Gemeenten Zuid-Holland O t/m S

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Zuid-Hollandse gemeenten. Van de meeste
Zuid-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Oegstgeest | Oostflakkee | Oud-Beijerland | Ouderkerk | Papendrecht | Pijnacker – Nootdorp | Reeuwijk | Ridderkerk | Rijnwoude | Rijswijk | Rotterdam | Rozenburg | Schiedam | Schoonhoven | ´s Gravendeel | Sliedrecht | Spijkenisse | Strijen

Gemeente Oegstgeest
Oegstgeest is een groene forensengemeente, centraal gelegen in de Randstad. De gemeente, met ruim 20.000 inwoners, ligt tegen Leiden aan en vlak bij de kust. Oegstgeest heeft goede verbindingen met Den Haag en Amsterdam via de A44. Ook met het openbaar vervoer is de gemeente goed bereikbaar.

Bedrijventerreinen
Oegstgeest heeft een drietal kleine bedrijventerreinen, te weten Morsebelpolder, Kamphuizerpolder en Rhijnhofweg. Opvallend is dat slechts een beperkt deel van de werkgelegenheid wordt gerealiseerd op deze terreinen.
Voor een overzichtelijk en actueel beeld van het aanbod aan bedrijfsruimte in de regio Rijnland. Op de bedrijventerreinen heeft de gemeente geen direct uitgeefbare gronden beschikbaar. Via infodesk bedrijventerreinen van de provincie Zuid Holland kunt u alle informatie over bedrijventerreinen vinden. Klikt u dan hier .

Bedrijfscontactfunctionaris
Voor de gemeente Oegstgeest is Bob van der Zande de bedrijfscontactfunctionaris. Ondernemers kunnen bij hem terecht voor vragen over de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting, starters, markten en andere economische zaken kunt u contact opnemen met: Dhr. Van der Zande, Gemeente Oegstgeest – Postbus 1270 – 2340 BG Oegstgeest. Telefoon: 071 51 91 750 en fax: 071 51 91 794

Subsidies
Wat betreft subsidies zijn er geen aparte gemeentelijke regelingen voor startende ondernemers. De gemeente voert de rijksregelingen uit en biedt via de bedrijfscontactfunctionaris ondersteuning aan ondernemers om ze op weg te helpen.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest
Postadres: postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest
Telefoon: 071 519 1793
Fax: 071 517 3461
E-mail: info@oegstgeest.nl
Gemeente Oostflakkee
Oostflakkee is de meest oostelijk gelegen gemeente van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Het eiland vormt de schakel tussen de zuidvleugel van de Randstad en de Delta. Aan de ene kant ligt de regio onder de invloedssfeer van de Randstad, met name de stadsregio Rotterdam. Aan de andere kant maakt Goeree-Overflakkee samen met Schouwen-Duiveland en Tholen en de omringende wateren deel uit van het groenblauwe hart van de Delta.
De gemeente Oostflakkee heeft per januari 2005 een inwonersaantal van 10.132 personen

Bedrijventerreinen
BedrijvenPark OostFlakkee (BPO) is een bedrijvenpark van 50 hectare waarvan 25 hectare netto uitgeefbaar is. Het BedrijvenPark Oostflakkee is zeer gunstig gelegen en geschikt voor verschillende bedrijfsactiviteiten. BedrijvenPark OostFlakkee is gesitueerd in Oude-Tonge op een half uur afstand van de Randstad. Dankzij de directe ligging aan de N59 en de nabijheid van de A29 is BedrijvenPark OostFlakkee zeer goed bereikbaar. Wilt u meer weten over het BPO klikt u dan hier.
Daarnaast heeft de gemeente Oostflakkee nog meer bedrijventerreinen;
Het bedrijventerrein Tonisseweg I ligt aan de doorgaande weg van Oude-Tonge, de Stationsweg en is in de jaren 90 ontwikkeld en volledig uitgegeven.
Het bedrijventerrein Tonisseweg II ligt aan de doorgaande weg van Oude-Tonge, de Stationsweg en is in 1997 ontwikkeld en nog niet volledig uitgegeven. Wanneer u interesse heeft in een perceel grond van dit bedrijventerrein kunt u contact opnemen met mevrouw C. Buijs van het taakgebied Grond en Bedrijf, tel. (0187) 64 71 43.
Het bedrijventerrein Bosland ligt aan de rand van Den Bommel en zal in 2006 door een degelijke weg worden verbonden met de Zandweg/Schaapsweg. Het bedrijventerrein is volledig door een particulier uitgegeven.
Het bedrijventerrein Dorpsweg ligt aan de rand van Ooltgensplaat aan de Dorpsweg. Het bedrijventerrein is door een particulier uitgegeven en op een tweetal private locaties is het mogelijk via een bestemmingsplanwijziging een bedrijfsgebouw te realiseren. Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u contact opnemen met de heer D.T. Amesz van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, tel. (0187) 64 71 06 . Indien u informatie wenst over de grondeigenaren kunt u contact opnemen met mevrouw Buijs van het taakgebied Grond en Bedrijf, tel. (0187) 64 71 43.

