Gemeenten Noord-Holland A t/m G

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Noord-Hollandse gemeenten. Van de meeste Noord-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Aalsmeer | Alkmaar | Amstelveen | Amsterdam | Anna Paulowna | Beemster | Bennebroek | Bergen | Beverwijk | Blaricum | Bloemendaal | Bussum | Castricum | Den Helder | Diemen | Drechterland | Edam-Volendam | Enkhuizen | Graft-De Rijp

Aalsmeer
De gemeente Aalsmeer ligt centraal in de randstad, nabij de luchthaven Schiphol, Amsterdam, Hoofddorp, Uithoorn en Amstelveen. De gemeente heeft ongeveer 23.000 inwoners. Er zijn twee dorpskernen: Aalsmeer en Kudelstaart.

Bedrijfscontact
Ondernemers kunnen bij de gemeente Aalsmeer terecht bij diverse afdelingen, afhankelijk van hun vraag. De afdeling Leefomgeving, cluster Bouwen weet alles over bestemmingsplannen en behandelt vragen over bijvoorbeeld (ver)bouwplannen: telefoon 0297 – 387698 (werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur of bij de balie van het cluster Bouwen in het gemeentehuis, zonder afspraak tussen dezelfde uren). De afdeling Leefomgeving, cluster Milieu helpt ondernemers met vragen over milieuvergunningen en aanverwante zaken, telefoon 0297 – 387645. Meer informatie over andere onderwerpen, zoals exploitatievergunningen, is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekzaken, bereikbaar op het algemene telefoonnummer van de gemeente Aalsmeer: 0297-387575

Bedrijfsruimte
De gemeente Aalsmeer heeft de volgende bedrijventerreinen:

  1. De Bloemenveiling (VBA) is een bedrijventerrein van meer dan 60 ha groot. Dit terrein herbergt de veiling en de opslag en logistieke afhandeling van bloemen en planten.
  2. Bedrijventerrein Molenvliet Noord bestaat 12 jaar. Het terrein is 20 hectare groot en heeft tot nu toe voornamelijk ruimte geboden aan glastuinbouwgerelateerde bedrijven. Het gebied maakt deel uit van het nieuwe bedrijventerrein van Greenpark Aalsmeer. Een groot deel van dit terrein wordt beperkt door veiligheidszones in het kader van de Wet Luchtvaart. De gemeente heeft niet direct zicht op beschikbaarheid van kavels/bedrijfspanden.
  3. Bedrijventerrein Zwarteweg is sinds 2004 in ontwikkeling. Het terrein ligt pal tegen bedrijventerrein Hornmeer. Bedrijvigheid op dit terrein is nieuw en heeft daardoor een relatief goede uitstraling. Het terrein is ongeveer 4 hectare groot en herbergt voornamelijk gemengde bedrijvigheid als autogarages, aannemers, opslag en veilinggelieerde bedrijvigheid. Dit terrein biedt nog beperkte mogelijkheden voor nieuwvestiging.
  4. Bedrijventerrein Hornmeer is ongeveer 30 hectare groot en herbergt gemengde bedrijvigheid. Veel aannemers, autobedrijven etc. hebben hier hun plek gevonden. Het terrein is nu 27 jaren oud. De gemeente heeft niet direct zicht op beschikbaarheid van kavels/bedrijfspanden.
  5. Bedrijventerrein Schinkelpolder is 85 hectare groot en biedt de mogelijkheid aan glastuinbouw en glastuinbouwgerelateerde bedrijvigheid om zich te vestigen. Het terrein kent zowel de kweek van glastuinbouw als de handel in glastuinbouw en glastuinbouwgerelateerde goederen. De gemeente heeft niet direct zicht op beschikbaarheid van kavels/bedrijfspanden.
  6. Greenpark Aalsmeer is vanaf 2005 tot 2020 in ontwikkeling. Bedrijventerrein Molenvliet Noord wordt hierin geïncorporeerd. Het betreft een bedrijventerrein waarbinnen nog 60 hectare uitgeefbaar is. Het plangebied betreft 190 hectare bruto. Het terrein biedt zowel plaats voor glastuinbouwgerelateerde bedrijvigheid als lokale en regionale bedrijvigheid. Meer weten over dit bedrijvenpark, neem dan contact op met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V., tel. 0297 – 368415 of kijk op de site van Green Park.

