Gemeenten Noord-Holland L t/m P

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Noord-Hollandse gemeenten. Van de meeste Noord-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Landsmeer | Langedijk | Laren | Medemblik | Muiden | Naarden | Niedorp | Obdam | Oostzaan | Opmeer | Ouder-Amstel | Purmerend

Landsmeer
Landsmeer is een landelijke groene gemeente met 10.000 inwoners. De gemeente ligt tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend en is omringd door beschermd natuurgebied. Landsmeer hecht veel waarde aan een goed ondernemersklimaat.

Bedrijvencontact
De gemeente Landsmeer heeft nog geen vast contactpersoon voor ondernemers. Dit is helaas nog niet mogelijk vanwege gemeentelijke bezuinigingen. Wel is er een speciaal e-mailadres waar ondernemers hun vragen naartoe kunnen e-mailen: ondernemers@landsmeer.nl. Let wel: officiële verzoeken of aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. Het gaat dan om officiële klachten, zienswijzen, bezwaarschriften of aanvragen van vergunningen, ontheffingen of subsidie.
De gemeente voert regelmatig overleg met de Bedrijfsbelangen Vereniging van Landsmeer (BVL), waarbij zo’n 150 bedrijven zijn aangesloten. Samen met de Winkeliersvereniging en de Kamer van Koophandel wil men een gezond ondernemersklimaat stimuleren.

Bedrijvenlocaties
De meeste detailhandel in Landsmeer bevindt zich in het dorpscentrum. Bestemmingsplannen laten op dit moment geen detailhandel toe op plekken buiten het centrum. De gemeente streeft naar concentratie van alle detailhandel in het centrum, maar kan dit niet afdwingen en heeft ook niet de financiële middelen om verplaatsingen te stimuleren.

Contact/openingstijden
Gemeente Landsmeer
Raadhuisstraat 1
Postbus 1
1120 AA Landsmeer
Telefoon 020 4877111
Fax 020 4826091
gemeente@landsmeer.nl
maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur
Burgerservice van 7.30 tot 12.00 uur
Langedijk
Langedijk is een verstedelijkte plattelandsgemeente in de buurt van Alkmaar. Langedijk heeft ruim 25.900 inwoners en bestaat uit de kernen Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras en een deel van Koedijk.

Bedrijvencontact
Langedijk streeft naar optimaal contact met de lokale ondernemers en heeft daarom een bedrijfscontactfunctionaris: de heer Cees Bes. Hij is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven en kent de weg in de ambtelijke organisatie. Ondernemers kunnen bij hem terecht met vragen over onder andere bedrijfsvestiging, vergunningen en klachten bij afhandeling van gemeentelijke procedures. De bedrijfscontactfunctionaris is telefonisch bereikbaar op 0226-33 44 33.
Ondernemers kunnen zich overigens ook rechtstreeks wenden tot andere afdelingen van de gemeente, zoals Bouwen en Wonen (die gaat over onder andere bouwaanvragen en milieuvergunningen).

Bedrijventerreinen
De bedrijfscontactfunctionaris is ook de aangewezen persoon voor meer informatie over bedrijfsgrond. Hij weet exact waar nu of in de toekomst bedrijvigheid mag worden uitgeoefend of woningen mogen worden gebouwd. Daarbij kijkt hij verder dan de gemeentegrenzen. De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk werken intensief samen om de werkgelegenheid te bevorderen. Daardoor heeft de bedrijfscontactfunctionaris van Langedijk, dankzij intensieve contacten met zijn regionaal opererende collega’s, altijd in beeld waar bedrijven de grootste kansen en mogelijkheden liggen.

Contact/openingstijden
Bezoekadres
Vroedschap 1
1722 GX
Zuid-Scharwoude
Tel. 0226 – 33 44 33
Fax. 0226 – 31 75 56
E-mail: info@gemeentelangedijk.nl

Postadres
Postbus 15
1723 ZG
Noord-Scharwoude

0peningstijden
Ma t/m vr: 8.30-12.00 uur
Don: 13.30-17.00 uur
Burgerzaken tot 19.00 uur

Laren
Laren ligt in het hart van ’t Gooi en is een sfeervol plaatsje met aan aantrekkelijk winkelaanbod. Ondernemers maken het dorp Laren tot een plaats waar winkelen een vorm van recreatie wordt.

Bedrijfscontact
Contactpersoon voor ondernemers is Henriëte Prins – De Jong van ondernemersservicepunt. Zij kan u alles vertellen over het beleid van de gemeente op het gebied van bedrijfsvestiging en stimulering. Telefoonnummer 035-7513350 en e-mail henriette.prins-dejong@BELcombinatie.nl

Bedrijventerrein
De gemeente Laren heeft twee bedrijfsterreinen: ten eerste de Caliskamp en ten tweede het Zevenend en de Houthandel en omgeving. Dit betreffen meerdere kleinschalige bedrijven bij elkaar.

