Gemeenten Noord-Holland S t/m Z

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Noord-Hollandse gemeenten. Van de meeste Noord-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Schagen | Schermer | Stede Broec | Uitgeest | Uithoorn | Velsen | Venhuizen | Waterland | Weesp | Koggenland | Wieringen | Wieringermeer | Wijdemeren | Wormerland | Zaanstad | Zandvoort | Zeevang | Zijpe

Schagen
Over de gemeente Schagen heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie

Contact/openingtijden
Bezoekadres: Laan 19, 1741EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Telefoon: 0224-210400
Fax. 0224-210455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Schermer
Over de gemeente Schermer heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie

Contact/openingstijden
Gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99, Stompetoren
Postadres: Postbus 2, 1840 AA Stompetoren
Telefoon: 072-5037320
Fax: 072-5037355
E-mail: gemeente@schermer.nl

Stede Broec
De bedrijvigheid in de gemeente Stede Broec is van oudsher vooral gekoppeld aan de agrarische sector.

Bedrijvencontact
Meer informatie over bedrijven, bedrijfsvestiging en dergelijke is verkrijgbaar op de afdeling Milieu en Economische zaken van de gemeente Stede Broec. De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer 0228-510230 en via gemeente@stedebroec.nl

Bedrijventerrein
De gemeente heeft twee bedrijventerreinen: de Industrieweg en De Tocht. Daarmee zijn de grenzen bereikt. Zware industrie is in Stede Broec niet te vinden; daarvoor is onder andere ruimte in Enkhuizen. Ook planologisch is de vestiging van zware industrie niet langer mogelijk gezien de nabijheid van woningen. Het bedrijfsverzamelgebouw aan De Wijzend is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kleinere bedrijven.
Stede Broec is ook een van de gemeentes die meedoet in de Bedrijfsregio Westfriesland. Via de website van deze organisatie kunnen ondernemers ook elkaar informeren over beschikbare bedrijfsruimte. Klik hier voor de site van BedrijfsRegio Westfriesland. Aanvullende informatie ook bij Monique de Leeuw van BedrijfsRegio Westfriesland: 0229-210086

Contact/openingstijden
Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel
Postadres: Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
Telefonisch: 0228 – 510111
Fax: 0228 – 510183
E-mail: gemeente@stedebroec.nl

Openingstijden: Burgerzaken en Receptie: maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur, donderdag 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Andere afdelingen: maandag t/m donderdag 9.00 tot 16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak, vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Uitgeest
Over de gemeente Uitgeest heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Middelweg 28, 1911 EG, Uitgeest
Postadres: Postbus 7, 1910 AA, Uitgeest
Telefoon: 0251- 361111
Fax: 0251- 310352
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl

Uithoorn
De gemeente Uithoorn ligt ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Amsterdam, op de grens met de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De economie van Uithoorn heeft een agrarisch karakter, maar ook de industrie is een belangrijke bedrijfstak in de gemeente.

Bedrijfscontact
De heer Maurits Voorhorst is de contactpersoon met betrekking tot bedrijventerreinen en dergelijke: Hij is allround adviseur economische zaken bij de afdeling Ruimte & Maatschappij, bereikbaar via:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Telefoon: 0297 – 513274
Fax: 0297 – 513222
E-mail: m.voorhorst@uithoorn.nl

Bedrijfsruimte
Langs de nieuwe route van de provinciale weg N201 door Aalsmeer komt een bedrijventerrein: Green Park Aalsmeer. De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer werken samen aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein, dat moet uitgroeien tot een belangrijk internationaal centrum van de bloemen- en plantensector. Lees hier meer.

De gemeenten die bij het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) zijn aangesloten hebben een gezamelijke website waar alle informatie te vinden is over de op korte en langere termijn beschikbare bedrijventerreinen in dat gebied. Deze informatie is te vinden op www.roa.nl.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
Postadres: Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon: 0297-51 31 11
Fax: 0297-51 32 22
E-mail: gemeente@uithoorn.nl
Velsen
Velsen is vooral een industriële gemeente. Als vestigingsplaats heeft Velsen een aantal sterke punten, zoals de ligging aan de Noordzee en het Noordzeekanaal, met zijn havencomplex van logistieke en industriële activiteiten, de nabijheid van Amsterdam en luchthaven Schiphol.

Bedrijvencontact
De afdeling Economische Zaken houdt zich bezig met onder andere de bedrijfscontacten. De afdeling bestaat uit de volgende medewerkers, elk met hun eigen taakveld.