De gemeente Aalsmeer werkt samen in regionaal verband: Regionaal Orgaan Amsterdam. Op deze site is veel informatie terug te vinden over beschikbare bedrijfslocaties.

Ook kan contact worden opgenomen met de beleidsmedewerker EZ van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: telefoon 0297 – 387629 en Tim.Idema@aalsmeer.nl.

Contact
Gemeentehuis Aalsmeer: Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Telefoon: 0297-38 75 75
Fax: 0297-38 76 76
E-mail: info@aalsmeer.nl
Openingstijden
Ma t/m vr: 8.30 tot 14.00 uur inloop
ma t/m vr: 14.00 tot 17.00 uur op afspraak
Wo: 8.30 tot 20.00 uur.

Alkmaar
Alkmaar is de derde winkelstad van Noord-Holland en heeft een flink aantal bedrijventerreinen. De gemeente hecht veel waarde aan een goed ondernemingsklimaat. Alkmaar heeft een gunstige ligging als “trekker van de regio en duwer van de Randstad”. De gemeente ligt dicht bij Amsterdam en Schiphol. Steeds meer bedrijven vinden in Alkmaar dan ook een aantrekkelijke vestigingsplaats.

De gemeente Alkmaar heeft een speciaal Ondernemersloket, waar bedrijvenadviseurs klaarstaan voor nieuwe en gevestigde bedrijven. De bedrijvenadviseurs geven kosteloos informatie en helpen bij vergunningsprocedures. Ook is er speciaal voor startende ondernemers een informatiepakket verkrijgbaar. Het Ondernemersloket is als volgt bereikbaar: Bedrijvenadviseurs Gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Telefoonnummers: 072-548 85 52 en 072-548 8553 en 072-548 88 88. Fax: 072-548 87 77. E-mail: ondernemersloket@alkmaar.nl.

Alkmaar heeft verder het zogenoemde RTC: een bedrijfsverzamelgebouw waar startende ondernemers voor kortere of langere tijd ruimte kunnen huren en begeleiding kunnen krijgen. De in het RTC gevestigde ondernemers kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring.

Meer instelligen voor ondernemers in Alkmaar:
Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, Comeniusstraat 10, Postbus 3083, 1801 GB Alkmaar, telefoon 072-541 09 80, e-mail: alkmaar@syntens.nl, internet: www.syntens.nl
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
Comeniusstraat 10, Postbus 68, 1800 AB Alkmaar, telefoon 072-519 57 57, fax 072-519 57 37, e-mail: info@alkmaar.kvk.nl, internet: www.alkmaar.kvk.nl

Bedrijventerreinen
Beverkoog: ligt ten noordoosten van de stad en herbergt vooral kleine en middelgrote bedrijven en enkele grote bedrijven. Bereikbaar via de randweg N242
Boekelermeer-noord: ten zuiden van Alkmaar, vooral groothandel, detailhandel in auto’s en transport. Aansluiting op de A9 en over water bereikbaar via het Noordhollands kanaal. Het aangrenzende bedrijventerrein Laanenderweg is deel van Boekelermeer-noord en herbergt vooral handelsbedrijven.
Huiswaard: ligt tegen de binnenstad aan. Verdeeld in Overstad (detailhandelskern) en industrieterrein Huiswaard.
Overdie: gelegen aan de zuidkant van Alkmaar, direct aan de ringweg en vlakbij de A9 naar Amsterdam. Naar verhouding veel handels- en transportbedrijven.
Oudorp: ten oosten van de binnenstad, gelegen aan het water. Herbergt enkele grote jachtwerven en (groot)handelsbedrijven. Ruim opgezet en gunstige ligging ten opzicht van het wegennet.
Vlaamse Molen bedrijventerrein: in het noordwesten van Alkmaar, een kleinschalig, hoogwaardig bedrijventerrein
Voor meer informatie over de vestigingsmogelijkheden op deze bedrijventerreinen kunt u teracht bij de Alkmaarse bedrijfsmakelaars.

