Gemeenten Zuid-Holland T t/m Z

In deze sectie vindt u informatie over het vestigingsklimaat in Zuid-Hollandse gemeenten. Van de meeste
Zuid-Hollandse gemeenten heeft StartBedrijf.nl gegevens over bedrijfscontactfunctionarissen, bedrijventerreinen en eventuele andere gemeentelijke projecten voor ondernemers. De gemeenten staan op regio gerangschikt, zodat u snel uw eigen gemeente kunt vinden.

Ter Aar | Teylingen | Vlaardingen | Vlist | Gemeente Voorschoten | Waddinxveen | Wassenaar | Westland | Westvoorne | Zederik | Zoetermeer | Zoeterwoude | Zuidplas | Zwijndrecht |
Gemeente Ter Aar
Zoals u weet gaan de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar op 1 januari 2007 samen verder als één nieuwe gemeente. Tot die tijd wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Hoewel Ter Aar een betrekkelijk kleine gemeente is, heeft het op het gebied van cultuur en vrije tijd veel te bieden.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Aardamseweg 4, 2461 CC Ter Aar
Postadres: Postbus 1, 2460 AA Ter Aar
Telefoon: (0172) 606666
Fax: (0172) 606644
E-mail: gemeente@teraar.nl
Gemeente Teylingen
De samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond tot de gemeente Teylingen leidt tot ‘een vermindering van de bestuurlijke drukte in de regio en vergroot de slagvaardigheid’ van de gemeenten. Deze nieuwe gemeente telt bijna 35 duizend inwoners en zal in de komende jaren groeien naar circa 40.000.antal inwoners. Het aantal bedrijven en verenigingen bedraagt 3.130.

Bedrijventerrein
In de gemeente Teylingen zijn meerdere bedrijventerreinen. Voorhout heeft een bedrijventerrein van netto 5 ha., dat al grotendeels is uitgegeven. Het bedrijventerrein ligt aan de Nijverheidsweg. Daarnaast heeft Voorhout een bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg en diverse soorten detailhandel in het oude dorp en in de wijk Oosthout.
De gemeente geeft geen kavels uit. Voor de uitgifte van bedrijventerrein kunt u terecht bij:
Bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V., Akervoorderlaan 6, 2161 DS Lisse, telefoon (0252) 210031. Via infodesk bedrijventerreinen van de provincie Zuid Holland kunt u alle informatie over bedrijventerreinen vinden. Klikt u dan hier .

Bedrijfscontactfunctionaris en subsidies
Waarschijnlijk in verband met de samenvoeging van drie gemeenten tot een gemeente staat er op de website niks over een bedrijfscontactfunctionaris en subsidies

Contactinformatie
Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1, Voorhout
Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25, Sassenheim
Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout
Telefoon: 0252 – 783 300
Fax: 0252 – 783 599
E-mail: gemeente@teylingen.nl

Gemeente Vlaardingen
Vlaardingen ligt aan de Nieuwe Maas, een drukbevaren scheepvaartroute voor het havengebied van Rotterdam, met een vaargeul die diep genoeg is voor de grootste schepen. De gemeente heeft 73.395 inwoners.

Bedrijventerreinen
In de Gemeente Vlaardingen zijn de volgende bedrijventerreinen:

Vergulde Hand
Het Scheur
KW Haven/Vulcaanhaven
Benelux Workpark
Groot Vettenoord
Hoogstad
De Gemeente Vlaardingen ontwikkelt of herontwikkelt de volgende bedrijventerreinen:
Vergulde Hand West
Nam en OBR terrein
Vijfsluizen/Station Oost
Station Centrum
A20 zone
Noordoosthoek Marathonweg
Kijk voor nadere informatie per bedrijventerrein hier.

Ondernemersbalie
Op de Ondernemersbalie van de gemeente Vlaardingen kunt u zich informeren, laten inspireren en een gesprek aangaan met de gemeente. U kunt in contact komen met de ondernemersbalie door hier te klikken.

Subsidies
Of u in de gemeente Vlaardingen ook subsidie kunt ontvangen als (startende) ondernemer kunt u het beste bij de ondernemersbalie vragen.

