Gemeenten Zuid-Holland L t/m N

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Zuid-Hollandse gemeenten. Van de meeste
Zuid-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Leerdam | Leiden | Leiderdorp | Leidschendam-Voorburg | Liemeer | Liesveld | Lisse | Maassluis | Middelharnis | Midden-Delfland | Nederlek | Nieuwkoop | Nieuw-Lekkerland | Noordwijk | Noordwijkerhout

Gemeente Leerdam
De gemeente Leerdam bestaat uit de kernen Leerdam, Kedichem, Schoonrewoerd en het buurtschap Oosterwijk. Op 1 januari 2004 had Leerdam 21.048 inwoners.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Liemeer zijn geen bedrijventerreinen of kantoorlocaties meer beschikbaar.

Subsidies
De gemeente heeft geen subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Vanwege de grootte van de gemeente is er geen speciale bedrijfscontactfunctionaris aangesteld.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Dokter Reilinghplein 1, Leerdam
Postadres: Postbus 15, 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 – 63 63 63
E-mail: info@leerdam.nl
Gemeente Leiden
Leiden is een authentieke Hollandse stad met een rijke traditie op het gebied van kennis, wetenschap, cultuur en internationale betrekkingen. De combinatie van de cultuurhistorie en het potentieel aan mogelijkheden voor de kennissamenleving maken de stad uniek.

Bedrijven
Het Servicepunt Bedrijven is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers die al in Leiden gevestigd zijn, voor startende ondernemers en voor ondernemers die zich in Leiden willen gaan vestigen. Ondernemers kunnen bij het Servicepunt Bedrijven gratis terecht voor de meest uiteenlopende vragen en informatie.
e-mail: service.bedrijven@leiden.nl
SubsidiesOf er subsidies in de gemeente Leiden zijn voor (startende) ondernemers kunt u vragen bij service.bedrijven@leiden.nl

Contactinformatie
Stadhuis Leiden:
Stadhuisplein 1, Leiden
Postadres:
Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Telefoon:
071 – 516 51 65
Fax:
071 – 516 51 10
Overige adressen en telefoonnummers van de gemeente Leiden staan op een aparte pagina.

Leiderdorp
De geschiedenis van Leiderdorp begint met de Romeinen. Uit opgravingen weten we dat bij Roomburg in het begin van de derde eeuw na Christus een castellum stond, een van de vele Romeinse versterkingen langs de Rijngrens. Het is waarschijnlijk bewoond geweest door de soldaten van het 30ste Romeinse legioen, dat zich in die periode in ons land bevond. Tegenwoordig heeft de gemeente een inwoneraantal van 26.402 en een oppervlakte van 12,11 km².

Bedrijventerreinen
Bedrijventerrein De Baanderij, De Baanderij is een gemengd bedrijventerrein van circa 30 ha dat grenst aan de gemeente Leiden. Op het terrein zijn zo’n 150 bedrijven gevestigd. Het deel aan de Zijl (Verto-terrein) is in 1999 in de regionale detailhandelsvisie aangewezen als locatie voor perifere detailhandel (verkooppunten voor auto’s, caravans, meubels en doe-het-zelfartikelen). Daar is een woonboulevard ontwikkeld. Het middendeel van het bedrijventerrein bestaat voornamelijk uit reguliere bedrijven.
Contactgegevens secretariaat Stichting De Baanderij
Lijnbaan 12, 2352 CK, telefoon: 071- 582 08 20.
Voorzitter is de heer C. Jansen, zijn telefoonnummer is 071- 581 62 50
, De oppervlakte van dit terrein is 6 ha. Ook dit bedrijventerrein heeft een gemengd karakter. Er zijn circa vijftig bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein ligt op enige afstand van de bebouwde kom, aan de Oude Rijn en tegen het Groene Hart aan. Contactpersoon voor de bedrijven Lage Zijde is de heer H.J. Koen, Achthovenerweg 17B, 2351 AX Leiderdorp T: 071- 58 92 900.