Contact
Stadskantoor: Mallegatsplein 10
maandag t/m woensdag van 9.00 tot 16.30 uur;
donderdag van 9.00 tot 16.30 uur; en van 18.30 tot 20.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Algemeen postadres:
Gemeente Alkmaar
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Telefoon 072-548 88 88
Fax. 072-548 87 77
E-mail postadres: post@alkmaar.nl
E-mail informatie-adres: publiekszaken@alkmaar.nl
Amstelveen
Amstelveen streeft met het economisch beleid naar een duurzame economische groei en naar afwisselende bedrijvigheid in Amstelveen en omstreken. De bereikbaarheid en ligging van Amstelveen zijn redelijk gunstig. De werklocaties zijn vanaf snelweg A9 doorgaans redelijk bereikbaar, hoewel er wel sprake is van filevorming in de spits. In Amstelveen zijn relatief veel buitenlandse bedrijven gevestigd.

Wie meer informatie wil over het starten of uitbreiden van een bedrijf in Amstelveen kan contact opnemen met het accountantmanagement van de sector Stadsontwikkeling. Contactgegevens: Gemeente Amstelveen, Sector Stadsontwikkeling, accountmanagement, de heer H.E. Buseman, telefoonnummer 020-5404364 of mevrouw C. de Kemp, telefoonnummer 020-5404423. Of mail naar ez@amstelveen.nl
Mevrouw C. de Kemp is ook specifiek belast met de begeleiding van buitenlandse bedrijven.

Bedrijventerreinen/kantoorlocaties
Bovenkerk en Legmeer: deze twee bedrijventerreinen grenzen aan elkaar en liggen westelijk van de Bovenkerkerwerg. Op de terreinen zijn ongeveer 580 zeer diverse bedrijven gevestigd.
Kronenburg: deze kantoorlocatie ligt in het noorden van Amstelveen en telt nu ongeveer 120 bedrijven, vooral in de zakelijke en commerciële dienstverlening.
Langerhuize/KNSF-terrein: ten zuiden van de A9. Op deze twee terreinen is nog ruimte voor kantoren en bedrijven, maar vanwege de ligging gelden wel strenge vestigingseisen.
Westwijk 11: dit terrein is nog in ontwikkeling en komt langs de Legmeerdijk. De gemeente bepaalt welke ondernemers zich hier mogen vestigen en heeft daartoe een aantal criteria vastgelegd.

Bedrijven mogen zich ook elders in Amstelveen vestigen, als het maar past in het bestemmingsplan en zolang de ondernemer de juiste vergunningen heeft. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij bovengenoemde accountantmanagers.

Contact
Laan Nieuwer-Amstel 1, Postbus 4
1180 BA Amstelveen
Telefoon: 020-540 49 11
Fax: 020-540 45 59
E-mail: gemeente@amstelveen.nl

Amsterdam
Amsterdam heeft als hoofdstad van Nederland natuurlijk veel te bieden. Sterker nog: over Amsterdam valt dusdanig veel te vertellen, dat wij ons hier op deze site beperken tot het aangeven van nuttige informatiebronnen op de gemeentelijke website.

Bedrijvencontact
Amsterdam heeft diverse diensten voor (startende) ondernemers. De gemeentelijke website heeft alle informatie over ondernemers handig bij elkaar gebracht. Klik daarvoor hier. Bijzonder handig is ook de Servicedesk Bedrijven Amsterdam. Dit is dé vraagbaak voor bedrijven die zich in Amsterdam willen vestigen of die een andere locatie zoeken. Daarnaast heeft de site van de gemeente Amsterdam een digitaal loket voor ondernemers.

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

algemeen telefoonnummer: 020-5529111
fax: 020-5523426

Nogmaals: de informatie over de gemeente Amsterdam is bijzonder uitgebreid. Samenvatten van die informatie zou alsnog teveel materiaal opleveren. Daarom doet u er goed aan om de site van Amsterdam te bestuderen.
Anna Paulowna
Anna Paulowna, centraal tussen Den Helder en Schagen gelegen, heeft een belangrijke functie in de regio als woon- en recreatiegemeente. Het is een van de weinige gemeentes waar een groot deel van de inwoners leeft van de landbouw.

Wat bedrijvigheid betreft is Anna Paulowna ook agrarisch georiënteerd. Anna Paulowna wil graag ruimte bieden aan bedrijven die de agrarische sector ondersteunen, maar ook aan (lokale) bedrijven in de zakelijke dienstverlening.

Ondernemersvereniging
De Ondernemersvereniging telt momenteel 95 leden uit Anna Paulowna en Breezand. De vereniging organiseert diverse activiteiten (o.a. St.Nicolaasintocht) of helpt deze door sponsoring mogelijk te maken. Lees meer hierover op de site van de Ondernemersvereniging.

