontactfunctionaris is de heer Cor Bos, telefoon 072-5761305.

Bedrijventerreinen
Heerhugowaard heeft een flink aantal bedrijventerreinen: Zandhorst I, II en III., Beveland, De Frans, De Noord en De Vork. Klik hier voor uitgebreide informatie over deze bedrijventerreinen.

Contact/openingstijden
Bezoekadres:
Hoofdvestiging: Parelhof 1, 1703 EZ , Heerhugowaard.
Postadres:
Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard.
Telefoon: 072-5761200.
Fax: 072-5761576.
E-mail: post@heerhugowaard.nl

Het gemeentehuis is voor het publiek geopend op:
maandag t/m woensdag van 9.00 tot 16.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 16.00 uur (Informatiecentrum en afdeling Burgerzaken tot 20.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur .

Heiloo
Heiloo is een mooie, groene woonplaats in Noord-Holland en telt ongeveer 22.000 inwoners. Het oorspronkelijk geheel agrarisch ingestelde dorp heeft zich vanaf de jaren ’70 in de vorige eeuw ontwikkeld tot een forensengemeente. Heiloo ligt zuidelijk van Alkmaar en ten westen van de Rijksweg A9.

Bedrijfscontact
De gemeente Heiloo doet mee aan het Zelfstandigenloket Noord-Holland. In dit loket werken 28 Noordhollandse gemeenten samen om uitvoering te geven aan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en aan de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Het Zelfstandigenloket helpt voornamelijk mensen die vanuit een uitkeringsituatie een eigen bedrijf willen beginnen. Enerzijds om de economische bedrijvigheid in de regio te stimuleren en anderzijds om andere vormen van reïntegratie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

Het adres van het Zelfstandigenloket Noord-Holland is IKTC-gebouw, Cypressehout 95, 1507 EK Zaandam (bij het NS-station) of Kamer van Koophandel, Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar. Voor meer informatie: www.zelfstandigenloketnoordholland.nl

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Boekelermeer ligt in de gemeenten Alkmaar en Heiloo en is een onderdeel van de Boekelermeerpolder. Het deel Boekelermeer Zuid–3 is bestemd voor de vestiging van lokale bedrijven uit Heiloo en voormalige gemeenten Akersloot en Limmen (nu Castricum). Deze locatie is zeer geschikt voor bedrijven met weinig personeel en beperkte bezoekersaantallen. Boekelermeer Zuid–3 heeft een bruto oppervlakte van ca. 25,4 hectare, van deze bruto oppervlakte is ca. 14,4 hectare te gebruiken als bedrijfslocatie. Op het totale bedrijventerrein Boekelermeer is sprake van het samengaan van natuur en bedrijvigheid. Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 is bestemd voor arbeidsextensieve bedrijven met relatief weinig bezoekers. Zelfstandige detailhandel en solitaire zelfstandige kantoorfuncties op Boekelermeer Zuid–3 zijn uitgesloten. Bedrijfswoningen op het bedrijventerrein zijn niet toegestaan. In het bestemmingsplan staat in detail aangegeven wat voor bedrijven zich mogen vestigen op Boekelermeer Zuid-3.

Contact/openingstijden
Gemeentehuis
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1, 1851 JL Heiloo
Telefoon: 072-535 66 66
Fax 072-535 67 88
E-mail: info@heiloo.nl

Postadres:
Postbus 1, 1850 AA Heiloo

Openingstijden gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.00-12.30 uur
maaandagavond 18.00-20.00 uur
’s middags alleen op afspraak
Hilversum
Bedrijvigheid
De gemeente heeft beleid voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de gemeente. Bij het bedrijvenloket van de gemeente kunnen ondernemers die nu al in Hilversum zijn gevestigd of die in Hilversum een onderneming willen beginnen informatie krijgen. Als de vraag niet beantwoord kan worden, wordt de ondernemer verwezen naar organisaties en instellingen die dat wel kunnen.