Deze locatie ligt direct aan de A4. Oppervlakte: 24 ha. Op dit moment zijn er onder meer kantoren, het Meubelplein, een hotel, een laboratorium en een ziekenhuis gevestigd. In totaal gaat het om circa 35 bedrijven. Deze locatie maakt onderdeel uit van het W4-gebied. Vanaf 2004 zal daardoor extra ruimte voor bedrijven ontstaan.

Bedrijfscontactfunctionaris
Joke Boot is beleidsmedewerker economische aangelegenheden. Bij haar kunnen ondernemers terecht met hun vragen. Daarnaast is Arnoud Nierop ook beschikbaar om vragen te beantwoorden van ondernemers.

Subsidies
De gemeente heeft geen speciale subsidies voor (startende) ondernemers.

Contactinformatie
Gemeente Leiderdorp:
Statendaalder 1, 2353 TH Leiderdorp
Postadres:
Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp
Telefoon:
0715454857
Fax:
071-5895691
Gemeente Leidschendam-Voorburg
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft inmiddels ongeveer 74.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 35,60 km²

Subsidies
Uiteraard staat de gemeente positief tegen startende ondernemers en is hier ook aandacht voor in de (nieuwe) economische nota “Ondernemen met een positieve Balans “die medio januari in de raad zal worden behandeld. Als deze nota door de raad zal worden aangenomen zal op deze site meer informatie komen te staan.
Voorlopig zijn de mogelijkheden voor subsidies zijn beperkt. Alleen aan het in dienst nemen van langdurig werklozen zijn subsidies verbonden. Hierover kunt u contact opnemen met sociale zaken van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bedrijventerreinen
Er zijn 5 kleine bedrijventerreinen binnen de gemeente en deze zijn volledig uitgegeven. Op korte en middenlange termijn worden er geen ontwikkelingen verwacht voor de komst van nieuwe bedrijventerreinen. Voor het aanbod van bestaande kantoren, winkels en bedrijfsruimten kunt u contact opnemen met lokale makelaars of www.steenworp.nl.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente is Jeroen Brouwers de contactfunctionaris. U kunt bij hem terecht voor al uw vragen omtrent ondernemen. U kunt hem bereiken op de afdeling Economie, Mobiliteit en Vastgoed, Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam, Postbus 905, 2270 AX Voorburg, Tel. 070-3009658, Fax. 070-3201302

Contactinformatie
Bezoekadres: Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam
Postadres: Postbus 905, 2270 AX Voorburg
Telefoon: (070) 300 9000, dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur.
E-mail: info@leidschendam-voorburg.nl

Gemeente Liemeer
Zoals u weet gaan de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar op 1 januari 2007 samen verder als één nieuwe gemeente. Tot die tijd wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Liemeer telt ongeveer 6700 inwoners en heeft een oppervlakte van 3100 hectare.

Bedrijventerreinen
In Liemeer zijn helaas geen bedrijventerreinen en kantoorlocaties beschikbaar of in ontwikkeling.

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Wegens het gebrek aan beschikbare bedrijfsgronden is er in de gemeente geen afzonderlijke bedrijfscontactfunctionaris. Verzoeken van dergelijke strekking worden afgehandeld door de afdeling VROM.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Teylersplein 1, Nieuwveen
Postadres: Postbus 3003, 2440 AA Nieuwveen
Telefoon: (0172) 536503
E-mail: info@liemeer.nl
Gemeente Liesveld
Bedrijventerreinen
Beschikbare gronden: Gelkenes-west II, 4 ha.

Beleid t.a.v. ondernemers
Inmiddels is de gemeente Liesveld samengegaan in de werkorganisatie De Waard, samen met de gemeenten Graafstroom en Nieuw-Lekkerland. De gemeenten hebben ook samen een website waar ondernemers meer informatie kunnen vinden

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Liesveld is de heer Piet Kruf de bedrijfscontactfunctionaris. U kunt hem bereiken via e-mail; piet.kruf@dewaardwerkt.nl

Contactinformatie
Gemeentekantoor De Waard
Melkwegplein 1, 2971 Bleskensgraaf
Postadres: Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf
Telefoon: (0184) 805 000
E-mail: info@dewaardwerkt.nl

Gemeente Lisse
De gemeente Lisse, die bestaat uit Lisse en het buurtschap De Engel, dankt haar centrale positie in de streek niet alleen aan haar ligging ten opzichte van verschillende grote steden en Schiphol, maar ook -van oudsher- aan de teelt en handel in bloembollen. Het inwoneraantal van de gemeente is ongeveer 22.500 en de oppervlakte van de gemeente bedraagt 16,07 km².