Contact
Bezoekadres: Burgemeester Mijnlieffstraat 1, 1761 BK Anna Paulowna
Postadres: Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna
Telefoon: 0223-53 61 00
Telefax: 0223-53 13 92
E-mail: info@annapaulowna.nl

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag 8.30 -12.00 uur
Woensdag van 13.00 – 15.00 uur
Maandagavond is alleen Burgerzaken geopend: 17.30 -19.00 uur
Op vrijdag is het gemeentehuis dicht. De afdelingen Burgerzaken en Grondgebiedzaken zijn op vrijdagochtend op afspraak te bezoeken.
Beemster
De gemeente Beemster telt ongeveer 8.600 inwoners en ligt in het groene, agrarische hart van Noord-Holland, vlakbij Purmerend, Amsterdam, Hoorn en Alkmaar. De agrarische sector is erg belangrijk voor Beemster. Er is weinig ruimte voor de vestiging van niet-agrarische bedrijfsactiviteiten. De meeste inwoners van Beemster hebben hun werkkring buiten de gemeente. Vandaar dat het accent vooral ligt op wonen in de Beemster.

Bedrijvencontact
De sectie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeente Beemster houdt zich bezig met onder andere de economische aangelegenheden.

Bedrijfsruimte
Het enige bedrijventerrein in de gemeente is eind jaren negentig gerealiseerd voor uitsluitend Beemster bedrijven. Het is inmiddels volledig uitgegeven en waarschijnlijk zal er op korte termijn geen sprake zijn van uitbreiding.

Contact
Bezoekadres:
Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster
Postadres: Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299-68 21 21
Fax: 0299-68 17 71
E-mail: gemeente@beemster.net

Openingstijden gemeentehuis
Werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, burgerzaken maandagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur

Bennebroek

De gemeente Bennebroek beschikt niet over een bedrijfscontactfunctionaris en heeft geen bedrijfsterreinen of kantoorlocaties. Voor informatie over Bennebroek verwijzen wij naar de gemeentelijke website.
Bergen
Over de gemeente Bergen heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetaillieerde informatie

Contact
Postadres: Postbus 175 1860 AD Bergen
Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 4 1817 MR Alkmaar

Openingstijden:
Publieksdiensten maandag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond 17.00 tot 20.00 uur
Gemeentehuis maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.30 uur
Telefoon: 072 – 888 00 00
Fax: 072 – 888 01 00
E-mail info@bergen-nh.nl

Beverwijk
Beverwijk is erg bekend door de grote oosterse- en tweedehands markt en het Brandwondencentrum. Maar Beverwijk is méér dan dat: de gemeente hecht veel waarde aan het (bestaande) bedrijfsleven. Beverwijk heeft het imago van industriestadje, terwijl het veel meer een stad is van ondernemers en middenstanders.

Bedrijvencontactpersoon
De accountantmanager bedrijven van Beverwijk is Anton Middelhoff, te bereiken via 06-54241318. Hij helpt uw vragen te beantwoorden Beverwijk heeft ook een speciaal Informatiepunt voor Ondernemers(IvO) in de publiekshal van het Stadskantoor. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun vragen en voor folders. Erg nuttig is ook de Verwijsgids met alle contactpersonen.

Verdere medewerkers Economische Zaken:
Arnold Faber: 0251-25 64 14 en 06-54721686
Els Steenbeek-Stoll: 0251-25 65 22

Bedrijven-/ industrieterreinen
De bedrijventerreinen in Beverwijk tellen rond de 1.100 vestigingen, waar een kleine 9.000 personen werken. De meeste werkgelegenheid bevindt zich op het bedrijventerrein de Pijp in de sectoren industrie, bouwnijverheid en detailhandel. Op de Kagerweg werken ongeveer 2.400 personen voornamelijk in de zakelijke dienstverlening en op bedrijventerrein Munnikenwerf ruim 500 personen in de industrie en de detailhandel.