Jacques Joosten: havens, industrie, jjoosten@velsen.nl, 0255-567435
Martijn Haeser: bedrijventerreinen, visserij, stadscentrum, mhaeser@velsen.nl, 0255-567438
Debby Kostandy: toerisme, detailhandel, horeca, markten, dkostandy@velsen.nl, 0255-567311
Astrid Rietveld: bedrijvencontacten, arietveld@velsen.nl, 0255-567436

Bedrijventerrein
In Velsen zijn de volgende bedrijventerreinen en kantoorlocaties:

Business Park Ymond
Corus-terrein
Havengebied IJmuiden
Derde Haven IJmuiden
De Eendracht/NAM-terrein
Noordwijkermeer
Broekerwerf
Dokweg/Spoorwegdriehoek
Averijhaven
Zuiderscheg

Een uitgebreide omschrijving van deze bedrijventerreinen is hier te vinden. Meer informatie: Martijn Haeser (0255-567438, mhaeser@velsen.nl) of Jacques Joosten (0255-567435, jjoosten@velsen.nl).

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Dudokplein 1
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon: 0255 567200
E-mail: info@velsen.nl

Venhuizen
De gemeente Venhuizen is een landelijke gemeente. De agrarische sector speelt er een belangrijke rol, hoewel de meeste inwoners nu werken in de dienstverlenende sectoren.

Bedrijventerrein
Informatie over beschikbare bedrijfspanden en grond op bedrijventerreinen is verkrijgbaar via de BedrijfsRegio Westfriesland. Via de website van deze organisatie kunnen ondernemers ook elkaar informeren over beschikbare bedrijfsruimte. Klik hier voor de site van BedrijfsRegio Westfriesland. Aanvullende informatie ook bij Monique de Leeuw van BedrijfsRegio Westfriesland: 0229-210086.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Westeinde 5 1606 CZ Venhuizen
Maandag tot en met vrijdag: 8:30 -12:00. Dinsdagmiddag en avond van 13:30 tot 20:00
Postadres: Postbus 31 1606 ZG Venhuizen
Telefoon: 0228-352352
Fax: 0228 – 541725
E-mail: gemeente@venhuizen.nl
Waterland
Over de gemeente Waterland heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Pierebaan 3, Monnickendam.
Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam
Telefoon en fax
Telefoon: 0299- 658 585
Fax: 0299 – 658 599
E-mail: gemeente@waterland.nl
Openingstijden: werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Weesp
Weesp ligt tussen Amsterdam en het Gooi. De gemeente telt ongeveer 18.000 inwoners. De economische bedrijvigheid speelt zich met name af op de drie bedrijventerreinen die Weesp telt.

Bedrijvencontact
Weesp heeft op dit moment geen speciale bedrijfscontactfunctionaris. Ondernemers kunnen met vragen terecht bij de afdeling Volkshuisvesting en Economische Zaken.

Bedrijventerrein
In Weesp zijn zoals gezegd drie bedrijventerreinen: Industrieterrein Noord, Nijverheidslaan en Van Houten Industriepark.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Nieuwstraat 70a (Stadskantoor)
Postadres: Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294-491391
Fax: 0294-414251
E-mail: info@weesp.nl

Koggenland
Bedrijvencontact
Ondernemers in de gemeente Koggenland kunnen zich met vragen het beste wenden tot de Sector Grondgebied, die zich bezighoudt met onder andere economische aangelegenheden.

Bedrijventerrein
De gemeente verzorgt de toewijzing en/of verkoop van bedrijfsterrein aan bedrijven, die al gevestigd zijn in de gemeente Koggenland (lokale bedrijven). Omdat vanuit de provincie Noord-Holland is bepaald dat de gemeente Koggenland slechts bedrijfsterreinen mag ontwikkelen en uitgeven aan lokale bedrijven, is het niet altijd mogelijk om aan de vraag te voldoen. Bij de bepaling welk lokaal bedrijf voor vestiging in aanmerking komt, spelen milieubelasting en werkgelegenheid een belangrijke rol. Verder bepaalt het bestemmingsplan welk bedrijf waar op het terrein (zonering) gevestigd kan worden en welke bouwvoorschriften van toepassing zijn.
Elk bedrijf dat is gevestigd in Koggenland kan zich als belangstellende laten inschrijven bij de gemeente.

Contactgegevens
Gemeente Koggenland
Middenhof 2 1648 JG De Goorn
Postbus 21 1633 ZG Avenhorn
Telefoon (0229) 54 84 00
Fax (0229) 54 84 84
E-mail info@koggenland.nl

Openingstijden gemeentehuis De Goorn
maandag 9.00 – 12.30 en 13.30 – 15.30 en 18.00 – 20.00 uur
dinsdag 9.00 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
woensdag 9.00 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
donderdag 9.00 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
vrijdag 9.00 – 12.00 uur

Wieringen
Bedrijvencontact
De gemeente Wieringen heeft één contactpersoon voor ondernemers en bedrijven. Mevrouw S. Beneker is de bedrijfscontactfunctionaris. sbeneker@wieringen.nl

Wieringen heeft sinds enige tijd ook een ondernemersplatform, waarin de gemeente samenwerkt met het plaatselijk bedrijfsleven. In het platform zitten vertegenwoordigers van de gemeente, diverse industriegroepen en zakenclubs, de VVV, MKB Wieringen en WLTO Wieringerland.

