Gemeenten Zuid-Holland D t/m K

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Zuid-Hollandse gemeenten. Van de meeste Zuid-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Delft | Den Haag | Dirksland | Dordrecht | Giessenlanden | Goedereede | Gorinchem | Gouda | Graafstroom | Hardinxveld-Giessendam | Hellevoetsluis | Hendrik-Ido-Ambacht | Hillegom | Kaag en Braassem | Katwijk | Korendijk | Krimpen aan den IJssel |

Gemeente Delft
De gemeente Delft staat open voor bedrijvigheid. Een veel gehoorde klacht is dat ondernemers nogal wat loketten langs moeten om de juiste informatie te vinden. Dat werkt in Delft anders. Het ondernemersplein is de plek waar ondernemend Delft met alle vragen en plannen terecht kan.

Bedrijventerreinen
Delft kent drie bedrijventerreinen; Technopolis, Gelatineterrein en de HarnaschPolder.
Technopolis is één van de belangrijkste kennislocaties van Nederland. Dit bedrijventerrein richt zich voornamelijk op onderzoek en ontwikkelingsintensieve (R&D) projecten zoals technostarters, de top van internationale R&D centra en Europese vestigingen van R&D intensieve bedrijven. Over 20 jaar moet deze business campus volledig bezet zijn met kennisintensieve bedrijven.
Gelatineterrein is een plaats voor culturele creativiteit en innovatie. Er staat veel te gebeuren op het terrein van de voormalige Gelatinefabriek in Delft. In het centrum van de kunst en kennisstad Delft willen de gemeente en Lijm & Cultuur een plek creëren waar culturele creativiteit en innovatie de mensen voedt. Een plek waar vernieuwingen kunnen ontstaan en vorm krijgen. Een plek waar mensen komen om inspiratie op te doen, nieuwe visies te vormen en deze dan weer uit te “waaieren” de wereld in.
HarnaschPolder heeft een krachtige structuur van infra en groen bieden 50 hectare kavels ongekende vrijheid voor uiteenlopende ondernemers. Het plan voor bedrijventerrein HarnaschPolder is geïntegreerd in de landelijke omgeving van Midden-Delfland en de in ontwikkeling zijnde woningbouw van Delft. In de periode 2005-2010 biedt Bedrijventerrein HarnaschPolder flexibel uit te geven kavels voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. Vanaf 2006 zijn de eerste kavels in HarnaschPolder klaar om bebouwd te worden. De verkoop is gestart in 2005.

Subsidies
Delft kent geen starters subsidie. Fiscaal heeft een starter gedurende de eerste 3 jaar een groot voordeel. Verder kunnen starters die een bijstandsuitkering genieten in aanmerking komen voor een subsidie, dit laatste staat op de website site.

Bedrijfscontactfunctionaris
Jan Boumans is contactpersoon van het Ondernemersplein. U kunt hem bereiken met onderstaande gegevens.
Phoenixstraat 16
2611 AL Delft
Telefoon: 015 260 29 59
Mobiel: 06 53 634 151
jboumans@delft.nl
www.gemeentedelft.info/scb

Contactinformatie
Gemeente Delft:
Phoenixstraat 16, 2611 AL
Postadres:
Postbus 78, 2600 ME Delft
Telefoon:
14015 (ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur)
Fax:
015-2135226
E-mail:
kijk op www.gemeentedelft.info/contact
Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag vindt startende ondernemers belangrijk. Zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en voor een aantrekkelijke stad. Er zijn vele organisaties en instellingen in Den Haag die u kunnen helpen bij het opstarten van uw bedrijf.
Wie een onderneming wil beginnen of zijn onderneming wil uitbreiden heeft meestal vergunningen nodig. Binnen de gemeente Den Haag bestaan ruim veertig vergunningen waarmee een ondernemer te maken kan krijgen. Kijk voor de juiste vergunning in het digitale loket van de gemeente Den Haag.