Er zijn plannen om in samenwerking met de gemeente Bussum en Hilversum een regionaal bedrijventerrein te bouwen, gelegen langs de rijksweg A1, met aansluitend woningbouw en een ecoduct. Daarbij zal de voormalige legerplaats Crailo worden omgebouwd tot een bedrijventerrein. Het idee is om het bedrijventerrein een logistiek bedrijfsprofiel mee te geven en vanuit het bedrijventerrein de aan en afvoer van goederen naar de winkelcentra van de gemeenten te distribueren.

Contact/openingstijden
Bezoekadres
Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes

Postadres
Postbus 5, 1250 AA Laren
E-mail adres: postbus@laren.nl

Telefoonnummer 035 – 7513350

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 u.
Afdeling burgerzaken ook woensdagavond
van 18.00 – 20.00 uur
Medemblik
Medemblik is in 2007 gefuseerd met de gemeenten Wognum en Noorder-Koggenland. Per 2011 zijn ook Andijk en Wervershoof opgegaan in de gemeente Medemblik. De gemeente is goed te bereiken via de snelweg A7. Amsterdam en Schiphol liggen op een half uurtje reizen. Samen met plaatselijke ondernemers wil de gemeente Medemblik komen tot een gezonde lokale economie.

Bedrijvencontact
Algemene informatie over vestigingsmogelijkheden in Medemblik is verkrijgbaar via de website.
Bedrijventerrein
De gemeente zelf heeft geen kavels voor de verkoop of verhuur ter beschikking. Wel zijn er grondstukken, bijvoorbeeld in Wervershoof, die daar door WFO/ABC BV worden uitgegeven.
Openingstijden voor bezoekers
Publieksbalies:
Maandag 09.00 – 20.00
Dinsdag 09.00 – 14.00
Woensdag 09.00 – 20.00
Donderdag 09.00 – 14.00
Vrijdag 09.00 – 14.00
Telefonisch bereikbaar:
Maandag tot en met vrijdag: 9.00 – 16.00
Telefoonnummer: (0229) 85 60 00
Fax: (0229) 85 69 99
E-mail: info@medemblik.nl

Bezoekadres:
Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Postadres:
Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Muiden
Over de gemeente Muiden heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: gemeentehuis, Het Anker 2, Muiden
Postadres: Gemeente Muiden, Postbus 3, 1398 ZG Muiden
Telefoon: 0294-210210
Fax: 0294-261386 en 0294-264586
E-mail: info@muiden.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
Naarden
Naarden kent een bloeiend bedrijfsleven met vele honderden gezonde ondernemingen.

Bedrijventerrein
Bedrijvenpark Gooimeer Zuid is ontstaan in de jaren vijftig. Het ligt aan de rijksweg A1 en heeft onlangs nog een grondige upgrading ondergaan. Het bedrijvenpark heeft daardoor een eigentijdse uitstraling.
Bedrijvenpark Gooimeer Noord is ontstaan in de jaren tachtig en negentig en ligt ook aan de A1. Op dit bedrijvenpark zijn veel computerbedrijven gevestigd, naast Naardense bedrijven die oorspronkelijk in het stedelijk gebied waren gevestigd.
Voor beide bedrijvenparken geldt dat de gemeente Naarden samen met de ondernemers en andere instellingen werkt aan het zogeheten parkmanagement. Hiermee wil men zorgen voor optimaal gebruik en ontwikkeling van de bedrijventerreinen.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, Naarden-Vesting
Postadres: Postbus 5000, 1410 AA Naarden
Telefoonnummer: 035-695 78 11
Fax: 035-694 44 49
Openingstijden alle afdelingen: ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur, en op afspraak

Niedorp
Over de gemeente Niedorp heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie

Contact/openingstijden
Bezoekadres: De Meet 1, 1733 AZ Nieuwe Niedorp.
Postadres: Postbus 6, 1733 ZG Nieuwe Niedorp
Telefoon: 0226-412412
Fax: 0226-413388
E-mail adres: gemeente@niedorp.nl
Openingstijden: maandag t/m. vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur (alleen Burgerzaken)

Obdam
Bedrijvencontact
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeenten Obdam is de heer A. de Wit, directe telefoonnummer 0226-456240.

Bedrijventerrein
In Obdam zijn twee lokaties waar bedrijven opgestart kunnen worden. Dit is op het bedrijventerrein “Braken” en “Hofland”. “Hofland is voornamelijk voor kantoren en is gelegen bij het treinstation van Obdam. Verkoop van stukken grond gaat waarschijnlijk plaatsvinden medio 2006. Voor het bedrijventerrein “Braken” zijn nagenoeg alle gronden verkocht. Er zijn nog wel enkele gronden in optie. Op dit terrein is dus alleen nog ruimte verkrijgbaar indien kopers van de gronden afzien.

Contact
Bezoekadres: Dorpsstraat 121, 1713 HD Obdam.
Postadres: Gemeente Obdam, Postbus 1, 1713 ZG,
Telefoon: 0226-456200
Fax: 0226-451776
E-mail: gemeente@obdam.nl
Oostzaan
De gemeente Oostzaan is een kleine gemeente van ruim 9.100 inwoners. De gemeente heeft een groen en landelijk karakter.

