Gemeenten Utrecht A t/m H

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Utrechtse gemeenten. Van de meeste Utrechtse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers.
De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

| Amersfoort | Baarn |Bunnik | Bunschoten-Spakenburg | De Bilt | De Ronde Venen | Eemnes | Houten

Gemeente Abcoude
De gemeente Abcoude heeft 8.624 inwoners en een totale oppervlakte in hectares van 3.211.

Bedrijventerreinen
Gemeente Abcoude is een kleine gemeente daardoor is het aantal bedrijventerreinen beperkt:

  • Hollandse Kade
  • De Bovenkamp
    Op de Hollandse Kade zijn nog 5 kavels beschikbaar voor nieuwbouw, maar de lijst met belangstellenden is reeds lang. Binnenkort worden de kavels toegewezen aan Abcouder bedrijven.

Subsidies
Wegens de beperkte ruimte heeft de gemeente geen stimulerende subsidies.

Bedrijfscontactfunctionaris
De Bedrijfscontactfunctionaris is mevrouw Marleen Hin, Sector Grondgebied, afdeling VROM. Haar directe telefoonnummer is 0294-280265

Contactinformatie
Bezoekadres: Raadhuisplein 3, 1391 CV Abcoude
Postadres: Postbus 5, 1390 AA Abcoude
Telefoon: (0294) 280280
Fax: (0294) 284701
E-mail: info@abcoude.nl
Gemeente Amersfoort
Mede door de geografische ligging van Amersfoort – centraal in Nederland en nabij de steden Utrecht en Amsterdam – en de sterke ruimtedruk in de rest van de Randstad, krijgt Amersfoort steeds meer de rol van centrale uitvalsbasis. Meerdere landelijk opererende bedrijven hebben hun (hoofd-)kantoor in Amersfoort gevestigd. IN 2005 had de gemeente ongeveer 135.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
Amersfoort is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een kantorenstad van formaat, met een belangrijke rol in de kantorenmarkt van midden-Nederland. Deze veranderde positie ging gepaard met een substantiële toename van de totale kantorenvoorraad. Ultimo 1995 bedroeg de kantorenvoorraad ongeveer 450.000 vierkante meter. Anno 2004 beschikt de gemeente Amersfoort over 740.000 vierkante meter kantoorruimte. Hieruit volgt dat er meerdere kantorenlocaties zijn Amersfoort;
Kantoorlocaties
Kantoren Centrum/Stadsring
Kantoren Stationsgebied
Kantoren Bergkwartier
Kantoren De Hoef
Kantoren De Brand
Kantoren Calveen
Kantorenpark Podium
Ook zijn er meerdere bedrijventerreinen in Amersfoort:
Bedrijventerreinen
Bedrijventerrein Isselt
Bedrijventerrein De Hoef
Bedrijventerrein Calveen
Bedrijvenpark Vathorst
Bedrijventerrein De Wieken
Subsidies
De gemeenten Amersfoort heeft alleen subsidiemogelijkheden voor ondernemers die starten vanuit een uitkeringssituatie. Voor info over de regeling verwijs ik u naar onze website http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=51768

Om beginnende ondernemers beter en actiever van dienst te kunnen zijn, participeert de gemeente in een project van de KvK Gooi en Eemland: de StartersPas.
Je eigen aanspreekpunt
Bij de StartersPas hoort een eigen aanspreekpunt bij de KvK. Deze persoon staat vermeld op je pas. Hij of zij is je contactpersoon bij je inschrijving in het handelsregister, de aanvraag voor een vestigingsvergunning en beantwoordt je vragen of verwijst door naar een deskundige.

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor meer informatie over vestiging in Amersfoort kunt u contact opnemen met de afdeling economische ontwikkeling van de gemeente Amersfoort, 033 – 469 47 83 of per e-mail: economischezaken@amersfoort.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Postadres: Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Telefoon: 033-469 51 11
Fax: 033-469 54 54
E-mail: gemeente@amersfoort.nl
Terug naar boven

Gemeente Baarn
Baarn ligt in het midden van Nederland, aan de rand van de provincie Utrecht en de regio Eemland. Samen met de kernen Eembrugge en Lage Vuursche vormt Baarn een gemeente. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 3.303 hectare en een inwoneraantal van ongeveer 25.000 personen.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente bevinden zich twee bedrijventerreinen:
De Drie Eiken
Noordschil

Op het bedrijventerrein De Drie Eiken bevinden zich eveneens kantoorlocaties

Subsidies
Binnen de gemeente zijn geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Baarn is de heer Gert Jan Hoitink. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 035-5481792 of per e-mail gert-jan.hoitink@baarn.nl.

Contactinformatie
Bezoekadres: Stationsweg 18, 3743 EN Baarn
Postadres: Postbus 1003, 3740 BA Baarns
Telefoon: 035-5481611
Fax: 035-5481794
E-mail: gemeente@baarn.nl

Gemeente Bunnik
De gemeente Bunnik is centraal gelegen in het midden van het land, en bestaat uit drie dorpen: Bunnik, Odijk en Werkhoven. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 37,62 km² en heeft een inwonersaantal van 14.089.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente zijn twee bedrijventerreinen te vinden:
Rumpst
Bunnik
Deze bedrijventerreinen zijn geheel uitgegeven.

Binnen de gemeente zijn twee kantoorlocaties te vinden:
Kosterijland
De Twaalf Apostelen

Subsidies
Binnen de gemeente zijn geen specifieke subsidies of stimuleringsregelingen voor startende ondernemers.

Bedrijvencontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bunnik is mevrouw B. Silvester. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 030-6594898 of per e-mail b.silvester@bunnik.nl.

Contactinformatie
Bezoekadres: Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postadres: Postbus 5, 3980 CA Bunnik
Telefoon: 030-6594848
Fax: 030-6594843
E-mail: info@bunnik.nl
Gemeente Bunschoten-Spakenburg
Bedrijventerreinen

Subsidies

Bedrijvencontactfunctionaris

Contactinformatie
Bezoekadres: Stadsspui 1, 3752 CL Bunschoten
Postadres: Postbus 200, 3750 GE Bunschoten
Telefoon: 033-2991411
Fax: 033-2987806
E-mail: postbus@bunschoten-spakenburg.nl
Terug naar boven

Gemeente De Bilt
De gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk. De gemeente bestaat uit de dorpskernen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 67,13 km² en heeft een inwonersaantal van 42.198.

Bedrijventerreinen

Naam
Plaats
Aantal bedrijven
Netto uitgegeven
Ambachtstraat
De Bilt
ca. 31
1,10
Industrieweg
Maartensdijk
ca. 23
3,00
Dierenriem
Maartensdijk
2
1,00
Groenekanseweg
Groenekan
3
1,00
Inventumterrein
Bilthoven
1
2,70
Kon.Wilhelminaweg/
Groenekanseweg
Groenekan
ca. 40
2,00
Larenstein (in ontwikkeling)
Bilthoven
ca. 23
7,00
Molenkamp
De Bilt
ca. 8
1,00
Rembrandtlaan
Bilthoven
ca. 56, w.v. veel kantoren aan huis (éénmansbedr.)
2,80
Weltevreden
De Bilt
ca. 25
6,60

Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is de mevrouw A.M. Plantinga- van Eck de bedrijfscontactfunctionaris en is te bereiken op telefoonnummer 030 22 89 176 of per e-mail plantingaa@debilt.nl

Contactinformatie
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 CA Bilthoven
Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Telefoon: 030-2289411
Fax.030-2289457
E-mail: info@debilt.nl

Gemeente De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 1989 ontstaan door samenvoeging van de drie voormalige gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen/Waverveen en Wilnis. Per 1 januari 2011 is De Ronde Venen gefuseerd met Abcoude.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente De Ronde Venen zijn er drie bedrijventerreinen en twee bedrijvenconcentraties. In de bedrijvenconcentraties (Amkade in Amstelhoek en Irenstraat in Wilnis) is weinig tot geen ruimte beschikbaar. Van de drie bedrijventerrein bevinden zich er twee kleine (4 hectare) in Vinkeveen. Deze terreinen zijn geheel uitgegeven en kennen weinig leegstand. Het derde en grootste bedrijventerrein bevindt zich in Mijdrecht en is ongeveer 150 hectare. Op dit moment worden er op twee plaatsen nog nieuwe kavels uitgegeven, in zijn totaliteit is er nog 6,5 hectare uit te geven grond. Daarnaast zijn er op het terrein diverse mogelijkheden tot huur of koop van bestaande panden of herontwikkeling van bestaande panden.

Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers

Bedrijvencontactfunctionaris
Bent u op zoek naar een geschikt pand of heeft u ondernemersvragen, dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, Gaby Pothuizen t. (0297) 29 17 23 of e-mail g.pothuizen@derondevenen.nl. Zij kan u een lijst verstrekken van de in de regio actieve makelaars.
.

Contactinformatie
Bezoekadres: Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postadres: Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
Telefoon: 0297-291616
Fax: 0297-284281
E-mail: info@derondevenen.nl
Terug naar boven

Gemeente Eemnes
De oppervlakte van de gemeente bedraagt 33,67 km² en heeft een inwonersaantal van 8.671.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente zijn twee bedrijventerreinen te vinden:
Eembrugge
Zuidbuurt

Subsidies
De gemeente heeft zelf geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Contactpersoon voor ondernemers is Henriëte Prins – De Jong van ondernemersservicepunt. Zij kan u alles vertellen over het beleid van de gemeente op het gebied van bedrijfsvestiging en stimulering. Telefoonnummer 035-7513350 en e-mail henriette.prins-dejong@BELcombinatie.nl

Contactinformatie
Bezoekadres:Laarderweg 24a, 3755 AN Eemnes
Postadres: Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 035-5390611
Fax: 035-5390615
E-mail: info@eemnes.nl
Gemeente Houten
De gemeente Houten bestaat, in haar huidige vorm, sinds 1 januari 1962. Zij beslaat een totale oppervlakte van 5905 hectare 44.501 inwoners (per 1 januari 2006) en heeft inwoners. Het is van oudsher een agrarische gemeente. Binnen de gemeentegrenzen liggen vier kerkdorpen: Houten en ’t Goy ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal, Schalkwijk en Tull en ’t Waal ten zuiden ervan.

Bedrijventerreinen
De gemeente geeft grond uit op bedrijventerrein De Meerpaal (www.meerpaalhouten.nl) en op De Schaft/De Koppeling (www.koppelinghouten.nl).

Subsidies
De gemeente Houten kent geen eigen subsidie voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Contactpersoon voor de gemeente Houten is Frank van der Velden, Beleidsmedewerker Economische Zaken, (030) 63 92 660.

Contactinformatie
Bezoekadres: Het Kant, 23995 DZ Houten
Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon: 030-6392611
Fax: 030-6392899
E-mail: gemeentehuis@houten.nl , special voor ondernemers www.houten.nl/ondernemersloket

Startbedrijf.nl
Logo