De BedrijvenBalie
De BedrijvenBalie is hét aanspreekpunt voor het Haagse bedrijfsleven en het Midden- en Kleinbedrijf in het bijzonder. De BedrijvenBalie maakt Haagse ondernemers wegwijs in procedures waar je als ondernemer mee te maken krijgt en bevordert een vlot verloop hiervan. Denk hierbij aan zaken als huisvesting, verbouwing, milieuwetgeving en dergelijke. Het telefoon van de BedrijvenBalie is 070-3536004.
Op de site www.ondernemenindenhaag.nl kunnen ondernemers alles vinden over ondernemen in Den Haag.

Contactinformatie
BedrijvenBalie:
Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Telefoon:
070-353 6004, 353 6005 of 353 6006 (ma t/m vr 09.00 – 16.00 uur)
Fax:
070-353 4147
E-mail:
bedrijvenbalie@dso.denhaag.nl

Gemeente Dirksland
Dirksland is een plaats en een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt (op 1 juni 2005) 8.331 inwoners en heeft een oppervlakte van 74,16 km² (waarvan 18,33 km² water).

Bedrijventerreinen
In de gemeente Dirksland bevinden zich drie bedrijventerreinen. In Dirksland zijn dat Watertoren en Nijverheidsweg en in Melissant ligt bedrijventerrein Ruijgenhil
Voor verdere informatie over deze bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met:
dhr. J. Zuidweg van de afdeling Algemene Zaken (T: 0187 – 60 80 77).

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor nadere informatie kunnen ondernemers contact opnemen met dhr. J. Zuidweg van de afdeling Algemene Zaken (tel.: 0187 – 60 80 77)

Subsidies
Binnen de gemeente Dirksland zijn geen speciale subsidies verkrijgbaar voor ondernemers.

Ondernemersvereniging Dirksland
De ondernemers uit de kerkdorpen Dirksland, Herkingen en Melissant zijn verenigd in de
ondernemingsvereniging ‘Dirksland’,
p/a Achterdorp 13, 3247 BA Dirksland, (tel.: 0187 – 60 14 45)
Nadere inlichtingen kunnen via bovenstaand telefoonnummer worden verkregen.

Contactinformatie
Gemeentehuis Dirkstad: Voorstraat 15, 3247 CD Dirksland
Postadres: Postbus 10, 3247 ZG Dirksland
Telefoon: (0187) 60 80 80
Fax: (0187) 60 37 99
E-mail: info@dirksland.nl
Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 09.00 – 12.00 en van 13.30 – 16.00 uur.
Gemeente Dordrecht
Gelegen aan het water, met vele pittoreske straatjes, mooie bruggetjes, gezellige jachthaventjes en aparte winkels biedt Dordrecht voor elk wat wils. Zoals veel historische binnensteden, kan ook het centrum van Dordrecht bogen op veel kunst en cultuur. Momenteel heeft Dordrecht ongeveer 120.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
Dordrecht heeft veel bedrijventerreinen. Echter niet op alle bedrijventerreinen kan men nog terecht. Voor een uitgebreide lijst van de bedrijventerreinen in Dordrecht, en om te kijken of er nog grond wordt uitgegeven, kikt u hier.
Daarnaast is er een projectplan gepresenteerd voor een ingrijpende opknapbeurt voor bedrijventerreinen Kil I, II en Amstelwijck-west. De kosten voor dit plan raamt het college op ruim € 6.2 miljoen. De provincie betaalt hiervan € 1.2 miljoen.

Ondernemersloket
In Dordrecht is een ondernemersloket waar ondernemers 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht kunnen voor informatie. Het ondernemersloket bestaat op dit moment uit 3 accountmanagers en 1 secretaresse. Binnen het dienstenpakket van het ondernemersloket is er een onderverdeling gemaakt naar aandachtsgebieden.
Dit zijn de aandachtsgebieden met daarbij de namen van desbetreffende medewerk(st)ers:
Accountmanagers bedrijven en kantoren de heer Drs. M.P. (Marcel) de heer, 078 – 639 68 27 en de heer E.C. (Bert) ten Veen, 078 – 639 61 66. En de accountmanager horeca en detailhandel mevrouw Drs. M. (Marianne) de Nooij 078 – 639 68 14. Voor meer informatie over het bedrijvenloket klikt u hier.

