Huisvesting

Bedrijfshuisvesting

Veel startende ondernemers beginnen met een kantoortje aan huis. Maar op den duur kan verhuizen toch aan de orde komen. U kunt uw intrek nemen in een bedrijfsverzamelgebouw, een bedrijfspand huren of zelfs laten bouwen. Veel hangt af van uw eigen wensen: de grootte in vierkante meters, de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid, de kwaliteit van de omgeving, de uitstraling van het pand et cetera. Maar er zijn ook zaken die u niet in de hand heeft zoals de huisvestingskosten en de uitbreidingsmogelijkheden. Voor zulke zaken bent u afhankelijk van bestemmingsplannen, huurovereenkomsten enzovoort. Omdat al deze overeenkomsten en vergunningen niet de eenvoudigste zijn, kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in bedrijfshuisvesting. Hieronder worden de voorwaarden op een rijtje gezet waar u mee te maken krijgt als u thuis gaat beginnen, gaat huren of gaat kopen.

Thuis beginnen

Uw bedrijf beginnen vanuit uw eigen woning heeft veel voordelen. U hebt geen reistijd en minder hoge kosten dan wanneer u bedrijfsruimte moet huren of kopen. Klanten kunnen de laagdrempeligheid waarderen, hoewel niet iedere woning geschikt is om klanten in te ontvangen. Nadeel van werken vanuit huis is dat de scheidslijn tussen zakelijk en privé vervaagt. Als u geen eigen opgang naar uw werkruimte heeft en de klant moet door de poepluiers van de jongste naar uw kantoorruimte, dan zal dat ook geen goede indruk achterlaten.

Of u een bedrijf mag starten vanuit uw woning moet u navragen bij uw gemeente. Die heeft voor elk gebied in de gemeente een bestemmingsplan dat bepaalt welke bedrijven zich in welke gebieden mogen vestigen. Er zijn voor ‘thuiswerkers’ enkele fiscale voordelen als uw werkruimte wordt beschouwd als een zelfstandige woonruimte. Dan kunt u de kosten van uw werkruimte aftrekbaar maken. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u via dit invulschema bekijken. | kostenaftrek werkruimte |

Er komt meer kijken bij het starten van een onderneming dan de huisvesting alleen. Buiten deze website zijn er natuurlijk nog meer bronnen om uw informatie vandaan te halen. Wij bieden via deze website veel boeken aan over het starten van een eigen onderneming.
boeken voor starters |

Bedrijfsverzamelgebouw

Wanneer u niet thuis kan werken en ook een bedrijfspand kopen geen optie is, dan kunt u overwegen om een ruimte te betrekken in een bedrijfsverzamelgebouw. U beschikt dan wel over een eigen kantoorruimte, maar kunt vele zaken (en dus kosten) delen met de andere ondernemers in het gebouw. U kunt hierbij denken aan kantoorartikelen, kopieerapparaat, conferentieruimten, kantine, het gebruik van teleservice en dergelijke. Een bijkomend voordeel is dat bedrijfsverzamelgebouwen vaak zeer flexibel zijn als het gaat om kantooroppervlakte, inrichting en contractduur. Daarnaast kunt u natuurlijk prima netwerken met ondernemers om u heen. Bij problemen kunt u ‘sparren’ met andere ondernemers.

Huren

Als u gaat huren moet u mondeling of schriftelijk overeenstemming bereiken met de verhuurder over: wat u gaat huren, voor hoe lang, tegen welke prijs en voor welk gebruik. Er zijn verschillen in de wetgeving voor huur van horeca/winkelruimte en kantoorruimte (‘overige ruimten’). Voor horecagelegenheden en winkels gelden aparte regels, omdat die een andere functie hebben dan bijvoorbeeld kantoor- of opslagruimten. Horeca en winkels vallen in de categorie “middenstandsbedrijfsruimten”. In zo ’n pand is een ruimte aanwezig die toegankelijk is voor publiek en waar directe levering van goederen of diensten plaatsvindt. Voorbeelden van middenstandsbedrijfspanden zijn: het kleinhandelsbedrijf, restaurant, ambachtsbedrijf, café, hotel, afhaaldienst, besteldienst, ambachtsbedrijf, stomerij, garagebedrijf, benzinepomp et cetera.