Ondernemersloket
Als ondernemer heeft u op tal van terreinen te maken met de gemeente. Het vinden van een geschikte locatie voor uw bedrijf, aanvragen van diverse vergunningen, het zijn enkele voorbeelden. Het gemeentelijk beleid bepaalt hoe uw vragen worden gewogen en afgehandeld.
Daarnaast is er gemeentelijk beleid gericht op de versterking van de economische structuur en dynamiek. De wethouder Economische Zaken en Financiën de heer G.J. van der Valk, legt regelmatig bedrijfsbezoeken af met de bedrijfscontactfunctionaris waar allerlei zaken zoals uw bedrijfsvoering, uw toekomst en de contacten met de gemeente aan de orde komen. Indien u behoefte heeft aan een bedrijfsbezoek of u door de ambtelijke bomen het bos niet meer ziet, aarzel dan niet en neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris mevrouw C. Buijs, tel. (0187) 647143.

Subsidies
Voor subsidies die gelden voor (startende) ondernemers kunt u zich het beste wenden tot
het ondernemersloket.

Contactinformatie
Gemeentehuis Bezoekadres: Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude-Tonge
Postadres: Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge
Telefoon: (0187) 647100
Fax: (0187) 647199
E-mail: info@oostflakkee.nl

Openingstijden:
Balie Sociale Zaken: 09.00 tot 12.00 uur.
Balie Burgerzaken: 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

Gemeente Oud-Beijerland
Oud-Beijerland is een dynamische gemeente met een fraaie historische kern. Oud-Beijerland ligt in de Hoeksche Waard, aan de rivier ‘Het Spui’. Het telt ruim 23.000 inwoners, maar heeft een centrumfunctie voor wel 85.000 mensen. Het heeft een winkelhart met grootstedelijke allure maar ook de charme van een dorp door de ligging in het groen, ruim opgezette wijken en een actief verenigingsleven.

Bedrijventerreinen
De Bosschen
Op het regionale bedrijventerrein De Bosschen, ruim gelegen aan de oostkant van Oud-Beijerland, vestigden zich veel Oud-Beijerlandse bedrijven, maar ook bedrijven uit de wijde omgeving. De Bosschen is inmiddels geheel uitgegeven en speciaal voor de vestiging van lokale bedrijven is in 2001 een start gemaakt met het bedrijventerrein de Hoogerwerf, dat aan de zuidkant van Oud-Beijerland is gesitueerd. Voor bestaande, in de verkoop zijnde, panden kunt u zich wenden tot de vier (met * gemarkeerde) bedrijfsmakelaars.

De Hoogerwerf
Aan de zuidkant van de bebouwde kom van de gemeente wordt het lokale bedrijventerrein De Hoogerwerf door de gemeente in ontwikkeling gebracht. De eerste fase is reeds uitgegeven en de tweede fase is voor uitgifte gereed. Het prijsniveau bedraagt ca. € 160,00/m2 (excl. btw) en er kunnen kavels worden gekocht vanaf ca. 1400 m2. De uitgifte geschiedt aan de doelgroep lokale bedrijven op basis van goedgekeurde bouwplannen. (Voor de doelgroep niet-lokale, maar regionale bedrijven wordt de komende jaren een nieuw regionaal bedrijventerrein ontwikkeld door de zes Hoeksche Waardse gemeenten op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas.)

Contactfunctionaris
Hierover heeft StartBedrijf.nl (nog) geen informatie

Subsidies
Hierover heeft StartBedrijf.nl (nog) geen informatie

Contactinformatie
Gemeentehuis: W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland
Postadres: Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-646566 (8.30 – 17.00 uur)
Fax: 0186-646120
E-mail: info@oud-beijerland.nl

Openingstijden:
Het Gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
De afdeling Publiekszaken is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur. Tevens is Publiekszaken op dinsdag geopend van 18.00 tot 20.00 uur
Ouderkerk
Bedrijventerreinen
Op industrieterreinen, zowel in Ouderkerk aan den IJssel als in Gouderak zijn enige tientallen bedrijven, waaronder middelgrote met meer dan 110 man personeel, gevestigd. Houtverwerkende bedrijven zijn sterk vertegenwoordigd. In Ouderkerk aan den IJssel zijn enige internationale transportbedrijven gevestigd.

Contactinformatie
Gemeente: Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel
Postadres: Postbus 3018, 2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel
Telefoon: (0180) 681055
Fax: (0180) 683037
E-mail: info@ouderkerk.nl

Gemeente Papendrecht
Papendrecht is strategisch gelegen midden in de Randstad langs een kruispunt van drie rivieren (Merwede, de Noord en de Oude Maas) en de rijkswegen A15 en de N3.
Met ruim 30.000 inwoners, veel groen, een uitstekende infrastructuur en een gezond economisch, cultureel en sportief klimaat vervult het in groeiende mate een rol in de regio.

Bedrijventerreinen
De gemeentelijke website wordt in 2006 uitgebreid met een onderdeel bedrijvenloket. Voor informatie over bedrijventerreinen in de gemeente Papendrecht kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen. Hier vindt u de informatie die u zoekt.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijfscontactfunctionaris voor horeca en detailhandel is Ninetta Lorenc: e-mail n.lorenc@papendrecht.nl

Subsidies
Er zijn op dit moment geen speciale subsidies voor starters in Papendrecht. Wel zijn er 2 regionale starterscentra (Sliedrecht en Dordrecht) die door de regio Drechtsteden, waaronder Papendrecht, gesubsidieerd worden.

