Onderzoek CBS: ZZP’ers tevredener dan mensen in loondienst

Dat langer bestaande zelfstandigen zonder personeel (ZZP) tevredener zijn dan mensen in loondienst was al langer bekend. Uit onderzoek van het CBS blijkt nu ook dat startende ondernemers tevreden zijn met hun bestaan als ZZP’er. Zelfs als de start niet is ontstaan door behoefte aan het ondernemerschap maar de starter min of meer gedwongen werd om als zelfstandige een inkomen te verdienen is men achteraf zeer tevreden. Van de starters die vanuit negatieve redenen ondernemer zijn geworden is slechts 13% ontevreden over hun werkzaamheden. Bij ondernemers die gestart zijn met positieve redenen om een eigen bedrijf te starten is het percentage dat ontevreden is zelfs maar 6%.

ZZP Nederland reageert positief op deze ontwikkeling

“Dat zelfstandigen tevredener zijn dan werknemers wisten we al veel langer, maar in de publieke opinie overheerst nog steeds het verhaal dat ZZP’ers erg ontevreden zouden zijn met hun bestaan. We zijn blij met deze positieve feiten over zelfstandigen” zegt Frank Alfrink, directeur van ZZP Nederland. Alfrink: “Het beeld dat alle ZZP’ers gedwongen zelfstandigen zijn wordt ook in dit onderzoek weerlegt. Slechts 9% van de startende ondernemers deed dit omdat er geen andere mogelijkheden waren.”

Op zoek naar meer uitdaging en positieve insteek

Tweederde van de starters hebben een positieve reden om een bestaan als zelfstandige op te bouwen meldt het CBS-onderzoek. Het zoeken van een nieuwe uitdaging is de belangrijkste reden om als zelfstandige aan de slag te gaan. Zelf bepalen wanneer en hoeveel er gewerkt wordt is ook een belangrijk motief voor de starters. Negatieve redenen zoals ontslag, geen contractverlenging of lichte dwang van de werkgever om als zelfstandige te gaan werken spelen minder vaak een rol. De positieve starters zijn veelal werkzaam in een dienstverlenend beroep. Ontevreden zelfstandigen starten vaak in een technisch, creatief, pedagogisch, of taalkundig beroep. Deze ontevreden groep denkt dat het bestaan als zelfstandige niet lang zal duren.

Zorgen over toekomst en financiële situatie

ZZP’ers maken zich wel enige zorgen over hun financiële situatie. Van de negatieve starters maakt 36% zich zorgen over hun financiële positie. Negatieve starters hebben ook 10% minder inkomen dan ondernemers die een positieve instelling hebben. Daarnaast maakt 65% van de negatieve starters zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Deze percentages liggen bij ondernemers met een positief gevoel beduidend lager.

“Dat is niet zo verwonderlijk” reageert Frank Alfrink. ”Als je ondernemen niet als leuk en uitdagend beschouwd werk je eigenlijk met tegenzin. Dat zal altijd een slechter resultaat opleveren dan wanneer je fluitend door de wereld gaat.”

Link: | download volledig rapport CBS |

Startbedrijf.nl
Logo