Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is in feite niets anders dan een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode, waardoor je inzicht krijgt in je kassaldo en een eventueel tekort of overschot. Bij een eventueel tekort kun je dan tijdig maatregelen nemen.

Voor een startende ondernemer is dit moeilijk te realiseren, maar wees in ieder geval niet te optimistisch. Houd rekening met betaaltermijnen van klanten, gemiddeld is dit 45 dagen in Nederland. Verder moet je rekening houden met vakantieperioden, waarin je waarschijnlijk geen opdrachten hebt en je moet rekening houden met periodieke betalingen zoals lonen, belastingen, aflossingen, huur, telefoon etc.

Onderstaand een simpel voorbeeld:

Beginsaldo bank en kas10.000
Verkoopresultaat excl. btw30.000
Te ontvangen btw5.700
Overige resultaten1.000
bruto saldo46.700
 
Uitgaven 
Inkoop excl.btw10.000
Btw over inkoop1.900
Netto lonen3.000
Premies en sociale lasten750
Btw afdracht5.000
Huisvestingskosten2.000
Prive opnamen2.000
Overige uitgaven500
Totaal uitgaven25.150
Saldo over21.550

Let op: dit is slechts een voorbeeld. De bedragen zijn berekend over een bepaalde periode. Het kan natuurlijk voorkomen dat je bijvoorbeeld btw per 3 maanden moet afdragen of andere periodieke betalingen moet verrichten, dit geeft uiteraard een heel ander beeld. Houd er ook rekening mee dat debiteuren tijdens vakantieperioden een heel ander betalingstermijn hanteren.
BTW |

Startbedrijf.nl
Logo