Contactinformatie
Gemeente Papendrecht: Markt 22, 3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11, 3350 AA, Papendrecht
Telefoon: 078-6418911
Fax: 078-6418316
E-mail: info@papendrecht.nl

Loket burgerzaken:
Dagelijks 08.30 tot 14.30
Vrijdag 08.30 tot 19.30
Gemeente Pijnacker – Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent een hoog voorzieningenniveau, een rijk verenigingsleven en aantrekkelijke woonvoorzieningen. In de toekomst zal dit alleen maar beter worden door de bouw van nieuwe scholen, sportvelden en wijkvoorzieningen. Ook zijn er veel mogelijkheden voor ondernemers op de diverse bedrijventerreinen. Het inwoneraantal van de gemeente is ongeveer 38.000 en de gemeente heeft een oppervlakte van 38,61 km².

Bedrijventerreinen
De economie van Pijnacker-Nootdorp is volop in ontwikkeling. Nieuwe bedrijven vestigen zich op de bedrijvenparken Ruyven en Oostambacht. De terreinen Reesloot/Boezemvaart en grote Driehoek zullen op korte termijn ontwikkeld gaan worden. De stationslocaties langs Randstadrail bieden mogelijkheden voor kantoorontwikkeling en met de realisatie van de 2e fase van het kernwinkelgebied in Pijnacker centrum en het wijkwinkelcentrum in Pijnacker Zuid, worden de winkelvoorzieningen ook op orde gebracht.
Ruyven is een bedrijvenpark voor bedrijven in de sectoren distributie, transport, groothandel, bouw en industrie. Zowel landelijk opererende als lokaal georiënteerde bedrijven vinden er een uitstekende vestigingsplaats. De uitgifte van Bedrijvenpark Ruyven fase 3 is van start gegaan. Ruyven is ten eerste perfect bereikbaar. Verder vindt u er uitgebreide mogelijkheden voor bebouwing, een groen karakter én flexibiliteit.
Oostambacht / Nieuwe Veen is een bedrijventerrein dat bestaat uit meerdere deellocaties.
Oostambacht I is het bestaande, als dorps aan te merken, bedrijventerrein. Door ingrepen in de openbare ruimte wordt de kwaliteit van het gebied in de toekomst verbeterd.
Oostambacht II vormt de uitbreiding van dit terrein. Met kavels van 750-1.500 meter is dit terrein grootschaliger dan Oostambacht I.
Oostambacht III is het meest grootschalige deel van het terrein. Dit terrein heeft kavels die variëren van 2500 tot 7000 m² en een gedeeltelijke oriëntatie op de A12. Samen met Nieuwe Veen vormt het de meest in het oog springende bedrijfslocatie van Nootdorp. Groothandel, bouw en lichte industrie zijn bedrijfstakken die zich op Oostambacht /Nieuwe Veen kunnen vestigen. De uitgifte van kavels en bedrijfsruimte op Nieuwe Veen verloopt via Frisia Makelaars. Op Oostambacht zijn alleen in deel III nog vrije kavels beschikbaar.
Met bedrijventerrein Boezem II krijgt de kern Pijnacker nieuwe mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven.
Boezem II kan gezien worden als de uitbreiding van het reeds bestaande terrein de Boezem. Uiteraard wel met de kwaliteiten die vandaag de dag van een modern bedrijventerrein mogen worden verwacht. Het terrein beslaat circa 29 ha, waarvan 15 ha netto uitgeefbaar. Het terrein is gelegen tegen de groenzone Berkel/Pijnacker aan waardoor in het zuidelijke deel van het terrein een kansenzone ontstaat met veel aandacht voor groen en water.
Ten noorden van de N 470 en aansluitend aan de woonwijk Emerald ligt langs de A 13 een klein bedrijventerrein, waar overeenkomstig het bestemmingsplan voorzien is in vestiging van meer representatieve bedrijven in de lagere milieuhindercategorieën (geen kantoren). Gelet op de nabijheid van het woongebied zijn alleen bedrijven in de categorieën tot 3.1 toelaatbaar.
Eventuele belangstellenden kunnen voor nadere informatie terecht bij Delfgauw Beheer BV, bereikbaar onder telefoonnummer 015 – 257 21 98 of per fax 015 – 258 24 63.

Bedrijfscontactfunctionaris
Ondernemers die zich in de gemeente Pijnacker-Nootdorp willen vestigen kunnen terecht bij het Servicepunt Bedrijven. Dit is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Dit servicecentrum maakt ondernemers wegwijs en voorziet hen van de benodigde informatie. Contactpersonen bij het Servicepunt Bedrijven zijn:
Pedro van der Valk, 015 – 362 66 18 P.vanderValk@pijnacker-nootdorp.nl
Yvonne van Elst, 015 – 362 66 37 Y.vanElst@pijnacker-nootdorp.nl

Subsidies
Of er voor u in de gemeente ook subsidies of stimuleringsregelingen zijn kunt u vragen bij het Servicepunt bedrijven. Voor telefoonnummers, zie hierboven.

