MVO ondernemen

Wat is het?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig het modewoord in ondernemend Nederland. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Zoals bij vele termen zijn er verschillende betekenissen aan verbonden. Wij hanteren de volgende omschrijving voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): MVO is ondernemen met niet alleen een winstoogmerk, maar ook rekening houdend met de effecten van de handelingen van het bedrijf op het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf.

Waarom Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen?

Er zijn genoeg redenen om MVO te bedrijven. Allereerst kunt u door MVO direct winst behalen doordat u afval voorkomt, beter omgaat met energie en grondstoffen. Dit levert direct milieu- én financiële winst op. Daarnaast krijgt uw bedrijf door beter te letten op het milieu en uw personeel een betere reputatie. Doordat er meer aandacht wordt besteed aan het milieu en het personeel zullen de werknemers van het bedrijf ook positiever staan t.o.v. het bedrijf. Beter gemotiveerde werknemers betekent een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Doordat MVO positieve publiciteit genereert zijn klanten, kredietverstrekkers en investeerders eerder geneigd om met uw bedrijf in zee te gaan.

Hoe kan ik het realiseren?

MVO kunt u door de volgende zaken realiseren (lijst van MVO Nederland):

 • samen te werken met maatschappelijke organisaties
 • aandacht te schenken aan de ontwikkeling van uw personeel
 • een diversiteitbeleid op te zetten en werk te creëren voor mensen met een achterstand
 • duurzame producten in te kopen
 • werknemers zich te laten inzetten voor goede doelen
 •  (financiële) middelen in te zetten voor projecten die ten goede komen aan het algemeen belang
 • het milieu te beschermen door o.a. energiebesparing, afvalvermindering, het gebruik van milieuvriendelijke apparaten en producten
 • te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving

Wie controleert het?

Elk bedrijf kan wel van de daken schreeuwen dat ze zo goed bezig zijn met MVO, maar wie controleert dat? Het Ministerie van Economische Zaken is een van de bedrijven die beleidsinstrumenten inzet om het gebruik van MVO te controleren. De beleidsinstrumenten zijn de volgende:

 • Gedragscodes: De Nederlandse overheid verwacht van bedrijven dat zij een aantal (internationale) gedragscodes of richtlijnen als leidraad voor hun handelen.
 • Transparantie: is nodig om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. EZ zet de volgende middelen in om transparantie bij bedrijven te stimuleren en ondersteunen:
 • ACC Award: als prijs voor het beste maatschappelijke jaarverslag. Maatschappelijk verslag EZ om zelf het goede voorbeeld te geven.
 • Birma ontmoedigingsbeleid: Met het oog op de zorgwekkende politieke situatie ontmoedigt de Nederlandse regering Nederlandse economische activiteiten in dit land.
 • Corruptiebestrijding: Bedrijven die betrokken zijn bij het omkopen van buitenlandse ambtenaren en bestuurders zijn strafbaar. De Nederlandse overheid raadt bedrijven aan om corrupt handelen te voorkomen.
 • Zoals u ziet zijn er wel middelen om MVO enigszins te controleren, maar deze zijn niet sluitend. Voor meer informatie over de controlemiddelen van het Ministerie van EZ klikt u hier.

MVO en uw bedrijf

Wat betekent MVO voor uw bedrijf? Voor startende ondernemers zal MVO waarschijnlijk niet hoog op de agenda staan. Het eerste vereiste is immers overleven. Toch kunt u misschien door direct gebruik te maken van MVO uw overlevingskansen verhogen. MVO houdt immers in dat u zuinig bent met energie en grondstoffen,en dat u goed met uw personeel omgaat om zo ze gemotiveerd te krijgen en te houden. MVO wordt over het algemeen beschouwd voor grote multinationals, maar ook kleine bedrijven kunnen hun voordeel behalen door het bedrijven van MVO.

Startbedrijf.nl
Logo