Rechtsvormen voor ondernemers

Rechtsvormen bepalen voor een groot gedeelte de financiële zaken binnen je bedrijf. Bij het starten van je onderneming moet je dan ook de juiste rechtsvorm moeten kiezen. Van belang daarbij is jouw startsituatie. Ga je alleen werken of samenwerken? Hoeveel privé eigen vermogen neem je mee en welk type belastingen worden geheven? Al deze zaken zijn van invloed op jouwkeuze.

Eenmanszaak

Vrijwel iedere startende ondernemer begint met een eenmanszaak. Of je jezelf nu freelancer, zzp’er of ondernemer noemt, dat maakt niet uit. Ook als je personeel in dienst wilt nemen kan dat prima met een eenmanszaak. Kenmerk van een eenmanszaak is de aansprakelijkheid. Je bent privé verantwoordelijk voor uw bedrijf, dus ook voor eventuele schulden of verliezen. Daar staat tegenover dat er veel fiscale voordelen voor een eenmanszaak zijn.Denk aan zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Vennootschap onder firma – VOF

Een VOF oftewel een firma onder vennootschap is in feite een eenmanszaak met meerdere eigenaren. Als je met iemand gaat samenwerken dan wordt vaak een VOF opgericht. Hiermee geniet je dezelfde fiscale voordelen als een eenmanszaak, maar ook dezelfde aansprakelijkheid is van toepassing. Je bent ook verantwoordelijk voor de schulden van je partner. Als je partner ernstige privéschulden maakt kan ook beslag gelegd worden op jouw aandeel in de VOF en uiteindelijk dus ook op jouw privébezittingen. Voor een VOF is de aanbeveling om een goed contract te laten opstellen bij een notaris of jurist. Veel mensen starten een VOF met een goede kennis en met goede bedoelingen, maar als er iets fout gaat wordt het vaak een harde strijd.

BV – Besloten Vennootschap

Een BV heeft voor veel ondernemers een magische klank. Belastingvoordelen, geen privé aansprakelijkheid. De werkelijkheid is anders. Als je voor een BV een financiering aangaat moet je vaak ook privé tekenen bij de bank, het belastingvoordeel is pas interessant bij een erg hoge winst omdat je dan in loondienst komt bij jouw BV en je administratie uitgebreider wordt. Voor het oprichten van een BV moet je langs een notaris. 

Sinds 1 oktober 2012 is het ook mogelijk om op eenvoudiger wijze een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Flex BV) op te richten. De eis van een minimumstartkapitaal van € 18.000,- is komen te vervallen net als de accountantsverklaring bij inbreng in natura.

Maar let op, met de versoepeling van het opstarten van een BV zijn vele nadelen nog steeds niet weggenomen, waardoor het opzetten van een BV nog steeds pas rendabel is als er zo’n  €100.000,- of meer winst gemaakt wordt. Je moet er namelijk rekening mee houden dat de directeur van een BV bij de BV in loondienst komt en daarmee gewoon weer werknemer is geworden. Dat betekent dat de directeur loonbelasting moet betalen, compleet met sociale premies. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 45.000,- (2017).

De BV heeft geen recht op zelfstandigenaftrek (€ 7280,-). Ook voor startersaftrek komt een BV niet in aanmerking (€ 2123,-). Een BV heeft ook geen recht op de aftrekpost MKB winstvrijstelling. Sinds 2013 is dat 14% van de winst na aftrek van alle andere aftrekposten.

Voordeel
Het grote voordeel van een BV opzetten is toch dat het een rechtsvorm met een rechtspersoonlijkheid is en daardoor er geen aanspraak kan worden gemaakt op privévermogen als de BV failliet gaat. Behalve als er overduidelijk wanbeleid is geweest dan kan de directeur alsnog met zijn privévermogen aansprakelijk worden gesteld.

Er zijn natuurlijk nog meer rechtsvormen te benoemen (bijv.; vereniging, stichting, NV, maatschap), maar de bovenstaande zijn de meest gebruikelijke bij ondernemerschap in Nederland. 

Startbedrijf.nl
Logo