Stimuleringsprojecten
IJmond Veelzijdig: in het stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig werken overheden en het bedrijfsleven samen aan een bloeiende en gevarieerde economie in Noord-Holland. Deelenemers zijn de gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen, de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, de Fed IJmond, het Nova College en enkele individuele bedrijven (CORUS en DFDS Seaways). Deze deelnemers investeren in concrete projecten, op het gebied van bijvoorbeeld ondernemerschap, innovatie, arbeidsmarkt, toerisme en infrastructuur

RON: de RON werkt aan de economische ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en is in 1999 opgezet door enkele overheden en bedrijven. De RON is het regionaal loket voor toekomstige bedrijven die zich willen vestigen in het Noordzeekanaalgebied. De RON heeft een spilfunctie bij het coördineren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en neemt initiatieven om bedrijfsterreinen te exploiteren, te ontwikkelen of te herstructureren, de acquisitie van nieuwe bedrijven te coördineren en commerciële projecten te realiseren. Daarbij is zij goed op de hoogte van de mogelijkheden tot het verwerven van subsidies en investeringsmiddelen.

Contact/openingstijden
Stadskantoor (met Bedrijvenloket)
bezoekadres:
President Kennedyplein 1
1945 SG Beverwijk
postadres:
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
Openingstijden stadskantoor:
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 16.00 uur
dinsdag van 9.00 – 12.30 uur
(’s middags gesloten voor publiek)
donderdag van 9.00 – 20.00 uur
Telefonische bereikbaarheid maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur 0251-25 62 56
Blaricum
De gemeente Blaricum heeft geen bedrijvencontactfunctionaris. Vragen over ondernemersbeleid worden doorgaans afgehandeld door de afdeling Wonen en Economische Zaken.

Bedrijfscontact
Contactpersoon voor ondernemers is Henriëte Prins – De Jong van ondernemersservicepunt. Zij kan u alles vertellen over het beleid van de gemeente op het gebied van bedrijfsvestiging en stimulering. Telefoonnummer 035-7513350 en e-mail henriette.prins-dejong@BELcombinatie.nl

Bedrijfsruimte
De gemeente Blaricum is bezig met de ontwikkeling van de Blaricummermeent, een nieuwe woon- en werklocatie aan het Gooimeer. De uitgifte van kavels is nog niet begonnen. Meer informatie over de Blaricummermeent is te vinden op de website www.deblaricummermeent.nl. De website biedt onder
andere aan ondernemers de mogelijkheid om een interesseformulier in te vullen.

Verder heeft deze gemeente geen specifieke bedrijventerreinen of kantoorlocaties.

Contact/openingstijden
Bezoekadres
Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes
Postadres gemeentebestuur
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
E-mail: info@blaricum.nl

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Telefoon: 035-7513350
E-mail: mail@blaricum.nl
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bloemendaal
Over de gemeente Bloemendaal heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetaillieerde informatie

Contact/openingstijden
Gemeentehuis (burgerzaken, financiën e.a.)
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Ma. t/m do. 8:30-12:30 en 13:30-15:30 uur, vrijdag 8:30-12:30
Afdeling Publiekszaken donderdag tot 19.30 uur
Afdeling Sociale Zaken na telefonische afspraak
E-mail: gemeente@bloemendaal.nl
Telefoon: 023-5225 555
Bussum
Over de gemeente Bussum heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetaillieerde informatie

Postadres: Postbus 6000 1400 HA Bussum
Tel. 035-6928888
Fax 035-6928500
E-mail: info@bussum.nl

Openingstijden Gemeentehuis
Burgerzaken: ma t/m vr 8.30-12.30 uur en wo 14.00-19.00 uur
Centrale Balie: ma t/m vr 8.30-16.00 uur en wo t/m 18.30 uur
Loket vergunningen en handhaving: ma t/m vr 8.30-12.30 uur
Castricum
Over de gemeente Castricum heeft StartBedrijf.nl (nog) geen gedetaillieerde informatie

Contact
Postadres: Gemeente Castricum Postbus 1301 1900 BH Castricum
Bezoekadressen:
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
Telefoon: 0251-661122
E-mailen kan via online formulieren op de site van de gemeente Castricum

Den Helder
Den Helder is een stad met een sterk maritieme inslag. Zeevaart, het reddingswezen, de offshore en de marine natuurlijk. De marine heeft jarenlang het imago van Den Helder bepaald. Maar de marine kromp in, Den Helder dreigde een stad zonder gezicht te worden. Maar mede door een enthousiast bestuur en dito organisatie heeft de stad zichzelf teruggevonden. Den Helder is in beweging als nooit tevoren.