Contactinformatie
Bezoekadres stadshuis: Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen
Postadres: Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Telefoonnummer: (010) 248 4000 (Bereikbaar van 8.00 uur – 17.00 uur)
E-mailadres: gemeente@vlaardingen.nl
Gemeente Vlist
De gemeente Vlist is een open, transparante organisatie, waarin eigen initiatief en vernieuwende ideeën op waarde worden geschat. De organisatie wordt op hoofdlijnen aangestuurd, waardoor iedere medewerker een grote mate van eigen verantwoordelijkheid heeft.

Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen worden in de regel door de gemeente uitgegeven. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.
Maak (via de balie) een afspraak met onderstaande deskundige.

De gemeente vraagt om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen. Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen. Verder betreft het een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Henny de Jong, t: 0182-348483, h.dejong@gem-vlist.nl.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postadres: Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoon: 0182 – 348400
Fax: 0182 – 341325
info@gem-vlist.nl (voor algemene vragen) (voor algemene vragen)
frontoffice@gem-vlist.nl (voor specifieke informatie over onze dienstverlening, bijvoorbeeld over een paspoort of een huwelijksvoltrekking) (voor specifieke informatie over onze dienstverlening, bijvoorbeeld over een paspoort of een huwelijksvoltrekking)

Gemeente Voorschoten
Voorschoten is een landelijk gelegen dorp in de Randstad op enkele kilometers van de Noordzee en de Hollandse meren. Het is ongeveer 4000 jaar geleden ontstaan op een oude duinstrook. Er wonen nu bijna 23.000 mensen in de gemeente Voorschoten.

Bedrijventerrein
Bedrijventerreinen worden in de regel door de gemeente uitgegeven. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Aan de uitgifte van bedrijventerreinen worden de volgende voorwaarden gekoppeld:
Maak (via de balie) een afspraak met iemand van de Sector Ruimte van de gemeente. De gemeente vraagt om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen. Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen. Verder betreft het een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden. Meer informatie bij Gemeente Voorschoten, Sector Ruimte, Projectbureau, telefoon: 071-5601818/5600719, of e-mail; gemeente@voorschoten.nl

Bedrijfscontactfunctionaris
U kunt als ondernemer terecht bij de Sector Ruimte, Projectbureau, telefoon: 071-5601818/5600719, of e-mail; gemeente@voorschoten.nl

Contactinformatie
Gemeente Voorschoten: Leidseweg 25
Postadres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten
Telefoon: (071) 5600600
Fax: (071) 5226587
E-mail: gemeente@voorschoten.nl
Gemeente Waddinxveen
Bedrijventerreinen
Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? In de regel geeft de gemeente bedrijventerreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan u alleen een bedrijventerrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet.

De gemeente Waddinxveen heeft momenteel beperkt kavels grond beschikbaar voor bedrijfsvestiging. De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark. De voorwaarden hebben veelal betrekking op de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel en de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.
Soms wordt ook gelet op de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).

De procedure is afhankelijk van de aanvraag. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt u om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.
Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Raadhuisplein 1, 2741 HR Waddinxveen.
Postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Telefoon: 0182 – 624 624.
Fax: 0182 – 624 680.
E-mail: gemeente@waddinxveen.nl

Gemeente Wassenaar
Wassenaar geldt algemeen als één van de mooiste gemeenten van het Nederlandse Noordzeekustgebied. In deze forensengemeente wonen ongeveer 25.000 mensen, waarvan 15% een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. De sfeervolle dorpskern van Wassenaar wordt omgeven door duinen, bossen, landgoederen en villaparken. Het dorp heeft een groen en rustiek karakter.

Bedrijventerreinen
Wat de bedrijvenlocaties betreft gaat het in Wassenaar om enkele kleinere bedrijventerreinen zoals de Verlengde Hoge Klei, Van Hallstraat en de bedrijventerrein Maaldrift. Op dit moment is er geen grond voor de vestiging van bedrijven beschikbaar. Als u op zoek bent naar een bedrijfspand kunt u dit ook bij de gemeente melden (via gemeente@wassenaar.nl). Wellicht kan de gemeente behulpzaam zijn als er van derden bedrijfsruimte in Wassenaar te huur of te koop komt.