Over de Wieringer economie
De handelssector in Wieringen is relatief groot en ook de detailhandel is goed vertegenwoordigd. De gemeente heeft een visie opgesteld, waarin het een aantal zwakke punten erkent, maar ook met oplossingen voor die zwakke punten komt.

Wieringen ligt ver van belangrijke economische centra. Dit vormt een structureel nadeel bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. De sociaal-economische ontwikkeling op Wieringen blijft de laatste jaren duidelijk achter bij de omliggende gebieden. Ook de groei van het aantal arbeidsplaatsen stagneert, in tegenstelling tot de landelijke trend. Er zijn relatief veel winkels op Wieringen, maar ze ondervinden steeds meer concurrentie van modernere winkelcentra van Den Helder, Schagen, Hoorn, Anna Paulowna en Wieringerwerf. Veel Wieringer winkeliers kunnen maar net rondkomen. In veel bedrijven staat geen volgende generatie klaar om het roer over te nemen.

Toch gaat Wieringen niet bij de pakken neerzitten. De gemeente wil de detailhandel een impuls geven door meer winkelpubliek te trekken. Dat kan onder andere door het moderniseren en verbeteren van het winkelcentrum in Hippolytushoef.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Elft 15, 1777 AC Hippolytushoef
Postadres: Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef
Telefoon: 0227-594300
Fax: 0227-594343
E-mailadres: gem.wieringen@wieringen.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur. Avondopenstelling op maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Wieringermeer
Over de gemeente Wieringermeer heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie
Wijdemeren
Wijdemeren is met 7.700 hectare de grootste gemeente in de Gooi- en Vechtstreek. Er wonen meer dan 23.000 inwoners in deze erg groene gemeente.

Bedrijvencontact
De gemeente wil startende en doorgroeiende bedrijven wil goede vestigingsmogelijkheden bieden. De medewerkers Economische Zaken bewaken het vestigingsklimaat en de mogelijkheden voor bedrijven in gemeente Wijdemeren. Voor economische aangelegenheden belt u 035-65 59 452 en met vragen over toerisme belt u 035-65 59 453.
Wijdemeren heeft ook een bedrijfscontactfunctionaris, die startende en gevestigde ondernemers kan bijstaan. Hij is het luisterend oor voor de wensen en klachten van ondernemers en aanspreekpunt, voor specifieke vragen. De bedrijfscontactfunctionaris moet voorkomen dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De bedrijvencontactfunctionars van de gemeente Wijdemeren is dhr. A. van den Noort, telefoon 035-65 59 452.

Contact/openingstijden
Gemeentehuis Rading 1, 1213 RK Hilversum Loketten dagelijks open van 8.30 tot 12.30 uur
Postadres Postbus 41 1243 ZG ’s-Graveland
Telefoon 035-65 59 595
E-mail postbus@wijdemeren.nl

Wormerland
Bedrijvencontact
De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Wormerland is de heer B. Enderink.

Bedrijventerrein
Er zijn twee bedrijventerreinen in de gemeente Wormer: aan de Bruynvisweg/Eenhoornweg en Westerveer. Voor informatie over de beschikbaarheid van vierkante meters kunt u zich wenden tot de Kamer van Koophandel.
Kantoorlocaties zijn in de gemeente Wormerland geïntegreerd opgenomen in de bedrijfsterreinen.

Contact/openingstijden
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer
Postbus 20
1530 AA Wormer
Tel: 075 – 642 90 00
Fax: 075 – 642 91 00
Openingstijden algemeen:
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur, ’s middags alleen op afspraak

Zaanstad
De gemeente Zaanstad heeft een gunstige ligging, in de buurt van Amsterdam en Schiphol. Zaanstad is redelijk goed bereikbaar en werkt er hard aan om dat in de toekomst zo te houden.

Bedrijvencontact
De gemeente Zaanstad heeft een speciale bedrijvenbalie, waar ondernemers tijdens kantooruren terecht kunnen met vragen over het gemeentelijk bedrijvenbeleid, vergunningen en leges. De bedrijvenbalie is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven die zich willen vestigen in Zaanstad, of die willen uitbreiden.