Bedrijventerreinen
In de regel geeft de gemeente bedrijventerreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan u alleen een bedrijventerrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet.
De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark.
De voorwaarden hebben veelal betrekking op de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel en de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.
Soms wordt ook gelet op de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).
De procedure is afhankelijk van de aanvraag. U kunt het beste contact opnemen met de contactambtenaar van de gemeente.
De gemeente vraagt u om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.
Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.
Voor een compleet overzicht van bedrijventerreinen in de gemeente Lisse kunt u terecht op de website van de gemeente.

Contactambtenaar
Wilt u meer weten over de ondernemen in de gemeente Lisse, dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, mevrouw L. Stortenbeker, 0252-433235

Subsidies
De gemeente Lisse heeft geen speciale subsidies of stimuleringsregelingen voor (startende ondernemers).

Contactinformatie
Gemeentehuis: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
Postadres: Postbus 200, 2160 AE Lisse
Telefoon: (0252) 43 32 22
Fax: (0252) 43 32 40
E-mail: ondernemersloket@lisse.nl
Internet: www.lisse.nl
Gemeente Maassluis
Op 1 oktober 2004 telde Maassluis 32.492 inwoners. Daarvan is 28% jonger dan 24 jaar en eveneens 28% ouder dan 55 jaar. De overige 43% is 24 t/m 54 jaar.

Beleid ten aanzien van ondernemers
Maassluis heeft een ondernemersloket. Dit loket is opgezet in samenwerking met de Ondernemers Federatie Maassluis. Zowel startende als bestaande ondernemers kunnen bij dit loket informatie krijgen over diverse zaken die binnen de gemeente geregeld moeten worden omtrent vergunningen, bestemmingsplannen, milieu etc.

Er is een nauwe samenwerking tussen het ondernemersloket en de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Zo hoopt de gemeente Maassluis de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en ondernemers de kans te bieden zich in een ondernemend Maassluis te vestigen.

Het ondernemersloket is elke ochtend tussen 8.00 en 12.30 uur geopend. Voor meer informatie kan men in die tijd telefonisch terecht via nummer 010 – 5 931 727 of per email: ondernemersloket@maassluis.nl Persoonlijk langs komen kan natuurlijk ook.

Bedrijventerreinen
Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? In de regel geeft de gemeente bedrijventerreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan u alleen een bedrijventerrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet. De voorwaarden kunt u vinden op de site van de gemeente onder industrie/bedrijventerrein, huren of kopen. Voor informatie over bedrijventerreinen binnen de gemeente Maassluis, kunt u naar de site van de Provincie Zuid Holland, www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen. Daar kunt u de informatie over Maassluis vandaan halen.

Bedrijfscontactfunctionaris
De gemeente Maassluis heeft een ondernemersloket, dat u kunt bereiken op 010-5931727. Hier kunnen ondernemers terecht voor al hun vragen.

Subsidies
De gemeente Maassluis geeft geen subsidie aan startende ondernemers.

Contactinformatie
Postadres: Postbus 55, 3140 AB Maassluis
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis
Telefoon: 010 – 5 931 931
Fax: 010 – 5 925 649
E-mail: gemeente@maassluis.nl

Gemeente Middelharnis
In 2005 had de gemeente Middelharnis ongeveer 17.500 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 62,37 km²

Bedrijventerreinen
Voor meer informatie over de bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met de heer M. de Koeijer, afdeling gebiedszaken, tel. 0187-475578.

Subsidies
Bij de gemeente Middelharnis kan, onder bepaalde voorwaarden, subsidie worden verstrekt aan startende ondernemers. Meer informatie hierover wordt verstrekt door de heer W. den Eerzamen, afdeling welzijn, tel. 0187-475550.