Bedrijfscontactfunctionaris
Wassenaar is een niet zo grote gemeente en kent geen specifieke bedrijfscontactfunctionaris. Vragen kunnen gesteld worden aan gemeente@wassenaar.nl

Subsidies
De gemeente kent geen subsidies of andere stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers

Contactinformatie
Gemeentehuis: Johan de Wittstraat 45, Wassenaar
Postadres: Postbus 499, 2240 AL Wassenaar
E-mail: gemeente@wassenaar.nl
Gemeente Westland
De grootste glastuinbouwgemeente van Nederland met bijna 100.000 inwoners.

Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen worden in de regel door de gemeente uitgegeven. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Aan de uitgifte van bedrijventerreinen worden deze voorwaarden gekoppeld.
De gemeente vraagt om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen. Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen. Verder betreft het een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.
Via infodesk bedrijventerreinen van de provincie Zuid Holland kunt u alle informatie over bedrijventerreinen vinden. Klikt u dan hier .

Bedrijvenloket
Bij het Bedrijvenloket kunt u terecht met vragen over o.a. bedrijven en instellingen over bedrijventerreinen, bestemmingsplannen, vestigingsvergunning, bedrijfsbouw en –verbouw (beoordeling schetsplan), horeca, milieubeheer (vergunningen), enz.

Het bezoekadres is Van Geeststraat 1 ‘s-Gravenzande (Routeplanner). Ook is het
bereikbaar op telefonische afspraak. U belt hiervoor (0174) 673673 of digitaal via bedrijvenloket@gemeentewestland.nl. Het bezoekadres is Van Geeststraat 1 ’s-Gravenzande.

Subsidies
Of er in de gemeente subsidies of stimuleringsregelingen zijn voor gevestigde ondernemers, nieuw te vestigen ondernemers en startende ondernemers kunt u vragen aan het Bedrijvenloket. Voor adressen, zie hierboven.

Contactinformatie
Postadres: Postbus 150 2670 AD Naaldwijk
Telefoon: (0174) 673 673
Fax: (0174) 673 600
E-mail: info@gemeentewestland.nl

Gemeente Westvoorne
De gemeente Westvoorne is ontstaan per 1 januari 1980 uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Oostvoorne en Rockanje.

Bedrijventerreinen
Voor informatie over bedrijventerreinen in de gemeente Westvoorne kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland www.pzh.nl ; onder de kop Economie en werken vindt u vervolgens Infodesk bedrijventerreinen.

Contactfunctionaris
Wanneer u binnen de gemeente een bedrijf wilt starten en vragen heeft dan kunt terecht bij het MKB-platform. U kunt bellen met dhr. Paul Oord, telefoonnummer 010-4057646. Dhr. Oord is tevens werkzaam bij de Kamer van Koophandel en kan u op meerdere vlakken van dienst zijn.

Subsidies
De gemeente heeft geen subsidies of stimuleringsregelingen voor ondernemers die in de gemeente een bedrijf willen beginnen. Wel heeft de gemeente in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de IOAZ mogelijkheden voor ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen.

Contactinformatie
Gemeentehuis Rockanje Bezoekadres: Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje
Postadres: Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.
Telefoon: (0181) 40 80 00
Fax: (0181) 40 80 99
E-mail: gemeente@westvoorne.nl

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 uur
Woensdagmiddag/avond 13.30 – 18.30 uur
Andere tijdstippen tussen 08.00 – 17.00 uur op afspraak
Gemeente Zederik
Bedrijventerreinen
Ook voor de kern Lexmond staat er een hoop te gebeuren. In juni 2003 heeft de gemeenteraad besloten invulling te geven aan de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de gemeentewerkplaats, inclusief supermarkt en de directe omgeving aan de Laak te Lexmond. In mei 2004 is ervoor gekozen ook het gebied tussen De Laak en de Nieuwe Rijksweg, het terrein van de voormalige bijzondere basisschool en de dorpshuislocatie hierbij te betrekken. De belangrijkste reden voor deze kwaliteitsimpuls is het teruglopen van het bestaande niveau van voorzieningen tegen te gaan. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van extra woningen als draagvlak voor de voorzieningen, aan het verbeteren en compacter maken van de winkelomgeving voor de bezoekers en aan het verbeteren van de parkeergelegenheid.
Hoe en wanneer het plan verder ingevuld zal worden hangt nog van veel factoren af.