Contactinformatie
Gemeentehuis Pijnacker – Nootdorp
Bezoekadres: Oranjeplein 1, Pijnacker
Postadres: Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Telefoon: 015 – 362 62 62
Fax: 015 – 362 68 50
E-mail: info@pijnacker-nootdorp.nl

Reeuwijk
Al een aantal jaren ligt het inwonertal van de gemeente Reeuwijk tegen de 13.000 aan. De Reeuwijkers bewonen met elkaar rond de 5.500 woningen. Van de totale oppervlakte van 5.011 ha is bijna een kwart water, 1.221 ha. 22,5 ha is openbaar groen (bermen, sportvelden en begraafplaatsen niet meegerekend). Reeuwijk heeft door zijn ligging snelle autoverbindingen met drie grote steden in de Randstad. Reeuwijk-Brug en Waarder hebben een aansluiting op rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Oberhausen). Bij het Gouwe-aquaduct in de A 12 richting Den Haag nabij Gouda in Gouda begint rijksweg A 20 (Gouda-Rotterdam-Hoek van Holland).

Contactinformatie
Gemeentehuis: Raadhuisweg 3, 2811 HT Reeuwijk-Brug
Telefoon: (0182) 390 100
Fax: (0182) 390 199
E-mail: gemeente@reeuwijk.nl
Gemeente Ridderkerk
Ridderkerk ligt centraal gelegen in het groene achterland van Rotterdam. Een stad met een geheel eigen identiteit. Trots en ongedwongen. De stad heeft inmiddels 45.880 inwoners.

Bedrijvenloket
Het Bedrijvenloket is een klantgericht en digitaal hulpmiddel waar ondernemers alle informatie over wet- en regelgeving vinden. De ondernemer krijgt antwoord van alle betrokken overheidsinstanties en ziet van welke instantie het antwoord afkomstig is. De ondernemer vindt het Bedrijvenloket via de websites van deelnemende overheidsinstanties, waaronder nu ook Ridderkerk.

Bedrijventerreinen
Ridderkerk beschikt over goede mogelijkheden voor bedrijven. Dit komt mede door de gunstige ligging aan het water (Nieuwe Maas en Noord) en aan het wegennet (A15 en A16) en door de aanwezigheid van goede bedrijventerreinen. Informatie over vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Ridderkerk is vinden bij Bedrijveninfo Rijnmond.
De gemeente heeft de volgende bedrijventerreinen tot haar beschikking:
Naar verwachting kan er in 2006/2007 weer bedrijfsgrond worden uitgegeven op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Cornelisland. De gemeente beperkt zich vooralsnog alleen tot het registreren van de (vele) gegadigden. Een bedrijf kan zich laten registreren als gegadigde voor een perceel grond op bedrijventerrein Cornelisland voor de periode van 1 jaar. Het bedrijf dient daartoe een schriftelijk verzoek om registratie in bij de sectie Grondzaken van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Roos Projectontwikkeling is een bedrijventerrein aan het realiseren op het voormalige Bakker Staal-terrein. Gronduitgifte vindt plaats door Roos Projectontwikkeling bereikbaar op telefoonnummer 0180-417240. Dit bedrijventerrein draagt de naam De Gieterij.
Het bedrijventerrein Veren Ambacht is gelegen langs de A15 tegen de grens van de gemeente Barendrecht. De grondprijs is voor het jaar 2005 vastgesteld op € 175,- per m² excl. BTW. Op de percelen is de “Uit te werken bestemming Bedrijfsdoeleinden” van toepassing. Op de meeste kavels is toelaatbaar een bedrijf uit maximaal categorie 3.1 / 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten van het bestemmingsplan. Tussen de A15/ A16, de Lagendijk, de Rijksstraatweg en de Blaakwetering ligt nog een gebied bestemd voor glastuinbouwbedrijven. Momenteel ligt de ontwikkeling van dit gebied stil.

Subsidies
Voor zover bekend heeft de gemeente Ridderkerk geen speciale subsidies voor (startende) ondernemers. U komt wellicht wel in aanmerking voor provinciale of landelijke subsidies. Hiervoor kunt u ook terecht op deze website.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk
Telefoon: 0180-451234
Fax: 0180-427036
E-mail: info@ridderkerk.nl

Gemeente Rijnwoude
Per 1 januari 2005 telde de gemeente 18.883 inwoners.

Bedrijfscontactfunctionaris
Bedrijfscontactfunctionaris is de heer A.J.W. Bazen (Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling) tel. 071-3428158, e-mail a.bazen@rijnwoude.nl.

Bedrijventerreinen
De gemeente beschikt momenteel niet over uitgeefbaar bedrijventerrein.
Wel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, ten oosten van het Heinekencomplex. Een deel zal ontwikkeld worden op grondgebied van de gemeente Zoeterwoude (15 ha.) het overige deel 25 ha bruto wordt gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Rijnwoude. Het betreft het bedrijventerrein Groenendijk, dat naar verwachting medio 2009 op de markt zal komen. Het bedrijventerrein maakt deel uit van de ontwikkelingen in de Oude Rijnzone.
Voorts wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein specifiek voor de pot- en containerteelt. Hier mogen zich uitsluitend bedrijven vestigen die zich daadwerkelijk bezig houden met de teelt van bookwekerijproducten. Dit terrein heeft een totale omvang van ca. 180 ha. te realiseren in 4 fasen. De eerste fase is gereed. Fase twee zal in 2006/2007 worden gerealiseerd. Fase 3 en 4 komt na 2008 aan de orde, doorlopend tot 2011/2012.