Bedrijvencontact
De gemeente Oostzaan heeft een meldpunt voor Oostzaanse bedrijven. Dit is een centraal aanspreekpunt voor bedrijven, die er terecht kunnen met vragen op het gebied van bijvoorbeeld woon- en leefomgeving. Het meldpunt kan zorgen voor gemeentelijke informatie die van belang is voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over investeringen, renovatiewerkzaamheden en communicatie richting bedrijven. De medewerker van het meldpunt zet alle binnengekomen vragen en meldingen uit bij de verantwoordelijke afdeling(en) en zorgt voor de afhandeling hiervan. Het meldpunt voor de bedrijven is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.45 tot 12.00 uur, telefoon: 075- 684 77 55.

Contact
Bezoekadres: Kerkbuurt 14 1511 BD Oostzaan
Postadres: postbus 15 1510 AA Oostzaan
Telefoon: 075-684 77 77
Fax: 075-684 77 78
E-mail: postbus@oostzaan.nl

Opmeer
Bedrijvencontact
De afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening is o.a. verantwoordelijk voor het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Als bedrijvencontactfunctionaris functioneert de heer Robbert Leenstra van deze afdeling. De afdeling is bereikbaar op het volgende email-adres: azro@opmeer.nl.

Bedrijventerrein
Binnen de gemeente Opmeer zijn twee bedrijventerreinen aanwezig, nl. Westerboekelweg, dit is een klein bedrijventerrein aan de westzijde van Hoogwoud en bedrijventerrein De Veken, dit is een regionaal bedrijventerrein ten oosten van Opmeer. Dit laatste terrein is onlangs vergroot en omvat voldoende vestigingsmogelijkheden voor startende ondernemers. De verkoop en beschikbaarheid van de kavels lopen via Scholtens projecten uit Andijk. Voor kantoorlocaties is alleen ruimte indien deze gekoppeld zijn aan productie. Verspreid door de gemeente zijn enkele kleine kantoorlocaties aanwezig, die individueel ruimtelijk getoetst worden indien op een dergelijke locatie een kantoor is gewenst.

Contact
Bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS Opmeer
Postadres: Postbus 199, 1715 ZK Opmeer
Telefoon 0226 – 363 333
Fax 0226 – 363 330
E-mail: gemeente@opmeer.nl
Ouder-Amstel
Bedrijvencontact
Ouder-Amstel heeft op de gemeentelijke website enkele tips vermeld voor het starten van een bedrijf in deze gemeente. Klik hier voor de gemeentelijke website. De heer Roland E.M. van der Vaart is contactpersoon voor ondernemers in de gemeente Ouder-Amstel.

Bedrijfsruimte
Wat bedrijventerreinen betreft biedt Ouder-Amstel de volgende:: bedrijventerrein Ambachtenstraat in Ouderkerk aan de Amstel, bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht en Amstel Business Park nabij Duivendrecht.
Eerst genoemde twee zijn kleinere terreinen, waarvan Molenkade verouderd is, beide
zijn geheel uitgegeven. Mogelijk komen panden vrij, maar de gemeente beschikt niet direct
over informatie hierover.

Het Amstel Businiss Park is met name een Amsterdams georienteerd bedrijventerrein.
Het terrein is geheel uitgegeven, maar er zijn panden op de markt. De grond
wordt in erfpacht uitgegeven door gemeente Amsterdam.

Contact
Bezoekadres gemeentehuis: Dorpsstraat 14, 1191 BJ Ouderkerk aan de Amstel
Postadres: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Tel: 020-496 21 21
Fax 020-304 33 80
E-mail: gemeente@ouder-amstel.nl

Purmerend
Purmerend wil haar positie als centrumfunctie versterken en schept daartoe gunstige voorwaarden voor bedrijfsvestiging.

Bedrijvencontact
Zeer veel informatie voor ondernemers in Purmerend is netjes gerangschikt op de site van de gemeente. Klik daarvoor hier.

Bedrijfsruimte
Voor de kantoren zijn er goede vestigingsmogelijkheden in het centrumgebied De Gors, met treinstation en bushaltes in de directe nabijheid. De diverse bedrijventerreinen die Purmerend rijk is, bieden plaats aan bijna alle soorten van bedrijvigheid en hebben aansluiting op het landelijk wegennet. De meeste winkels bevinden zich in het stadscentrum in en rondom het overdekte Eggertcentrum.
Een concentratie van horeca-voorzieningen bevindt zich rondom de Koemarkt. Voorts is het streven om de mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie (toerisme) te verhogen.

Contact
Bezoekadres: Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend
Postadres: Postbus 15, 1440 AA Purmerend
Telefoon: 0299 452 911
Fax: 0299 452 124
E-mail: info@purmerend.nl

Startbedrijf.nl
Logo