Subsidies
Bij het bedrijvenloket (zie hierboven) kunt u vragen of u in aanmerking komt voor een subsidie van de gemeente.

Contactinformatie
Gemeentehuis Dordrecht
Stadskantoor: Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
Postadres: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
Telefoon: (078) 639 89 89
Fax: (078) 639 80 80

Gemeenten Giessenlanden
Over de gemeente Giessenlanden heeft StartBedrijf (nog) geen gedetailleerde informatie

Contactinformatie
Gemeentehuis: Groeneweg 33, 4223 ME Hoornaar
Telefoon: (0183) 58 38 38
Fax: (0183) 58 14 80
E-mail: gemeente@giessenlanden.nl
Gemeente Goedereede
De gemeente Goedereede, ruim 11.000 inwoners, bestaat uit de kernen Goedereede, Havenhoofd, Oostdijk, Ouddorp en Stellendam. Goedereede is een gemeente met veel recreatie en natuurschoon. Daarnaast kent Goedereede een gevarieerd landbouwgebied met onder meer veel bloemenzaadteelt en is zij de thuishaven van een uitgebreide vissersvloot (± 40 kotters).

Bedrijventerreinen
In de gemeente Goedereede zijn een viertal bedrijventerreinen. 1 in Ouddorp, 1 in Goedereede en 2 in Stellendam. Op het bedrijventerrein Korteweg te Stellendam wordt grond uitgegeven.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is Erik Roeland. Ondernemers met vragen kunnen met hem contact zoeken. Zijn telefoonnummer is 0187-497102. U kunt hem ook e-mailen, eroeland@goedereede.nl

Subsidies
In de gemeente Goedereede zijn geen subsidies voor startende ondernemers

Contactinformatie
Gemeentehuis; Tramlijnweg 2 3252 BR Goedereede
Postadres; Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp
Telefoon: 0187-491500
Fax: 0187-492924
E-mail: gemeentehuis@goedereede.nl

maandag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00
dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 en 18.00 tot 19.30

Gemeente Gorinchem
De gemeente Gorinchem bestaat uit de stad Gorinchem en de kern Dalem met in totaal 34.327 inwoners. Verder heeft de gemeente Gorinchem 2.199 ha. grond en 15.908 woningen.
Gorinchem is, dankzij de ligging centraal in het land en dichtbij transport- en vervoersassen, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Mede hierdoor groeit de vraag naar bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De groei in de dienstensector is sterk, terwijl ook de industriële groei bovengemiddeld is.

Bedrijventerreinen
In Gorinchem e.o. zijn enkele nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling en wellicht beschikbaar voor startende of uitbreidende ondernemingen:
Oost II. Thans in uitgifte. Diverse kavels (ook zichtlocaties A-15). Grootte varieert tussen ca. 4.000 m2 en 2 ha. Prijzen ook: tussen € 145 en € 240 per m2.
Gorinchem Noord. Beschikbaar ca. 2007-2008 (schatting). Aantal kavels, grootte en prijzen nog onbekend. Bestemmingsplan, verkaveling, definitieve exploitatie etc. moeten nog worden gemaakt.
Schelluinen West. Regionale ontwikkeling in buurgemeente Giessenlanden nabij de kern Schelluinen. Expliciet bestemd voor logistieke sector uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Beschikbaar ca. 2007-2008 (schatting). Aantal kavels, grootte en prijzen nog onbekend. Bestemmingsplan, verkaveling, definitieve exploitatie etc. moeten nog worden gemaakt.
Tot slot zijn nog enkele kavels te koop op bedrijventerrein Papland (in uitgifte sinds ca. 2000). Prijs: € 150 per m2. Gedeelte bestemd voor bedrijfswoning: € 246 per m2. Oppervlakte: tussen de 1.300 m2 en 2.400 m2.Ook is op dit terrein nog een verzamelcomplex in ontwikkeling waar nog units te koop zijn. Voor alle genoemde prijzen geldt: prijspeil 2005.
Beleid t.a.v. ondernemers
Gorinchem ontwikkelt zich van een traditionele industriestad tot een stad waarin de dienstverlening en hoogwaardige industriële activiteiten in toenemende mate de motor zijn van de plaatselijke economie.