Voor middenstandsbedrijfsruimten is in de wet veel dwingend geregeld. Panden die niet in de categorie middenstandsbedrijfspanden vallen, noemen we ‘overige bedrijfsruimten’. Voor deze categorie is juist heel weinig in de wet dwingend geregeld.

Als u een bedrijfspand gaat huren, dan gelden hiervoor speciale regels. Huurt u een pand langer dan twee jaar, dan dient een huurperiode altijd vijf jaar of een veelvoud daarvan te duren. Tenzij een kantonrechter anders beslist of u zelf een huurder kunt aandragen die resterende periode van uw huurcontract vol kan maken (zgn. indeplaatsstelling).

Alle kosten voor huur van bedrijfsruimte zijn zakelijke kosten. De verhuurder mag btw heffen als u de zakelijke kosten voor 90 procent kunt aftrekken als voorbelasting. Ook de kosten voor een werkruimte binnen een gehuurde woning gelden als zakelijke kosten, onder bepaalde voorwaarden

Voor welke heffingen en belastingen u als ondernemer verder kunt worden aangeslagen bij het huren van een bedrijfspand hangt af van de aard van uw activiteiten. Veel voorkomende belastingen zijn:

  • precario; die wordt geheven als u gebruik maakt van gemeentegrond of iets boven gemeentegrond hebt opgehangen.
  • reclamebelasting; voor reclame boven of aan de openbare weg. Met vragen over pacht- en grondzaken kunt u terecht bij de gemeente waar de grond in ligt. Die kan u doorverwijzen naar het gemeentelijk bedrijf dat gaat over de uitgifte en het pachten van grond.

Als huurder ontvangt u van de gemeente de aanslag voor het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (OZB). Is uw pand aangesloten op de riolering dan wordt er een aanslag rioolrecht opgelegd die kan worden geheven via de eigenaar, de gebruiker of een combinatie hiervan. Voor de verontreinigingsheffing slaat het waterschap of het hoogheemraadschap iedere gebruiker van een bedrijfsruimte aan die daadwerkelijk loost op het riool. De systematiek voor deze heffing is zodanig dat de hoeveelheid ingenomen kubieke meters water, het soort bedrijf en de mate van vervuiling bepalend is voor de hoogte (het aantal vervuilingseenheden x een tarief) van de aanslag. | huren |

Kopen

Net als bij het huren van bedrijfsruimte heeft het kopen van bedrijfsruimte vele voor- en nadelen. Enkele voordelen zijn bijvoorbeeld dat u eigen baas bent, het onderhoud in eigen beheer heeft en profiteert van eventuele waardestijging van uw pand. Enkele nadelen kunnen zijn: u draait op voor alle onderhoudskosten en lasten, uw pand kan minder waard worden en u bent minder flexibel.

Ook als u een bedrijfspand koopt moet u bij de gemeente informeren wat er in het bestemmingsplan staat. Verder heeft u te maken met de vele heffingen en belastingen die ook onder de rubriek Huren aan bod komen. Daarnaast is het verstandig om indien u een pand koopt dat nog geen tien jaar is, deze niet te verkopen voor hij deze leeftijd wel heeft gehaald. Een pand verkopen van jonger dan tien jaar kan er namelijk toe leiden dat een deel van de indertijd verrekende btw aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald.

Familieoverdracht

Minister Zalm heeft besloten dat vanaf 1 januari 2007 over bedrijfspanden die aan familieleden worden overgedaan geen overdrachtsbelasting meer betaald hoeft te worden. Dit geldt ook voor onroerend goed dat wordt verkocht aan overheidsorganen zoals het Rijk, de provincie en gemeenten.

Startbedrijf.nl
Logo