Subsidies
De gemeente kent geen stimuleringsmaatregelen of subsidies voor startende ondernemers.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Frederik van Eedenplein 4, 23954 EB Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon: (071) 342 82 82
E-mail: info@rijnwoude.nl
Rijswijk
Rijswijk is een levendige gemeente met een divers woningaanbod, een ruime keuze aan scholen, winkels en ontspanningsmogelijkheden. De gemeente heeft een inwoneraantal van 47.389 en een oppervlakte van 14,47 km².

Bedrijventerreinen
De gemeente Rijswijk is relatief gezien de populairste kantorenlocatie in Nederland. Absoluut gezien staat Rijswijk qua kantorenvoorraad op de negende plaats van de top-30 gemeentes. Rijswijk telt ongeveer 48.400 inwoners en circa 38.500 arbeidsplaatsen en behoort daarmee verhoudingsgewijs tot één van de grootste werkverschaffende gemeentes van Nederland.

Plaspoelpolder, De Plaspoelpolder is veruit de belangrijkste werklocatie in de regio, waarin ruim 400 bedrijven zijn gehuisvest die werk bieden aan meer dan 21.000 personen. De Plaspoelpolder heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat (aanwezigheid goed opgeleid personeel, toonaangevende nationale en internationale bedrijven, goede verkeersontsluiting, aanwezigheid van openbaar vervoer). Hoornwijck, Businesspark Hoornwijck is een nieuw en hoogwaardig kantoren- en bedrijvenpark in Haaglanden en ligt op een zeer bijzondere locatie in Rijswijk: pal langs de belangrijkste snelwegen van de Randstad en tegelijkertijd te midden van eeuwenoude groene landgoederen. Businesspark Hoornwijck is door zijn bijzonder functionele en representatieve uitstraling zeer geschikt voor hoogwaardige bedrijven en kleine en middelgrote kantoren.
Broekpolder, De Broekpolder is een nieuw bedrijventerrein. Begin jaren 90 werd de ontwikkeling gestart van deze locatie. Eind 2001 is met het in gebruik nemen van het laatste nieuwe pand (Rijswijkse Olifant) de ontwikkeling van Broekpolder afgerond.
OV-knooppunt/station Rijswijk, Dit is een kantorenlocatie bij het station Rijswijk met een aantrekkelijk stedelijk karakter. In 2000 is hier een openbaar vervoer knooppunt gereed gekomen. Het OV-knooppunt combineert twee aantrekkelijke stedelijke facetten: kantoorruimte op korte loopafstand van het NS station en een uitstekende bereikbaarheid van de hele regio. Deze omgeving is bij uitstek geschikt voor hoogwaardige internationale kantoorontwikkeling.
Kantorenlocatie In de Bogaard, Het gebied rond het regionale winkelcentrum “In de Bogaard” kan ook aangeduid worden als een kantorenlocatie.
Vrijenban, Dit is een klein bedrijventerrein met een praktische ligging pal aan de snelweg Amsterdam-Rotterdam. In de locatie Vrijenban is een groot vervoerscentrum gevestigd met onder meer verhuis- en transportbedrijven.
Overige locaties, Hieronder vallen de kleine bedrijventerreinen Heulweg/Lange Kleiweg, Delftweg en Zuidflank. De locatie aan de Heulweg is gesitueerd naast het TNO-complex. Het terrein aan de Delftweg herbergt net zoals de Heulweg voornamelijk lichte industriële bedrijvigheid. Zuidflank is een klein binnenstedelijk terrein met kantoren, bedrijfsruimten en showrooms.

Bedrijfscontactpunt
Het bedrijfscontactpunt is het eerste aanspreekpunt voor gevestigde ondernemers, nieuw te vestigen ondernemers en startende ondernemers. Het doel van het bedrijfscontactpunt is u te adviseren bij economische vraagstukken, wegwijs te maken in procedures en een vlot verloop hiervan te bevorderen. Maar ook om inzicht te verschaffen in beleidsplannen en vestigingslocaties. E-mail: bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl , tel: 070 – 326 19 91, Fax: 070 – 326 15 90. Voor meer informatie over het bedrijfscontactpunt klikt u hier.

Subsidies
Of er in de gemeente subsidies of stimuleringsregelingen zijn voor gevestigde ondernemers, nieuw te vestigen ondernemers en startende ondernemers kunt u vragen aan het bedrijfscontactpunt. Voor adressen, zie hierboven.