Deze verandering van bedrijvigheid heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. De behoefte aan hooggeschoolde werknemers neemt toe. Voor lager geschoolden blijft er voldoende werkgelegenheid. Het zal alleen om ander werk gaan. Zo is met name in de zorgsector steeds meer personeel nodig, ook met het oog op de toenemende vergrijzing.

In de detailhandel en de toeristische sector is eveneens groei te verwachten, mede omdat Gorinchem haar streekfunctie wil versterken.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is O.G. Dekker, tel. 0183-659310 of e-mail o.dekker@gorinchem.nl.

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of andere stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers. Dat kan anders liggen indien het iemand betreft die langdurig werkloos is en bij de Sociale Dienst een uitkering heeft. Dan zijn er onder voorwaarden wellicht wat stimuleringsmogelijkheden. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de Regionale Sociale Dienst te Gorinchem. E-mailadres: info@rsdaov.nl, internet: www.rsdaov.nl,
telefoon: 0183 – 650200

Contactinformatie
Gemeentehuis: Stadhuisplein 1, Gorinchem
Postadres: Postbus 108, 4200 AC Gorinchem
Telefoon: 0183 65 95 95
Fax: 0183 63 05 40
E-mail: gemeente@gorinchem.nl
Gouda
Van beginnend stadje, leunend tegen het kasteel van de heren van der Goude en met het recht van tolheffing, ontwikkelde Gouda zich tot een regionaal handels- en industriecentrum met producten van meer dan plaatselijke betekenis.

Ondernemers Loket
Het Ondernemersloket is het aanspreekpunt voor gevestigde ondernemers, nieuw te vestigen ondernemers en startende ondernemers. U kunt hier met uw vragen terecht over ondernemen in Gouda. ondernemers@gouda.nl , telefonisch:0182 – 588 572 , :0182 – 588 572

schriftelijk:
Ondernemersloket gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda.

aan de balie:
Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20, Gouda.
openingstijden:
maandag: 10.00 tot 17.00 uur
dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur
donderdag van 9.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur:Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20, Gouda. openingstijden: maandag: 10.00 tot 17.00 uurdinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uurdonderdag van 9.00 tot 20.00 uurvrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Heeft u gedetailleerde vragen of wilt u de coördinator Ondernemersloket spreken, maak dan telefonisch een afspraak.
Subsidies
De gemeente heeft geen speciale subsidies voor startende ondernemers.
Klik hier om een lijst te zien met de overige subsidies van de gemeente Gouda

Contactinformatie
gemeentehuis Gouda
Postadres: postbus 1086, 2800 BB Gouda.
E-mail: redactie@gouda.nl

Gemeente Graafstroom
Graafstroom is een landelijke gemeente, gelegen in het groene hart van de Alblasserwaard, en is ontstaan per 1 januari 1986 door samenvoeging van de zeven dorpen Bleskensgraaf c.a., Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. De gemeente Graafstroom strekt zich uit over een oppervlakte van 6.929 hectaren en telde op 1 januari 2005 9.682 inwoners.

Beleid t.a.v. ondernemers
Inmiddels is de gemeente Graafstroom samengegaan in de werkorganisatie De Waard, samen met de gemeenten Liesveld en Nieuw-Lekkerland. De gemeenten hebben ook samen een website waar ondernemers meer informatie kunnen vinden

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Graafstroom is de heer Piet Kruf de bedrijfscontactfunctionaris. U kunt hem bereiken via e-mail; piet.kruf@dewaardwerkt.nl

Contactinformatie
Gemeentekantoor De Waard
Melkwegplein 1, 2971 Bleskensgraaf
Postadres: Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf
Telefoon: (0184) 805 000
E-mail: info@dewaardwerkt.nl
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Het inwoneraantal van de gemeente is 17.812 (1 januari 2005).