Contactinformatie
Gemeentehuis: Prinses Marijkeweg 1, 4231 BP Meerkerk
Postadres: Postbus 1, 4230 BA Meerkerk
E-mail: postbus1@zederik.nl
Telefoon: (0183) 35 65 00

Zoetermeer
Zoetermeer heeft per 1 november 2005 116.914 inwoners. De gemeente telt 3044 bedrijven en heeft 40.780 arbeidsplaatsen (vanaf 12 uur per week).

Bedrijventerreinen
De Zoetermeerse bedrijventerreinen zijn allen aan de Oostkant van Zoetermeer gesitueerd.
Vanaf de Zuidkant naar het Oosten zijn te noemen:
Lansinghage, Het bedrijventerrein Lansinghage is gelegen aan de zuidzijde van de A-12 en is het grootste bedrijventerrein in Zoetermeer. In totaal heeft dit ruim opgezette terrein een netto uitgeefbaar oppervlak van 69,1 ha en biedt een grote variatie aan bedrijvigheid. Met name langs de Oostweg zijn bedrijven gesitueerd met een hoogwaardige uitstraling.
Op dit bedrijventerrein zijn momenteel nog enkele bedrijfskavels beschikbaar. Goede ontsluiting via zowel A12 en N470 als openbaar vervoer.
Rokkehage, Dit is een kleinschalig naar binnengericht bedrijventerrein met een netto oppervlak van 9,9 ha, gelegen ten noorden van de A-12, ontsloten via o.a. de Oostweg. Het terrein heeft de afgelopen jaren een aantal vernieuwingen ondergaan. Gesitueerd direct onderaan de op- en afritten van de A-12.
Rokkeveen-oost, Dit goed ontsloten bedrijventerrein gelegen tussen de Oostweg en de woonbebouwing van Rokkeveen kenmerkt zich door de gecombineerde bedrijvigheid met een overwegend hoogwaardige kantoorachtige uitstraling. In deze strook bevinden zich ook tal van woon/werkeenheden. Op dit terrein met een totale oppervlakte van 10,0 ha zijn op dit moment nog enkele kavels beschikbaar. Directe ontsluiting via lokale en nationale infrastructuur.
Brinkhage, Een gevarieerd bedrijventerrein met een netto oppervlak van 20,6 ha, gelegen langs de A-12, en ontsloten door de Oostweg en de Bleiswijkseweg. Goede directe aansluiting op de nationale en lokale infrastructuur.
Hoornerhage, Kenmerkt zich door de centrale ligging tussen de bedrijventerreinen Rokkehage en Zoeterhage. Het terrein heeft een netto oppervlak van 14,8 ha. Goede ligging langs Oostweg en directe ontsluiting via centrale toegangswegen.
Zoeterhage, Het op een na grootste bedrijventerrein binnen Zoetermeer met een netto oppervlak van 34,2 ha. Het terrein wordt getypeerd door de brede, groene zones en de goede ontsluiting aan meerdere zijden van het gebied.
Een deel van dit terrein zal in de toekomst worden herontwikkeld als onderdeel van Het Kwadrant.
Dwarstocht, De bedrijven op dit terrein worden momenteel naar andere locaties binnen Zoetermeer verplaatst.
Toekomstige plannen zijn nog in ontwikkeling.
Oosterhage, Een nieuw uit te geven bedrijventerrein met een oppervlak van ongeveer 12,5 ha gelegen aan de zuidzijde van Oosterheem, langs de deels nog aan te leggen verlengde Australiëweg die de huidige Australiëweg met de Nieuwe Hoefweg (N209) zal verbinden. De eerste kavels zijn hier al in ontwikkeling. Goede ontsluiting via Oostweg en N209.
Oosterheem (Willem Dreeslaan/Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan), Kleinschalige bedrijfskavels variërend in grootte tussen ongeveer 1000 en 2500 m2 voor bedrijfsgebouwen met een hoogwaardige kantoorachtige uitstraling. Gunstige ligging langs ontsluitingsweg van Oosterheem en in directe omgeving van wijkvoorzieningen. De ontsluiting van deze percelen geschiedt via de Oostweg en in de nabije toekomst via de lightrail en overige openbaar vervoersvoorzieningen. Met de uitgifte van de kavels is inmiddels begonnen.
Bedrijvenpark Prisma/Hoefweg Noord, Het netto oppervlak van het uit te geven bedrijventerrein bedraagt ongeveer 60 ha en grenst aan Zoetermeer. Dit terrein is op Bleiswijks grondgebied gelegen op een uitstekende locatie ten noorden van de A12. Het bedrijventerrein is met name geschikt voor grootschalige bedrijvigheid met een hoogwaardiger uitstraling en wordt zowel door nationale als regionale wegen ontsloten. Ook wordt de ontsluiting van de afrit Bleiswijk geoptimaliseerd. Openbaar vervoersvoorzieningen bevinden zich op of rond het park. Met de uitgifte van het terrein is in 2003 begonnen. Bezoek ook de website: http://www.bedrijvenparkprisma.nl.
Hoefweg Zuid, Ten zuiden van de A12 wordt op Bleiswijks grondgebied met de gemeente Bleiswijk samengewerkt bij de ontwikkeling, inrichting en in de toekomst uitgifte van een bedrijventerrein. Bij de invulling van dit bedrijventerrein dient met name te worden gedacht aan grootschalige agro-gelïeerde bedrijvigheid

