Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorziening
Oudagsvoorziening in Nederland is al gedeeltelijk geregeld. Iedereen die in Nederland 65 wordt heeft recht op AOW. Als u zelfstandige bent verlangen sommige bedrijfstakken van u dat u verplicht deelneemt aan het pensioenfonds van die bedrijfstak. U kunt zich soms ook vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds. Meestal moet u zelf maatregelen nemen voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Hieronder staat een korte uitleg van de drie bekendste oudedagsvoorzieningen. Ook hier geldt weer dat u voor meer informatie terecht kunt bij de verschillende verzekeringsadviseurs of verzekeringsmaatschappijen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW-uitkering is een minimumvoorziening die wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringbank. Iedereen die 65 wordt krijgt in Nederland een AOW-uitkering, ook de zelfstandige ondernemer. U krijgt een volle AOW-uitkering als u vanaf uw vijftiende tot en met uw vierenzestigste in Nederland heeft gewoond. Voor elk jaar dat u in deze periode in het buitenland heeft gewoond wordt u twee procent gekort op de uitkering. Als u een hoger inkomen wilt dan dit minimum dan dient u andere voorzieningen te treffen.

Besloten vennootschap (B.V.) en pensioen
Naast de AOW-uitkering is er de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen in de eigen besloten vennootschap (B.V.). Er wordt dan een voorziening als passiva op de balans opgenomen. Vanaf 2007 valt het in eigen beheer opgebouwde pensioen niet meer onder de bescherming van de pensioenwet. Dit houdt in dat als het bedrijf failliet gaat de ondernemer ook zijn pensioen kwijt is. Hoe dit verder in zijn werk gaat kunt vragen bij de Belastingdienst. Ook kunt u in de eigen B.V. een lijfrenteverplichting opnemen die u op uw vijfenzestigste of na uw overlijden aan uw nabestaanden een uitkering geeft. Voor de fiscale afwikkelingen van deze regeling kunt u zich ook wenden tot de Belastingdienst. 

Lijfrenteverzekeringen
Hierbij stort u maandelijks of jaarlijks geld, dat door de verzekeraar wordt beheerd. Op een afgesproken moment wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een vaste uitkering (de lijfrente). U bepaalt zelf of u elke maand een vaste premie betaalt, of dat u af en toe een bedrag stort (koopsom). Sinds 1 januari 2003 kunt u premies voor onderstaande lijfrenten aftrekken als u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft. Op het moment dat uw eindkapitaal wordt omgezet in een vaste uitkering, kunt u kiezen uit verschillende soorten lijfrentes (ook combinaties zijn mogelijk).

Startbedrijf.nl
Logo