Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan onderzoek je niet alleen de haalbaarheid van je onderneming, maar het is ook een goede houvast wanneer je eenmaal begonnen bent met uw bedrijf. Doordat je van te voren een idee heeft gevormd over de doelstellingen van je bedrijf, kun je wanneer deze niet gehaald worden direct reageren. Een ondernemingsplan schrijven is niet verplicht. Toch is een ondernemersplan schrijven zeer raadzaam omdat je hiermee voor jezelf en eventuele geldschieters alles goed op een rijtje zet.

In een goed ondernemingsplan moet op vele zaken worden ingegaan. Hieronder vind je vier hoofdpunten die je zeker niet moet vergeten. Houd er rekening mee dat een ondernemingsplan een persoonlijk plan is en moet passen bij jou en je bedrijf.

Hier vindt u een voorbeeld van een compleet ondernemingsplan.

1 Ondernemingsplan: De ondernemer 

Een ondernemingsplan begint met informatie over jezelf. Hier ontmoet de lezer je als ondernemer. Je persoonsgegevens, opleiding en werkervaring moeten in het ondernemingsplan komen te staan. Evenals jouw motivatie en doelstellingen. Als je jouw doelstellingen niet in een paar zinnen kunt verwoorden dan zijn deze waarschijnlijk te ingewikkeld. Om te bepalen of je eigenlijk wel geschikt bent om ondernemer te worden moet je ook je eigen kwaliteiten en zwaktes in kaart brengen. Dan weet je waar je eventueel aan moet werken en welke sterke kanten je uit kunt buiten.

2 Ondernemingsplan: Marketingplan

Een marketingplan geeft invulling aan de ondernemersdoelstellingen die volgen uit jouw ondernemingsplan. Met welke producten/diensten wil je winst halen en op welke doelgroepen moet je je dan richten? Met een goed marketingplan is jouw bedrijf beter in staat om in te spelen op allerlei veranderingen doordat je beter gefundeerde beslissingen kunt nemen op basis van juiste informatie en analyses. | Marketingplan |

3 Ondernemingsplan: Financieel plan 

In jouw financiële plan maak je inzichtelijk welke omzet, kosten en winst je heeft. Welke investeringen je hebt gedaan en hoe deze zijn gefinancierd. Hiervoor zul je een aantal begrotingen moeten opstellen. Allereerst moet je een investerings- en een financieringsplan schrijven. Deze vormen samen je balans. Op een door jou op te stellen exploitatiebegroting geeft je een overzicht van omzet, kosten en winst. Daarnaast vermeld je in een liquiditeitsbegroting een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Als laatste zul je ook uw privé-uitgaven moeten bijhouden. | exploitatiebegroting |

4 Ondernemingsplan: Organisatie

Je moet in jouw ondernemersplan ook je organisatie beschrijven. Wat is de door jou gekozen handelsnaam en welke rechtsvorm heeft jouw onderneming? Ook moet je weten of je vergunningen nodig hebt om je bedrijf op te starten, welke verzekeringen je nodig hebt en wat je allemaal moet melden bij de Belastingdienst. Over al deze onderwerpen kun je informatie vinden op deze site. Daarnaast is het verstandig ook algemene voorwaarden moeten opstellen. Deze moeten toegankelijk zijn voor je klanten, zodat zij weten welke voorwaarden je hanteert bij leveringen.
verzekeringen | vergunningen | algemene voorwaarden |

Naast deze vier hoofdpunten is het verstandig om in je ondernemingsplan alvast rekening te houden met de volgende zaken:

Communicatie

Je moet natuurlijk bereikbaar moeten zijn voor je klanten. Op welke wijze wil je bereikbaar zijn voor je klanten en contacten. Neem jeeen vaste telefoonlijn of heb je genoeg aan een mobiel toestel. Wil je een eigen website waarop je te bereiken bent of heb je voldoende aan een e-mailadres? De antwoorden op deze vragen hebben ook weer gevolgen voor je investeringen en zullen goed doordacht moeten worden. | Telecommunicatie |

Werk en privé

Veel ondernemers beginnen een eigen bedrijf omdat ze onafhankelijk willen zijn. Vaak wordt dan de inbreuk op het privéleven vergeten. Zeker als je aan huis begint te werken moet je sterk in je schoenen staan om werk en privé gescheiden te houden. Maak daarom voor je begint goede afspraken met jezelf en het thuisfront. Daarnaast moet je als zelfstandige voldoende tijd te reserveren voor boekhouding, facturering en acquisitie. | boekhouding | acquisitie |

Hulp 

Omdat sommige onderdelen van een ondernemingsplan niet gemakkelijk zijn om alleen in elkaar te zetten is het verstandig om ook jouw familie, vrienden en kennissen eens te laten kijken naar je uiteindelijke ondernemingsplan. Kom je er echt niet uit, dan zijn er vele professionele instanties die je kunnen helpen met de verschillende onderdelen uit je ondernemingsplan. Denk hierbij aan banken, KvK, accountants et cetera.

Enkele opmerkingen

Voorzie je ondernemingsplan van een goede inleiding, die kort en duidelijk is. Zo’n inleiding hoeft echt niet veel meer dan één pagina te zijn. Het gehele ondernemingsplan hoeft niet meer dan twintig pagina’s te bevatten. Zorg voor een duidelijke structuur met een samenvatting, inhoudsopgave, paragrafen en bijlagen. In de samenvatting staan de belangrijkste conclusies: wat zijn jouw doelstellingen en hoe wil je die bereiken. Daarbij is een kort overzicht van jouw financiële plan ook van belang.

Startbedrijf.nl
Logo