Contactinformatie
Gemeentehuis Middelharnis; Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis
Postadres: Postbus 1, 3240 AA Middelharnis
Telefoon: 0187 – 475555
Fax: 0187 – 475547
E-mailadres: info@middelharnis.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Midden-Delfland
Midden-Delfland is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt in het Westland. De gemeente Midden-Delfland maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden. De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Schipluiden en Maasland. Midden-Delfland telt per 1 juni 2005 17.203 inwoners en heeft een oppervlakte 49,38 km².

Bedrijventerreinen
Voor een compleet overzicht van bedrijventerreinen in de gemeente Midden-Delfland kunt u terecht op de website van de gemeente Zuid Holland www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen. Hier kunt u alle informatie vandaan halen over bedrijventerreinen in Midden-Delfland.

Contactinformatie
Bezoekadres: Keenenburgweg 55, Schipluiden (ingang Burgerzaken, Soc. Zaken, Bestuur)
Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden (ingang centrale receptie, overige afdelingen)
Postadres: Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
Telefoon: 015 – 380 41 11
Fax: 015 – 380 99 92
E-mail: gemeente@middendelfland.nl

Gemeente Nederlek
De gemeente Nederlek is ontstaan door samenvoeging van de gemeente Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek.

Bedrijventerreinen
Gemeente Nederlek heeft een aantal bedrijventerreinen. Veel van die terreinen zijn buitendijks gelegen. Zij zijn vroeger ontstaan doordat veel bedrijven een binding met de Lek hadden, bijvoorbeeld scheepsreparatiebedrijven en scheepswerven.
De gemeente heeft vanwege haar ligging in het Groene Hart niet al te veel mogelijkheden om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. In Krimpen aan de Lek zijn verdere uitbreidingsmogelijkheden geheel uitgesloten, terwijl in Lekkerkerk aan de oostzijde van het bedrijventerrein “Dammestraat Noord” nog een geringe uitbreiding zal plaatsvinden. Met de ontwikkeling daarvan is inmiddels gestart. Er zijn geen bouwkavels meer beschikbaar. Op iets langere termijn, in de periode na 2010, is wellicht de mogelijkheid nog aanwezig dat aan laatstgenoemd bedrijventerrein een kleine uitbreiding kan worden gegeven.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Burg. Van der Willigenstraat 58, 2941 ES Lekkerkerk
Telefoon: 0180 667777
E-mail: webredactie@nederlek.nl

Nieuwkoop
Zoals u weet gaan de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar op 1 januari 2007 samen verder als één nieuwe gemeente. Tot die tijd wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente.
De gemeente Nieuwkoop telt 11.096 inwoners (per 1-1-2004). Daarvan wonen er 8.643 in Nieuwkoop, 1.610 in Noorden en 840 in Woerdense Verlaat. De oppervlakte bedraagt 3.847 ha, waarvan 1.500 ha natuurgebied is.

Bedrijventerreinen
In de gemeente Nieuwkoop zijn twee bedrijventerreinen. Dit zijn het
Industriepark Nieuwkoop aan de Nieuwveenseweg en bedrijventerrein Woerdense Verlaat aan de Amstelkade.

Wanneer u iets wilt weten over de mogelijkheden voor aankoop van bedrijventerrein, kunt u zich wenden tot de afdeling Economische Zaken van de gemeente Nieuwkoop

Contactinformatie
Gemeentehuis: Kennedyplein 5A , 2421 EN Nieuwkoop
Postadres: Postbus 17 , 2420 AA Nieuwkoop
Telefoon: 0172 – 521100
E-mail: info@nieuwkoop.nl

Nieuw-Lekkerland
Beleid t.a.v. ondernemers
Inmiddels is de gemeente Nieuw-Lekkerland samengegaan in de werkorganisatie De Waard, samen met de gemeenten Liesveld en Graafstroom. De gemeenten hebben ook samen een website waar ondernemers meer informatie kunnen vinden

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Nieuw-Lekkerland is de heer Piet Kruf de bedrijfscontactfunctionaris. U kunt hem bereiken via e-mail; piet.kruf@dewaardwerkt.nl