Subsidies
De elektronische catalogus is gedurende een proefperiode van twee jaar beschikbaar. Afhankelijk van het gebruik en de mening van bedrijven over de catalogus wordt er daarna besloten over de voortzetting van de service. Om die reden vindt er ook een registratie plaats bij het gebruik van de website zodat de gemeente een beeld krijgt over het gebruik van de catalogus. Klik hier om te kijken bij de subsidie catalogus

Contactinformatie
Stadhuis Zoetermeer: Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer
Telefoon: 079 – 346 8000
E-mail: oez@zoetermeer.nl

Zoeterwoude
Zoeterwoude is een bloeiende ondernemersgemeente. Het aantal werknemers loopt gelijk op met het aantal inwoners, of overschrijdt dit aantal soms (ongeveer 8700 arbeidsplaatsen; rond de 8500 inwoners). Het forse aantal arbeidsplaatsen wordt verklaard door de aanwezigheid van enkele grote bedrijven binnen de gemeente: Heineken (op industrieterrein Barre Polder), 3M, Zandbergen, Olympus, alsmede de aanwezigheid van de Rijneke Boulevard, een van de oudste woonboulevards in Nederland.

Bedrijfscontactfunctionaris
De gemeente Zoeterwoude beschikt over een bedrijfscontactfunctionaris: dhr. A.B.M. Orleans, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude, tel. 071-5806317, a.b.m.orleans@zoeterwoude.nl

Bedrijventerreinen
Zoeterwoude beschikt over twee bedrijventerreinen: Grote Polder (60 ha) en het voormalig Oosthoekterrein (10 ha). Bedrijventerrein Grote Polder wordt momenteel gerevitaliseerd. Het voormalig Oosthoekterrein zal in de toekomst geherstructureerd worden. Concrete plannen hiertoe zijn er echter nog niet. Op beide terreinen komen met regelmaat locaties vrij; informatie hierover kan via Funda worden aangevraagd. Op bedrijventerrein Grote Polder worden drie nieuwe (moderne) kantorenlocaties gebouwd, die in totaal 13.000 m2 kantoorruimte zullen genereren. Informatie over de voortgang van de bouw e.d. kan verkregen worden via www.omgp.nl . Informatie over bedrijventerrein Grote Polder is te vinden op www.pmgp.nl.