Bedrijfscontacten
Bij de sectie Grondzaken van de afdeling Ruimte, wonen en ondernemen kunt u inlichtingen krijgen over:

· grond en grondprijzen voor industrie, bedrijven en woningen;
· beheer, verhuur en verpachting van grond en opstallen;
· bedrijfscontacten, zoals informatie over vestigingsmogelijkheden en bedrijfsterreinen;
· ontwikkelingsprojecten voor het bedrijfsleven en de detailhandel;
· acquisitie, ontwikkeling en promotie

Voor meer informatie over bedrijfscontacten:
de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland.

Industriepark Kooypunt
Den Helder ontwikkelt op dit moment fase 2 van het industriepark Kooypunt, met over de weg, door de lucht en over water uitstekende verbindingen naar nationale en internationale bestemmingen.

Kooypunt grenst direct aan het knooppunt van de N9/A9 en de N99/A7. Het Noord-Hollands kanaal en Den Helder Airport liggen dichtbij. Industriepark Kooypunt is geschikt voor vestiging van productiebedrijven en dienstverleners in de offshore industrie. Ook voor logistieke- en transportbedrijven is Kooypunt een ideale vestigingsplek.

Wilt u graag meer weten over het nieuwe industriepark Kooypunt. Bezoekt u dan de speciale website over Kooypunt.

Contact/openingstijden
Het Centraal Informatiepunt (0223-671671) in de hal van het stadhuis is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdag (koopavond) tot 19.30 uur.
Diemen
Diemen is een veelzijdige en sterke randgemeente van Amsterdam, ten zuidoosten van Amsterdam. De nabijheid van de grote stad heeft natuurlijk grote voordelen. Het unieke van deze ligging is dat volop van de voorzieningen van de stad kan worden genoten. Niettemin mogen de faciliteiten er in Diemen zélf ook zijn.

Bedrijfscontactpersoon
De gemeente Diemen heeft een centrale contactpersoon die ondernemers helpt bij vragen over economische en bedrijfsaangelegenheden. Deze contactpersoon verwijst zonodig door naar gemeentelijke afdelingen of andere instanties.
Contactpersoon bedrijven:
De heer M. Willems, telefoon 020-314 47 74. E-mail m.willems@diemen.nl

Bedrijfs- en kantoorterreinen
Diemen heeft twee bedrijventerreinen,Verrijn Stuart en Stammerdijk/Sniep, en een kantorenpark, Bergwijkpark. Verrijn Stuart is circa dertig hectare groot, en er zijn ruim honderd bedrijven gevestigd. Het soort bedrijven loopt uiteen: lichte industrie, groothandel en distributie hebben de overhand. Stammerdijk/Sniep is circa tien hectare groot, hier zijn ongeveer dertig bedrijven gevestigd. In het gebied zijn vestigingen aanwezig van omvangrijke winkels aan de rand van de stad.

Bergwijkpark is een groot kantorengebied (ongeveer 45 hectare). De ICT-sector is sterk vertegenwoordigd. Tevens zijn er enkele hoofdkantoren van internationale bedrijven gevestigd.

De gemeente Diemen geeft geen bedrijfskavels uit, en heeft ook geen bedrijfsruimte beschikbaar. De bedrijfskavels op de bedrijven en kantorenterreinen zijn allen in particulier bezit. Voor bedrijfskavels en bedrijfsgebouwen (zowel koop als verhuur) kunt u zich wenden tot makelaars.

Zowel op het kantorenpark, als de bedrijventerreinen bestaat een regulier bedrijvenoverleg. Bij dit overleg, het zogenoemde beheerplatform, zijn bedrijven, de belangenvereniging van het bedrijfsleven in Diemen (Handel- en Industriegemeenschap Diemen), de Kamer van Koophandel Amsterdam en de gemeente Diemen betrokken. In de beheerplatforms worden zaken die de bedrijven gemeenschappelijk aangaan besproken. Dit kunnen zijn zaken als onderhoud van de openbare ruimte op de terreinen, maar ook andere zaken als veiligheid en bereikbaarheid. Voor beide platforms is de contactpersoon bij de gemeente de heer M.Willems telefoon 020- 314 47 74.