Bedrijventerreinen
Of u in aanmerking komt voor een kavel op een bedrijventerrein in de gemeente van uw keuze is afhankelijk van het economisch beleid van de gemeente. Gemeenten die beschikken over voldoende bedrijventerrein en die een regionale functie hebben, zullen meestal een liberaal toelatingsbeleid voeren. Sommige gemeenten hanteren echter het uitgangspunt dat alleen lokale en startende ondernemers in aanmerking komen voor de aankoop van bedrijventerrein.

Wanneer u iets wilt weten over de mogelijkheden voor aankoop van bedrijventerrein, kunt u zich wenden tot de bedrijfscontactfunctionaris of de afdeling Economische Zaken van de gemeente.

Wanneer u bedrijventerrein zoekt is het handig vooraf een aantal criteria te stellen, zoals bereikbaarheid, benodigde oppervlakte, parkeerruimte, aantal werknemers e.d. Dit vergemakkelijkt het zoeken. Sommige gemeenten vragen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Verder is geen specifieke informatie benodigd.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam
Postadres: Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam
Telefoon: 0184-67.44.44
Fax: 0184-67.44.00
E-mail: postbus175@gemhg.nl

Gemeente Hellevoetsluis
In 1960 werd de Hellevoetsluis samengevoegd met de naastliggende gemeenten Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet, en in de jaren 70 werd Hellevoetsluis aangewezen als groeikern, om uit te groeien tot tweede woonstad op Voorne-Putten. Hellevoetsluis kreeg veel nieuwe inwoners. Vooral mensen die elders werken zoals in het Europoort-Botlekgebied en Rotterdam, maar die door de goede verbinding kozen voor de rust en ruimte van Hellevoetsluis.

Bedrijventerreinen
Hellevoetsluis is naast een prima gemeente om te wonen en te recreëren tevens een aantrekkelijke plaats om te ondernemen. De bedrijventerreinen Kickersbloem I en II zijn uitstekend bereikbaar vanaf de Rijksweg N57. Een nieuw bedrijventerrein Kickersbloem III is in ontwikkeling. KickersBloem I bestaat al jaren en biedt plaats aan tientallen bedrijven. KickersBloem II is net uitgegeven en de ontwikkeling van KickersBloem III is ook al in volle gang.

Bedrijfscontactfunctionaris
Als u geïnteresseerd bent in de gemeente Hellevoetsluis als mogelijke vestigingslocatie van uw bedrijf, maar toch graag nadere informatie wilt hebben, dan kan dit. De gemeente Hellevoetsluis heeft, om het u als bedrijf gemakkelijk te maken, een speciale bedrijfscontactfunctionaris, die telefonisch bereikbaar is onder telefoonnummer 0181-330911. Samen kunt u dan kijken naar de mogelijkheden voor vestiging van uw bedrijf.

Subsidies
De gemeente Hellevoetsluis geeft alleen subsidies aan rechtspersonen die het welzijn van de inwoners van Hellevoetsluis behartigen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die in Hellevoetsluis gevestigd zijn en die de lokale belangen en de belangen van de aangesloten, in Hellevoetsluis woonachtige leden dienen. Er zijn dus geen bijzondere subsidies voor ondernemers die zich willen vestigen in Hellevoetsluis.

Contactinformatie
Bezoekadres: Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Telefoon: 0181-330911
Fax: 0181-330330
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Het grootste deel van het grondgebied ligt tussen de rivier De Noord en de rijkswegen A15 en A16. Door deze ligging aan een belangrijke waterweg en twee hoofdverkeerswegen is Hendrik-Ido-Ambacht voor veel bedrijven een goede vestigingsplaats. Ongeveer een derde van de Ambachtse beroepsbevolking werkt in het dorp zelf. Daarnaast zijn veel Ambachters forenzen die voor hun werk dagelijks naar Rotterdam of elders reizen.