Bedrijvenbalie
Gebouw Railpoint Office
Ebbehout 31
Zaandam
0900-235 235 2
E-mail: bedrijvenbalie@zaanstad.nl

Bedrijventerrein
Zaanstad heeft een aantal bedrijven- en kantoorlocaties. Op sommige locaties is nog ruimte verkrijgbaar. Alle informatie daarover vindt u hier.

Contact/openingstijden
Bezoekadressen:
Gemeentehuis Bannehof, Bannehof 1, 1544 VX Zaandijk
Stadskantoor, Ebbehout 29, 1507 EA Zaandam
De publieksbalies zijn geopend van maandag t/m woensdag van 8.30 tot 16.00 uur; donderdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Postadres
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
Telefoon: 0900 235 235 2 (dag en nacht) € 0,10 p/min
E-mail: postbus@zaanstad.nl
Zandvoort
Zandvoort is een aantrekkelijke gemeente met ruim 16.000 inwoners. De gemeente heeft veel kleine winkels en een ruim horeca-aanbod. Naar verhouding zijn er weinig grootschalige winkels en weinig winkels met kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen en sport.

Bedrijvencontact
Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij de ambtenaar Economische Zaken, mevrouw S. Bezuijen. Zij zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste medewerkers terechtkomt. Op de site van de gemeente Zandvoort staat daarvoor een speciaal formuliertje.

Zandvoort geeft ook een elektronische nieuwsbrief uit die voor ondernemers interessant is. U kunt aangeven over welke onderwerpen u berichten wilt ontvangen, zodat u een op maat gemaakte nieuwsbrief ontvangt via e-mail. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren via de site van de gemeente.

Stimuleringsregelingen
Startende ondernemers kunnen eventueel in aanmerking komen voor een kleine gemeentelijke bijdrage in de huur en/of servicekosten. Deze regeling is bedoeld voor creatieve starters die zich in Zaanstad willen vestigen of sinds korte tijd in Zaanstad gevestigd zijn. Meer informatie hierover bij Cecile de la Rambelje: c.rambelje@zaanstad.nl of telefonisch: 075-6553122.

De gemeente Zaanstad heeft voor de periode 2005-2007 de subsidieregeling ‘Stimulering Innovatie Ondernemers 2’ (SIO2) opgesteld. Zeven innovatieve ondernemers kunnen met SIO2 een financiële impuls van maximaal 20.000 euro krijgen voor de ontwikkeling van een vernieuwend product. Wie in aanmerking wil komen voor deze subsidie kan tot 31 mei 2006 een schriftelijke aanvragen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad. Het bureau BTO Zaanstad voert deze regeling uit. Meer informatie en aanmelding via telefoonnummer 075-6149095 en e-mail h.wilms@btozaanstad.nl.

Bedrijventerrein
De komende jaren heeft de gemeente Zandvoort geen grond in uitgifte als bedrijventerrein.

Contact/Openingstijden
Bezoekadressen:
Centrale Balie en gemeentelijke afdelingen: Swaluëstraat 2
Afdeling Reiniging en Groen (remise): Kamerlingh Onnesstraat 20
Postadres: Gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Telefoon- en faxnummer
Telefoon: 023-57 40 100
Fax algemeen 023-57 13 724
Fax Burgerzaken 023-57 40 400
E-mail: info@zandvoort.nl

Zeevang
Over de gemeente Zeevang heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetailleerde informatie

Contact/Openingstijden
Bezoekadres: Raadhuisstraat 24, Oosthuizen
Postadres: Postbus 1, 1474 ZG Oosthuizen
Telefoon: 0299 – 409409
Fax: 0299 – 409429
E-mail:gemeente@zeevang.nl

Openingstijden: elke werkdag, behalve woensdag, van 09.00 tot 12.00 uur (woensdag alleen afdeling Burgerzaken open van 16.00 tot 19.00 uur)
Zijpe
Bedrijvencontact
Bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeente Zijpe is Monique van der Voort. Zij helpt (startende) ondernemers op weg en weet alles over bedrijfslocaties in de gemeente Zijpe.

Bedrijventerrein
De gemeente Zijpe heeft vijf bedrijventerreinen, waarvan een in de toekomst wordt uitgebreid. De gemeente heeft naast Bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand grond aangekocht om die bedrijventerrein in toekomst uit te breiden. Noemenswaardig zijn ook het bijzondere bedrijventerrein OLP: Onderzoeks Locatie Petten en bedrijventerrein BolleNoord, wat een agrarisch business centrum is.

Contact/openingstijden
Gemeentehuis: Schagerweg 97 1751 CB Schagerbrug
Postadres: Postbus 5 1750 AA Schagerbrug

Telefoon: 0224-574100
Fax: 0224-574125
E-mail: info@zijpe.nl en e-mail postbus5@zijpe.nl
Openingstijden: 9:00 tot 12:00 uur

Startbedrijf.nl
Logo