Contactinformatie
Stadhuis Rijswijk: Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk
Postadres: Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon: 070 – 326 10 00
E-mail:Stadhuis@rijswijk.nl

Gemeente Rotterdam
Beleid ten aanzien van ondernemers
De Ondernemerswinkel is een centraal punt waar u als ondernemer in Rotterdam en omstreken terecht kunt voor informatie en advies. Als (startende) ondernemer heeft u wellicht vragen over uiteenlopende zaken als: financieringen, marktkansen, bedrijfshuisvesting, vergunningen, belastingen, een onderneming starten vanuit een uitkeringssituatie, administratieve mogelijkheden en wet- en regelgeving.
Adres: Blaak 40, 3011TA Rotterdam
Tel.: 010-4027500, Fax: 010-4027501
Email: info@ondernemerswinkel.rotterdam.nl. U kunt ook hier klikken en dan komt u bij het bedrijvenloket van de gemeente .

Bedrijventerreinen
Voor informatie over bedrijventerreinen in de gemeente Rotterdam kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen.

Subsidies
Initiatievenfonds deelgemeente Kralingen – Crooswijk
Deelgemeente Kralingen – Crooswijk kan bewoners, organisaties, instellingen en ondernemers die activiteiten in of voor de buurt willen organiseren, ondersteunen met een financiële bijdrage.
Kansenzones
Kansenzones zijn door de gemeente Rotterdam aangewezen gebieden die een extra intensieve aanpak nodig hebben. Het project Kansenzones richt zich op het aantrekkelijker maken van deze gebieden voor ondernemers en op het stimuleren van investeringen door die ondernemers en vastgoedeigenaren. Eén van de instrumenten van Kansenzones is de Ondernemersregeling Kansenzones, waarbij ondernemers een investeringspremie van de overheid kunnen krijgen.

Contactinformatie
In Rotterdam kunt u vanwege de grote van de gemeente beter direct naar de deelgemeente gaan waar u moet zijn. U kunt op het onderstreepte gedeelte gaan staan en dan ´Ctrl´ en de linkermuisknop aanklikken. U komt dan terecht bij de contactinformatie van de betreffende deelgemeente.
Centrumraad
Deelgemeente Charlois
Deelgemeente Delfshaven
Deelgemeente Feijenoord
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Deelgemeente Hoek van Holland
Deelgemeente Hoogvliet
Deelgemeente IJsselmonde
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Deelgemeente Noord
Deelgemeente Overschie
Deelgemeente Prins Alexander
Wijkraad voor Pernis
Deelgemeente Rozenburg
Gemeente Schiedam
Met haar prachtig bewaard gebleven historische stadshart is Schiedam uniek in het Rijnmondgebied. De stad is ook dynamisch en modern. Strategisch gelegen voor verkeer en vervoer met aansluitingen op de rijkswegen A20 en A4, treinstations aan de lijnen Amsterdam-Den Haag-Rotterdam en Hoekselijn en uitbreidingen van de metrolijn Benelux en de Tramplus-verbinding met Rotterdam in voorbereiding. Ook zijn er goede aansluitingen op het regionale fietspaden-net. In 2005 telde Schiedam 75.464 inwoners.

Beleid ten aanzien van startende ondernemers
‘Mentor’ is de roepnaam van de stichting die in Schiedam aan startende ondernemers advies biedt op managementniveau. Ervaren managers staan klaar om als ‘mentor’ u en uw bedrijf kosteloos te begeleiden of met adviezen hulp te bieden waar u dat nodig hebt. De adviezen zijn vrijblijvend, maar altijd gestoeld op een jarenlange ervaring in goede en slechtere tijden.
Het e-mailadres van Stichting Mentor is info@stichtingmentor.nl en voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Stichting Mentor.

Bedrijventerreinen
In Schiedam zijn zes verschillende bedrijventerreinen. Als u op de naam van het bedrijventerrein klikt, vindt u meer informatie over het bedrijventerrein.

Vijfhuizen
Wilhelminahaven
Nieuw Mathenesse
Spaanse Polder
’s Gravelandse Polder
Schieveste

Contactfunctionaris
Als (startende) ondernemer krijgt u met allerlei zaken te maken, ook als u uw bedrijf in Schiedam vestigt. Bij het Ondernemersloket kunt u terecht met al uw vragen die betrekking hebben op uw Schiedamse onderneming. Vragen over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, het bestemmingsplan, de aanvraag van een vergunning of informatie over beschikbare cursussen en seminars. U vindt het Ondernemersloket in de Stadswinkel op de begane grond van het Stadskantoor (naast het Gemeentelijk Informatie Punt).

Subsidies
Op de website staan geen subsidies vermeld die speciaal voor (startende) ondernemers zijn. Of er voor u toch mogelijkheden zijn kunt u vragen bij het ondernemersloket.

Contactinformatie
Bezoekadres: Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
Postadres: Postbus 1501, 3100 EA Schiedam
Telefoon: 010-2465555
Fax: 010-4737021
E-mail: info@schiedam.nl
Openingstijden:

Zonder afspraak

maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 13.00 uur

Met afspraak

Maandag, woensdag, donderdag van 14.00 – 20.00 uur Vrijdag van 14.00 – 17.00 uur (Dinsdagmiddag en -avond gesloten)

Schoonhoven
De gemeente schoonhoven bestaat alleen uit het dorp Schoonhoven en heeft 12.299 inwoners
en beslaat een oppervlakte van 6,96 km² en heeft een wateroppervlakte van 0,67 km².

Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente Schoonhoven zijn twee bedrijventerreinen aanwezig, in Schoonhoven- Noord en Schoonhoven-Oost / Thiendenland I.

Het eerst gemelde terrein is gesitueerd aan de noordzijde van Schoonhoven Noord-West. In de loop der jaren is het terrein ingekapseld door woongebieden. Het is niet direct aan een doorgaande weg gelegen en hoofdzakelijk bereikbaar via de Rotterdamseweg en Beneluxlaan (beide straten in het woongebied). Het oostelijk deel is geherstructureerd. Mogelijk ontstaat daar in de toekomst ruimte als gevolg van enkele bedrijfsverplaatsingen. Het westelijk deel zal nog moeten worden aangepakt.

Thiendenland I is het meest recent ingevulde bedrijventerrein van Schoonhoven en gelegen aan de N210, in het verlengde van het bedrijventerrein Schoonhoven-Oost. Er zijn bedrijfspanden en kantoren gerealiseerd op beide locaties en het complete gebied is uitgegeven (de laatste percelen worden bebouwd).

Op de terreinen staan soms wel panden leeg (door wisseling van bedrijvigheid). De stand van zaken wat dat betreft kan worden nagegaan via de plaatselijke makelaarskantoren. Verder is het de bedoeling in oostelijke richting uit te breiden (Thiendenland II / Reinaldaweg-Noord). Dit project is nog in een startende fase.

Subsidies
Momenteel wordt nagedacht over het opzetten van een stimuleringsfonds voor startende ondernemers. Er zijn dus nog geen subsidiemogelijkheden, maar mogelijk verandert dat in de toekomst.

Bedrijfscontactfunctionaris
Binnen de gemeente Schoonhoven functioneert Karen van Houwelingen als bedrijfscontactfunctionaris. U kunt haar telefonisch (0182-389225) dan wel per e-mail (kvanhouwelingen@schoonhoven.nl) benaderen.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Haven 37 , 2871 CK Schoonhoven
Postadres: Postbus 504 , 2870 AH Schoonhoven
Telefoon: 0182-38 92 00
Fax: 0182-389399
E-mail: gemeente@schoonhoven.nl

Gemeente ´s Gravendeel
‘s-Gravendeel is een aantrekkelijke gemeente in het oosten van de Hoeksche Waard en telt bijna 9.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
De bedrijvigheid van ’s-Gravendeel is geconcentreerd op één bedrijventerrein in het noorden van de kern (omgeving Mijlweg). Het bebouwingsbeeld wordt gekenmerkt door rechthoekige volumes in grauwe kleuren. Aan de noordrand is nieuwere bedrijfsbebouwing te vinden en aan de oostzijde is havengerelateerde bedrijvigheid gesitueerd. Op een enkele plaats is ook een burgerwoning gesitueerd. Er zijn 62 bedrijven op Mijlpolder gevestigd. Mijlpolder heeft een oppervlakte van circa 50 ha.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente ´s Gravendeel is de heer Hans Engels.
U kunt hem bereiken op: Postbus 5126, 3295 ZG, ’s Gravendeel,
hengels@s-gravendeel.nl

Subsidies
De gemeente ‘s-Gravendeel verstrekt geen subsidies aan startende ondernemers.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Korte Smidsweg 22
Postadres: Postbus 5126, 3295 ZG ‘s-Gravendeel.
Telefoon: (078) 6739111
Fax: (078) 6734976
E-mail: info@s-gravendeel.nl

Openingstijden:
Alle afdelingen: werkdagen van 8.30-12.30 uur.
Kassier: dagelijks van 8.30-12.30 uur.
De afdeling burgerzaken is iedere werkdag open van 08.30 tot 12.30 uur. Er is ook een avondopenstelling, twee keer per maand, in principe op maandag van 18.00 tot 20.00 uur.
Gemeente Sliedrecht
Sliedrecht is vanouds het baggerdorp dat in de hele wereld bekendheid heeft verworven. De gemeente Sliedrecht heeft momenteel ongeveer 24.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
Kerkerak
Kerkerak is één van de oudste bedrijventerreinen van Sliedrecht. De hier gevestigde bedrijven hebben onder andere te maken met de baggerwereld of andere activiteiten die met de scheepsbouw verband houden. Het terrein ziet er goed verzorgd uit. Dit komt doordat de bedrijven hoge investeringen gedaan hebben voor revitalisering.
Stationspark
Het Stationspark is een vrij nieuw terrein ten noorden van Sliedrecht, waar voornamelijk kantoren gevestigd zijn. Een aantal branches zijn automatisering, reizen, accountancy en onroerend goed. Het terrein ligt tegenover het NS station aan de rijksweg A15. In het verlengde van dit terrein zal op termijn nog ca. 2 á 3 hectare worden ontwikkeld, het zogenaamde Stationspark II.
Nijverwaard
Het bedrijventerrein Nijverwaard beslaat een langwerpig terrein van circa 53 ha bruto (over een lengte van ongeveer 2 kilometer). Het terrein ligt ten noorden van de kern van Sliedrecht en is uitstekend zichtbaar en bereikbaar vanaf de rijksweg A15. Op het bedrijventerrein zijn ongeveer 130 bedrijven gevestigd. Zij bieden werk aan ongeveer 2600 personen. De bedrijven hebben een sterk regionale of nationale binding wat betreft de toelevering en afname van producten. De meeste bedrijven (49%) opereren hoofdzakelijk op de regionale afzetmarkt. Daarnaast zijn de bedrijven (31%) op de nationale markt actief.
Ook vindt men hier de meubelboulevard die door de regio Drechtsteden als Woonboulevard is aangewezen voor de gehele regio. Op de Woonboulevard is een grote diversiteit aan detailhandelsbedrijven gevestigd.
Noord-Oost Kwadrant
Het bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant is het laatst aangelegde bedrijventerrein. Het gebied, 19 hectare groot, is in de periode van 1998 tot 2000 volledig uitgegeven. Op het terrein is de trend van bedrijfsverzamelgebouwen zeer goed waarneembaar. De gebouwen hebben, conform de daartoe gestelde eisen, een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De diversiteit aan bedrijven en werkgelegenheid is groot. Ook deze locatie ligt direct aan de rijksweg A15 en is vanaf de rijksweg optimaal te bereiken.

Bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente Sliedrecht heet de heer D.C. van ’t Hoff. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente; 0184-495808.

Subsidies
Of u in aanmerking komt voor subsidies als (startende) ondernemer kunt u vragen aan de dienst Welzijn, Educatie en Zorg van de gemeente (0184) 495 808.

Contactinformatie
Gemeente Sliedrecht: Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht
E-mail: gemeente@sliedrecht.nl
Telefoon: (0184) 495 900

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur
Koopavond Burgerzaken: donderdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur
(tijdens koopavond alleen reisdocumenten, rijbewijzen, verhuisaangiften en uittreksels)

Gemeente Spijkenisse
Spijkenisse is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. De stad vormt het openbaar vervoersknooppunt van de regio en ligt aan een afrit van de A15. Spijkenisse had in 2005 74.749 inwoners.

Bedrijventerreinen
In Spijkenisse bevinden zich de volgende bedrijventerreinen:
-Halfweg/Molenwatering
-Schenkel
-Moleneind
-Haven Zuid
-Haven Noord
-Bedrijventerrein Zuid
Op het bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering (langs de Groene Kruisweg) is nog een beperkte hoeveelheid (circa 2,5 ha) bedrijventerrein voor uitgifte beschikbaar, waarvan een deel in optie. Bij de uitgifte wordt vooral gekeken naar het soort bedrijf (soort werkgelegenheid), het aantal arbeidsplaatsen en de beoogde bebouwing.

Bedrijfsfunctionaris
Bent u ondernemer en heeft u informatie of advies nodig van de gemeente? Dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar de juiste afdelingen en personen. Om het Spijkenisser bedrijfsleven van dienst te zijn, heeft de gemeente sinds 1998 een bedrijvencontactpersoon in dienst. Deze functionaris zorgt ervoor dat u snel met de juiste afdelingen in contact komt. Bovendien fungeert hij als klankbord voor klachten, suggesties en ideeën. Die brengt hij de gemeentelijke organisatie in en ziet er vervolgens op toe dat er, indien mogelijk, iets mee gedaan wordt. Voor vragen kunt u terecht bij; economie@spijkenisse.nl

Subsidies
De gemeente verstrekt geen subsidies aan (startende) ondernemers.

Contactinformatie
Bezoekadres stadhuis: Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Postadres stadhuis: Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse
Tel: (0181) 69 69 69
Fax: (0181) 69 63 95
E-mail: info@spijkenisse.nl

Het stadhuis is voor bezoekers op afspraak geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Het stadhuis is van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch
Gemeente Strijen
De gemeente Strijen gelegen in de provincie Zuid-Holland bestaat uit vijf kernen te weten Strijen, Strijensas, Mookhoek, De Klem en Cillaarshoek. Het dorp Strijen en zijn omgeving kennen een lange historie. Strijen telt per 1 januari 2005 9.260 inwoners. De oppervlakte van Strijen is 5755 ha; waarvan 597 ha. water.

Bedrijventerreinen
De gemeente is momenteel bezig met het opzetten van een apart bedrijvenloket op hun website. Een en ander in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Voor informatie over bedrijventerreinen in de gemeente Strijen kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen. Hier vindt u de informatie die u zoekt.

Bedrijfscontactfunctionaris
De contactambtenaar ten behoeve van middenstandszaken is de heer H. Huisman, tel. 078-6748250, e-mail via info@strijen.nl

Subsidies
Ook voor subsidies kunt u straks terecht bij het bedrijvenloket. U kunt ook contact opnemen met de contactfunctionaris (zie hierboven).

Contactinformatie
Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen
Telefoon: (078) 6748200
Fax: (078) 6748295
E-mail: info@strijen.nl

De openingstijden van het gemeentehuis:

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 -12.00 uur en 13.30 -15.30 uur (alle publieksbalies).
  • Avondopenstelling Bureau Burgerzaken: iedere tweede en laatste dinsdagavond van de maand van 18.00 -19.30 uur. In de maanden april, mei en juni wekelijks op de dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur.

Startbedrijf.nl
Logo