Bedrijventerreinen
Hendrik Ido Ambacht kent vijf bedrijventerreinen. Naast deze bedrijventerreinen zijn er ook nog enkele bedrijven verspreid door de gemeente gevestigd. Het bedrijventerrein Antoniapolder kan ingedeeld worden in drie gebieden: het gebied aan weerszijden van de Nijverheidsweg, Frankepad en omgeving en het Genie- en Citadelterrein. Daarnaast zijn er nog de bedrijventerreinen Grotenoord, De Sandeling, Langeweg en Veersedijk. Als u meer wilt weten over deze bedrijventerreinen dan kunt u hier klikken

Bedrijfscontactfunctionaris
Op de afdeling Ruimte, Economie en Wonen van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is Carolijn Paans werkzaam als Bedrijfscontactfunctionaris. Zij is het aanspreekpunt namens de gemeente voor de middenstanders en ondernemers. De Bedrijfscontactfunctionaris neemt ook deel aan regelmatig terugkerend overleg met de Winkeliersvereniging, Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Industriële Club.

Heeft u vragen of suggesties over de gemeente, procedures of de voortgang hiervan dan kunt u contact met Carolijn Paans opnemen. Een beroep doen op de Bedrijfscontactfunctionaris bespaart u een ingewikkelde zoektocht binnen de gemeentelijke organisatie.

Carolijn Paans, Telefoon (078) 684 31 98, E-mail: c.paans@h-i-ambacht.nl

Subsidies
Of u in aanmerking komt voor subsidies kunt u navragen bij de bedrijfscontactfunctionaris (zie hierboven). Daarnaast zult u ook vele vergunningen moeten aanvragen. Welke u moet aanvragen kunt hier bekijken.

Contactinformatie
Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: (078) 6843111
Fax: (078) 6820093
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl, ,

Openingstijden; Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur.

Gemeente Hillegom
Hillegom kent zo’n 20.590 inwoners en heeft een oppervlakte van 1.348 ha. groot. Op dit moment kent deze gemeente 960 gevestigde bedrijven.

Bedrijventerreinen
In Hillegom is er geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer. Soms staan er wel bedrijfsgebouwen leeg op de bestaande terreinen, daarvoor kunt u bij de plaatselijke makelaars terecht. Voor een compleet overzicht van bedrijventerreinen in de gemeente Hillegom kunt u terecht op de website van de gemeente Zuid Holland www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen. Hier kunt u alle informatie vandaan halen over bedrijventerreinen in Hillegom.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is mevrouw Ineke de Haan, telefoon 0252 537309 en e-mail i.dehaan@hillegom.nl

Subsidies
De gemeente Hillegom heeft geen speciale subsidies of stimuleringsregelingen voor ondernemers die zich in de gemeente willen vestigen

Contactinformatie
Gemeente Hillegom
Hoofdstraat 115, Hillegom
Postadres:
Postbus 32, 2180 AA Hillegom
Telefoon:
(0252) 537 222
Fax:
(0252) 537 290
E-mail:
info@hillegom.nl

Gemente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem ligt langs de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Kaag en Braassem is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Bedrijventerreinen
Kaag en Braassem kent vier bedrijventerreinen: De Lasso, De Lasso Noord en het Veenderveld. Deze terreinen liggen allemaal langs de rijksweg A4 te Roelofarendsveen. Het Veenderveld is de nieuwste bedrijvenlocatie. Veenderveld is voor het grootste gedeelte gevuld met bedrijven uit de gemeente of regio. Er plannen om Veenderveld uit te breiden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.kaagenbraassem.nl . Op alle drie de bedrijventerreinen is momenteel geen grond meer beschikbaar.