Contactinformatie
Gemeentekantoor De Waard
Melkwegplein 1, 2971 Bleskensgraaf
Postadres: Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf
Telefoon: (0184) 805 000
E-mail: info@dewaardwerkt.nl
Noordwijk
De gemeente Noordwijk ligt in de provincie Zuid-Holland, tussen Katwijk en Zandvoort, in het hart van de Bollenstreek. Noordwijk bestaat uit twee kernen, die van elkaar gescheiden zijn door een groenstrook. Beide kernen hebben hun eigen karakteristieken: Noordwijk aan Zee, de badplaats met zijn lange kuststrook, en Noordwijk Binnen, het van oorsprong voornamelijk katholieke dorp met de kerktorens, die de horizon bepalen.

Bedrijventerreinen
Begin 2004 is begonnen met het bedrijventerrein Klei-Oost bouwrijp te maken. Het bedrijventerrein, gelegen aan de zuidwest zijde van Noordwijk, is ca. 6,5 ha groot. Het terrein heeft een prima zichtlocatie langs de N206 en wordt gekenmerkt door de uitstekende bereikbaarheid. Conform het bestemmingsplan is het bedrijventerrein geschikt voor bedrijven in de milieucategorie I t/m IV (licht tot zwaar).
Het te ontwikkelen bedrijvenpark Klei-Oost is voor 2/3 deel eigendom van de gemeente Noordwijk en voor 1/3 deel eigendom van twee particuliere projectontwikkelaars. Conform gemaakte afspraken met de gemeente Katwijk, is de gemeente Noordwijk verplicht een aantal Katwijkse bedrijven de mogelijkheid te bieden kavels in het gebied Klei-Oost te kopen.

Contactinformatie
Bezoekadres gemeente: Voorstraat 42
Postadres: Postbus 298, 2200 AG Noordwijk
Telefoon: (071) 3660000
Fax : (071) 3620021
E-mail: gemeente@noordwijk.nl

Noordwijkerhout
De Zuid-Hollandse gemeente Noordwijkerhout is een dorp, dat gelegen is in het hart van de Bollenstreek. Vlakbij het dorp liggen de Noordzeekust en de steden Leiden, Haarlem en Den Haag. Er wonen ruim 15.000 mensen en de gemeente heeft een oppervlakte van 2.341 ha.

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente Noordwijkerhout bevinden zich twee bedrijventerreinen:
Bedrijventerrein Gravendam;
Bedrijventerrein Delfweg.
De laatste bedrijfskavels zijn in 2003 uitgegeven. Uitgifte vindt uitsluitend plaats aan lokale bedrijven. Bij vestiging is een regionale binding (Duin- en Bollenstreek) voorwaarde. Gravendam kent een milieuzonering. De maximaal op het bedrijventerrein toegestane hindercategorie is categorie 4. Gravendam ligt op korte afstand van de provinciale wegen N 443 en N 206 en rijksweg A 44. Voor het bedrijventerrein Delfweg is de gemeente bezig met een uitbreiding. Deze uitbreiding is alleen bestemd voor agrarisch gerelateerde bedrijven. Naar verwachting is de eerste uitgifte van gronden in 2008.
Ook voor het bedrijventerrein Delfweg geldt, dat er geen gronden voor uitgifte beschikbaar zijn. Bedrijventerrein Delfweg kent evenals Gravendam een milieuzonering. De maximaal op het bedrijventerrein toegestane hindercategorie is categorie 3. Delfweg ligt op korte afstand van de provinciale weg N 206. Bij diverse makelaars zijn nog vestigingslocaties te koop of te huur.

Subsidies
De gemeente kent geen stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers.

Bedrijfscontactfunctionaris
Ondernemers die zich in de gemeente willen vestigen kunnen bellen met de afdeling Ruimte en Bouwen, 0252-343 850

Contactinformatie
Gemeente: Herenweg 4, 2211 CC Noordwijkerhout
Postadres: Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-343737
Fax: 0252-373044
E-mail: gemeente@noordwijkerhout.nl

Startbedrijf.nl
Logo