Contact/openingstijden
Bezoekadres gemeentehuis: D.J. den Hartoglaan 1
Postadres: Postbus 191 1110 AD Diemen

Openingstijden : ma t/m vr 8.30-12.30 uur. telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur Burgerzaken is ook op woensdagmiddag open van 13.30 tot 15.30

Telefoonnummer: 020-31 44 644
Fax: 020-31 44 635
E-mail: info@diemen.nl

Drechterland
Drechterland is een landelijke gemeente tussen de verstedelijkte gebieden Hoorn en Stede Broec in Oostelijk West-Friesland met hoofdzakelijke fruit- en veeteeltbedrijven en groente- en bollenteelt. De gemeente Drechterland bestaat uit de dorpen Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker.

Contact/openingstijden
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 1616AV Hoogkarspel
Postadres: Postbus 9 1616 ZG Hoogkarspel

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30. Bureau burgerzaken ook op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags op afspraak.

Telefoonnummer 0228-352 352
Faxnummer 0228-352 353
Edam-Volendam
Bedrijventerrein
De gemeente Edam-Volendam beschikt over een aantal industrieterreinen. In Edam ligt het industrieterrein ‘Edam-West’. In Volendam ligt het industrieterrein ‘Julianaweg’ aan de Julianaweg vanaf de Vissersstraat tot aan de Dijk en de Parallelweg. Het industrieterrein aan de Parallelweg dat kortgeleden is gebouwd is in beheer bij Nemass Makelaars. Het industrieterrein aan de Julianaweg dat kortgeleden is gebouwd is in beheer bij Steur Makelaars.

De gemeente heeft geen industriegrond meer beschikbaar om te kunnen worden uitgegeven voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Voor het daadwerkelijk vestigen van een bedrijf kunt u vooraf bij de sector Grondgebied, afdeling VROM, navraag doen of de vestiging van uw bedrijf in het perceel dat u op het oog heeft, past binnen het bestemmingsplan. Voor meer informatie over startkapitaal kunt u klikken op: startkapitaal.

Indien u een bedrijf wilt starten in Edam-Volendam, moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland, Postbus 68, 1800 AB Alkmaar.
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het regiokantoor Purmerend: Waterlandlaan 80, 1441 MR Purmerend, telefoon. 0299-411580.

Contact
Adres Stadskantoor Edam-Volendam:
W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam
Postbus 180, 1130 AD Volendam
Telefoon 0299-398398, fax. 0299-368024
E-mail: info@edam-volendam.nl

Enkhuizen
Bedrijvencontactfunctionaris
Erik Zijlstra, beleidsmedewerker gemeente Enkhuizen, is de bedrijvencontactfunctionaris van Enkhuizen. Zijn contactgegeven: Productgroep Grondgebied/ taakveld Economische zaken en Toerisme, bezoekadres: Westerstraat 111, Enkhuizen. Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. Telefoon: 0228-360220, fax: 0228-320094.l

Bedrijfsruimte
In Enkhuizen zijn drie bedrijventerreinen: Ketenwaal, Krabbersplaat en Schepenwijk. De gemeente heeft geen kantoorlocaties. De grond is vrijwel uitverkocht : er is momenteel nog één kavel in optie.

Contact/openingstijden
Postadres: Gemeente Enkhuizen Postbus 11 1600 AA Enkhuizen

Bezoekadres:
Stadskantoor: Hoogstraat 11
Stadhuis: Breedstraat 53 (alleen op afspraak)
Administratiekantoor: Westerstraat 111 (alleen op afspraak)
Telefoonnummers: 0228- 36 01 00 (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
Afsprakenlijn burgerzaken: (0228) 36 01 75
Faxnummer: 0228-31 33 12
E-mail: stadhuis@enkhuizen.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur, daarna op afspraak.
Graft-De Rijp
Bedrijvencontactfunctionaris
De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Graft-De Rijp is dhr. Johan Zeeman van de afdeling Algemene Zaken en Middelen. Telefoon 0299-391965.

Bedrijventerreinen
De gemeente Graft-De Rijp heeft 1 bedrijventerrein in De Rijp die bestaat uit De Volger I en De Volger II. De laatste is nog niet geheel uitgegeven. Meer informatie over De Volger II is verkrijgbaar bij bovengenoemde bedrijvencontactfunctionaris.

Contact/openingstijden:
Gemeentesecretarie
Sloep 7,
1483 HA De Rijp
Telefoon: 0299 -391950
Fax: 0299 – 391980
E-Mail: gemeente@graftderijp.nl

Alle afdelingen zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur-12.30 uur.
’s Middags op afspraak.

Startbedrijf.nl
Logo