Daarnaast is er nog Bedrijventerrein Drechthoek, uitgegeven door de gemeente. Alle percelen zijn inmiddels uitgegeven. In de nabije toekomst worden geen nieuwe percelen uitgegeven. Voor aankoop van bedrijventerrein dient u zich te wenden tot de makelaars / vastgoedadviseurs in de regio. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de sector Algemene Zaken afdeling Juridische en Maatschappelijke Zaken, mevrouw mr. J.A. Saarberg, telefoon: 0172-503154

Subsidies
De gemeente kan subsidies vestrekken als het gaat om promotionele of recreatieve activiteiten ten behoeve van de inwoners, ondernemers, organisaties en anderen in de gemeenste Alkemade. Het verstrekken van subsidies is een zelfstandige taak van de gemeenste en kan gegeven worden in de vorm van een éénmalige project subsidie of een jaarlijkse terugkerende subsidie. Voor ondernemers kent de gemeente geen subsidies of andere stimuleringsmaatregelen toe

Bedrijfscontactfunctionaris
De gemeente Kaag en Braassem heeft één aanspreekpunt speciaal voor bedrijven, de bedrijvencontactfunctionaris. U kunt met de heer Konings contact opnemen over onder andere bedrijfsvestiging, aankoop van industrieterrein, economische aangelegenheden en vergunningen. De heer Konings is bereikbaar via email (info@kaagenbraassem.nl) of telefoon: (071) 332 72 72.

Contactinformatie
Bezoekadres:
Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen
Postadres:
Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen
Telefoon:
(071) 332 72 72
Fax
(071) 331 66 04

Gemeente Katwijk

De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn per 1 januari 2006 samengevoegd tot de gemeente Katwijk die ruim 61 duizend inwoners telt. Deze fusie zorgt volgens de overheid voor een krachtiger regionaal bestuur dat ‘beter problemen in de gemeente kan oppakken en regionale verantwoordelijkheden kan dragen’.
In Katwijk bevinden zich verschillende ondernemersverenigingen waar u terecht kunt als u zich als ondernemer in de gemeente wilt vestigen.
Informatie over regelingen voor starters met een bijstandsuitkering, regionale samenwerking, subsidies en een vestigingsvergunning krijgt u bij de Kamer van Koophandel:

Bedrijventereinen
Rijnsburg heeft verschillende bedrijventerreinen.
Agri-Business complex, Aan de Vinkenweg ontwikkelt de gemeente het zogenaamde agri-business complex. Een gebied waar gemengde bedrijven zijn gevestigd die geen rechtstreekse relatie hebben met bloemenveiling Flora
Bedrijvencentrum Flora, Op het terrein waar tot 1980 bloemenveiling Flora was gevestigd is in het begin van de jaren tachtig een bedrijvencentrum ontstaan, waarop een groot aantal grotere en kleinere bedrijven een plaats heeft gevonden. Tot de grote bedrijven behoort een droogbloemenbedrijf dat zijn exportproducten afzet over de hele wereld.
Bedrijvencentrum Klei-Oost, In samenwerking met de gemeente Noordwijk en Katwijk ontwikkelt Rijnsburg momenteel het bedrijventerrein Klei-Oost. Het terrein ligt op de grens van de gemeenten Rijnsburg en Noordwijk en sluit aan op het industrieterrein ’t Heen in Katwijk.
Bloemenveiling FloraHolland, Momenteel is bloemenveiling Flora bezig met de ontwikkeling van het Florapark. Dit bedrijvenpark krijgt in eerste instantie een omvang van 120.000 m2 en is bedoeld voor veilinggerelateerde bedrijven zoals handelsbedrijven in bloemen en planten. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid zelf een bedrijfspand te ontwikkelen. Zij combineren daarbij de vrijheid van een eigen pand met het voordeel van vestiging nabij Bloemenveiling Flora. Het plan voorziet tot circa 2005 – 2010 in de groeibehoefte van de veiling. Voor de periode na 2005 – 2010 wordt nog een capaciteit gepland van +/- 40.000 m2.
Bedrijventerreinen in Katwijk:
‘ t Heen, groot 57 ha netto (Geen grond meer te koop)
Katwijkerbroek, groot 8,0 ha netto (Geen grond meer te koop)
Valkenburgseweg/ ‘ t Ambacht, groot 8 ha netto (Geen grond meer te koop)
Zanderij Westerbaan, groot 2,2 ha netto (Uitgifte grond niet voor 2004)
Berghaven en Hendrikkanaal zijn/ worden de komende jaren geherstructureerd. De terreinen zijn voornamelijk bestemd voor woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid, zoals kantoren, winkels, horeca en kleine bedrijven.