Het bedrijvenloket is gevestigd op Melkpad 26 Hilversum. Het loket is geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Een afspraak maken is raadzaam: telefoonnummer 035-629 2638.

De gemeente Hilversum beheert geen bedrijfsverzamelgebouwen. Meer informatie over de vestigingsmogelijkheden in Hilversum is verkrijgbaar bij het bedrijvenloket van de gemeente, of bij de Hilversumse Ondernemers Vereniging (STRO).

Meer informatie is ook verkrijgbaar bij de gemeente Hilversum, Stadsontwikkeling, Publieksservice, 035 – 629 2180 E-mail: publieksservice@hilversum.nl

Bedrijventerreinen e.d.
Hilversum heeft een redelijk groot aantal bedrijven- en kantoorlocaties. Op de gemeentelijke website staan wat feiten en cijfers over deze terreinen.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Melkpad 26, 1217 KD Hilversum
Postadres: Gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum

Telefoon: 035 – 629 2111
E-mail: gemeente@hilversum.nl

De afdeling Publiekszaken behandelt de meeste onderwerpen. Openingstijden op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur
Voor de meeste producten kunt u ook een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken (035-629 2000). Voor sommige producten kan dat ook via internet.

Hoorn
Over de gemeente Hoorn heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie
Huizen
Huizen is met ongeveer 42.000 inwoners de tweede gemeente in het Gooi. Huizen is goed bereikbaar vanaf twee snelwegen: A1 en A27. Grote steden (Utrecht, Amsterdam) en de luchthaven Schiphol zijn daardoor goed bereikbaar.

Bedrijvencontactpersonen
Bestuurlijk aanspreekpunt voor bedrijven is mevrouw dr. W.H. Metz, wethouder Economische Zaken
De heer P. de Groot, directeur dienst Ruimtelijke Ordening en Welzijn, is het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor bedrijven.
Bedrijven die zich vestigen hebben verder te maken met de afdeling Ruimte, bouw en milieu. Deze afdeling houdt zich bezig met verschillende onderdelen van het ondernemen:

Vestigingsbeleid en uitgifte bedrijfsterreinen: de heer H.J. Brasser, hoofd sectie Ruimtelijke ordening, stedenbouw en economische zaken
Bouwvergunningen: de heer R. Zijlmans, hoofd sectie Bouwzaken
Milieuvergunningen: de heer F. Wiegant, hoofd sectie Milieuzaken

Aan het loket van de afdeling Ruimte, bouwen en milieu kunnen ondernemers zelf hun vragen komen stellen. Dit ondernemersloket is in het gemeentehuis, loket 2.27, het is elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Bedrijventerreinen
De gemeente Huizen heeft twee bedrijventerreinen:

Bedrijventerrein ’t Plaveen is een gemengd bedrijventerrein. De nadruk licht op kleinschalige bedrijvigheid in een lichte milieucategorie. Op dit moment is het terrein geheel uitgegeven.
De kantorenzone: een strook met gemengde bebouwing (kantoren, scholen, kerkgebouwen, woningen). Deze kantorenzone is inmiddels geheel uitgegeven, zodat geen nieuwe vestigingen meer mogelijk zijn.

In de toekomst komt wel nieuwe ruimte beschikbaar. Op bedrijventerrein ’t Plaveen is een oppervlakte van ongeveer 6 hectare bruto vrijgekomen voor herontwikkeling. Naar verwachting komt in de buurt van dat vrijkomende terrein een tweede locatie van ca. 5 hectare. Dit plan is nog in ontwikkeling.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen
Postadres: Postbus 5, 1270 AA Huizen
Telefoon: 035-5281911
Fax: 035-5281415
E-mail: gemeente@huizen.nl

Openingstijden: werkdagen geopend van 7.00 uur (wintertijd 7.30 uur) tot 17.00 uur. (receptie open vanaf 8.30 uur) Op vrijdag sluit het gemeentehuis om 16.00 uur.

Startbedrijf.nl
Logo