Subsidies
Zoeterwoude beschikt niet over starterssubsidies. Wel is het mogelijk om in het kader van het reïntegratiebeleid van de gemeente, arbeidsplaatsen (gedeeltelijk) te subsidiëren .

Contactinformatie
Gemeentehuis: Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
Postadres: Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
Telefoon: (071) 5806300
Fax: (071) 5806301

Gemeente Zuidplas
De gemeente Zuidplas is op 1 januari 2010 ontstaan uit de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.

Op de website van de gemeente wordt veel informatie gegeven over ondernemen. Dat kunt u hier lezen. Helaas staat nergens hoe een en ander binnen de gemeente is geregeld. daarvoor zult u even contact met de gemeente moeten opnemen.

Contactinformatie
Gemeentehuis Zuidplas
Raadhuisplein 1
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Gemeentekantoor De Saffier (alleen op afspraak)
Kleinpolderlaan 4
2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon fax e-mail
t. (0180) 330 300
f. (0180) 330 329
e. gemeente@zuidplas.nl
Gemeente Zwijndrecht
Zwijndrecht bouwt een nieuw Stadscentrum. Tussen nu en 2015 worden vier knooppunten, vier verbindingsassen en verschillende tussenliggende gebieden vernieuwd en verbeterd. Per 1 oktober 2005 wonen er in de gemeente Zwijndrecht 44.768 inwoners.

Bedrijventerreinen
De gemeente Zwijndrecht ontwikkelt op Bakestein een kwalitatief hoogwaardig en schoon bedrijvenpark. De verkoop van kavels is begin 2002 gestart.
Het bedrijvenpark is uitstekend bereikbaar vanaf de A16 en krijgt ook een aantal uitstekend zichtlocaties vanaf diezelfde autosnelweg. De gemeente wil van Bakestein een hoogwaardig park maken en stelt daarom eisen op het gebied van de stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheid. Het bedrijvenpark onderscheid zich van andere bedrijventerreinen door de invoering van parkmanagement . Het park wordt gerealiseerd in een groene omgeving. Bij de aanleg van het bedrijvenpark is rekening gehouden met de Betuwelijn die het park doorsnijdt. Als u meer wilt weten over het bedrijventerrein dan kunt u hier klikken.

Naast Bakestein zijn er in Zwijndrecht de volgende bedrijventerreinen: Groote Lindt, De Geer, Molenvliet, Develpoort, Ter Steeghe, Gors (Heerjansdam). Daarnaast zijn er nog twee terreinen in Zwijndrecht die geleidelijk getransformeerd worden naar woningbouw: Ringdijk en Onderdijkserijweg.
Meer informatie over de bedrijventerreinen in Zuid-Holland en Zwijndrecht kunt u inzien op de bedrijveninfo-desk van de provincie: http://pzh.eyelocus.com/start.aspx

Bedrijfscontactfunctionaris
De gemeente Zwijndrecht heeft een bedrijfscontactfunctionaris in het leven geroepen waar de ondernemer terecht kan met al zijn vragen. Het is de heer Jaap de Jong. U kunt hem bereiken op nummer (078) 620 69 31 en per e-mail op jjong@zwijndrecht.nl

Subsidies
De gemeente heeft geen eigen subsidies voor ondernemers. Wel voeren zij de BBZ-regeling (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen) uit; een regeling vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In specifieke gevallen zorgt deze regeling voor financiering van een onderneming of wordt het inkomen van een ondernemer tijdelijk aangevuld. Voor meer informatie klikt u hier

Contactinformatie
Gemeentehuis Zwijndrecht: Burg. De Bruïnelaan 45, 3331 AC Zwijndrecht
Postadres: Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht
Raadhuisplein 1, 3331 BT Zwijndrecht
Antwoordnummer 60, 3330 VB Zwijndrecht
E-mail: gemeente@zwijndrecht.nl
Telefoon: (078) 620 66 66

De balies zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-13.00 uur.
De afdeling Burgerzaken is ook geopend op donderdagavond van 18.00-20.00 uur. De locatie Heerjansdam is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur en op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.

Startbedrijf.nl
Logo