Regeerakkoord: Achterban ZZP Nederland keurt opdrachtgeversverklaring af

Bijval voor eigen rechtspositie zelfstandigen

Uit de achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland van het afgelopen weekend blijkt, dat zzp’ers blij zijn met de afschaffing van de Wet DBA, maar dat 76 % geen vertrouwen heeft in het alternatief, dat wordt gepresenteerd in het regeerakkoord: de opdrachtgeversverklaring. “Logisch”, zegt voorzitter Maarten Post: “Een webmodule voor opdrachtgevers met een onzekere uitkomst zal de onrust bij opdrachtgevers niet wegnemen en zal niet leiden tot meer opdrachten voor zzp’ers.”

DBA schade duurt voort

Volgens Stichting ZZP Nederland vormen de maatregelen tegen schijnconstructies in het regeerakkoord nog steeds een loden last voor een overgrote meerderheid van echte ondernemers. Maar liefst 45 % van de achterban zegt nu nog schade te ondervinden van de DBA en dat zal met de aangekondigde maatregelen niet beter worden. Voorzitter Post: “Het voorgestelde onderscheid op basis van uurtarief, de duur van de opdracht en de aard van de werkzaamheden is uiterst discutabel, riekt naar willekeur en staat niet proportioneel in verhouding met het probleem, dat men wil oplossen. Bovendien legt men met deze indicaties de zzp’er nog steeds langs de lat van het arbeidsrecht, terwijl dat niet van toepassing kan zijn op zelfstandige ondernemers.”

Eigen rechtspositie zelfstandigen

Het voornemen in het regeerakkoord om de wettelijke positie van zelfstandigen als ondernemer te borgen, kan rekenen op bijna unanieme bijval van de achterban. Van de ondervraagden zegt 91 % dat een eigen rechtspositie in de vorm van een onderscheidende ondernemersovereenkomst noodzakelijk is. Dit is een belangrijke doelstelling van Stichting ZZP Nederland. Meer dan 90 % van de achterban roept de stichting nu op om te blijven vechten voor hun rechtspositie als ondernemer. “Wij nemen die oproep uiterst serieus en zullen de uitnodiging in het regeerakkoord om mee te denken over de moderne arbeidsmarkt in de komende periode zeker oppakken”, aldus voorzitter Post.

Geen pensioenverplichting

In overeenstemming met het standpunt van Stichting ZZP Nederland is geen pensioenverplichting voor zzp’ers in het regeerakkoord opgenomen. Een overgrote meerderheid van 85 % is tegen verplichte pensioendeelname en voor vrijwillige aansluiting bij pensioenregelingen. Volgens voorzitter Post moet het nieuwe kabinet vrijwillige aansluiting bij pensioenfondsen mogelijk maken en tegelijkertijd de bestaande verplichtstellingen voor schilders en bijvoorbeeld fysiotherapeuten opheffen. De achterban wil vrijwillige deelname, zeggenschap over een eigen pensioenrekening met flexibele inleg en betaalbare administratiekosten. “Daarvoor hebben wij het ZZP-Pensioen opgericht” zegt Maarten Post.

Verzekeren arbeidsongeschiktheid

Over de oplossing van het probleem bij arbeidsongeschiktheid is de achterban verdeeld. Een grote minderheid (47 %) zou weinig moeite hebben met een algemene voorziening voor alle werkenden om een basisinkomen bij blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid te verzekeren.  Een kleine meerderheid (53 %) is tegen een verzekeringsplicht voor zelfstandigen, maar wil de huidige problemen met individuele verzekeringspolissen wel opgelost zien. Stichting ZZP Nederland streeft al jaren naar verbetering van aov-polissen en weet zich nu verzekerd van de steun in het regeerakkoord, om dit doel te bereiken. “Wij streven naar de vorming van een betaalbare voorziening, op vrijwillige basis, voor inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid, met maximale acceptatie, zonder uitsluitingen en tot aan de AOW-datum” Aldus Maarten Post.

Het resultaat in het regeerakkoord van de inbreng van ZZP Nederland in de afgelopen periode, wordt door de achterban voorzien van een 8. Het regeerakkoord zelf moet het doen met een 6+. “Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de halfbakken oplossing voor de Wet DBA”, zegt Post. “Het gestuntel met webmodules en modelovereenkomsten moet nu maar eens afgelopen zijn. Het wordt tijd voor een eigen rechtspositie voor zelfstandigen.”

Startbedrijf.nl
Logo