Contactinformatie
Postadres:
Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH
Telefoon:
(071) 406 22 22
email:
info@katwijk.nl

Gemeente Korendijk
Op 1 januari 1984 zijn de vier zelfstandige gemeenten opgeheven en samengevoegd tot één gemeente, genaamd Korendijk. In 2003 telde de gemeente 11.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
De kernen Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland beschikken elk over een eigen (kleinschalig) bedrijventerrein en een (beperkt) voorzieningenniveau. De bedrijventerreinen in Korendijk zijn primair bestemd voor de locale ondernemers. Voor de periode tot 2010 is 4 ha. (netto) beschikbaar voor uitbreiding ten behoeve van de locale behoefte en 1 ha. (netto) voor sanering/verplaatsing van bestaande bedrijven. Voor de vestiging van niet-locale bedrijven wordt de komende jaren een nieuw regionaal bedrijventerrein ontwikkeld door de zes Hoekschewaardse gemeenten op het grondgebied van Binnenmaas. Contactgroep Industrie en Handel Hoeksche Waard: www.kihw.nl

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris is de heer Kees Veldhoen. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 0186-697777.

Subsidies
De gemeente Korendijk verstrekt geen subsidies aan startende ondernemers. Of de Regionale Sociale Dienst wellicht subsidies verstrekt kunt u vragen tijdens het telefonisch spreekuur ma maandag tot en met vrijdag 9.00 – 10.00 uur tel. 0186- 630100.

Contactinformatie
Gemeentehuis Voorstraat 31, 3265 BT Piershil
Correspondentieadres: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil,
Telefoon: 0186-697777
Fax: 0186-693446.
E-mail: gemeente@korendijk.nl

Openingstijden
Geopend: ma t/m vr ’s ochtends 9.00-12.00 uur en ma t/m do ’s middags 13.00-15.00 uur. Iedere eerste en derde dinsdag van de maand ’s avonds van 18.00-19.30 uur. Tijdens de avondopenstelling kunt u uitsluitend gebruik maken van de diensten van het taakveld publiekszaken.
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel ligt in de westpunt van de Krimpenerwaard. Een gebied dat al eeuwen ingeklemd ligt tussen twee rivieren, de Hollandsche IJssel en de Lek. De groei van Krimpen aan den IJssel is op gang gekomen met de bouw van de Algerabrug De woningbouw breidde zich in een snel tempo uit over het hele grondgebied van de gemeente. Eerst werd de polder Kortland volgebouwd, daarna volgde de polder Langeland. In 1995 is de woningbouw begonnen in de nieuwe en laatste woonwijk Lansingh-Zuid. Als deze wijk gereed is zal Krimpen aan den IJssel 11.610 woningen tellen. Krimpen is dan uitgegroeid tot een mooie gemeente met zo’n 30.000 inwoners.

Informatie voor ondernemers
Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel kan u helpen aan inlichtingen over ondernemen in Krimpen aan den IJssel. U kunt contact opnemen met H.J. ter Kuile,Tel: 0180-519966.
Postadres: Postbus 80, 2920 AB Krimpen aan den IJssel
URL: www.okkrimpen.nl, E-mail: info@okkrimpen.nl
Postadres: Postbus 80, 2920 AB Krimpen aan den IJssel

Contactinformatie
Bezoekadres raadhuis: Raadhuisplein 2, Krimpen aan den IJssel
Postadres raadhuis: Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon: (0180) 540655
Fax: (0180) 516040
E-mail: gemeente@krimpenaandenijssel.nl

Startbedrijf.nl
Logo