Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zijn een bijzonder soort Algemene Voorwaarden. Beide hebben dezelfde doelstelling; het uitsluiten van (financiële) risico´s. De algemene leveringsvoorwaarden zijn eigenlijk een onderdeel van de Algemene Voorwaarden waarbij het, inderdaad, bij de leveringsvoorwaarden met name gaat om de bepalingen omtrent het leveren van een dienst of een product. Net als bij de Algemene Voorwaarden zijn er ook bij de Algemene leveringsvoorwaarden twee basiseisen die de wet stelt:

  • De inhoud van uw leveringsvoorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
  • De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de leveringsvoorwaarden (informatieplicht).

Algemene leveringsvoorwaarden worden niet alleen opgesteld om partijen te vrijwaren van (financiële) risico´s maar ook om het zaken doen te vergemakkelijken. Vaak is het zo dat een bedrijf veel dezelfde producten of diensten levert. Het zou te veel tijd in beslag nemen om voor elke transactie met iedere afnemer afzonderlijk de leveringsvoorwaarden vast te stellen. Vandaar dat er Algemene Leveringsvoorwaarden zijn. U doet er verstandig aan om Algemene Leveringsvoorwaarden te deponeren.

Deponeren
Het voordeel van het deponeren van uw algemene leveringsvoorwaarden bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel is dat degene met wie u zaken doet toch uw algemene leveringsvoorwaarden kan inzien als u niet in redelijkheid in staat bent om deze te verstrekken. Tevens heeft het deponeren van uw algemene leveringsvoorwaarden ook een bewijsfunctie. Doordat bij deponering uw algemene voorwaarden worden voorzien van een datum en een nummer, kunt u aantonen dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden hebt veranderd. U dient bij wijzigingen die u aanbrengt er zelf zorg voor te dragen dat de nieuwe versie weer in zijn geheel gedeponeerd wordt bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel.

Veel brancheorganisaties hebben voor hun leden kant en klare algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd. Een voorbeeld van algemene leveringsvoorwaarden kunt u hier vinden. Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van installerende bedrijven. 

Leveringsvoorwaarden en het buitenland
Als u zaken doet met buitenland doet u er verstandig aan om ook uw algemene leveringsvoorwaarden te schrijven in een taal die de buitenlandse afnemer kan lezen. Anders heeft u de kans dat uw voorwaarden niet rechtsgeldig worden verklaard. Om het gemak van zaken doen met het buitenland te vergroten zijn er wereldwijd erkende, standaard leveringsvoorwaarden opgesteld; Incoterms. In de Incoterms worden zaken geregeld als; de rechten en plichten van de zowel de koper al de verkoper; het transport (wie regelt wat en tot waar?), wie zorgt voor de verzekeringen en vergunningen. U kunt voor de Incoterms terecht bij het ICC Nederland.

Er zijn dertien Incoterms 2000. Zeven zijn er voor alle soorten transport: Ex Works (EXW), Free Carrier (FCA), Carriage Paid To (CPT), Carriage and Insurance Paid To (CIP), Delivered at Frontier (DAF), Delivered Duty Unpaid (DDU) en Delivered Duty Paid (DDP).

Speciaal voor zee- en binnenwatertransport zijn er zes: Free Alongside Ship (FAS), Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Cost Insurance and Freight (CIF), Delivered Ex Ship (DES) en Delivered Ex Quay (DEQ).

Incoterms zijn alleen geldig wanneer ze in de overeenkomst worden opgenomen.

(voor het deel over Incoterms is de Kamer van Koophandel als bron gebruikt).

Startbedrijf.nl
Logo